hamradioshop.ro

Concursul “CUPA DÂMBOVITEI”

Unde scurte

Organizator RCJ Dâmbovita
Desfasurare Ultima zi de duminicã din luna septembrie în douã etape
 • etapa I 04-05 UTC CW, 3510-3560 kHz
 • etapa a II-a 05-06 UTC SSB, 3675-3775 kHz
 • Benzi si moduri de lucru 80 m CW, SSB
  Categorii de participare
 • A. seniori (cl. 1 si 2)
 • B. juniori (cl. 3)
 • C. statii de club (1-2 operatori)
 • D. statii din judetul DB
 • Controale RS(T) + 001 (la etapa a II-a se transmite în continuare) + prescurtare judet /BU
  Punctaj
 • 1 QSO YO - YO sau DB - DB = 2 pct
 • 1 QSO YO - DB = 4pct
 • Multiplicator Fiecare judet + cel propriu + statiile din DB pe etapã, acestea se trec fãrã YO în coloana “prefix”
  Nota: In fiecare etapã cu o statie se poate lucra o singurã datã
  Se recomandã completarea rubricilor respective cu numerelor receptionate si transmise (ultimile cãsute la “sent” si ”rcvd”). RS(T) la la începutul fiecãrei file si la trecerea la altã etapã.
  Scor pe etapa Suma punctelor din legãturi x suma multiplicator pe etapã
  Scor final Suma punctelor din cele douã etape x numãrul etapelor lucrate
  Clasamente/premii Clasamente separate pentru fiecare categorie YO si DB
  Termen/adresa In 10 zile la:
  RCJ Dâmbovita, Cupa Dâmbovita, CP 2, 0200 Târgoviste / DB