hamradioshop.ro
Articole > Umor pe teme ham radio Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

O SPERANŢĂ: ANTENE CU GABARIT REDUS PENTRU UNDE SCURTE

Aceasta a fost o pacaleala de 1 aprilie

Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM

            În aglomeraţiile urbane din zilele noastre, dar şi în condiţii mai speciale, cum ar fi cele în portabil de plăcere (o ieşire în natură, prilej de a comunica şi altora evenimentul) antenele pentru traficul pe frecvenţele inferioare sunt o problemă. Improvizaţii, inovaţii, construcţii de firmă, adaptoare, păreri pro şi contra, există o vastă literatură în domeniu, puternic întreţinută de un foarte diversificat folclor mai mult sau mai puţin justificat. În concret, despre ce poate fi vorba? Despre un conductor electric cu anumite forme şi dimensiuni astfel încât să se poată acorda pe frecvenţa de lucru cu pierderi cât mai reduse, să transforme cât mai multă energie de radiofrecvenţă în energie a undelor electromagnetice şi să aibe o caracteristică de radiaţie cât mai favorabilă pentru traficul dorit. Ei bine, aceste trei „cât mai” împing soluţiile tehnice în direcţii atât de diferite încât singura şansă este de a face compromisuri. Compromisuri nedeterministe deoarece de la antenă la antenă diferă vecinătăţile, înălţimea faţă de sol sau altele.

            O soluţie modernă, puţin cunoscută dar deja aplicată, o oferă construcţiile bazate pe o recentă teorie din matematică, teoria fractalilor.

 

1.      Ce sunt fractalii.

Text Box: 
Figura 1
Fractalii au apărut foarte recent. Se spune că teoria lor s-a născut brusc, fără pregătiri preliminare, în 1975 odată cu lucrarea matematicianului Benoit Mandelbrot intitulată "O teorie a seriilor fractale". Primul interes s-a manifestat în lumea naturală,  prin cartea considerată un adevărat manifest, "Geometria fractală a naturii" a aceluiaşi Mandelbrot, în 1982. În esenţă, Mandelbrot nu a fost întru totul un original. Ce a făcut el a fost să reunească într-un aparat matematic unitar ceea ce mulţi înaintaşi ai săi au produs de-a lungul secolelor. Deoarece grafica pe calculator era deja foarte avansată în anii ’80 ai secolului trecut, modelele lui Mandelbrot s-au extins cu mare repeziciune. Un fulg de zăpadă, buchetele verzei de Bruxelles, cristalele, norii, lanţurile muntoase, frunzele şi altele sunt modele naturale de fractali, azi reproduse şi geometric pe baza unor algoritmi simpli, de la cei bidimensionali la cei tridimensionali. La un fractal nu este complicat algoritmul de generare al său ci imaginarea unui model elementar care să poată fi multiplicat oricât de mult, numit iniţiator. Regula sau algoritmul după care iniţiatorul formează o nouă construcţie se numeşte generator iar procesul de repetare a generatorului se numeşte iteraţie. Lăsând să lucreze fantezia în aceste trei direcţii, iniţiator, generator şi iteraţie se poate obţine o diversitate de construcţii. În figura 1 se prezintă un fractal obţinut artificial, combinând forme şi culori în 3D [1].

Un fractal simplu, în spaţiul 2D, numit „Triunghiul lui Sierpinski”, se vede în figura 2, de unde se poate înţelege şi modul de generare al său. Iniţiatorul constă dintr-un triunghi oarecare, trasat pe o coală de hârtie. Se fixează mijloacele fiecărei laturi care vor servi ca vârfuri pentru a forma alt triunghi, a cărui suprafaţă nu se mai ia în considearre. Suprafeţele rămase formează alte triunghiuri care seamănă cu iniţiatorul. Pe laturile fiecărui triunghi nou format se fixează mijloacele, care servesc drept vârfuri pentru alte triunghiuri care nu se mai iau în considerare. Pe suprafeţele rămase se formează alte triunghiuri asemănătoare cu iniţiatorul. Pe laturile fiecăruia se fixează mijloacele ... etc. În acest exemplu iniţiatorul este primul triunghi, generatorul constă în a construi triunghiri formate cu vârfurile pe jumătăţile fiecărei laturi ale triunghiurilor nedecupate iar iteraţia este repetarea generatorului de la iniţiator la triunghiuri din ce în ce mai mici.


Text Box: 
Figura 2

Pentru cine doreşte să folosească drept iniţiator un pătrat regula este aceeaşi, cu câteva observaţii:

-fiecare latură a iniţiatorului se înparte în trei părţi egale, prin punctele rezultate se duc paralele la laturile iniţiatorului, după care pătratul din centru nu se mai ia în considerare;

-rămân în jurul lui 8 pătrate din care fiecare devine iniţiator la care se aplică acelaşi procedeu;

-continuând iteraţiile se obţine covorul lui Sierpinski.

Pentru alte poligoane se pot deduce reguli de generare asemănătoare.

Fractalii au început să ocupe tărâmul artelor şi să treacă de la modele bidimensionale la altele tridimensionale. Perfecţionându-se şi modelele matematice s-a aflat că fractalii se includ în aşanumita teorie a complexităţii de care aparţin teorea haosului, teoria catastrofelor, teoria structurilor disipative [1]. Acesata din urmă teorie a permis să se facă trecerea de la fractalii teoretici la elemente practice care să-i foloseacă, precum antenele care, în esenţă, sunt structuri disipative.

 

2.      Antene realizate din factali.

Pentru a se restrânge spaţiul ocupat de conductorul unei antene filare acesta poate fi pliat, teoretic, după orice formă geometrică apoi modelat cu softuri specifice. Dar folosind forme rezultate din teoria fracatalilor se obţin construcţii deosebit de avantajoase în privinţa adaptării, randamentului şi caracteristicilor de radiaţie. De ce? Se va vedea din prezentarea detaliată a două categorii de fractali utilizabili şi din cercetarea particularităţilor lor.

 

2.1.  Fractali obţinuţi din iniţiator rectiliniu.

După cum se vede din figura 3, iniţiatorul este un conductor rectiliniu, de o anumită lungime l, care se împarte în trei părţi egale. La prima iteraţie segmentul de la mijloc se elimină şi este înlocuit cu două segmente de aceeaşi lungime care nu se pot aşeza decât formând un unghi. Aşa s-a obţinut forma din iteraţia 1. Fiecare segnent din iteraţia 1 se împarte în câte trei părţi egale, segmentul din mijloc se elimină şi se înlocuieşte cu două segmente de aceeaşi lungime, cu vârful spre exterior. Se obţine forma din iteraţia 2. Dacă „n” este numărul de ordine al iteraţiei, lungimea însumată a tuturor segmentelor este , adică cu mult mai mare decât lungimea iniţiatorului, l. Am creat un soft care să genereze şi grafic acest fractal cu oricâte iteraţii se doreşte. De exemplu, la a şasea iteraţie fractalul are o lungime desfăşurată de 5,62 ori mai mare decât lungimea iniţiatorului. Aşadar, în acelaşi gabarit (distanţa dintre extremităţile iniţiatorului) se poate construi un contur din segmente a căror lungime totală este de 5,62 ori mai mare. Sau invers, o anumită lungime poate fi redusă, după 6 iteraţii, la un gabarit de 5,62 ori mai scurt.

Text Box: 
Figura 3
Mărind numărul de iteraţii segmentele vor forma la limită, adică pentru , o linie curbă cu lungimea infinită între două extremităţi finite, marcate de capetele iniţiatorului. De precizat că linia nu este continuă şi, matematic, nu este derivabilă. Iată cum o lungime de conductor pliat după un fractal de acest gen poate ocupa un gabarit mult mai redus între extremităţile fractalului, decât între extremităţile conductorului rectiliniu. Prezint mai jos un şir de valori care arată de câte ori se reduce gabaritul fractalului funcţie de numărul de iteraţii. 

 

 Numărul de iteraţii

7

8

9

10

15

De câte ori se reduce gabaritul între extremităţile fractalului

7,49

9,98

13,32

17,75

74,83

 

Am mai arătat că se poate imagina o mulţime de moduri de a plia un fir astfel încât să ocupe un gabarit mult mai mic. Numai că la fractalul descris se evidenţiază nişte avantaje. Cercetând oricare din segmentele care compun fractalul din figura 3 se observă că nu există decât trei categorii:

-          segmente orizontale;

-          segmente înclinate spre stânga cu 30 de grade faţă de verticală;

-          segmente înclinate spre dreapta cu 30 de grade faţă de verticală;

Se mai remarcă un amănunt: după prima iteraţie fractalul nu se mai extinde nici pe verticală, deşi lungimea însumată a segmentelor creşte până la infinit.

În felul acesta o lungime de conductor de 42 m (semiunda la banda de 80 m) se poate reduce la un gabarit de ordinul metrilor sau zecilor de centimetri folosind un fractal cu cel puţin 10 iteraţii.

La telefoanele mobile moderne antenele se realizează după acest procedeu, asigurându-se o lungime corectă a conductorului într-un gabarit de ordinul a câţiva cm. Datorită dimensiunilor reduse realizarea se face în tehnica circuitelor imprimate sau tehnici strip ori microstrip. Randamentul acestor antene este foarte ridicat şi, în plus, datorită dispunerii segmentelor în plane paralele într-un spaţiu foarte redus, radiaţia antenei creşte în eficienţă.   

 

2.2. Fractali obţinuţi din iniţiator triunghiular

Text Box: 
Figura 4

O eficienţă mărită se obţine cu un fractal construit pe baza unui iniţiator triunghiular, figura 4. Fiecare latură a triunghiului generează fractali ca în cazul precedent, adică se împarte în trei segmente egale iar segmentul din mijloc este înlocuit cu alte două segmente egale, formând un unghi cu vârful în exterior. În felul acesta la prima iteraţie perimetrul iniţatorului a crescut de 1,33 ori.

Continuând iteraţiile pentru  generarea fractalilor, cu ajutorul altui soft propriu, am putut genera forme oricât de avansate. Aceşti fractali seamănă cu un fulg de zăpadă şi se numesc curbele lui Koch. În figura 5 se arată un fractal la iteraţia 5. Şi de data acesata se remarcă aceeaşi caracteristică, segmentele ocupă doar trei direcţii, indiferent cât de mult creşte ordinul iteraţiilor.

Avantajul fractalilor cu iniţiator triunghiular (sau orice poligon, adică un contul închis) constă în realizarea de antene de genul bucle închise, cu avantajele deja cunoscute:

-         mai puţin zgomotoase;

-         o impedanţa de radiaţie ridicată, mai apropiată de impedanţa mediului în care radiază, deci o cuplare mai bună cu mediul.

Text Box: 
Figura 5

Şi la acest fractal lungimea însumată a segmentelor devine infinit de mare după un număr infinit de mare de iteraţii, fără să se mărească gabaritul ocupat de antenă. Creşterea lungimii unui fractal la iteraţia „n” în comparaţie cu perimetrul iniţiatorului, pe care îl notez tot cu l, se face după aceeaşi formulă ca la fractalul precedent. În caz concret, un fractal cu 12 iteraţii reduce gabaritul unui dipol rectiliniu de 31 de ori, astfel că o buclă cu un perimetru de 42 m va ocupa un gabarit redus la numai 1,3 m.

 

3.      Concluzii.

Antenele construite după geometria fractalilor se folosesc deja. Din punct de vedere constructiv nu există nicio deosebire dictată de lungimea de undă. Răspândirea lor redusă în domeniul undelor decametrice şi metrice este determinată, în primul rând, de considerente comerciale. Telefoanele mobile se fabrică şi se vând împreună cu antenele lor în număr incomparabil mai mare decât antenele pentru unde decametrice sau metrice pentru care o investiţie nouă ar fi greu de amortizat. Datorită gabaritului redus al antenelor telefoanelor mobile realizarea lor prin imprimare sau tehnici strip ori microstrip automatizate duce la o productivitate ridicată, practic fără manoperă directă. Mai mult, antenele fractal fac obiectul unor brevete de invenţii recente care pun şi ele probleme de costuri la achiziţionarea unui brevet în scopuri comerciale. Dar nu opreşte nimeni ca în particular să se experimenteze antene fractal, cu condiţia să nu fie comercializate, pentru a nu fi încălcate drepturile celor care deţin brevetele.

Aşa cum am arătat mai sus, un conductor cu lungimea de 42 m poate ocupa, sub formă de fractal, un spaţiu plan cu laturile de maxim 1,5 m. Dacă cineva doreşte să „migălească” mai mult la antenă, o poate reduce chiar şi mai mult, fără a afecta caracteristicile de lucru ale antenei.


Numai că aplicarea la unde scurte deşi este descrisă corect mai sus, nu este posibilă din următoarele motive:

-         Un fractal ca cel din figura 3 are, numai după 6 iteraţii, un număr de 4096 de segmente. Numărul de segmente, îl notez cu N, se calculează cu , n fiind numărul de iteraţii. Pentru un conductor cu lungimea desfăşurată de 42 m, fiecare segment are o lungime de cca 10 mm. Cele 6 iteraţii reduc gabaritul antenei (distanţa dintre extremităţile fractalului)  de 5,62 ori, astfel încât acesta  devine 7,47 m.

-         Rezultă un gabarit destul de mare care nu permite realizarea unei antene „autoportante”, cele 4096 de segmente trebuie să fie fixate pe o suprafaţă rigidă pentru a nu schimba forma fractalului la suspendarea antenei. O reducere mai drastică a gabaritului, de exemplu cu un fractal obţinut după 10 iteraţii care duce la un gabarit de 2,36 m, va conduce la peste un milion de segmente a căror lungime devine de numai 0,04 mm. Cât va trebui să fie diametrul unui astfel de conductor? Cât va dura „migala” asamblării milionului de segmente?

-         La telefoanele mobile se rezolvă problema reducerii gabaritului unor antene cu lungimea desfăşurată de ordinul centimetrilor, astfel încât un fractal obţinut cu puţine iterări poate ocupa o suprafaţă foarte mică şi se poate realiza pe un suport rigid. Puterea redusă a acestor telefoane nu obligă la conductori cu secţiune mare, astfel încât fractalul real nu are abateri mari faţă de cel teoretic care nu ţine cont de grosimea liniei cu care a fost construit.

În final, problema realizării unui fractal pentru antene care lucrează în unde scurte seamănă cu alte situaţii imposibile, deşi par rezolvabile la prima vedere. Una este cunoscuta legendă a premiului pretins ca răsplată de inventatorul jocului de şah. El a cerut un bob de grâu pentru primul pătrat de pe tabla de şah, două boabe pentru al doilea, patru boabe pentru al treilea, opt boabe pentru al patrulea ş.a.m.d. în progresie geometrică. Calculând numărul de boabe, egal cu , acesta nu putea fi asigurat de producţia pe câteva secole. O altă situaţie este mai concretă. Dacă se îndoaie o coală de hârtie de 50 de ori (nu în 50 de straturi, ci cu 50 de îndoituri), în speranţa că cineva va reuşi să le facă pe toate, se va obţine un pachet cu  foi, gros de la Pământ până la Soare.                  

 

Bibliografie

[1] http://mariacalinescu.eu/e-business/ce-sunt-fractalii/

Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM

Articol aparut la 31-3-2015

9334

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (37)  

 • Postat de Mircea - YO4GKP la 2015-04-01 00:03:20 (ora Romaniei)
 • Pentru cei care vor sa afle mai multe despre Fractali, probabil ca o sursa inepuizabila este dl Florin Munteanu de la Centrul pentru Studii Complexe. vezi:
  http://www.csc.matco.ro/1fract.html

 • Postat de Nicu - YO5OUC la 2015-04-01 09:05:17 (ora Romaniei)
 • Interesant si documentat. Multumim Tavi. Apar articole din ce in ce mai tehnice, lucru ce va duce la cresterea calitatii materialelor postate si promovarea acestui site. In 4NEC2 sunt modelate 4-5 feluri de antene fractalice. Tavi ai adus in atentie un domeniu de mare interes in domeniul antenelor in acest moment. Intra in zona antenelor de banda ultra larga. Mai sunt: antene inteligente (programabile), sisteme de antene cognitive (ce evolueaza singure si isi adapteaza caracteristicile la mediu), antene cu metamateriale si nerezonante cu unda progresiva (leaky-wave). Mai sunt si antene cu plasma si nu in ultimul rind metodele de modelare numerica in timp si in frecventa. 73 de Nicu

 • Postat de Adrian - YO3HJV (yo3hjv) la 2015-04-01 15:36:23 (ora Romaniei)
 • Bine ca e 1 Aprilie si aflam si noi una, alta...

 • Postat de Miki - YO5AJR (yo5ajr) la 2015-04-01 17:12:02 (ora Romaniei)
 • "Azi" nu e nimic imposibil. Tavi a demonstrat scepticilor care nu vor sa auda intoducerea benzii de 160m la YODX US contest ca "daca vrei - poti". Se pare ca e in faza de realizare a unui convertor care va fi capabil converirea digitala a undelor bioelectrice alfa in unde hertiene si viceversa iar aticolul de fata va rezolva si antenele fractal capabile RX/TX de la 10 Khz - la 3 Ghz fara probleme. A mai ramas problema rezolvarii selectivitatii intre cateva miliarde de indivizi.

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-01 20:56:43 (ora Romaniei)
 • YO3HJV & YO5AJR: Et tu, Brute? 73!

 • Postat de Doru - YO7ISK la 2015-04-01 22:52:40 (ora Romaniei)
 • Interesanta gimnastica argumentationala! De ce nu la o asa antena si un reflector Fresnel-Fractalian si gata Beam-ul Liliput Universal de Banda Ultralarga Fresnel-Fractal. Adica, antena BLU BUF 2 (de notat asta). Mandelbrot,2D,3D,spatiu? De ce nu si timpul? Doar este a patra dimensiune si hopa am sarit din spatuil euclidian in continuum spatiu-timp, nu fara ajutorul a ceva relativitate restransa. Ce Sierpinski, luati de aici Minkowski, Spatiu Minkowski. In acest spatiu ; punct egal eveniment, mai multe puncte/linii mai multe evenimente (adica CW nu SSB). Tot in acest spatiu,evenimentele/punctele adica comunicarea (o Tempora ,o Morse) poate fi facuta fata de origine pe o axa imaginara, inainte in viitor sau inapoi in trecut, functie de domeniul real sau imaginar. Cum informatie/comunicare avem, energie se gaseste. Cu antena dupa cum se poate vedea e ca si rezolvata problema, parca seamana a calatorie spatiu-timp , adica ce avem noi aici ? Teleportarea! Asta da comunicare si de ce nu, corolarul trinomului; Informatie-Energie-Materie. Doamne iarta-ma ca m-am iterferat cu treburile Tale, deh chestiuni radioamatoricesti.
  La final in aceeasi nota umoristica si fara malitiozitate. Daca articolul domnului Gheorghe Oproescu ar fi aparut fata de originea PD1A cu +/- trei zile sa zicem, cam ce comentarii am fi citit…

 • Postat de Toader Marius - YO7BBE la 2015-04-02 00:01:47 (ora Romaniei)
 • Interesat,f.f.interesant si am convingerea?ca astfel de antene pentru 80 m (probabil)vor fi facile TUTUROR radioamatorilor in anul 3229. Este f. bine ca Dl. T.O a facut precizarile necesare.

 • Postat de Ioan Mircea Radutiu - YO3AOE la 2015-04-02 07:17:16 (ora Romaniei)
 • Imi pare rau,dar nu pot fi de acord cu amicul Tavi. Rezultate cu mult mai bune se pot obtine cu ajutorul unui fir subtire de 0,1mm cu lungimea de 82m,sustinut perfect vertical de o pasare colibri dresata special sa planeze la punct fix deasupra amplasamentului statiei.Mai dificila este alimentarea pasarii in zbor,dar se poate incerca dresarea perechii pentru acest oficiu.73!,Nelu

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-02 09:14:08 (ora Romaniei)
 • De acord cu toate observatiile si sugestiile de unde vad ca, in ciuda varstei foarte fragede a geometriei fractale, multi tin ascunse idei valoroase pur si simplu pentru a le fructifica cand va creste pretul lor la bursele de idei. Cativa incearca o deconspirare partiala a lor intr-o forma cifrata in diferite metrici spatiu-timp stramb care transced simturilor profane. Dar, cand vor prinde viata toate, atunci sa vezi o avalansa de bunastare materiala in YO! 73 & GL!

 • Postat de Alex Farkas - YO5AMF la 2015-04-02 10:01:36 (ora Romaniei)
 • Antenele fraktale nu sunt pacaleala de 1 aprilie, ele exista. Va recomand pagina http://www.f3dd.org
  73/Alex
    Comentariu modificat de autor.

 • Postat de Florentin - YO9CHO (yo9cho) la 2015-04-02 11:59:24 (ora Romaniei)
 • Link-ul corect: http://www.f3dd.org/lac-poleparf3ddm/index.html

 • Postat de Florentin - YO9CHO (yo9cho) la 2015-04-02 12:01:05 (ora Romaniei)
 • De asemeni si : http://www.f3dd.org/mapage/index.html

 • Postat de Florentin - YO9CHO (yo9cho) la 2015-04-02 12:02:56 (ora Romaniei)
 • Un master pe antene fractale : http://perso.ensta-paristech.fr/~roblin/cours_public/master_CAT_CR-2-v2.pdf

 • Postat de Florentin - YO9CHO (yo9cho) la 2015-04-02 12:14:09 (ora Romaniei)
 • Multumim Alex, YO5AMF.

 • Postat de Ioan Mircea Radutiu - YO3AOE la 2015-04-02 13:33:35 (ora Romaniei)
 • Pai daca exista antene fractale,si se pare ca intr-adevar exista!,unde mai este pacaleala de 1 Aprilie?

 • Postat de Martoiu Alexandru - YO7AKY la 2015-04-02 13:34:28 (ora Romaniei)
 • Nu cred ca poate fi o pacaleala. Eu lucrez cu o astfel de antena de cel putin 10 ani, in care am facut numeroase DX-uri, pe toate continentele. Tocmai vroiam sa intreb cum sa cuplez mai multe antene pentru a lucra sinfazate.
  Cu respect, SANDU, YO7AKY.

 • Postat de Ioan Mircea Radutiu - YO3AOE la 2015-04-02 17:01:03 (ora Romaniei)
 • Am inteles,dar eu ma refeream la faptul ca motto-ul articolului este,reproduc exact: "Aceasta a fost o pacaleala de 1 Aprilie",inseamna ca Tavi s-a pacalit singur,in sensul de pe el insusi-hi!

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-02 17:20:23 (ora Romaniei)
 • Este corect, astfel de antene există, numai că reducerea dimensională nu poate să ajungă la valorile care apar pentru un număr mare de iteraţii şi nici numărul de segmente nu ajunge la câteva mii, reducerea gabaritului fiind în jur de 2 ori. Fără a fi făcute câteva calcule simple - care apar în partea a doua a articolului - se poate induce ideea că 6---7 iteraţii (un număr mic, deci "tentant") care reduce gabaritul de 5---7 ori, oferă o soluţie foarte favorabilă la frecvenţe joase, dar cine stă să "croiască" cele câteva mii de segmente şi să le asambleze într-o structură autoportantă pe un gabarit de 4---5m? Antena din http://www.f3dd.org/mapage/index.html are cca 100 de segmente pe element şi o reducere a gabaritului de cca 50%, pe când un fractal descris de mine are, la trei iterări, o reducere la 42% şi numai 64 de segmente. A construi în gabarit redus la 2---2,5m o astfel de antenă pentru 80m sau 160m seamănă cu boabele de grâu şi tabla de şah. 73!

 • Postat de Ioan Mircea Radutiu - YO3AOE la 2015-04-02 19:51:12 (ora Romaniei)
 • Decit o asemenea complicatie constructiva excesiva, mai bine o antena magnetica deja devenita clasica,cu tot impedimentul benzii foarte inguste,care necesita o re-acordare/re-adaptare permanenta.73!,Nelu

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-02 20:26:27 (ora Romaniei)
 • YO3AOE, tocmai de aceea am aruncat nada. Este o complicatie constructiva care devine chiar imposibila la frecvente joase. Asa cum boabele de grau pe tabla de sah dau 1472 milioane de tone (un bob are in medie 0,04g) dar nu-ti dai seama de la inceput. Cand te apuci sa le socotesti 1+2+4+8+... iti zici uite, niste numere, acolo, cat ar putea sa dea si ti se pare ceva posibil, dar vezi ca nu este asa. La fel si antenele fractal reduse cu un numar de iterari mai mare de 4 (reducerea gabaritului de 3 ori) devine o munca de Sisif la frecventele joase si, dupa cum ai spus, inutila. Dar ideea este amagitoare!

 • Postat de Liviu - YO2BCT la 2015-04-02 20:43:43 (ora Romaniei)
 • Autorul a indus intentionat in eroare pe cititori, prezentand o formula falsa pentru numarul boabelor de grau, dar l-am demascat cu vigilenta mea vesnic treaza! Seria contine 64 de termeni, puteri ale lui 2 , incepand cu 2 la puterea zero si terminand cu 2 la puterea 63. Cu aceasta corectie, intr-adevar rezultatele practice coincid cu cele prezise de teorie.

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-02 21:09:04 (ora Romaniei)
 • TNX Liviu, de fapt ma interesa doar rezultatul. Rezultatul sumei este 2 la puterea 64 din care se scade cifra 1, nu am stat sa adun cei 64 de termeni (de la 0 la 63).

 • Postat de Morel - 4X1AD (4x1ad) la 2015-04-03 18:04:33 (ora Romaniei)
 • Tavi, imi pare rau dar dupa atata risipa de energie si timp pe o pacaleala, acum esti "obligat" sa vii si cu un articol "adevarat" despre antenele fractale.


  73 de Morel, 4X1AD ex.YO4BE

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-03 20:57:39 (ora Romaniei)
 • TNX Morel, am ceva ganduri pentru asa ceva. La inceputul saptamanii viitoare plec la "conac" si raman acolo pentru mai mut timp. In prima saptamana am de lucru: gradina, reparatii pe ici pe colo, mielul, tuica, vinul etc. Dupa aceea trebuie sa-mi revin cateva zile apoi incerc sa sap si in antene, nu numai in pamant. 73 cu sanatate!

 • Postat de Florentin - YO9CHO (yo9cho) la 2015-04-03 21:08:18 (ora Romaniei)
 • http://ag1le.blogspot.it/2011/12/antenna-experiments-fractal-quad-for-28.html

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2015-04-03 23:26:33 (ora Romaniei)
 • Despre antene fractale a aparut un articol destul de documentat in revista R&R, acum cativa ani.

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-04 10:14:45 (ora Romaniei)
 • Antenele fractal au fost folosite la inceput in telefonia mobila, la frecvente peste 800MHz---1,2 GHz oferind avantajul unor benzi largi fara a afecta castigul. Reducerea gabaritului la cca jumatate este un avantaj secundar deoarece antenele la aceste frecvente au, oricum, dimensiuni reduse. Din astfel de motive in benzile cu frecvente joase o reducere a gabaritului de 2-3 ori nu ofera avantaje, de exemplu a reduce un dipol rectiliniu de 40m sau o verticala de 20m la o constructie care se desfasoara in plan pe cel putin 10X10m mai mult incurca. In banda de 28MHz (o banda foarte larga), chiar si la 14MHz (apeland la anumite compromisuri constructive), se pot exploata avntajele constructiilor consacrate care, in esenta, sunt un pseudofractal, de fapt fiecare element al unei astfel de antena este un ansamblu de 4 fractali "puri" de tip Hilbert obtinuti cu maxim 2-3 iteratii, https://www.google.ro/search?q=fractal+hilbert&rlz=1C1AVNC_enRO626RO626&espv=2&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-4wfVZyiA9LraIC0gMgF&ved=0CDMQsAQ
  In lumea noastra nu exista avantaje ci numai compromisuri. 73!

 • Postat de Alex Farkas - YO5AMF la 2015-04-04 11:13:51 (ora Romaniei)
 • Tavi, iti recomand sa studiez pagina lui http://www.f3dd.org din meniul general alege "antene fractakle", si acceseaza si submeniurile din articol, vei fi surprins cate si cum a realizat amicul nostru si de meticulozitatea realizarii. eu personal nu am mai gasit o pagina atat de ampla cu subiectul asta ptr radioamatori in domeniul HF.( 14 si 28Mhz) In articolul scris de mine Antena multiband am sugerat ideea unei antena delta loop fraktalizat....dar inca nu am ajuns la realizarea ei, 73/Alex
    Comentariu modificat de autor.

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-04 13:06:42 (ora Romaniei)
 • TNX Alex, realizarile pentru benzile superioare din HF sunt posibile, mai ales la 28 MHz. Multe din ele sunt pseudofractali, adica nu respecta cu totul algoritmul de baza. Cat priveste un delta loop fractalizat, este posibil pentru o bucla cu contur triunghiular sau patrat, unde firul sa urmareasca liniile de contur al unui triunghi sau covor Sierpinski, printre multele imagini ale link-ului aratat de mine mai sus vei gasi si asa ceva http://tinyurl.com/nwcms8h . Nu am vazut modelat - si nici soft de modelare - pentru fractali spatiali, asa cum apar cativa in link-ul aratat de mine mai sus, s-a mers numai pe fractali plani, fractalii spatiali mai ofera o dimensiune in plus pentru a face reducerea gabaritului. Ceea ce s-a incercat cu un fractal spatial de tip Hilbert (pornind de la un cub) s-a facut in domeniul ... schimbatoarelor de caldura, eventual calorifere. O antena fractal este complicat de facut si, fara o modelare prealabila care sa nu dea erori mai mari de 10%---15% inseamna risipa de energie si de materiale. Poate fi testata si fizic la frecventa de 144 MHz, dar erorle fata d ece se obtine pe 3,5 MHz ar putea fi foarte mari.

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-04 15:29:46 (ora Romaniei)
 • Nu am stiut ca o referinta de tip URL foarte lunga poate afecta pagina cu comentariile. Rog pe N2YO sa anuleze comentariul meu cu referinta lunga si sa il lase pe cel de acum, am gasit si alta referinta mai scurta http://teachout1.net/village/fill.html care se refera la folosirea triunghiului lui Sierpinski si care s-ar putea folosi la un delta loop triunghiular. Acesta a fost primul fractal folosit la antene, dar intr-o forma mult mai redusa.
  Nu am vazut modelat - si nici soft de modelare - pentru fractali spatiali, asa cum apar cativa in link-ul aratat de mine in comentariul de mai sus, s-a mers numai pe fractali plani, fractalii spatiali mai ofera o dimensiune in plus pentru a face reducerea gabaritului. Ceea ce s-a incercat cu un fractal spatial de tip Hilbert (pornind de la un cub) s-a facut in domeniul ... schimbatoarelor de caldura, eventual calorifere. O antena fractal este complicat de facut si, fara o modelare prealabila care sa nu dea erori mai mari de 10%---15%, inseamna risipa de energie si de materiale. Mai comod o antena fractal poate fi testata si fizic la frecventa de 144 MHz, dar erorile fata de ce se obtine pe 3,5 MHz ar putea fi foarte mari. 73!

 • Postat de Ciprian - N2YO (n2yo) la 2015-04-04 17:44:19 (ora Romaniei)
 • Adresele web foarte lungi se pot prescurta folosind redirectari. Printre cele mai populare site-uri care sunt de ajutor se numara http://www.tinyurl.com

 • Postat de Gabi - YO3CEN la 2015-04-05 01:06:53 (ora Romaniei)
 • Articolul este o pacaleala de 1 aprilie sau autorul chiar nu stie ca se pot realiza antene fractale si pe 14mhz (VK4AFU)? http://www.f3dd.org/mapage/index.html

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-05 09:43:23 (ora Romaniei)
 • Cine citeste atent articolul va gasi referiri constructive numai la antenele pentru banda de 80m si o tentanta reducere a lor la mai putin de 2 m.

 • Postat de Ilie - YO6OCT (yo6oct) la 2015-04-05 13:40:04 (ora Romaniei)
 • As vrea sa stiu cat este gluma (bascalie) si cat este adevar in acest articol?

 • Postat de Gheorghe Oproescu-Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2015-04-05 19:45:11 (ora Romaniei)
 • @YO6OCT, asa cum se petrec lucrurile in orice domeniu, si la antene exista folclor amestecat cu elemente reale. Plus interpreti de tot felul. Un fractal este definit corect in prima parte a articolului. Folosirea fractalilor s-a facut mai intai la telefonia celulara din motive de banda larga si castig, folosind contururile triunghiului lui Serpinski a carui forma a devenit emblema pentru unii fabricanti. Reducerea dimensiunilor este de mai putin de trei ori care, la unde decimetrice sau centimetrice apar ca un avantaj in plus. In continuarea articolului am facut o extrapolare - incompleta - privind reducerea dimensiunilor unui conductor pliat dupa forma unor fractali clasici, ca idee pentru antenele din 80m. Teoretic un fir lung de 40m poate fi pliat sa ocupe un gabarit de cca 1m, o idee tentanta. In ultima parte a articolului am completat extrapolarea si am aratat ca o reducere de peste 3 ori implica montarea in pozitii riguroase a catorva mii sau milioane de segmente extrem de scurte. Cat priveste antenele fractal pentru 28 de MHz reducerea gabaritului este de 2---3 ori dar avantajul este ca pot acoperi bine o banda atat de larga, de cca 2 MHz. Numarul de elemente este de cca 100 si asamblarea lor este posibila. In 80 m o asemenea antena este mult mai dezavantajoasa constructiv decat un dipol, o verticala sau un beam cu trapuri, necesitand sustinatori pentru elementele antenei dispusi pe o arie mare. In 14 MHz este maximul de compromis atins intre eficacitate si complexitatea constructiei, privind cu atentie segmentele unei asemenea antene se vede usor o deformare a lor care, marindu-se, elimina toate avantajele. Mai mult, schemele folosite la 14 si 28 MHz nu sunt fractali puri ci bucati de fractal asamblate, deoarece nu respecta teoria fractalului, respectiv nu au un initiator si un generator unic pe tot elementul antenei. Aici incepe folclorul, asa cum mai apare in reclame care vand aparate de radio "digitale" numai pentru ca au scala digitala, in realitate sunt radiouri analogice. Cu toate acestea, antenele pseudofractal mai au si alte avantaje care sunt specifice quadului, respectiv segmente radiante verticale si orizontale cu efecte asupra formei fasciculului de unde. 73!

 • Postat de Coatu Cezar - YO6CUF la 2015-04-07 18:37:55 (ora Romaniei)
 • Am experimentat antena PROXEL PRO-X1 de la LCCOM si merge excelent in benzile de radioamatori atat la putere mica(5 W), cat si la putere mare (100W) mai ales in benzile de la 14 Mhz la 145 MHz. E mica, usor de montat, demontabila si eficienta. Talpa magnetica montata pe caroserie ma ajuta sa lucrez cu ea in US chiar si cand mergeam cu masina in /m.
  Iar ca lungime avea doar 1,75 m. Receptia era mai grea, dar cine venea tare se auzea cu peste 57-59 in receptor (TS 450S). Si nu e o pacaleala de 1 APRILIE.

 • Postat de Ilie - YO6OCT (yo6oct) la 2015-04-07 21:24:29 (ora Romaniei)
 • Multumesc domnule Oproescu pentru raspunsul elegant si la obiect pe care mi l-ati trimis!
  Va doresc un Paste fericit!73!

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "O SPERANŢĂ: ANTENE CU GABARIT REDUS PENTRU UNDE SCURTE"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact