hamradioshop.ro

Indicaţii tehnice pentru autorii de articole
la Radioamator.ro

Radioamator.ro primeşte cu plăcere materiale pentru publicare în secţiunea de articole. Pentru ca materialul dumneavoastră să fie acceptat pentru publicare şi pentru a uşura procesul de tehnoredactare, vă rugăm să ţineti seama de următoarele recomandări:

Copyright şi evitarea publicării multiple

Autorii sunt responsabili în totalitate pentru conţinutul articolelor trimise. În cazul în care materialele destinate publicării conţin elemente care necesită aprobarea deţinătorilor drepturilor acestora, autorii sunt rugaţi să facă toate demersurile pentru a le obţine şi a certifica faptul că publicarea nu va încălca vreun copyright. Un exemplu tipic îl reprezintă traducerile. Publicaţia, respectiv autorul original trebuie să fie contactaţi şi consultaţi înainte de trimiterea materialului tradus la Radioamator.ro.

Radioamator.ro doreşte să publice materiale originale şi de calitate, care nu au mai apărut în alte publicaţii în limba română. Prin trimiterea unui articol la Radioamator.ro autorul confirmă că acesta nu a mai apărut în altă publicaţie (electronică sau pe hârtie), sau nu este în curs de apariţie. Prin publicare Radioamator.ro dobândeşte un copyright asupra materialului, care va putea să mai apară în altă publicaţie numai cu permisiunea autorului şi a webmasterului, potrivit politicii de copyright. Copyright-ul intră în vigoare în momentul publicării unui material şi conferă exclusivitate site-ului Radioamator.ro.

Elemente importante ale unui articol

Atunci când trimiteţi un material care urmează să devină articol la Radioamator.ro vă rugăm să nu omiteţi următoarele informaţii:
 • Secţiunea (tematica) în care propuneţi să fie publicat articolul (o listă cu aceste secţiuni se găseşte aici: http://www.radioamator.ro/articole/).
 • Numele complet al autorului (sau autorilor) împreună cu indicativul de apel (pentru radioamatori). În cazul traducerilor, trebuie precizat cine este traducătorul. Vă rugăm să menţionaţi şi care este adresa e-mail la care poate fi contactat autorul. Lipsa acestei precizări indică faptul că adresa e-mail este cea de la care a fost trimis materialul.
 • Titlul articolului, care trebuie să fie cât mai relevant. Suplimentar, se pot adăuga: un supratitlu şi un subtitlu.
 • Un pasaj introductiv de aproximativ 50-70 de cuvinte care va apărea în caseta din pagina principală, prefaţând textul. Dacă nu puneţi la dispoziţie un asemenea pasaj, el va fi preluat din introducerea articolului original.
 • De multe ori este necesară furnizarea unei bibliografii. Aceasta trebuie plasată la sfârşitul articolului şi trebuie să facă trimitere la sursele de informare (pagini web, cărţi, reviste etc). Nemenţionând sursele (atunci când acestea există) autorul îşi arogă în mod incorect paternitatea întregului material.
 • Daca aveţi vreo preferinţa la afişarea unei mici poze reprezentative în caseta din pagina principală, nu ezitaţi să faceţi această precizare. Dimensiunea recomandată: 100x75 pixeli, format JPEG.
 • Articolele permit cititorilor să adauge comentarii la subsolul acestora. Dacă doriţi ca articolul dumneavoastră să nu aibă comentarii, vă rugăm să precizaţi. Lipsa acestei precizări implică acceptarea comentariilor.

  Formatarea articolelor

  Având în vedere că procesul de editare a materialor trimise este unul manual, autorii sunt rugaţi să adere la următoarele reguli, pentru o mai rapidă procesare:
 • Articolele trimise trebuie să fie cât mai simplu formatate, pentru ca cititorii să poată citi informaţia în aceeaşi prezentare, indiferent de rezoluţia monitorului, lăţimea ferestrei sau browserul folosit.
 • Excesul de cuvinte bold, italic, underline nu este încurajat, fiind de cele mai multe ori obositor pentru cel care citeste. Cu toate acestea, cuvintele care necesită a fi accentuate trebuie indicate de către autor în material.
 • Capitolele, subtitlurile, paragrafele, listele, tabelele etc. trebuie clar marcate în material pentru o mai uşoară punere în evidenţă.
 • Utilizarea caracterelor diacritice româneşti este încurajată, dar nu este obligatorie.
 • Imaginile trebuie să fie dimensionate adecvat pentru apariţia în articol, însă nu este obligatoriu. Ele vor fi redimensionate în procesul de tehnoredactare pentru optimizare în pagină.
 • Formatul ideal al articolelor este text (mai ales în cazul celor care nu conţin caractere distincte, grafice etc.), însă alte formate acceptate sunt .doc sau .pdf. În cazul în care în articolul în format .doc exista un exces de elemente grafice, caractere speciale, ecuaţii, tabele etc., codul HTML utilizat va fi cel generat de programul Microsoft Word, care nu este întotdeauna compatibil cu toate browserele şi este neoptimizat pentru apariţia în pagini web, conţinând mult cod redundant. Această situaţie se preferă a fi evitată, autorul fiind rugat să se limiteze la o formatare cât mai simplă.
 • Formatul documentelor anexate la articole, atunci când există (de pildă scrisori, regulamente, invitaţii etc.) va fi în general PDF. Alte formate vor fi folosite atunci cand conversia la PDF nu este posibilă.

  Conţinutul articolelor

 • Materialele trimise trebuie să se încadreze în una dintre tematicile propuse.
 • Articolele trebuie scrise în limba română. Alte limbi sunt de asemenea permise, cu condiţia traducerii textelor în limba română.
 • O atenţie specială trebuie acordată clarităţii în exprimare şi logicii expunerii. Înainte de trimitere recitiţi materialul de mai multe ori.
 • Un articol de înaltă ţinută este lipsit de greşeli gramaticale. Nu vă bazaţi că acestea vor fi depistate în redacţie. Cititorii preferă să citească articolele fără ca lectura să se opintească în erori gramaticale. Dacă nu stăpâniţi prea bine limba română, rugaţi un prieten să verifice textul înainte de expediere.
 • Semnele de punctuaţie trebuie şi ele folosite corespunzător. Nu folosiţi paranteze pătrate când normal este să folosiţi paranteze rotunde, nu exageraţi cu numărul de semne de exclamaţie sau interogaţie, plasaţi punctul, virgula şi celelalte semne conform normelor gramaticale ale limbii române.

  Ulterior expedierii materialului autorii sunt rugaţi să semnaleze în timp util dacă au vreo obiecţie faţă de prezentele reguli, în caz contrar se consideră că ei le-au acceptat tacit.

  Ultima modificare: 18 septembrie 2008

 • Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact