hamradioshop.ro

DIPLOMA MEMORIALĂ YO3AC

Alte diplome

Radioclubul YO HD ANTENA DX GRUP din Deva are onoarea de a oferi această diplomă memorială în amintirea lui Andrei Giurgea YO3AC, un mare promotor al radioamatorismului în România, de la al cărui deces se împlinesc în februarie 2010 unsprezece ani.
(Iniţiator şi autor al textului diplomei în limba română şi engleză: Francisc Grünberg, YO4PX, membru al YO HD ANTENA DX GRUP. Grafica a fost realizată de Antal Madincea, YO2MBA)

Diploma poate fi obţinută de toţi radioamatorii emiţători şi receptori, pe baza prezentării unui extras de log conţinând legături bilaterale diferite (respectiv recepţii) cu 25 de entităţi DXCC pe cel puţin două benzi de unde scurte (de exemplu 13 entităţi pe 80 de metri şi 12 de entităţi pe 40 de metri, sau 7 entităţi pe 80 de metri, 15 pe 40 de metri, şi 3 pe 20 de metri, etc.), în orice mod de lucru. Solicitanţii care au avut ocazia de a-l contacta (auzi) pe YO3AC pe una sau mai multe benzi pot obţine şi câte un autocolant aplicabil pe diplomă, pentru fiecare bandă în care a avut loc QSO-ul (recepţia) cu Andrei Giurgea. Extrasul de log trebuie să conţină şi lista acestor legături (recepţii) şi trebuie să fie certificată prin semnătura unui alt radioamator autorizat. Aceasta este o diplomă non-profit. Toate cererile trebuie să conţină numele complet al solicitantului, indicativul său şi adresa corectă si completă (inclusiv noul cod poştal) la care doreşte să primească diploma. Diploma are format A4 şi ar putea fi deteriorată în cazul menţionării unei adrese incorecte. Cererile, la care se anexează 3 lei pentru varianta simplă pe carton şi 5 lei pentru varianta laminată în plastic (sumele reprezentând cheltuieli de tipărire şi expediere) se expediază pe adresa managerului diplomei Adrian Voica, YO2BPZ, str. Bejan 66/82, 330114 Deva 5, jud. Hunedoara, România.Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact