hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

CONCURSURILE ÎNTRE A FI SAU A NU FI

Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM

Concursurile între radioamatori au cunoscut de-a lungul timpului prefaceri multiple in ce priveste modul de desfăşurare, autoritatea care le organizează şi, nu în ultimul rând, interesul participanţilor. Inspirându-se din modul în care sunt organizate concursurile cu caracter sportiv din alte domenii, concursurile între radioamatori au trebuit să se alinieze cutumelor din sport, din moment ce se finalizează cu dobândirea de merite sportive până la maestru al sporturilor, egal cu maestrul din oricare altă ramură sportivă. În ce măsură concursurile între radioamatori au reuşit sau nu să se impună pe scena competiţiilor sportive, se vede cel mai uşor dacă se cercetează listele cu rezultatele publicate de organizatori şi nu mai este nevoie de niciun comentariu. Ce se vede mai greu şi necesită o analiză mai detaliată este motivarea ca aceste concursuri sa mai existe. Nu neapărat prin miza pusă în joc, la urma urmei beneficiarii acestei mize nu pot fi decât în număr foarte limitat şi mulţi participă conştienţi fiind că nu vor ocupa un loc pe podium. În această ipoteză, de ce mai participă radiaoamatorii la concursuri şi cum poate creşte numărul participanţilor? Voi încerca să arăt unele aspecte legate de acest lucru referindu-mă numai la concursurile "în eter".

1. Campionate, cupe, maratonuri, memoriale etc

Campionatul este, prin definiţie, o competiţie sportivă în care se întrec cei mai buni sportivi şi cele mai bune echipe sportive pentru a desemna campionii. De la bun început se reţine faptul că se întrec cei mai buni sportivi sau echipe, asta înseamnă sportivi selectaţi pe criterii valorice şi de performanţă pentru a fi cei mai buni. În astfel de condiţii fiecare participant devine un potenţial câştigător al titlului de campion spre deosebire de situaţia când se participă fără nicio selecţie anterioară. Ar fi prea banal să arăt cum se respectă această regulă la sporturile foarte comune precum fotbal, volei, handbal etc dar voi arăta câteva date de la două sporturi tehnice cu mai puţină priză la mase şi cu un număr de potenţiali participanţi destul de redus, dintre care am exclus, pe moment, automobilismul. Astfel, la tir participantul la campionat trebuie să deţină cel puţin categoria II-a de clasificare sportivă şi să fi acumulat la etapele naţionale un anumit număr minim de puncte. La planorism se cer minim 100 ore de zbor, din care minim 50 de ore în simplă comandă, să fie deţinător al Insignei de Argint, să aibe o performanţă de minim 500 de km zbor de distanţă în simplă commandă efectuaţi de la încheierea Campionatului Naţional precedent şi minim 300 de km zbor de distanţă în simplă commandă, efectuaţi de la începutul anului în care are loc campionatul. Iată cum la aceste ramuri sportive, unde nu se poate spune că sunt foarte mulţi sportivi legitimaţi, există restricţii privind performanţele sportivilor care se întrec în campionat, pentru simplul motiv că un titlu de campion are o încărcătură însemnată. Se respectă astfel cerinţa ca un campion să fie desemnat dintre sportivii cu potenţial egal de a cuceri acest titlu, deci nimeni nu participă cu gândul că nu va avea şanse să devină campion. Dacă iau în considerare şi automobilismul, cu care radioamatorismul are destul de multe asemănări cum sunt permisul de conducere (emis de o autoritate naţională din afara sportului) similar cu licenţa de radioamator (emisă tot de o autoritate naţională din afara sportului) sau FRR similară cu FRAS (Federaţia Română de Automobilism Sportiv, atenţie, "sportiv!"), se remarcă o mare deosebire organizatorică: automobiliştii sportivi deţin licenţe (nu legitimaţii!) speciale emise de FRAS prin selecţie pe criterii specifice clasei la care participă şi sunt asimilaţi sportivilor din orice altă ramură sportivă. Automobiliştii amatori care nu sunt şi sportivi se bucură de drepturile acordate de permisul de conducere, precum un radioamator neafiliat sau se pot afilia în structuri nesportive gen club naţional aşa cum este ACR. La radioamatori astfel de cluburi (ARR, SRR) se află încă în faza de testare dacă ţin cont de numărul mic de membri sau durata încă redusă de când funcţionează.

O altă caracteristică privind modul de desfasurare a campionatului la celelalte ramuri sportive este aceea că trebuie parcurse mai multe etape pe perioade destul de lungi, fiecare etapă se încheie cu un clasament valoric, astfel încât titlul de campion să fie cât mai puţin influenţat de conjuncturi de moment. De exemplu la tir sportiv un campionat durează 5---6 luni, la planorism din primăvară până toamna târziu.

Se ştie că la radioamatorism nu există nicio restricţie privind nivelele de performanţă ale participanţilor la campionate iar campionatele se desfăşoară pe durate scurte, împărţite în etape şi mai scurte (fracţiuni de ore sau cîteva ore legate între ele), practic numai ca să respecte condiţia de a nu se desfăşura într-o singură etapă şi să poată fi astfel omologate. Dar, prin modul de stabilire a etapelor grupate pe intervale scurte de timp, se favorizează conjuncturile şi aranjamentele, blocându-se confruntarea liberă care să evidenţieze numai performanţele proprii.

Cu multe decenii în urmă existau radioamatori care deţineau categorii de clasificare sportivă de la “junior" (nu ca vârstă ci ca performanţe obţinute), urmând apoi categoriile III, II, I (a nu se confunda cu clasele de autorizare) şi terminând cu maestru al sportului. Pentru a obţine aceste categorii radioamatorul trebuia să îndeplinească un cumul de norme sportive (făcute public) din care aminesc doar câteva: ocuparea unui anumit loc în clasamentul diferitelor competiţii, inclusiv cupe, să realizeze un număr minim de legaturi în 10 minute, să participe la un număr minim de competiţii în care să se situeze pe anumite pozitii din prima parte a clasamentului etc. Cu toate acestea, participarea la campionate nu a fost niciodată condiţionată de performanţele sportive obţinute pe un anumit interval de timp.

În cele din urmă mai arăt că la multe alte ramuri sprtive există campionate locale, judeţene, pe profesii (campionatul armatei etc), numai la radioamatorism nu.

Cupa este tot o competiţie care se desfăşoară în mai multe etape, de o anvergură mai redusă decât campionatul, deseori prilejuită de anumite evenimente aniversare. Şi la cupe funcţionează (sau ar trebui să funcţioneze) aceleşi criterii de selecţie a participanţilor. Cupele se pot organiza la nivel local sau naţional, la radioamatorism încă nu există o cupă naţională, există însă destul de multe cupe locale la care numărul de etape este destul de redus, etapele sunt grupate de regulă pe un interval de două ore. La radioamatorism etapele care compun o cupă nu realizează o selecţie pe parcursul lor, nici măcar sub forma unui clasament şi nu există o confruntare finală care să desemneze câştigătorul. Dacă la alte sporturi în finală se pot confrunta numai doi parteneri (fotbal, tenis, box etc), selectaţi pe parcursul etapelor, se poate organiza o finală şi între mai mulţi parteneri la care să conteze atât rezultatul confruntării finale cât şi rezultatele din etape, astfel încât să se evidenţieze performanţele de durată şi nu conjuncturale. Un exepmlu de organizare îl reprezintă ciclismul unde confruntarea finală nu se dă numai între doi ciclişti.

Maratonul este o competiţie nu neapărat sportivă din moment ce participanţii se confruntă cu mulţi factori conjuncturali cât timp nu există ore fixe între care se desfăşoară şi cât există parteneri care acordă puncte fără ca participarea lor să fie reglementată în vreun fel de regulament. Din aceste motive finalizarea unui maraton ar trebui să se axeze pe alte evaluări stabilite de organizator, nu pe desemnarea unui câştigător sportiv.

Memorialul nu trebuie să se încadreze în cutume sportive, nu trebuie să aibe un câştigător ci trebuie să grupeze radioamtori cu scopul de a aniversa sau comemora un anumit eveniment reprezentativ din punct de vedere emoţional. Nici aici nu trebuie să existe punctaje, clasamente sau câştigători.

Altele, cum ar fi întâlnirile gen câmpenesc, care nu trebuie să acorde puncte, nu fac clasamente, ci oferă posibilitatea combinării unor evenimente din viaţa noastră care pun împreună traficul radio, experimentul, cu participarea familiei sau prietenilor neradioamatori. Poate că în aşa fel se pot recruta şi alţi radioamatori.

Nu se poate încheia acest punct fără câteva concluzii. Cea mai importantă şi, care cred că ar aduce beneficii în creşterea calităţii şi participării la competiţii, ar fi ca marile competiţii (campionatele şi cupele) să cuprindă mai multe etape la momente cît mai depărtate pe parcursul unui an şi la care să se participe pe bază de selecţie. Selecţionarea participanţilor s-ar putea face pe baza locurilor obţinute în aceeaşi competiţie din anul trecut (de exemplu primii cinci), pe baza locurilor ocupate în cadrul cupelor din anul trecut (de exemplu primii trei la cupele la care numărul de participanţi trece de o anumită limită) sau pe baza altor criterii (de exemplu un număr minim de participări la competiţii în anul trecut sau pe perioada din anul curent care s-a scurs până la startul competiţiei în discuţie, un număr minim de legături stabilite în timp impus la un anumit număr de competiţii cât mai recente, introducerea şi menţinerea clasificărilor sportive etc), pe parcurs criteriile pentru selecţionare vor suferi îmbunătăţiri numai în beneficiul sportului. În felul acesta se satisfac mai multe cerinţe:
1 La campionat sau cupă participă sportivi cu potenţial egal, participanţii având fiecare atât interesul cât şi capacitatea de a fi câştigător;
2 Pentru ca radioamatorii să poată fi selecţionaţi, aceştia trebuie să parcurgă etapele de preselecţie cum am arătat mai sus, animând astfel competiţiile la nivel de cupe, dar le şi dă ocazia de a se antrena şi de a se autoevlaua cu privire la şansele lor;
3 Creşte participarea radioamatorilor la nivelul etapelor de preselecţie cât şi calitatea pregătirii lor.
4 Radioamatorii neselectaţi ar putea participa la competiţie fără a fi incluşi în clasamentul oficial şi fără a dobandi trofee, acest lucru se poate stabili prin regulament. Un clasament neoficial al radioamtorilor neselectaţi poate constitui un criteriu pentru selectarea participărilor la competiţia din anul viitor.

O altă concluzie ar fi aceea a definirii statutului de sportiv al radioamatorului, pe baza unor licenţe (nu legitimaţii) acordate de FRR în urma aplicării unor criterii stabilite prin dezbatere publică, cu participarea a cât mai mulţi radioamatori, dar cu condiţia ca acest lucru să nu se facă formal (precum Statutul FRR) iar forumul să funcţioneze corect pe saitul FRR, nu ca acum. Sportivii radioamatori vor trebui să fie membri ai cluburilor sportive individuale sau organizate ca secţii la alte cluburi sportive, care vor trebui să aibe obligatoriu tot ce se cere pentru o activitate sportivă, inclusiv antrenori, contract cu o instituţie medicală etc care să condiţioneze licenţierea sportivului de către FRR şi participarea lui la competiţii, nu să fie doar o sursă de bani din cotizaţii.

2. Regulamentele de concurs

Aici am avut ocazia să constat o dezorganizare exact după chipul şi asemănarea FRR. Este de neimaginat cum FRR, în calitate de autoritate sportivă la nivel naţional, poate acorda dreptul de organizare şi desfăşurare a competiţiilor fără să analizeze regulamentele acestora, regulamente care permit cele mai absurde interpretări sau chiar comportări în concurs. Poate şi pentru că FRR nu îşi respectă propriile regulamente la campionate, nu înţeleg dacă cu rea intenţie pentru a crea situaţii favorizante, sau din nepricepere (gen ucenicul vrăjitor).

Cercetând regulamentele competiţiilor interne am constatat următoarele lipsuri:

1. Obiectivul competiţiei. Nici măcar la campionatele naţionale nu se precizează că obiectivul este de a desemna campioni naţionali, dar trebuie să mai fie şi altele legate de îndeplinirea normelor pentru diferite clasificări sportive individuale sau pe club, realizarea de legături cu staţii noi sau rare etc. Odinioară, la noi, dar şi acum la alţii, se precizează obligatoriu obiectivul. Dar iată ce apare la http://www.arrl.org/iaru-hf-championship:

------------------------------------

2. Object: To contact as many other amateurs, especially IARU member society HQ stations, around the world as possible using the 160, 80, 40, 20, 15 and 10 meter bands.

------------------------------------

Deşi este vorba de un campionat, acesta nu desemnează campioni, nu are caracter sportiv, dar asta este altă poveste.

2. Validarea legăturilor. Am participat la recentul concurs “Lucian Blaga" şi am văzut că nu apare nicio referire despre validare astfel că, în conformitate cu principiul că este permis tot ce nu este interzis, înseamnă că pot fi valide şi legăturile duble, chiar şi legăturile cu oricâte erori de preluare sau în afara intervalului de concurs. Am participat la acest concurs şi, în virtutea regulamentului, pot pretinde ca toate legăturile mele să fie declarate valide, chiar voi protesta dacă se depunctează vreuna. Dar, iată ce se scrie în regulamentul competiţiei ARRL de mai sus:

------------------------------------

6. Valid Contact:
6.1. The same station may be worked once per mode per band for QSO credit.
6.1.1. Mixed-mode entries may work a station once per mode per band.
6.2. A station may only be worked for credit in the portion of the band that is generally accepted for the mode used.
6.2.1. On any band, a station may be worked once on Phone (in the Phone segment) and once on CW (in the CW segment).
6.2.2. Cross mode, cross band and repeater contacts are not valid QSOs.
6.3. Where contest-preferred segments are incorporated into regional band plans, participants must observe them.
6.4. The use of non-amateur radio means of communications (e.g. telephone or the Internet) for the purpose of soliciting a contact (or contacts) during the contest period is inconsistent with the spirit and intent of these rules.
6.5. Use of self-spotting techniques on packet or other mediums are inconsistent with the spirit and intent of these rules.

------------------------------------

Aşa că, chiar la o competiţie unde toţi au experienţa concursurilor, nu se lasă lucrurile “la mintea cocoşului" cum poate că ar încerca unii să explice de ce lipsesc astfel de precizări în regulamentele noastre. Iar competiţia de mai sus mai arată ceva, care apare şi la alte competiţii străine:

------------------------------------

13. Disqualification: Any entry may be disqualified if the overall score is reduced by more than 2%.
13.1. For paper log entries:
13.1.1. Score reductions do not include correction of arithmetic errorsş
13.1.2. Any entry may be disqualified if more than 2% of duplicate QSOs are left in the log and claimed for creditş and
13.1.3. A three-QSO reduction will be assessed for each duplicate QSO found during log checking or for miscopied callsigns. For electronic logs, a one-QSO penalty will be assessed for a miscopied callsign.
Additional Rules. For situations not covered in these rules refer to the ARRL General Rules for All Contests and the ARRL Rules for Contests on Bands below 30 MHz

------------------------------------

Probabil că la noi includerea unor astfel de sancţiuni la toate competiţiile ar genera un val de revoltă care ar duce la căderea guvernelor, dacă nu a FRR. Şi asta nu este totul. Aşa cum se vede mai sus, există un regulament general (sau cadru) pentru toate competiţiile ARRL, care conţine inclusiv sancţiuni, dar şi alte cluburi străine au un regulament cadru, numai FRR nu, nici ARR, nici SRR. Iata câteva prevederi din regulamentul cadru al ARRL: http://www.arrl.org/general-rules-for-all-arrl-contests

------------------------------------

3.2.All callsigns and exchange information must be sent, received, acknowledged and logged correctly by each station for a complete QSO.

------------------------------------

3.4.The same station may be worked only once per band for contest credit.

------------------------------------

3.10. The use of non-Amateur Radio means of communication (for example, Internet or telephone) to solicit a contact (or contacts) during the contest period is not permitted.

------------------------------------

4.6.Any log that is computer generated must be submitted as an electronic file in Cabrillo file format. Failure to submit the required electronic file can result in the entry being designated a checklog, and thereby ineligible for competition.

------------------------------------

7.3. If a paper entry with more than two-percent duplicate contacts left in the log is detected, it will be automatically disqualified.
7.4. If an entry in which more than 2% "rubber clocking" is detected, (altering the actual time to increase the operating time so that it is greater than the allowable limit) it will be automatically disqualified.

------------------------------------

Referitor la punctul 7.4. de mai sus, am văzut la CN HF SSB din 2012, la care am făcut softul de arbitrare, cum o staţie a făcut de mai multe ori 6 legături valide în ultimul minut al etapei. Să fi folosit un “ceas din cauciuc" pe care l-a “întins" ca să încapă mai multe minute în ultimul minut? La alte ediţii nu am mai avut ocazia să văd evidenţiate astfel de “performanţe" dintr-un motiv foarte simplu: nu s-au mai făcut publice. Deci, atenţie la regulamente! Nu sunt o formalitate, ele pot conţine succesul sau insucesul competiţiei.

3. Instituirea unei scări valorice a competiţiilor

Pentru competiţiile cu caracter sportiv cuprinse în calendarul FRR, FRR trebuie să facă anual, pe baza unor criterii clar definite (durată, număr de etape, număr de participanţi, timpul de finalizare a clasamentelor, modul de arbitrare etc) o listă valorică a acestora iar sportivii câştigători sau chiar şi cei doar participanţi să primească puncte pe măsura valorii competiţiei, puncte pe care le pot folosi pentru a obţine clasificări sportive ori dreptul de a concura la campionate sau cupe. Pot exista chiar ligi valorice ale competiţiilor, la care să se aplice schema de promovare şi retrogradare dintr-o ligă în alta, aşa cum se face şi la alte ramuri sportive, dar nu ligi pentru cluburi, echipe sau sportivi, ci pentru competiţii.

Am făcut o astfel de încercare la ARR cu doi ani în urmă, fără niciun ajutor, doar pe seama listelor publice, dar şi la ARR am constatat multă nehotărâre alături de un amatorism mult prea exagerat (am constatat însă că nu lipsea entuziasmul, poate unul dintre puţinele lucruri bune din ARR) şi am renunţat să mai continui. Mai ales şi pentru că ARR nu este un club sportiv iar aceste clasamente nu aveau nicio valoare practică.

O asemenea listă nu este greu de făcut, dar trebuie să se manifeste interes pentru o astfel de schemă care ar aduce aceleaşi foloase pe care le aduc ligile valorice din celelalte ramuri sportive: o competiţie continuă şi deschisă de pe urma căreia poate câştiga toată masa radiaoamatorilor.

4. Arbitrii şi arbitrarea

Dacă FRR nu-şi respectă propriul regulament privind desemnarea arbitrilor, de ce să se lege la cap alţi organizatori cu această migăloasă problemă? Dar nu numai aceasta este problema.

La orice concurs sportiv arbitrii sau oficialii concursului folosesc instrumente pentru arbitrare (cronometre, rulete, ştachete, cântare, înregistratoare de imagini etc), aceste instrumente sunt confecţionate de specialişti în domeniul respectiv, pe baza unui caiet de sarcini întocmit de organizatorii de competiţii. Important este de reţinut că executantul instrumentului nu este şi arbitru (dar nici invers), iar arbitrii şi oficialii competiţiei folosesc chiar ei instrumentul de arbitrare, nu executantul. Deci arbitrii ori oficialii trebuie să ştie cum se măsoară cu ruleta, cum se acţionează cronometrul sau alte instrumente. La radioamatorism instrumentul este un soft. Câţi arbitrii sau oficiali legitimaţi ştiu să-l folosească, în special la campionate? Câte softuri s-au făcut pe bază de caiet de sarcini apoi, din mai multele oferte, să fie omologat şi folosit de către organizator unul din ele? În mod normal competiţia naşte competiţii.

Poate că acest lucru ar fi de cea mai mică importanţă în comparaţie cu cele de mai sus iar rezolvarea sa mai poate aştepta. Dar nu şi imperioasa ordine care trebuie făcută pe planul competiţiilor din radioamatorismul sportiv.

Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM

Articol aparut la 23-5-2016

4014

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (25)  

 • Postat de Vali - YO9ILX la 2016-05-23 13:42:58 (ora Romaniei)
 • D-le Tavi, foarte bine pus la punct articolul si va felicit intrucat chiar noi (yo9ilx si yo9bmn), si de ce nu majoritatea dintre noi ,am fost defavorizati de aceste mari lipsuri pe care le au aceste ASA ZISE concursuri.
  Toate aceste lacune, presupun ca sunt special concepute pentru a se putea jongla in jungla arbitrajului, pentru a favoriza Dumnezeu stie de ce si pentru ce, anumite statii si anumiti radioamatori.
  Ce trebuie sa intelegem, este ca orice forma de organizare sau denumire au sau ar putea avea CONCURSURILE, MEMORIALELE, CUPELE sau alte activitati sportive radioamatoricesti, MASLUITE din orice punct de vedere, acestea nu mai au nici o importanta in schema generala, ele devenind niste banale cancan-uri, iar acestea cu siguranta nu vor fi agreate de radioamatorii care inca practica radioamatorism din placerea de a duce mai departe o activitate, INTELECTUALA, cu care sa ne putem mandrii ca oameni, ca popor.
  Din pacate, se intampla si dupa toate semnalele de alarma aduse in prim plan de radioamatori cu experienta, precum dvs. si totusi nu s-a rezolvat nimic din cauza ca nu se vrea acest lucru (am explicat mai sus de ce).
  Acum, pe partea de logistica, domnilor, care organizati “concursuri” (a se citi cancan-uri) daca nu aveti logistica necesara pentru a duce la bun sfarsit activitatea pe care o desfasurati, va rog, de bun simt, incercati sa nu mai organizati asemenea activitati sau sa luati in calcul toate variantele pentru a nu lasa pe nimeni in afara activitatii radioamatoricesti, indifferent sub ce forma este aceasta propagata.
  Sa nu ma intelegeti gresit, sunt foarte multer entitati radioamatoricesti printre care doresc sa amintesc Clubul ADMIRA, Radioclubul ION CREANGA din Piatra Neamt, Clubul municipal Craiova care, nu au dezamagit (diplome redactate si trimise conform fisei de concurs (participare), loguri primite si analizate (arbitrate) conform aceleeasi fise de concurs (participare), entitati care si-au asumat riscul tuturor posibilitatilor ce pot aparea la un astfel de eveniment si PE CARE LE-AU ONORAT ADMIRABIL.
  Stima si respect pentru acestia.
  Pentru ceilalti, daca dorii sa fiti apreciati in aceeasi masura luati exemplu de la acestia…nu de la “altii”.
  Nu sunt un contest-man inrait, nici pe departe, dar cum vreti sa atrageti participanti cand unii dintre dumneavostra nu va respectati propriile regulamente ?
  Inchei aici, nu inainte de a-l felicita cu toata stima pe D-l Tavi pentru ca a avut curajul, da, am zis bine curaj, pentru ca in aceste momente trebuie sa ai curaj sa scrii realitatea in care se desfasoara “concursurile” noastre.

  Cu deosebita stima,
  Yo9ilx, Vali

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2016-05-23 19:38:36 (ora Romaniei)
 • Cu ceva ani in urma, m-am pregatit serios sa particip la un concurs intern unde la locul I se atribuia si un premiu. M-am gandit ca pot sa lupt si eu pentru acest loc. Intr-o discutie despre concurs, un prieten a izbucnit in ras si mi-a spus: pierzi vremea... locul-1 si premiul este rezervat... Mi-a spus si cine este castigatorul... Si asa a fost...

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-23 21:46:31 (ora Romaniei)
 • TNX YO9ILX, dar cred ca nu curajul este esential ca sa pui punctul pe i ci o anumita determinare. Am scris cele de mai sus comparand ce se practica in YO cu ce am vazut - si trait - in alte parti, din care de baza ca orientare au fost ARRL si DARC sau cu alte sporturi. ARRL sau DARC fiind cluburi, concursurile lor nu acorda clasamente si merite sportive. Daca ne intrecem ca spotrivi trebuie respectate cutumele din celelate sporturi, un titlu de campion este egal cu orice titlu de campion pe plan sportiv. De aceea am insistat pe campionate desfasurate in etape esalonate pe tot parcursul anului, cu clasamente dupa fiecare etapa si, foarte important, sa participe numai sportivi selectionati, cu potential sensibil egal. In felul acesta, avand toti sanse egale sa castige titlul, deci radioamatori cu experienta si prestigiu, organizatorii vor fi mai atenti cu modul cum vor face arbitrarile. La fel si la cupe, acestea doua fiind concursuri 100% cu caracter sportiv. @YO6EX, cunosc un caz in care un radioamator a devenit maestru al sportului, cu peste 30 de ani in urma, fara sa apara in niciun clasament pe pozitii care sa justifice acest titlu conform regulamentului de atunci. Personal m-am implicat in orice poate promova o intrecere sportiva cinstita, desi m-am lamurit cum stau lucrurile de pe cand Jack London dezvaluia coruptia din lumea boxului la americani, dar am incercat. Si, ca sa nu mai am indoiala ca se fac nereguli, am instituit un premiu oferit de mine, personal, la editii ale "Cupei Minoritatilor", nu diploma sau ceva simbolic, ci obiecte concrete. Castigatorul trebuia sa indeplineasca anumite conditii din regulament, nu sa fie pe locuri fruntase in clasament, ci cu totul altceva. L-am atribuit la doua editii, pana am plecat din club, am aratat in ce fel. Si am mai elaborat softuri de arbitrare-evaluare puse la dispozitia oricui interesat de a face un lucru corect si cinstit, care editeaza inclusiv modul de evaluare-punctare a fiecarui log iar listele pot fi facute public. La campionatele arbitrate cu softurile mele inclusesem si un "detector" de fraude din cele mai subtile, am facut si demonstratie publica cu el. Cand eram in clubul brailean aveam eu grija ca toate aceste liste de evaluare sa ajunga la toti participantii la concursurile acestui club. Deci se poate si nu sunt singurul care stie sa faca acest lucru. Va mai amintiti rezultatele la CN UUS 2014 puse pe forum de mine pe baza logurilor oficiale, afisate pe saitul FRR? De ce la clasamentul oficial, cu o intarziere de peste o luna, au aparut loguri care nu erau pe saitul FRR? Acel campionat trebuia anulat pe baza incalcarii grosolane si evidente a regulamentului, dar cei care au aratat acest lucru au devenit brusc carcotasi sau persoane no-grata in propriile cluburi, asta intr-un consens general si unanim. Sunt multi care pot asigura instrumente de arbitrare cinstite dar, sa se faca asa ceva, este nevoie, cum aratam la inceputul comentariului, de o anumita determinare, in primul rand din partea tuturor spotivilor care participa la intreceri cu ganduri cinstite. 73 & GL!

 • Postat de YO3ITI - YO3ITI la 2016-05-24 00:43:39 (ora Romaniei)
 • Și, totuși, care este mesajul acestui articol ? Puteți rezuma în maximum 250 de cuvinte ? Vă mulțumesc.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-24 08:07:54 (ora Romaniei)
 • Trebuie sa participi la multe competitii YO sau straine, sa compari competitiile radioamatorilor sportivi cu cele ale altor sportivi si sa vezi ca nu exista aceleasi criterii pentru desemnarea campionilor sau acordarea de merite sportive, ca regulamnetele sunt superficiale iar arbitrarea in mod netransparent si nerespectand nici macar regulile concursului. Altfel mesajul este de neinteles, sau daca nu pot fi "digerate" texte cu peste 250 de cuvinte, aici am scris numai 72!

 • Postat de YO3ITI - YO3ITI la 2016-05-24 21:20:00 (ora Romaniei)
 • Da, mulțumesc pentru lămurire. Deși - o chestiune de nuanță locală - competițille de radioamatorism sunt orice altceva decât un sport. În plus, atâta timp cât concurenții stau cu orele țintuiți în scaune, aceste concursuri sunt de-a dreptul activități hipersedentare și principala cauză pentru care personal nu sunt atras de latura competițională a acestui hobby. Al doilea motiv pentru care nu particip este mitocănia unora, în eter. Am suficientă parte de ea zilnic, prefer să nu mai dau de ea și într-o activitate pe care o practic de plăcere.

  Dar pare evident că aceste concursuri exercită o atracție aproape bolnavă pentru o parte a comunității, altfel nu-mi explic patima și abordarea emoțională, complet lipsită de rațiune, a majorității subiectelor legate de concursuri, arbitraj și clasamente. Urmăresc de ceva vreme toate discuțiile pe tema "concursurilor din YO" și mărturisesc că miza îmi este neclară. Ca să nu mai spun că încrâncenarea celor care se înfruntă este de-a dreptul caraghioasă. O sumă de masculi cu pretenții se comportă ca niște țânci de cinci ani.

  Un prim pas pentru rezolvarea problemelor pe care le-ați discutat ar fi să dați dovadă de mai multă maturitate. Atâta timp cât vă veți lua unii de alții și vă veți arunca în față reproșuri nu veți construi nimic. Calea aleasă nu conduce la nimic altceva decât la conflict. Părăsiți acest drum și înarmați-vă cu răbdare și înțelegere. Concentarți-vă pe ce vă ține împreună, nu pe ce vă separă.

  Un al doilea pas ar fi să ascultați părerile și ideile tuturor și să nu le descalificați aprioric doar fiindcă unii dintre dv. se consideră mai experimentați. Renunțați la complexul idiot de superioritate. În acest sens, ar fi interesant de [re]interpretat rezultatul sondajului de acum câteva săptămâni în care 60% dintre respondenți s-au considerat avansați și experți, un rezultat care dovedește lipsa de modestie și autosuficiența, amândouă fiind trăsături de caracter care nu duc la nimic constructiv. Ca să nu spun că e de-a dreptul hilar să te consideri expert într-un hobby.

  În fine, un ultim aspect ar fi generozitatea. Când faci ceva pentru o comunitate, oricare ar fi ea, nu faci pentru o recompensă de oricare natură ar fi aceasta. Ca atare, dacă ai făcut un gest nobil și ai donat, de pildă, douăzeci de „soafte“, nu le mai scoate ochii tuturor cu ce ai făcut tu și nu te aștepta să ți se ridice statuie. Fii modest și bucură-te că ai ajutat și încearcă să te bucuri de bucuria celor care au beneficiat de pe urma gestului tău. Altfel nu vei fi decât un fățarnic ordinar și chestia asta va enerva toată comunitatea.

  Ar mai fi o chestie: fondul de bază al gramaticii limbii române se învață cam până prin clasa a patra, nu la facultate. Am citit pe aici lucruri de genul „nu suntem cu toții academicieni“, „nu toată lumea a mers la facultate“ etc. Nu aveți idee cât de caraghios este cineva care încearcă să emită o judecată de valoare într-un [con]text complet agramat. În plus, este un gest nobil și de adevărat patrotism să-ți cunoști limba, să scrii cu diacritice și să trăiești cu adevărat în cultura țării tale.

  Cu prietenie, 73 de YO3ITI

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2016-05-25 07:46:43 (ora Romaniei)
 • Reporter: Aţi fost primul om care a atins vârful Everest, aţi fost la Polul Nord, aţi fost la Polul Sud, dece? Pentru bani? Pentru glorie? - "Pentru-că există" a răspuns Edmund Hillary (1919-2008).

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-25 09:44:05 (ora Romaniei)
 • @YO3ITI, am inteles tot. Si ca am emis pretentii "academice" si ca sunt "imatur" (acest ultim neajuns se rezolva simplu, il corectez pe fiecare zi care trece) dar am inteles si provocarea precum si rabufnirea unor frustrari. Norocul meu este ca profesia m-a facut sa inteleg si astfel de pozitii. Chestia cu "complex idiot de superioritate" va trebui sa o argumentezi temeinic, cand eu raspund ironic la o somatie care imi cere sa ma exprim in niste limite absurde si este interpretat altfel, clar ca arata fie o provocare fie niste frustrari. Am totusi bucuria ca am reusit, in semnul prieteniei cu care ai incheiat, sa-ti ofer placerea unor replici. 72!

 • Postat de Sorin - YO2MSB (yo2msb) la 2016-05-25 10:37:14 (ora Romaniei)
 • Iti multumesc Tavi pentru definitia data Maratonului! Cautam de mult ACEA fraza cu care sa definesc conceptul de "Maraton SOTA" pe care l-am creat in urma cu cativa ani, dar se pare ca tu mi-ai luat-o inainte. Mde... experienta isi spune cuvantul... :)

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-25 12:54:11 (ora Romaniei)
 • TNX, Sorin, placerea este de partea mea sa pot fi de folos oricarei actiuni a radioamatorilor. In ce priveste competitiile obisnuite am facut, din curiozitate, un clasament la Cupa Brailei la care se transmite in numarul de control varsta operatorilor, in 2014 (cand am avut la dispozitie in club toate logurile) situatia era cam astfel pe varste: sub 20 de ani=1, intre 20 si 29 de ani=1, intre 30 si 39 de ani=0, intre 40 si 49 de ani=5, intre 50 si 59 de ani=21, intre 60 si 69 de ani=11, intre 70 si 79 de ani=8, intre 80 si 89 deani=2. La editia din 2016 am folosit doar legaturile facute de mine, este posibil ca unele controale sa se repete deoarece vin pe cai diferite, dar statistic arata: sub 20 de ani=1, intre 20 si 29 de ani=2, intre 30 si 39 de ani=1, intre 40 si 49 de ani=3, intre 50 si 59 de ani=7, intre 60 si 69 de ani=8, intre 70 si 79 de ani=9, peste 80 de ani=0. La nicio editie nu am identificat YL sau XYL. Si nu se poate spune ca batranii, majoritari in competitii (oare numai in YO?) sunt demodati, multi din ei fac si trafic in moduri digitale sau folosesc multe tehnici moderne, dar la vremea tineretii lor si-au facut singuri echiapamentele, poate de aceea sunt atat de receptivi si la nou, dar continua si spiritul radioamtoricesc din trecut. 73!

 • Postat de Miki - YO5AJR (yo5ajr) la 2016-05-25 18:18:14 (ora Romaniei)
 • Cel mai mult mi a placut postarea lui Sica despre exprimarea frapanta al lui E.Hillary vs. de spirutul competitional. YO3ITI Miron vede competitiile de radio ca "hipersedentare". O fi - dar in spatele a zecilor, uneori 24 - si mai multe ore de "sedent" stau zile, luni de studii, calcule apoi munca pe branci pentru antene Bew. antene RX - TX cu complexitatile lor care cer si multe ore de eforturi fizice uneori in conditii neprielnice. Realizarea tehnica, interconectari, experimentari, masuratori, ajustari la nesfarsit - pentru doar cateva sau zeci de ore in care iar se cere rezistenta fizica si psihica, a suporta zgomotul uneori infernal, a forta aparatul auditiv peste capacitatile fizice al filtrelor, a pastra proaspat reactiile, reflexele, pentru a nu pierde nici-o legatura, a te intrece pe tine insusi fata de rezultatul obtinut cu un an inainte. Cine nu a trait aceste momente nu cred ca are o baza credibila de a se contrapune frumusetii contestelor in care primordial este latura umana. Este adevarat ca in marile conteste si de mare popularitate majoritatea participantilor au invatat spiritul de fair play si rar intalnesti mitocaniile amintite de Miron, (cu care recent am avut o intalnire extrem de placuta dar scurta) mai ales in banda mea indragita, 160m si in CW. Propagarea fie cu voi. 73 de Miki

 • Postat de Razvan - YO9IRF la 2016-05-26 01:37:42 (ora Romaniei)
 • Cat timp radioamatorul "campion" tipic nu e in stare sa urce doua etaje fara sa se odihneasca de trei ori, sa vorbim de sportivitate si de urcat pe Everest cade undeva intre fortat si ridicol. Nu poate sa ramana doar o competitie ca oricare alta, intre niste oameni fara calitati sportive sau predispozitie la efort, care au si ei un hobby ?

 • Postat de Petrica - YO9RIJ la 2016-05-26 07:08:53 (ora Romaniei)
 • @ YO9IRF, logica lucrurilor spune ca nu poti avea sport acolo unde el nu exista! La noi vad ca se poate! Avem campioni peste campioni, dar asteptam calificarile si rezultatele la jocurile olimpice de radioamatorism! Hi!

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-26 08:21:12 (ora Romaniei)
 • Sunt ramuri sportive in important este efortul fizic dar si altele in care de baza este efortul cerebral, ambele la fel de onorabile si de valoroase prin trofeele obtinute, un campion la sah nu este dispretuit pentru ca nu poate sa urce cateva etaje fara sa se odihneasca. Radioamatorismul ofera sansa ambelor situatii, de la RGA (intr-un mod specific, un campion la atletism nu poate fi neaparat si campion RGA) sau ascensiuni pentru portabil, SOTA etc cat si de efort nervos (HST, concursurile in eter din amplasament fix, creatie tehnica). Ce lipseste insa radioamatorismului este definirea clara a sportivului radioamator si alinierea competitiilor cu caracter sportiv (campionate, cupe) la cutumele competitiilor din celelalte ramuri sportive astfel incat sa evidentieze performanta pe termen lung si nu conjuncturala, regulamente clare si respectate plus transparenta si dialog. O confuzie poate apare si din faptul ca sunt mari competitii (precum cele ale ARRL, IARU, DARC) denumite "campionat" desi nu au caracter sportiv si nu ofera titluri sportive. Cu toate acestea respecta toate conditiile unei intreceri fair-play ca si cum ar fi vorba de un campionat adevarat (regulamnete, organizare, rezultate, transparenta), cu o singura exceptie: lipsa unui numar minim de etape obligatoriu de parcurs. La noi cupele si campionatele acorda trofee sportive, de aceea este necesar sa se desfasoare intre sportivi clar definiti, sa existe ligi valorice iar modul de desfasurare trebuie refacut din temelii. Cei care nu sunt sportivi se pot intrece si altfel, se pot gasi multe posibilitati daca se doreste, asa cum la fotbal exista intreceri de la "miuta" de pe maidan (mai nou dintre blocuri) pana la campionatele intre asi. 73!

 • Postat de Dragos - YO3IDG la 2016-05-26 22:14:55 (ora Romaniei)
 • Vreti mai multi participanti la concursuri? E simplu, folositi si benzile mai mici de 40m !

  Cati au antene pentru banda de 80m?

  Cati au antene pentru banda de 160m?

  De ce pentru un concurs LOCAL ai nevoie de benzi asa de lungi?

  Eu unul as dori sa vad concursuri locale si in benzile care acum sunt considerate "inchise" dpdv DX.

  Zicea cineva pe aici "daca antena nu e, nimic nu e!".

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-27 13:39:29 (ora Romaniei)
 • YO3IDG, ai atins o problema cu care se confrunta radioamatorii, numai ca unii le rezolva. A te plange ca nu ai loc pentru o antena in 80 sau 40 m, radioamator fiind, este cam la fel cu a te plange ca iubesti automobilismul de top dar nu ti se ofera un Lamborghini le pret de Dacia Logan. Cand vrei sa faci radioamatorism iti cantaresti sansele proprii si, functie de rezultat, alegi una din cele trei variante: 1. Schimbi ce poti schimba; 2. Accepti ce nu poti schimba; 3. Inveti sa deosebesti intre ele cele doua cazuri. Si ca sa indulcesc lucrurile, afla ca exista antene de tip MicroVert care, la o lungime sub 2 m se acordeaza perfect in 80 m. Au castig mai redus? Este un compromis care trebuie analizat. Exista antene "de balcon" pentru 80 m, exista multe posibilitati "care se poate" cum spuneau unii pe timpuri, numai ca trebuie sa fii radioamator nascut si nu facut, adica sa simti radioamatorismul nu doar sa il vezi. Si pentru ca ai sugerat sa sa existe concursuri pe benzi mai mici de 40m, ai incercat vreodata sa lucrezi YO pe 14, 21 sau 28 MHz? Vezi cate QSO-uri poti face intr-un an pe aceste benzi, nu in cateva ore de concurs. Si, daca chiar doresti benzi mai mici de 40m, ai observat ca exista concursuri pe 6m, 2m, 70cm, 23cm sau chiar mai mici? Revin iarasi la necesitatea de a fi radioamator nascut, nu facut, ca unul care a trecut prin toate benzile de la 80m la 70cm, chiar si in concursuri YO si nu fara rezulatate. Studiaza, experimenteaza, frecventeaza cluburile si vei gasi solutii. Cat priveste refrenul cu antena, eu am versiunea mea proprie: "antena te ridica, antena te coboara, antena iti da viata, antena te omoara". Sau, mai academic, pot spune ca din performantele unei statii de emisie-receptie emitatorul asigura jumatate, receptorul jumatate iar antena cealalta jumatate. Si, in cele din urma, nu am inteles cui ai adresat intrebarea daca doreste mai multi participanti la concursuri. GL & 73!

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2016-05-27 19:43:46 (ora Romaniei)
 • Citind sfaturile date de YO3IDG, m-am gandit ca avand o asemenea experienta in concursuri, am putea invata si noi cate ceva. Drept urmare am cautat pe "google" ce se stie despre YO3IDG... Cautati si voi...

 • Postat de YO3ITI - YO3ITI la 2016-05-28 12:04:30 (ora Romaniei)
 • @YO4BKM: Comentariile mele nu vă sunt adresate direct, ci țintesc o atitudine de grup, a unei minorități (sper) de radioamatori care întreține o stare conflictuală lipsită de orice finalitate constructivă. De aici și pluralul intranzitiv utilizat.

  Mai mult ca oricine altcineva, ca profesor și mentor al unor generații de oameni care „v-au trecut prin mână”, ar trebui să-mi dați dreptate atunci când afirm că, odată cu academismul izvorât din pasiunea pentru cunoaștere, vine și responsabilitatea imensă pe care o purtați față de oamenii cărora le împărtășiți cunoașterea. Pe măsură ce înveți mai multe, în aceeași măsură ar trebui să vină și conștiința faptului că știi atât de puține ! Această constatare e, de obicei, izvorul modestiei și temperării de care ar trebui să dea dovadă oricine e convins de valorea proprie și de faptul că are, cât trăiește, ceva de învățat.

  Din punct de vedere strict personal, consider că adevărata valoare a acestui hobby stă în valențele sale educaționale și a
  potențialului formator pentru caracter și personalitate. Ambele - teritorii aproape neexplorate în YO.

  Amintind de DARC, gândiți-vă, vă rog, la efortul și investițiile pe care le fac în educația tinerilor. Nu este an la F'Hafen lipsit de mulțimea de copii care mișună în spațiul rezervat organizației germane.

  Dumneavoastră, toți cei care aveți experiența deceniilor în acest hobby și bagajul de cunoștiințe de care dați dovadă, aveți responsabilitatea să transmiteți generațiilor care vin tot ce ați acumulat. Ăsta este sensul oricărei ființe pe acest Pământ. Irosiți-vă în continuare timpul pe certuri și conflicte și veți pierde unica șansă de a lăsa un „strop de noutate”, după voi, în această lume. Fără să mai vorbim de zâmbetele și bucuria aduse pe chipurile și în sufletele celor mai „cruzi”.

  Cu prietenie, 72+1 de YO3ITI

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-28 13:47:18 (ora Romaniei)
 • YO3ITI, a lipsit o precizare esentiala din comentariu, asa cum ai aratat, poate este si o lipsa a limbii romane, spre deosebire de germana. Cat priveste chestiunea pe ce imi irosesc timpul sau energia, este problema mea strict personala de om liber cat timp este vorba de timpul meu liber si o fac pe baza resurselor proprii morale si materiale, pentru situatiile in care sunt platit sau ma simt obligat moral printr-un contract modul in care imi indeplinesc sarcinile este analizat de cei care au aceasta atributie oficiala. Desi atat la noi, cat si in WW sunt destui care se pricep la orice, de la fotbal pana la educatie dand tot felul de indicatii, atat fotbalul cat si educatia continua sa-si vada de ale lor gasindu-si in mediul lor responsabilitatile, nu impuse ca la miting. Nu vad ce legatura am eu cu investitiile DARC, sub 1/3 din radioamatorii din DL sunt si membri ai acestui club. Pe de alta parte valoare educationala are orice hobby si trebuie dat Cezarului ce-i al Cezarului pe toate planurile. Ca se duc multi tineri si copii la F'Hafen nu este meritul DARC ci si al sociatatii sau al familiei unde se formeaza principiile de baza ale comportamentului tinerilor (ca o comparatie cu agricultura, in familie si sociatate se face echivalentul fertilizarii terenului), scoala nu face decat sa dea valoare unui teren fertilizat, daca terenul este in desert nu se poate face nimic sau foarte anevoios, dar numai cu participarea tuturor. 72!

 • Postat de Francisc Grünberg - YO4PX la 2016-05-28 17:12:58 (ora Romaniei)
 • Miron YO3ITI, am citit comentariul d-tale în mare măsură inadecvat si nedrept şi recunosc că m-am simţit uşor inconfortabil. Meritele lui Tavi YO4BKM şi serviciile pe care le-a adus comunităţii şi unor cluburi din YO sunt cunoscute, aceasta fără nicio remuneraţie şi, deseori, fără a primi nici aprecierea pe care ar fi meritat-o. Ca dovadă “indicaţiile” dumitale, adresate piezis nimănui şi tuturor şi care tind să se înscrie în categoria aluziilor otrăvite. Nu sunt eu chemat şi nici desemnat să enumăr meritele sale - cei care au beneficiat de munca sa le cunosc. Aş aminti acum doar de un anumit CD – nu precizez despre ce e vorba, pentru a nu mă expune acuzaţiei de lipsă de modestie şi de “scoatere de ochi” despre care ai pomenit. Tavi YO4BKM a avut un rol decisiv în producerea sa, investind în acel material mult timp, mult efort şi multa pricepere. Sperăm că ţi-a fost şi îţi mai este şi acum de oarecare folos şi că din starea iniţială de “cruditate” în care te aflai în momentul primirii sale ai promovat si cu ajutorul CD-ului la aceea de maturitate plină de zâmbete şi de bucurii, ceea ce ţi-ar da acum ocazia de a-i adresa din nou mulţumirile tale.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-28 18:00:49 (ora Romaniei)
 • TNX YO4PX, am cautat sa nu scot in evidenta ce am facut eu pentru radioamatorismul romanesc, mai ales in domeniul concursurilor (tema articolului), multumesc pentru interventie si, mai ales pentru ca mi-ai dat impulsul de a expune aici un crez personal in ce priveste modestia, crez format ascultand si meditand la tot ce aflam de la altii mai invatati decat mine, oameni de cultura si de spirit (scriitori, editori, critici), multi SK. Astfel, daca cineva incearca sa faca vreo aluzie "ei bine, dar cu modestia cum stam?" raspunsul este simplu: nu-mi place sa fiu modest deoarece nu am motive. Asadar sunt membru fondator al unui radioclub judetean la Braila (YO4KAK), am infiintat un radioclub studentesc la care am fost si responsabil cat eram la Pitesti (YO7KFV) cu care am obtinut un loc II la YO DX VHF din 1978 si un loc III la CN VHF 1978, am pus la dispozitia radiocluburilor din YO zeci de softuri din cele mai diverse, pentru arbitrare si pentru dimensionarea antenelor, am scris articole tehnice, am participat la aproape o suta de concursuri, am format personal cativa radioamatori, am scris articolul de mai sus din experienta proprie. Asa ca nu ma mai las anonim. Dar nici nu primesc sfaturi tendentioase fara niciun motiv al imputarilor. Si nici nu intreb pe altii "ce ai facut pentru radioamatorism?", le arat ce stiu eu si fiecare alege ce vrea, ca oameni liberi. 72!

 • Postat de tenea octav - YO8CEV la 2016-05-29 23:43:35 (ora Romaniei)
 • Tavi,nu te enerva,generatia,,tinerilor frumosi si liberi" isi spune cuvantul sau mai poetic...E frumos a scrie versuri Cand nimic nu ai a spune...pacat ca divergentele intre generatii se acutizeaza

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2016-05-30 07:35:29 (ora Romaniei)
 • @YO8CEV OK, TNX! Dintotdeaune generatia noua a negat generatia veche careia ii ia oricum locul, negarea si contradictiile sunt factori de progres cat timp se manifesta pe planul unor obiective concrete si ca un simplu exercitiu. 73!

 • Postat de Mircea - YO4SI (yo4si) la 2016-06-02 22:50:50 (ora Romaniei)
 • Tot astept pe cineva care sa argumenteze ca radioamatorismul nu este sport. Inteleg ca Tavi incearca sa ne arate ca este un sport prost organizat. Concursurile radio au componente ale sportului, adica efort de toate felurile si inainte si dupa competitie. Dar nu au
  EGALITATE DE SANSE. Ionosfera de deasupra antenei, pamantul de sub antena, relieful din jurul fiecarui participant au parametri diferiti.
  Acei Kilometri care dau punctele la ultrascurte nu pot fi un criteriu de departajare. Pasiunea pentru radio a fost de neoprit la inceputurile
  acestei tehnologii. Regimurile totalitare au fost speriate de libertatea de comunicare a acestor oameni. Trebuiau controlati cat mai eficient. Excelenta a fost solutia incadrarii ca radiosport, sau sport radio in limba romana. Cu radiocluburi judetene finantate de la Ministerul Sportului. Toti radioamatorii erau membri ai radioclubului judetean de domiciliu. Sefii de radioclub erau salariati ai DJTS-ului respectiv. Si se stie ca toate institutiile erau atent supervizate de organele de securitate ale tarii. Cu totii ne simteam bine la radioclub. Dar au fost si tineri care au suferit. Nu li s-a dat dreptul de a avea o autorizatie de emisie-receptie. Dupa "89 lucrurile s-au schimbat. E libertate. Federatia Romana de Radioamatorism se
  cramponeaza de latura sportiva a acestei pasiuni. Nu reuseste sa gaseasca modul de a reprezenta pe toti cei pasionati de aceasta activitate. Si e pacat. Cineva ar spune ca am vorbit cam mult. Si ma opresc aici. 73s ! Mircea = yo4si.

 • Postat de Dumitrescu - YO8SGM la 2016-06-18 09:24:57 (ora Romaniei)
 • Articol excelent si "full of reality". Pacat ca nu are "lipici" si la conducerea FRR care ar putea fi altceva decat "Mitica de la Liga".

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "CONCURSURILE ÎNTRE A FI SAU A NU FI"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact