hamradioshop.ro

APEL CĂTRE DELEGAŢII
LA ADUNAREA GENERALĂ DIN 9 APRILIE 2011

Lista semnăturilor a fost inchisă
si a fost transmisă împreună cu Apelul către Consiliul de administraţie al FRR

Subsemnatii radioamatori YO, ne exprimăm adânca îngrijorare faţă de situaţia în care a ajuns radioamatorismul sub actuala conducere a Federaţiei Române de Radioamatorism. Degradarea continuă a spiritului de fair play ameninţă însăşi esenţa pasiunii noastre, valenţele sale tradiţionale prin care radioamatorii s-au făcut cunoscuţi şi preţuiţi.

Indiferent de domeniul în care activăm, purtăm cu toţii o mare răspundere, aceea a imaginii pe care prin activitatea noastră o proiectăm în lume, în afara comunităţii noastre, în societate, în faţa oamenilor între care trăim. Dacă dorim să obţinem aprecierea şi respectul lor, dacă dorim să fim sprijiniţi şi înţeleşi de ei, dar şi de autorităţile statului din partea cărora aşteptăm sprijin, moralitatea noastră ar trebui să fie ireproşabilă, comportamentul nostru fără cusur, respectul faţă de legile scrise şi nescrise integral şi indiscutabil.

Fraudele sportive pe care le cunoaştem cu toţii au produs daune incalculabile radioamatorismului YO pe plan intern şi internaţional. Dar aceste fraude nu se produc de ieri, de astăzi, ci de mulţi, mulţi ani. Ele au fost gestionate total incorect de conducerile succesive ale FRR, fie prin tolerarea lor, fie prin muşamalizarea lor, fie prin măsuri insuficiente pentru a le împiedica repetarea şi proliferarea. Concursuri naţionale au fost cât pe ce să fie anulate, sau au fost maculate şi compromise moral. Marea masă a concurenţilor oneşti a fost defavorizată şi desconsiderată. Însă de fiecare dată s-au găsit soluţii "salvatoare", care să-i exonereze de vină şi de răspundere pe făptaşi - mai ales dacă aceştia erau membri ai conducerii sau apropiaţi ai acesteia. Nenumăraţi competitori s-au retras din concursuri, dezgustaţi de atmosfera dezolantă, tineri radioamatori au renunţat să mai abordeze acest domeniu în care nu se mai garantează corectitudinea, ci câştigă cei "isteţi şi şmecheri".

Concursul internaţional al României YO HF DX Contest din august 2010 a marcat o nouă fază în escaladarea fraudelor prin prezentarea a nu mai puţin de 31 de loguri falsificate şi legături contrafăcute. Însă frauda din campionatul IARU desfăşurat în iulie 2010, ale cărui rezultate au fost publicate de curând, reprezintă pe departe cea mai gravă lovitură adusă imaginii radioamatorismului YO din întreaga sa existenţă, şi nu se întrevede nicio cale de a spăla ruşinea prea curând. Din peste 3500 de loguri prezentate de concurenţi din întreaga lume unul singur a fost anulat prin descalificarea echipei YP0A, iar comentariul organizatorilor pe marginea acestei descalificări este în măsură să ne facă pe noi toţi să intrăm sub pământ de ruşine.

Dar nu este vorba numai de fraudele din concursuri. Conducerea FRR este profund deficitară şi la numeroase alte capitole. La loc de frunte printre deficienţele sale se situează incapacitatea de a reacţiona corect, punctual şi rapid la opiniile radioamatorilor, de a lua măsuri coerente care să vizeze ieşirea din impasul în care s-a ajuns, de a comunica eficient, pragmatic şi responsabil cu membrii comunităţii. În locul unei analize necruţătoare a cauzelor ineficienţei şi a disfuncţionalităţilor s-a preferat de obicei ascunderea murdăriei sub covor. Criticilor justificate şi din ce în ce mai numeroase li s-au opus de către conducere fie acuzaţii de subversiune şi de vendetă personală, fie o tăcere asurzitoare. Se încearcă defăimarea şi discreditarea celor care au opinii diferite de cele "oficiale", se acţionează pentru marginalizarea şi izolarea lor - metode ale unor vremuri de tristă amintire.

Dorim să ne adresăm în cele ce urmează în primul rând delegaţilor la Adunarea generală care va avea loc în data de 9 aprilie 2011.

Stimaţi Colegi,

Purtaţi pe umerii voştri o mare răspundere şi o îndatorire pe măsură. Facem apel la Dumneavoastră ca pe lângă promovarea intereselor locale şi de grup să acţionaţi în interesul general al comunităţii noastre, în interesul global al radioamatorismului YO. De iniţiativele şi deciziile Dumneavoastră depind chiar şi cei care nu sunt sau deocamdată încă nu sunt membri ai unor cluburi şi asociaţii afiliate. Fără să ne temem de vorbe mari putem afirma că de Dumneavoastră depinde însuşi viitorul radioamatorismului în România. Printr-o muncă asiduă acesta îşi mai poate reveni după anii de declin continuu. Cumplita alternativă la reviriment este afundarea definitivă în marasm, incompetenţă, diletantism şi populism steril, din care cale de întoarcere cu greu se mai poate imagina.

Cereţi redactarea unui statut modern, la nivelul secolului XXI, în armonie cu principiile după care se conduc asociaţiile naţionale ale altor ţări afiliate la IARU, cu o veche tradiţie democratică şi cu un număr mare de radioamatori. Avem nevoie de un statut care să fie dezbătut public şi să întrunească sufragiile marii majorităţi a membrilor comunităţii, care să garanteze drepturile individuale şi, mai ales, să nu le încalce prin litera şi spiritul său. Avem nevoie de un document fundamental care să respecte legile ţării şi legile europene, să consfinţească dreptul fiecărui radioamator de a-şi putea face auzit glasul. Avem nevoie de o stavilă împotriva tendinţelor discreţionare, autoritariste şi a tentaţiei impunerii bunului plac de către o persoană sau un grup restrâns de persoane. Avem nevoie de o conducere care să pună pe primul plan transparenţa totală şi consultarea permanentă şi directă cu cei pe care Dumneavoastră îi reprezentaţi la Adunarea generală.

Cereţi aleşilor noştri intransigenţă şi lipsă de părtinire în pedepsirea celor care încalcă legile şi regulamentele, pentru că faptele lor cu conotaţii penale se răsfrâng asupra noastră a tuturor.

Cereţi conducerii FRR o atitudine responsabilă, deschidere faţă de întrebările şi cererile care li se adresează, disponibilitatea de a auzi şi de a înţelege problemele fiecăruia dintre noi dar, înainte de toate, impuneţi membrilor Consiliului de administraţie obligaţia de a da socoteală pentru realizările şi nerealizările din timpul mandatelor lor, de a răspunde şi de a-şi asuma răspunderea pentru erorile lor. În ultimă instanţă cereţi-le să suporte cu demnitate şi onoare consecinţele acestora.

12 martie 2011

Acest Apel împreună cu lista semnatarilor va fi remis Federaţiei Române de Radioamatorism cu solicitarea de a fi distribuit delegaţilor la Adunarea Generală înainte de începerea lucrărilor.

Iniţiatori:

ANTONI DAN (YO3ZA)
CONRAD CORNELIU (YO4BXX)
FARKAS ALEXANDRU (YO5AMF)
GIURGIU VASILE (YO6EX)
GRUNBERG FRANCISC (YO4PX)
IOAN VICTOR (YO4BII)
dr. NEGULESCU MARIUS CALIN (YO3HKW)
prof. univ. dr. ing. OPROESCU GHEORGHE (YO4BKM)
PANDEA CORNEL-DAN (YO6MT)
PITIGOI IONUT (YO9WF)
ROMAN VASILE NICOLAE IOAN (YO5FMT)
VOICA ADRIAN VIOREL (YO2BPZ)
SPORIS CORNELIUS (YO4DW)
SUFITCHI CIPRIAN (YO3FWC)

Lista semnatarilor
10165

Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact