hamradioshop.ro

YO DX HF Contest 2000

Categoria Seniori
Alte scoruri in acest concurs
PozitieIndicativNumeQSOsMultiplicatoriPuncte
1 YO3FWC Ciprian Sufitchi 0 0 21644
2 YO6BHN Bartok Jozsef 0 0 20328
3 YO9FJW PITIGOI IONUT 0 0 18984
4 YO3BWK UDATEANU NICULAI 0 0 10272
5 YO2NAA FABRY ADRIAN 0 0 9696
6 YO4ATW ALECA MARCEL 0 0 9600
7 YO8MI AILINCAI CONSTANTIN 0 0 9576
8 YO8BPY GERBER ROBERT 0 0 8820
9 YO9AGI BADOIU MIRCEA 0 0 8588
10 YO5CL GYONGYOSI GHEORGHE-ARPAD 0 0 8360
11 YO8MF GALAN PETRE 0 0 7644
12 YO8FZ MARA SILVIU 0 0 4788
13 YO4SI RUCAREANU MIRCEA 0 0 3840
14 YO5DAS CHIS MIHAI DANUT 0 0 2200
15 YO9DAF FEDELES IOAN 0 0 2106
16 YO6SD SOMESEANU DAN IOAN 0 0 1960
17 YO8RNF TARUS RELU 0 0 1120
18 YO6AJK MUNTHIU ALEXANDRU 0 0 864
19 YO3RU SZABO CAROL 0 0 308
20 YO6AJI MUNTEANU IOAN-JIM 0 0 252
21 YO5BQQ SALAGEAN IOAN 0 0 24
22 YO7BKU COMAN EUGENIU 0 0 12