hamradioshop.ro

FEDERATIA ROMANA DE RADIOAMATORISM

REGULAMENTUL CLUBULUI DE PERFORMANTA
AL RADIOAMATORILOR DIN ROMANIA "YO DX CLUB"

1. DATE GENERALE

Definitie: YO DX CLUB este clubul de performanta in domeniul undelor scurte si ultrascurte al Federatiei Romane de Radioamatorism.
Titulatura prescurtata: YODXC
Adresa: F.R.R. - YODXC, Casuta postala 22-50, 014870 BUCURESTI

2. SCOPURILE CLUBULUI

2.1. Cresterea continua a nivelului performantelor obtinute de membrii clubului
Aceasta se atesta prin :

a) Locul obtinut in clasamentele clubului;
b) Obtinerea locurilor fruntase in campionatele nationale si internationale ale Romaniei, precum si in marile competitii internationale organizate de catre alte asociatii de radioamatori din strainatate;

2.2. Ridicarea maiestriei sportive a membrilor pentru obtinerea de titluri si categorii de clasificare sportiva prin :

a) Perfectionarea permanenta a echipamentelor de radiocomunicatii;
b) Studierea prognozelor de propagare a undelor radio;
c) Studierea traseelor de deplasare a meteoritilor, a orbitelor lunii si a satelitilor artificiali de telecomunicatii pentru efectuarea de legaturi radio la mare distanta, pe frecvente cat mai ridicate din spectrul alocat serviciului de amator din Romania;

2.3. Popularizarea peste hotare a activitatii radioamatorilor din Romania prin:

a) Intensificarea traficului si diversificarea modurilor de lucru in benzile de frecvente ale serviciului de amator din Romania;
b) Participarea la competitiile internationale organizate de catre FRR sau de catre asociatiile de radioamatori din strainatate;
c) Conferirea diplomelor YO DX CLUB;

2.4. Stabilirea unor relatii de colaborare cu alte cluburi cu acelasi profil, din afara granitelor Romaniei si dezvoltarea unor legaturi de prietenie intre radioamatorii romani si radioamatorii din toata lumea.

3. ORGANIZARE

Activitatea clubului este sustinuta de catre Federatia Romana de Radioamatorism, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Clubul este structurat pe doua sectiuni:

- Unde Scurte (U.S.) < 30 Mhz;
- Unde Ultra Scurte (U.U.S.) > 30 Mhz;

In cadrul clubului se pot constitui filiale componente, conform punctelor 6.6 si 6.7, din prezentul regulament.

3.1. MEMBRII CLUBULUI Membrii clubului sunt de trei categorii:

- membri activi
- membri asociati
- membri de onoare

3.1.1. Calitatea de membru activ YO DX CLUB se poate obtine de catre orice radioamator de emisie-receptie de cetatenie romana care, este membru al unui radioclub afiliat la FRR si indeplineste una dintre conditiile de mai jos :

a) Dovedeste realizarea de legaturi radio in benzile de unde scurte cu statii de radioamatori din cel putin 150 de tari (lista DXCC) confirmate prin QSL-uri, validate in conditiile prezentului regulament;
b) Dovedeste realizarea de legaturi radio in benzile de unde ultrascurte cu statii de radioamatori din cel putin 50 de tari in banda de 50 Mhz sau, din 20 de tari (lista DXCC) cumulate in benzile de 144 si alte benzi superioare, confirmate prin QSL-uri, validate in conditiile prezentului regulament;

3.1.2. Calitatea de membru asociat YO DX CLUB se poate obtine de catre orice radioamator de emisie-receptie de cetatenie romana care, este membru al unui radioclub afiliat la FRR si indeplineste una dintre conditiile de mai jos:

a) Detine titlul de maestru emerit al sportului sau de maestru al sportului pe baza activitatii din domeniul undelor scurte sau ultrascurte;
b) Dovedeste realizarea de legaturi radio in benzile de unde scurte cu statii de radioamatori din cel putin 100 de tari (lista DXCC) confirmate prin QSL-uri, validate in conditiile prezentului regulament;
c) Dovedeste realizarea de legaturi radio in benzile de unde ultrascurte cu statii de radioamatori din cel putin 30 de tari in banda de 50 Mhz sau, din 14 tari (lista DXCC) cumulate in benzile de 144 si alte benzi superioare, confirmate prin QSL-uri, validate in conditiile prezentului regulament;

3.1.3. Un membru asociat poate trece in categoria membrilor activi, numai la cerere, facand dovada indeplinirii conditiilor de la 3.1.1 si asumandu-si indatoririle de la punctul 3.2.3;

3.1.4. Un membru activ poate trece in categoria membrilor asociati, la cererea sa, daca dintr-un motiv sau altul nu mai poate raspunde indatoririlor prevazute la punctul 3.2.3;

3.1.5. O statie de club poate deveni membru (activ sau asociat) YO DX CLUB numai in conditiile prevazute de art. 3.1.1 sau 3.1.2, literele "b" sau "c";

3.1.6. Calitatea de membru (activ sau asociat) al YO DX CLUB se obtine printr-o cerere adresata catre secretarul colectivului de conducere a YO DX CLUB sau a filialei YO DX CLUB de care apartine solicitantul. Cererea va fi insotita de celelalte documente pe baza carora se va acorda calitatea de membru YODXC, conform anexelor 2 si 3;

3.1.7. Odata cu acordarea calitatii de membru (activ sau asociat) al YO DX CLUB se acorda si diploma "MEMBRU YO DX CLUB", cu numar de inregistrare, care este si numarul de membru; membrii asociati vor avea inscrisa litera A dupa numarul de inregistrare;

3.1.8. Calitatea de membru de onoare nu se acorda la cerere. Aceasta calitate se confera impreuna cu diploma "MEMBRU DE ONOARE YO DX CLUB" conform criteriilor de la punctul 5.1. b;

3.1.9. In cazul in care un membru al clubului, nu mai domiciliaza in Romania este considerat din oficiu membru asociat;

3.2. DREPTURI, INDATORIRI

3.2.1. Membrii activi si asociati ai clubului au urmatoarele drepturi :

a) Sa figureze pe listele de membri care se difuzeaza pentru obtinerea diplomei YODXC;
b) Sa faca cunoscut corespondentilor, in cadrul legaturilor radio, calitatea de membru al YODXC;
c) Sa inscrie pe cartea de confirmare (QSL) si pe corespondenta de radioamator calitatea de membru al YODXC (initiale, sigla, numarul de membru);
d) Sa se constituie in echipe reprezentative ale clubului YODXC in cadrul competitiilor internationale care fac clasamente pe cluburi;
e) Sa organizeze activitati cu scop de propaganda in favoarea clubului YODXC cu scopul de a atrage noi membri si a acorda diploma YODXC (Operatiuni cu indicative speciale, expeditii YODXC, redactare articole in reviste de profil, buletine informative, pagini WEB, retele YODXC, tiparire foi volante, QSL-uri speciale si alte materiale publicitare);
f) Sa fie recompensati sub diferite forme, cu scop stimulativ, pe masura rezultatelor deosebite obtinute in diferite domenii de activitate;
g) Sa se retraga oricand din club la cererea lor;

3.2.2. Membrii activi si asociati ai clubului au urmatoarele indatoriri :

a) Sa cunoasca in amanunt regulamentul clubului si sa-l respecte;
b) Sa contribuie activ la dezvoltarea activitatii de radioamator din Romania, prin exemplul propriu in privinta respectarii legilor si regulamentelor si sa constituie un model de comportament in trafic;
c) Sa se implice in activitati ce reclama comunicatii de urgenta si actiuni umanitare;
d) Sa impartaseasca experienta lor celorlalti radioamatori si sa contribuie prin toate mijloacele la formarea operatorilor de performanta tineri;

3.2.3. Membrii activi au urmatoarele indatoriri suplimentare necumulative:

a) Sa participe cu regularitate la competitiile anuale organizate de catre FRR;
b) Sa participe efectiv la actiunile intreprinse de echipele nationale reprezentative, pentru obtinerea celor mai bune rezultate la marile concursuri internationale;
c) Sa fie prezenti in clasamentele clubului prin actualizarea tuturor performantelor stabilite. In acest scop se vor trimite la YO DX CLUB, de doua ori pe an (nu mai des) si anume pana la 15 mai si pana la 15 octombrie, listele de tari noi confirmate, inclusiv QSL-urile in original si listele de diplome;
d) Sa alimenteze cu informatii DX-cluster-ele locale sau nationale;
e) Sa participe activ in cadrul "meselor rotunde" (Info DX) cu scopul de a mari interesul pentru traficul DX si a imbunatati performantele membrilor;
f) Sa activeze in una din structurile de conducere ale FRR;

3.2.4. Membrii de onoare nu au nici un fel de indatoriri si nu apar in clasamente sau pe listele de membri YODXC.

3.3. SANCTIUNI Se va sanctiona orice incercare de inducere in eroare a colectivului de conducere YODXC, cu scopul de a influenta pozitia in clasamentele clubului.

Membrii clubului care vor incalca indatoririle prezentului regulament, vor fi sanctionati cu avertisment sau suspendare temporara iar in cazuri grave precum si in cazuri de recidiva, pot fi exclusi dintre membrii clubului. Hotararea se ia de catre clectivul de conducere al clubului cu majoritate de voturi.

Fata de hotararea de excludere, cel in cauza poate adresa o plangere scrisa biroului FRR in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

3.4. COLECTIVUL DE CONDUCERE Clubul este condus de un colectiv compus din minimum 5 membri activi. Pentru ca acest colectiv sa fie functional, este de preferat ca cel putin 3 dintre membri sa fie din aceeasi localitate, sau sa faca parte din biroul FRR.

3.4.1. FUNCTII, INDATORIRI Functiile celor 5 membri sunt:

- presedinte
- responsabil sectie unde scurte
- responsabil sectie unde ultra scurte
- secretar
- trezorier

Indatoririle membrilor, pe functii sunt prezentate in Anexa 4 dar, colectivul de conducere are dreptul de a modifica structura si repartizarea acestora, oricand situatia va impune acest lucru.

Membrii colectivului de conducere iau decizii de comun acord. In caz de divergente, se procedeaza prin vot, hotaratoare fiind majoritatea simpla.

3.4.2. ALEGEREA COLECTIVULUI DE CONDUCERE Alegerea colectivului de conducere se face de catre membrii clubului odata la 4 ani. Data desfasurarii alegerilor va trebui coordonata cu data alegerilor generale pentru biroul FRR.

Candidaturile pentru colectiv, se fac pe functii si se depun individual sau se trimit prin posta, la colectivul de conducere in exercitiu, pana la data de 31.01 a anului in care se fac alegeri.

Candidaturile prezentate se fac cunoscute membrilor YODXC, in emisiunile de QTC ale FRR sau, prin alte mijloace. Orice obiectiune privind candidatura unui membru va fi comunicata in scris colectivului de conducere in exercitiu. Alegerea colectivului, se va face, prin buletine de vot individual.

4. CLASAMENTE

4.1. Se intocmesc urmatoarele clasamente in baza performantelor realizate de catre membrii activi ai clubului, separat pe sectiuni:

Sectiunea U.S. (< 30 Mhz)

a) Clasament de onoare (minimum 300 tari DXCC active, orice mod de lucru);
b) Tari confirmate in U.S. (minimum 150 tari DXCC active+foste active, orice mod de lucru);
c) Tari confirmate in moduri digitale (min. 100 tari DXCC active+foste active);
d) Diplome straine primite pentru activitate in U.S. (minimum 25);
e) Diplome romanesti primite pentru activitate in U.S. (minimum 25);

Sectiunea U.U.S. (> 30 Mhz)

a) Clasament de onoare (min. 100 tari DXCC active+foste active, cumulate pe benzile >30 Mhz, orice mod de lucru);
b) Tari confirmate pe banda de 50 Mhz (min. 50 tari DXCC, active+foste active, orice mod de lucru);
c) Tari confirmate in banda de 144 MHz (min. 10 tari DXCC, active+foste active, orice mod de lucru);
d) Tari confirmate in banda de 432 Mhz (min. 2 tari DXCC, active+foste active, orice mod de lucru);
e) Tari confirmate in benzile de 1296 MHz si > 1296 Mhz (idem d);
f) Tari confirmate prin legaturi via satelit (min. 50 tari DXCC, active + foste active, orice mod lucru);
g) Tari confirmate prin legaturi Pamant-Luna-Pamant (EME) indiferent de banda si modul de lucru;
h) Diplome straine primite pentru activitate in U.U.S. (minimum 25);
i) Diplome romanesti primite pentru activitate in U.U.S (minimum 25);

Membrii activi ai clubului pot figura in oricare din clasamente, indiferent de sectiune, daca intrunesc conditia minima de clasificare, unde este specificata.

Membrii asociati si cei de onoare nu sunt inclusi in clasamente.

Numarul de tari confirmate se stabileste pe baza cartilor de confirmare QSL, validate conform criteriilor de calificare pentru diploma DXCC sau pe baza unor criterii acceptate de colectivul de conducere al YODXC si comunicate tuturor membrilor clubului. Distinctia intre tarile active si cele foste active se face pe baza listelor publicate de DXCC. Pentru actualizarea clasamentelor membrilor se vor respecta recomandarile facute in Anexa 2.

Pentru clasamentul diplomelor sunt valabile numai diplomele care poarta sigla FRR, au numar de inregistrare/data sau indica locurile 1, 2 si 3 obtinute in concursuri nationale si internationale organizate de FRR sau, de catre comisii judetene si alte asociatii si cluburi afiliate la FRR. Deasemeni sunt valabile si diplomele pentru locurile 1, 2 si 3, in clasamentele pentru Romania, din concursurile organizate de asociatii straine. Taloanele care se aplica prin lipire pe diplomele de baza se considera diplome separate.

Prin orice mod de lucru se inteleg numai modurile alocate serviciului de amator din Romania.
Nu sunt valabile legaturile efectuate prin intermediul sistemelor terestre de retlanslare si prin Internet.
Toate performantele trebuie stabilite din amplasamente terestre aflate pe teritoriul Romaniei.

4.2. Clasamentele se intocmesc semestrial.
Anual, pe sectiuni, se vor putea intocmi clasamente pe benzi si cumulativ pe toate benzile, in functie de numarul de tari lucrate sau QTH locatoare (numai in U.U.S), pe baza unor fise declarative, trimise de
fiecare membru interesat de a figura in aceste clasamente.

Membrii YODXC decedati nu se mai includ in clasamente, in anul urmator decesului. Evidenta acestora se va tine pe o lista separata, pentru arhiva. Lista va cuprinde toti membrii decedati de la infiintarea clubului.

5. DIPLOME, PREMII SPECIALE

5.1. Se pot acorda urmatoarele diplome:

a) Diploma YO DX CLUB se acorda radioamatorilor romani si straini, in conditiile stabilite de regulamentul diplomei. (Anexa 1)
b) Diploma MEMBRU DE ONOARE YO DX CLUB se poate acorda radioamatorilor romani sau, unor organizatii si persoane particulare romane, pentru contributii deosebite la dezvoltarea radioamatorismului in Romania, la intarirea legaturilor de prietenie cu radioamatori sau organizatii de radioamatori din strainatate, pentru realizari deosebite in domeniul tehnic sau, in domeniul stiintific si pentru participarea activa la actiuni umanitare.
Diploma se confera si radioamatorilor sau asociatiilor din alte tari pentru actiuni similare. De asemenea diploma se confera radioamatorilor straini care obtin titlul de "Campion international al Romaniei" si celor clasati pe primul loc in clasamentele intocmite pe continente la campionatele internationale ale Romaniei.
c) Alte diplome.

5.2. Se pot acorda premii speciale, sponsorizate, membrilor care isi aduc contributia la ridicarea calitatii radioamatorismului in Romania, cum ar fi:

a) Premii in bani sau diferite componente radio, pentru membrii care publica articole sau carti pe teme de trafic, constructii, antene, informatica, cercetare, etc.;
b) Trofee instituite cu diferite ocazii speciale, pentru recunoasterea unor merite sau performante deosebite realizate de membrii clubului;
c) QSL-uri speciale tiparite cu fonduri sponsorizate, pentru membrii care obtin rezultate deosebite, in competitii interne si internationale;
d) Fanioane, tricouri si insigne YO DX CLUB, cu scop stimulativ, pentru radioamatorii incepatori care obtin rezultate promitatoare in trafic, si pentru persoane sau organizatii particulare. care sprijina activitatea clubului;

Articolele oferite ca premii la punctele 5.2.c si 5.2.d pot fi de asemenea cumparate de catre orice solicitant, membru al clubului.

6. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

6.1. Colectivul de conducere al clubului se intruneste in sedinte ordinare semestriale pentru a hotari asupra cererilor de acordare a calitatii de membru al clubului sau promovarea membrilor asociati in categoria celor activi, pentru acordarea titlului de "MEMBRU DE ONOARE YO DX CLUB", pentru intocmirea clasamentelor si diverse situatii legate de punctul 5. Sedintele extraordinare se vor tine atunci cand va fi necesar. Hotararile se vor lua cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti, ceeace se va arata in procesul verbal al sedintei respective. Anual, se va putea organiza o intalnire a membrilor clubului prilej cu care se va analiza activitatea conducerii si a membrilor YO DX CLUB. In cadrul intalnirii se vor inmana diplomele de membru si MEMBRU DE ONOARE YO DX CLUB. Organizarea intalnirii, poate fi corelata cu oricare alt eveniment important anual care presupune reuniunea unui numar mare de radioamatori, din toata tara, cum ar fi unul dintre simpozioanele anuale organizate de FRR sau de comisiile judetene. Participarea membrilor se va face pe cheltuiala proprie.

6.2. Toate deciziile colectivului de conducere se vor face cunoscute membrilor clubului prin buletine informative difuzate in cadrul emisiunilor de QTC sau prin publicare in revista F.R.R.

6.3. YO DX CLUB poate fi reprezentat la competitiile internationale de catre echipe formate din membrii clubului folosind, dupa caz, indicative speciale.

6.4. YO DX CLUB poate organiza si participa, cu standuri proprii, in scop publicitar, la diferite simpozioane sau manifestari speciale, interne sau internationale.

6.5. Se vor utiliza toate mijloacele pentru popularizarea activitatii YO DX CLUB-ului si a conditiilor de obtinere a diplomei YO DX CLUB (emisiuni informative, buletine informative, tiparire foi volante, QSL-uri speciale, materiale publicitare, articole in reviste de profil, pagini WEB, "mese rotunde" in eter, reportaje sau inregistrari video);

6.6. Se vor utiliza diferite mijloace de propaganda, cu scopul de a atrage noi membri si a acorda diploma YO DX CLUB.

6.7. Documentele necesare pentru solicitarea calitatii de membru sunt cele din anexa 2.
Fomularele pentru listele tarilor confirmate in US si UUS, pentru toate clasamentele cu exceptia celui de la pct. 4.2, se obtin de la FRR sau de la secretarul YO DX CLUB.

6.8. Se pot infiinta filiale ale clubului in judetele sau districtele (mai multe judete alaturate) in care activeaza cel putin 20 de membri.
Infiintarea unei filiale se face la propunerea intregului grup de membri care doreste acest lucru, respectand intocmai prezentul regulament. Infiintarea acestor filiale are ca scop descentralizarea operatiunilor de verificare a QSL-urilor si diplomelor, in vederea validarii performantelor membrilor afiliati. Colectivul de conducere al YO DX CLUB are drept de verificare, prin sondaj, a QSL-urilor si diplomelor validate la nivelul filialelor. Filialele nu vor putea emite diplome YO DX CLUB, dar vor putea infiinta diplome proprii, pe care le vor administra dupa criterii proprii.

6.9. Filialele vor fi conduse de catre un colectiv compus din minimum 3 membri activi care vor putea cumula functiile de presedinte, responsabil sectiune U.S., responsabil sectiune U.U.S., secretar si trezorier, alesi de membrii filialei si aprobati de colectivul de conducere al clubului.
Alegerea colectivului de conducere se va face in cadrul unor adunari generale la nivelul filialei, prin mijloace care se vor stabili cu acordul tuturor membrilor participanti. Colectivul de conducere al filialelor va aviza cererile pentru acordarea calitatii de membru (activ sau asociat) YO DX CLUB pentru solicitantii din districtul sau judetul respectiv. Cererile vor fi trimise spre confirmare colectivului de conducere al clubului. De asemenea va verifica QSL-urile si diplomele membrilor filialei, in vederea intocmirii clasamentelor, fara a mai fi necesara trimiterea acestora spre validare la colectivul de conducere al clubului. La toate verificarile se va tine seama de indicatiile cuprinse in anexa 2. Semestrial, filialele vor trimite clasamentele propriilor membri colectivului de conducere al clubului in vederea intocmirii clasamentelor pe club. Filialele isi vor putea intocmi clasamente proprii, chiar si pe alte criterii de clasificare. La nivelul filialelor, clasamentele vor putea fi publicate in buletine proprii sau prin intermediul unor retele sau emisiuni QTC locale. Filialele vor putea vor putea acorda diplome sau premii speciale, din fonduri proprii.

6.10. Pentru popularizarea performantelor membrilor clubului, semestrial, in cadrul emisiunii QTC, se va difuza lista noilor membri si clasamentele prevazute la art. 4.1 .
Anual se va publica lista completa a membrilor si clasamentele integrale. Fiecare BBS din tara va avea un director sau o arie intitulata YODXC, in care se vor pastra documentele clubului (regulamente, liste de membrii, clasamente, buletine informative, etc.).

6.11 Membrii clubului care isi pierd calitatea de membru la un radioclub afiliat la FRR, isi pierd si calitatea de membru al YO DX CLUB.

6.12 La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, membrii clubului care, au mai putin de 150 de tari confirmate (lista DXCC) vor fi considerati din oficiu membrii asociati; pentru trecerea in categoria membrilor activi, acestia vor trebui sa se supuna prevederilor de la punctul 3.1.3;

6.13 Regulamentul YO DX CLUB publicat in Buletinul Informativ FRR nr.11 din 1985 isi inceteaza valabilitatea.


ANEXA 1

Regulament de atribuire a diplomei "YO DX CLUB".

ANEXA 2

Precizari privind inscrierea in club si actualizarea clasamentelor membrilor
1. PENTRU INSCRIEREA IN CLUB. Sunt necesare urmatoarele:

1.1. Cerere catre YO DX CLUB in care se solicita acceptarea in club, cu precizarea performantelor realizate, conform categoriei si sectiunii pentru care se opteaza si angajamentul de a respecta regulamentul clubului. Cererea trebuie sa poarte viza sefului radioclubului afiliat la FRR, al carui membru este solicitantul.

1.2. Formularul tipizat YO DX CLUB pentru tari confirmate in U.S., completat de catre solicitant cu datele necesare si insotit de QSL-uri.
sau

1.3. Formularul YO DX CLUB pentru tari confirmate in U.U.S. pe benzi, completate de catre solicitant cu toate datele necesare si insotit de QSL-uri. Formularele respective se obtin, contra cost, de la secretarul clubului, trimitand un plic A4, timbrat corespunzator (pentru raspuns), la adresa: FRR-YODXC, Casuta postala 22-50, 014870 BUCURESTI sau, gratuit prin E-mail.
sau

1.4. Copia documentului prin care se atesta titlul de "MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI" sau "MAESTRU AL SPORTULUI" si domeniul de activitate pentru care s-a obtinut.

2. PENTRU ACTUALIZAREA CLASAMETELOR MEMBRILOR.
Membrii activi au indatorirea sa fie prezenti in clasamentele clubului prin actualizarea tuturor performantelor stabilite. In acest scop se vor trimite la YO DX CLUB, de doua ori pe an (nu mai des) si anume pana la 15 mai si pana la 15 octombrie, listele de tari noi confirmate, inclusiv QSL-urile in original si listele de diplome;

Datele QSL-urilor si diplomelor se vor inscrie in urmatoarele tabele:

2.1 Tabelul cu tari confirmate in U.S.
Rubricile acestui tabel sunt: nr. curent, indicativul, data, banda, modul, tara.

2.2. Tabelul cu tari confirmate in U.U.S. pe benzi separate.
Rubricile tabelelor cu tari confirmate in U.U.S. sunt: nr. curent, indicativ, data, ora, mod lucru, QTH locator si obs. (in cadrul rubricii obs. se vor putea mentiona conditiile in care s-a realizat legatura si tipul de reflexie al undelor)

2.3 Tabelul cu tari confirmate in legaturi via satelit.
Rubricile acestui tabel sunt: nr. curent, indicativ, satelit, mod lucru, mod acces, obs.

2.4 Tabelul cu tari confirmate in legaturi via Luna (EME). Rubricile acestui tabel sunt : nr. curent, indicativ, data, banda, mod de lucru, QTH locator, obs.

2.5 Tabelul cu diplome romanesti primite pentru activitate in U.S.

2.6 Tabelul cu diplome romanesti primite pentru activitate in U.U.S.

2.7 Tabelul cu diplome straine primite pentru activitate in U.S.

2.8 Tabelul cu diplome straine primite pentru activitate in U.U.S.
Pentru clasamentul diplomelor sunt valabile numai diplomele care au numar de inregistrare/data sau indica locurile 1, 2 si 3 obtinute in campionate nationale si internationale organizate de FRR sau locurile 1, 2 si 3 in clasamentele pentru Romania, din concursurile organizate de asociatii straine. Taloanele care se aplica prin lipire pe diplomele de baza se considera diplome separate.
Fiecare tabel cu diplome (punctele 2.5 - 2.8) se confrunta cu originalul diplomelelor respective si apoi fiecare pagina se vizeaza si se stampileaza de catre seful radioclubului sau de catre managerul de diplome al RCJ.
Rubricile tabelelor cu diplome (punctele 2.5 - 2.8) sunt: nr. curent, denumirea diplomei, numarul diplomei si data, clasa si modul, prefixul tarii emitente.

SE ATRAGE ATENTIA ASUPRA URMATOARELOR PUNCTE :

A) PENTRU VALIDARE SE PREZINTA FIZIC NUMAI QSL-uri IN ORIGINAL. NU SE ADMIT COPII XEROX, FOTO SAU COPII TRANSMISE PRIN FAX SAU ALTE SISTEME ELECTRONICE. NU SE VALIDEAZA DECAT LEGATURILE EFECTUATE CU STATII SITUATE IN AMPLASAMENTE RECUNOSCUTE DE CATRE DXCC SAU DE YO DX CLUB. QSL-urile VOR FI TIPARITE SAU VOR PURTA STAMPILA OPERATORULUI CU : INDICATIVUL, PRENUMELE, NUMELE SI ADRESA POSTALA A ACESTUIA. QSL-urile CARE PREZINTA ANOMALII VOR PUTEA FI SUPUSE UNOR IVESTIGATII SI VOR PUTEA FI RESPINSE. MEMBRUL CARE PREZINTA PENTRU ACREDITARE UN QSL FALSIFICAT SAU AVARIAT MODIFICARI SAU STERSATURI VA FI EXCLUS DIN CLUB.
B) TOATE TABELELE SE FAC PE FOI FORMAT A4 IN PICIOARE SAU A5 CULCAT, CU MARGINE LIBERA DE 25 mm PENTRU INDOSARIERE SI CEALALTA MARGINE LIBERA DE 10-15mm PENTRU VERIFICARI.
C) TOATE TABELELE VOR AVEA INSCRIS PE PRIMA PAGINA, SUS IN DREAPTA: NUMELE,PRENUMELE SI INDICATIVUL MEMBRULUI.

ANEXA 3

Model de cerere pentru admiterea ca membru in "YO DX CLUB" (document PDF).

ANEXA 4

INDATORIRILE COLECTIVULUI DE CONDUCERE

Indatoririle membrilor colectivului de conducere, pe functii, sunt urmatoarele:

- presedintele coordoneaza activitatea membrilor colectivului de conducere, semneaza documentele oficiale si de corespondenta, redacteaza materialele informative; coordoneaza sau participa la emisiuni informative ale clubului; valideaza QSL-uri;
- responsabilul sectiunii de unde scurte tine evidenta performantelor stabilite de membrii clubului in spectrul frecventelor < 30 Mhz; intocmeste clasamentele membrilor activi; coordoneaza sau participa la emisiuni informative ale clubului; valideaza QSL-uri;
- responsabilul sectiunii de unde ultrascurte tine evidenta performantelor (QSL-uri, diplome) stabilite de membrii clubului, in spectrul frecventelor > 30 Mhz; intocmeste clasamentele membrilor activi; coordoneaza sau participa la emisiuni informative ale clubului; valideaza QSL-uri;
- secretarul se ocupa cu corespondenta clubului; asigura relatia cu mijloacele "mass-media"; tine la zi evidenta membrilor; completeaza formularele diplomelor de membru; coordoneaza sau participa la emisiuni informative; valideaza QSL-uri;
- trezorierul gestioneaza fondurile clubului; gestioneaza mijloacele fixe si mobile ale clubului; completeaza formularele diplomelor YODXC; tine evidenta diplomelor YODXC eliberate catre solicitanti; participa la emisiuni informative ale clubului; valideaza QSL-uri;

Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact