hamradioshop.ro

CONCURSUL CLUBULUI BUFNITELOR ROMÂNE

Unde scurte

Orgaizator Clubul Bufnitelor Române (CBR), afiliat la FRR
Desfasurare a doua zi de sâmbãtã din martie în douã etape:
 • etapa I 21-22 UTC
 • etapa a II-a 22-23 UTC
 • Benzi si moduri de lucru 80 m SSB sau CW/SSB 3675-3775 kHz
  Categorii de participare
 • A. posesorii autorizatiilor de clasa I si statii de club
 • B. posesorii autorizatiilor de clasa a II-a
 • C. posesorii autorizatiilor de clasa a III-a
 • Controale RS(T) + 001 (în continuare pentru et. I + II) + pentru membrii CBR YO 3 litere din care primele douã este judetul sau BU la care a treia este litera B
  membrii nu YO, prescurtarea tãrii astfel: ER=MOL, SM=SWE, 4X=ISR, OM=SLO, DL=GER
  nemembrii dau prescurtare judet/BU pentru Bucuresti
  Concurentii care au îndeplinit în cele douã concursuri dintr-un an conditiile pentru diploma CBR o pot solicita pe baza unui extras din log anexat fiselor de concurs. Obtinerea diplomelor astfel este gratuitã si se elibereazã anual.
  Punctaj
 • 1 QSO CBR-CBR sau CBR-nemembru = 6 pct
 • 1 QSO între nemembri = 2 pct
 • Multiplicator pe etapã Fiecare CBR, o datã pe etapã, se trec în coloana “country” YO fãrã YO (3AC), iar cei din afara YO cu indicativ complet (SM4VPZ)
  Notã: In cadrul unei etape cu aceeasi statie se poate lucra odatã în primele 30 minute si încã o datã în ultimele 30 minute.
  Scor final Suma punctelor din QSO x suma multiplicatorilor din cele douã etape
  Clasamente/premii Se întocmesc clasamente separate pentru membrii CBR si nemembri, pe categorii de participare.
  Primii 3 clasati la fiecare categorie primesc diplome.
  Termen/adresa In 10 zile la:
  Marin Paicu, CP 49, 6100 Brãila 1/BR