hamradioshop.ro
Articole > Intamplari adevarate Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Casa-Muzeu Radio Nostalgia Brusturi – un deceniu de existență

Colonel (r) inginer Florin Ungur YO5BWQ

Motto

Trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde scuturând praful, găsești, și azi, și mâine aceleași lucruri ........... mai uzate, mai șterse, dar, în fapt aceleași. Trecutul trăiește ............ e viu ............ în amintirile noastre, trăirile noastre, în tot ce s-a întâmplat de-a lungul vremii ........ este de datoria noastră a-l proteja pentru ca viitorul să nu ne uite.

Pornind cu speranță de la acest motto, locația muzeală ”Radio Nostalgia” Brusturi a încercat să aducă în fața publicului vizitator o fărâmă a istoriei radioului, cea mai mare invenție a omenirii de la început de secol XX.

Anul 2020 marchează pentru locația muzeală ”Radio Nostalgia” Brusturi aniversarea unui deceniu de existență plin de realizări având ca obiectiv gestionarea și conservarea patrimoniului radiotehnic național, a mișcării radioamatoricești din România, în vederea punerii lor în valoare către publicul vizitator, în semn de respect față de valorile trecutului.

Încă de la început locația muzeală Radio Nostalgia Brusturi a constituit un punct de interes pentru vizitatori, atât în spațiul virtual, cât și în spațiul de dispunere actual.

Ca orice început, constituirea fondului muzeistic s-a făcut mai greoi, însă grație donațiilor făcute în acești ani și achiziționările de pe piața vintage specifică, s-a reușit extinderea mai multor secțuni : manipulatoare Morse, publicistică radio, aparate de măsură și control, galeria aparatelor de epocă, colecția de QSL-uri, medalistică radio, colecția filatelică de radio și altele.

În acest context, doresc să menționez, spre exemplu, secțiunea de publicistică radio care s-a extins de la 750 de titluri existente la începutul anului 2011 la 3.220 în prezent, titluri partajate pe mai multe subgrupe : manuale radio, reviste radio, broșuri, publicații, periodice, cărți tehnice, cataloage ș.a.

Au fost completate total sau parțial colecțiile revistelor apărute în perioada interbelică : RADIO ROMÂN, Radio (Radiofonie, Televiziune, Știința pentru toti), Radiofonia, Radio-Adeverul, Radio UNIVERSUL precum și revistele apărute după anul 1945, dintre care : Radioelectronica, Radio, RADIOAMATORUL, Pentru APĂRAREA PATRIEI, Sport și Tehnică, Tehnium ș.a.

Secțiunea manipulatoarelor Morse a fost completată cu exemplare autentice datând din anul 1890, precum și din primul deceniu al secolului XX.

Dacă la începutul anului 2011 existau 40 de exemplare de manipulatoare Morse, în prezent colecția cuprinde 155 exemplare de modele, tipuri și ani de fabricație din toate subgrupele: clasic, standard, speciale, semiautomate și automate, reliefând evoluția din punct de vedere constructiv și funcțional pe o perioadă mai mare de 100 de ani.

Gama aparatelor de măsură și control s-a extins de la 80 de exemplare la început, ajungând în prezent la 245 de exemplare din cele 2 subgrupe tehnice : analog și digital.

Această secțiune s-a diversificat continuu, de la instrumente de măsură (ampermetre, voltmetre, ohmetre ș.a) la aparate de măsură și control din ce în ce mai complexe (generatoare de semnal, voblere, osciloscoape, frecvențmetre electronice ș.a.) atât ca modele analogice cât și digitale.

Pe parcursul anilor în laboratorul muzeului au fost recondiționate ori restaurate peste 80 de aparate de măsură și control cu etalonarea la valorile standard de construcție.

Galeria aparatelor radio de epocă s-a completat cu câteva exemplare de galene radio fabricate la inceputul anilor 1924, precum și cu radiouri monolampă fabricate în anii 1924-1925. Urmează în perioada următoare ca această secțiune să fie completată cu modele ale aparatelor radio fabricate în perioada interbelică de către marile firme de renume (PHILIPS, AEG, BLAUPUNKT, GRUNDIG s.a.), precum și cu aparate ce au fost fabricate în țara noastră începând cu anul 1949.

Secțiunea aparatelor radio de epocă s-a dezvoltat într-un ritm mai lent, datorită, în primul rând rarității acestora pe piața vintage de radio și, în al doilea rând greutății de a găsi componentele active și pasive necesare recondiționării ori restaurării aparatelor care au necesitat asemenea operațiuni.

Exponatele existente în cadrul locației muzeale reflectă evoluția radioului din punct de vedere constructiv începând din anul 1924 până în zilele noastre, respectiv de la aparatele cu galenă la radioul modern. Extinderea acestei secțiuni, precum și preocuparea în vederea achiziționării de componente radio vechi (lămpi radio, bobine, condensatoare ș.a.) rămân priorități în perioada următoare, avându-se ca obiectiv creșterea numărului de exponate autentice.

O atenție sporită s-a acordat încă de la început conservării materialelor reprezentative și a celor purtătoare de informații în ceea ce privește istoricul mișcării radioamatoricești din țara noastră. În acest context au fost întreprinse măsuri pentru păstrarea corespunzătoare a actelor originale ce consfințesc înființarea Asociației Amatorilor Români de Unde Scurte la 1 Martie 1936, a celorlalte acte normative privind amatorii radio români. A fost restaurată, totodată, colecția cuprinzând numerele YR5-Buletin, primul organ științific și informativ al A.A.R.U.S.

Au fost de asemenea, inventariate si cartate o parte din cărțile de confirmare (QSL) donate muzeului de către radioamatorii români și străini, imprimate ce atestă efectuarea legăturilor radio ale amatorilor români chiar din anul 1930.

O atenție deosebită s-a acordat colecționării și păstrării fanioanelor, insignelor și altor elemente de heraldică specifică radioamatorismului din țara noastră si de peste hotare.

În ultimii trei ani, respectiv 2017-2019, a fost înființată o nouă secțiune, cea de filatelie radio, cuprinzând peste 1.000 de exemplare cu timbre specifice tematicii radioului și comunicațiilor.

Un aspect important în derularea activităților locației muzeale l-a constituit în acești ani, mediatizarea în spațiul media și virtual.

Mediatizarea în spațiul media a fost posibilă, pe de o parte, urmare a colaborării fructuoase cu mass-media locală și centrală, și pe de altă parte colaborării cu diverse unități de învățământ pe timpul derulării programelor ’’Școala altfel’’, Noaptea muzeelor ș.a.

Vizitele elevilor și derularea acțiunilor care au vizat inițierea în tainele radioului au avut, de asemenea, un puternic impact mediatic.

În decursul acestor ani, pe baza calendarelor anuale de activități, locația muzeală a participat la o serie de acțiuni pe plan intern și internațional ce s-au desfășurat pe calea undelor radio; în acest context a fost activat indicativul special de radio YQ 0 RN în toate benzile de lucru și modurile analogice și digitale de radiocomunicații. Dintre cele mai reprezentative acțiuni se cuvine a fi menționate:

 • INTERNATIONAL MUSEUMS WEEKENDS (anual)
 • NOAPTEA MUZEELOR (anual)
 • trafic radio diurn și nocturn în benzile de radioamatori de unde scurte și ultrascurte
 • mediatizarea pe calea undelor a localității Brusturi în cadrul programelor INFOTURISM
 • efectuarea de legături radio bilaterale pe timpul derulării programelor naționale și internaționale World Flora & Fauna, atât în Europa, cât și pe mapamond
 • conlucrarea în eter pe timpul derulării expedițiilor internaționale DX, precum și în cadrul programelor speciale I.O.T.A ,S.O.T.A, J.O.T.A, Y.O.T.A.
 • implicarea în organizarea manifestărilor expoziționale a ZILELOR RADIOULUI
 • participarea la o serie de târguri cu specific vintage radio în țară și în străinătate

Participarea la activitățile menționate mai-sus s-a concretizat și în schimbul de QSL-uri (cărțile de confirmare a legăturilor radio) cu partenerii de trafic expediindu-se în acești ani peste 8.000 de exemplare atât în țară cât ți în străinătate.

Mediatizarea în spațiul virtual a avut ca prim obiectiv crearea site-ului oficial al locației (http://www.radionostalgia-brusturi.ro), site care a fost actualizat permanent cu articole, documentare, informații, fotografii și link-uri oferind vizitatorilor posibilitatea de a se informa și documenta în domeniul radioului..

Link-urile utile postate pe site-ul locației, spre exemplu, au dus la o mediatizare din ce în ce mai concludentă oferind vizitatorilor virtuali accesul la o documentare complexă în domeniul radioului; în acest context, numărul vizitatorilor site-ului a crescut constant încă de la înființare, ajungând la ora la care se scriu aceste rânduri la peste 340.000, cu o rată medie lunară de 2840 de vizitatorii.

Munca continuă de promovare a radioului, precum și rezultatele obținute în acești ani au fost răsplătite prin acordarea diplomei HONORIS CAUSA în anul 2012.

Un obiectiv important în menirea locației muzeale l-a constituit, încă de la început, aprofundarea și istoricul mișcării de radioamatorism în țara noastră. În acest context s-au depus eforturi deosebite pentru procurarea, identificarea și conservarea materialelor reprezentative purtătoare de informație în ceea ce privește radioul, în cele două planuri, ca invenție și apoi ca fenomen.

Materialele documentare, unele în original, privind istoricul radioului și a mișcării radiofonice din România, constituie piatra de temelie a acestei locații muzeale, dând posibilitatea oricărui vizitator să se documenteze cu toate aspectele privind istoricul radioului în țara noastră; la nivelul muzeului a fost editat documentarul Istoriografia mișcării amatorilor de radio din România și evoluția acesteia până în zilele noastre, lucrare ce urmează a fi îmbunătățită și completată cu noi aspecte, ulterior fiind postată pe site-ul propriu. Totodată, au fost editate documentarele I.O.T.A. și DXCC, lucrări de referință în practica radioamatorilor. Arhiva muzeului s-a îmbogățit și cu emisiunile QTC-duminical în format electronic transmise de la C.S.M. Bistrița-YO5KUC, reliefând starea și evoluția radioamatorismului românesc actual.

O serie de documente autentice (actul de constituire a A.A.R.U.S. din 1936, publicațiile YR5-Buletin, documente și manuscrise privind radiofonia din țara noastră în perioada interbelică) se constituie, totodată, într-o platformă de susținere a istoriografiei radiofonice din România, reprezentând comoara cea mai de preț existentă la nivelul acestei locații.

În perioada anilor 2013-2015 la nivelul locației au fost înființate și secțiunile de heraldică privind radioul, colecția de QSL-uri vechi, precum și secțiunea de aparate radio construite de amatori. De menționat este faptul că în perioada următoare aceste secțiuni vor fi extinse ca exponate, întregind astfel potențialul expozițional al muzeului.

Aflată într-un proces de maturizare, pe un făgaș stabil, locația muzeală se adaptează permanent la cerințele și standardele unei entități muzeale moderne, pregătind mai multe proiecte pe termen mediu și lung dintre care cele mai importante se referă la:

 • extinderea ca spațiu de prezentare a exponatelor
 • dotarea cu mobilier nou și utilități
 • completarea colecțiilor cu elemente noi, autentice
 • informatizarea bazei de date a muzeului
 • continuarea în ritm susținut a procesării digitale a publicisticii de radio existente (manuale, reviste, broșuri, publicații, periodice, cataloage, cărți tehnice ș.a.) în vederea extinderii bibliotecii virtuale a muzeului
 • derularea activităților ce vizează cercetarea, dezvoltarea și conservarea elementelor de patrimoniu radiotehnic

Realizarea acestor proiecte se va face etapizat având în vedere atât suportul financiar propriu, cât și sprijinul acordat locației muzeale prin donații ori achiziții vintage.

Cunoscută pe intregul mapamond Casa-Muzeu Radio Nostalgia-Brusturi participă anual la diverse activități interactive menite să popularizeze istoria radioului, colaborarea cu alte organizații neguvernamentale în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării și punerii în valoare a patrimoniului muzeal în interes științific și cultural-turistic, precum și a schimbului de informații în domeniul istoriografiei radioului și mișcării radioamatoricești în general.

În anii care urmează în cadrul locației muzeale urmează să se deruleze și alte proiecte, menite să asigure o și mai mare importanță misiunii și obiectivelor de interes ale muzeului Radio Nostalgia-Brusturi.

Brusturi, ianuarie 2020

Colonel (r) inginer Florin Ungur YO5BWQ

Articol aparut la 23-2-2020

2617

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (7)  

 • Postat de Dan - YO6BLM (yo6blm) la 2020-02-23 11:24:17 (ora Romaniei)
 • Felicitari pentru initiativa si pentru realizare! Actiunea trebuie mentinuta si continuata. 73! de YO6BLM

 • Postat de Adrian - YO2BPZ (yo2bpz) la 2020-02-23 15:45:14 (ora Romaniei)
 • O minunata initiativa si realizare a acestei "case-muzeu", izvorata si intretinuta si ea de o minunata si longeviva pasiune a lui Florin, YO5BWQ! Am vizitat cu ani in urma si casa - muzeu de la Sanpaul (CJ) a lui Vasile, YO5BLA si am ramas foarte surprins de numarul si valoarea exponatelor.
  Este cu atat mai mare meritul lor (si al putinilor ca ei!), cu cat se "incapataneaza" ca in aceasta fulminanta era a Internetului, in care totul este dat peste cap, sa "tezaurizeze" si sa faca cunoscute tuturor micile si marile realizari care au contribuit la aceasta extraordinara dezvoltare a radiotehnicii, si a stiintei si tehnicii in general, (si care, vrem nu vrem, fara oameni ca ei sunt sortite uitarii!) dar si aportul deosebit al radioamatorilor la aceasta uimitoare evolutie.
  Dumnezeu sa le dea puterea sa poata imbunatati, pastra si duce mai departe aceasta pasiune care pe multi (desi ne apucam de multe!) ne coplesete, si ne face sa renuntam!
  Si ce frumos si inspirat nume al casei - muzeu de la Brusturi :RADIONOSTALGIA!!!
    Comentariu modificat de autor.

 • Postat de Dan - YO3GH (yo3gh) la 2020-02-23 22:05:52 (ora Romaniei)
 • Nu pot sa spun decat SUPERB ! Jos palaria, istoria nu se pierde !

 • Postat de Mihai - YO7LHN (yo7lhn) la 2020-02-24 09:31:34 (ora Romaniei)
 • Florin (YO5BWQ), din nou si din nou, calde felicitari!
  Cum poti construi viitorul, fara sa stii si sa respecti ce are bun trecutul? Ceea ce a facut Florin si face in continure, este o lectie exceptionala pentru toti, cu atat mai mult pentru cei mai tineri si mai ales pentru copii, care au nevoie de modele corecte, de motivatie si de puncte de reper, de valori umane adevarate, toate trei din pacate, tulburate de o avalansa de false valori. Intr-o lume unde este prea mult 'eu', Florin il aduce si pe 'noi'.
  Din pasiune, Florin a construit o institutie, intr-un efort urias, comparabil cu cel facut in Olanda de Cor Moerman PA0VYL, care in garajul propriu a pornit ceea ce s-a concretizat in Museum Jan Corver (Museum voor Radiozendamateurisme), inaugurat oficial de catre prim ministrul Olandei, cu niste ani in urma - este de fapt muzeul radioamatorismului olandez.
  Florin, sufleteste si nu numai, iti sunt alaturi!
  73 es 55, Mihai YO7LHN
  PS pentru cateva impresii, http://yo7kaj.oltenia.ro/Members/PA0VYL.html

 • Postat de Edy Dermengi - YO3BR (yo3br) la 2020-02-26 08:55:35 (ora Romaniei)
 • Sa traiti , Maestre !

 • Postat de Oproescu Gheorghe - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2020-02-26 15:15:42 (ora Romaniei)
 • Am vazut in laboratorul profesorului Virgil Manoiu, YO7AVX, de la liceul N. Balcescu din Pitesti un muzeu al radioului vechi, cu piese de la inceputurile sale. Inclusiv "transceivere" cu emitator cu scantei si receptor cu detector cu galena de prin 1910-1915, toate in functiune, intretinute de inimosul profesor. Asta se petrecea acum peste 40 de ani in urma, cu peste 30 de ani am plecat din Pitesti si nu mai stiu ce s-a intamplat cu acest minimuzeu. Poate cineva isi aminteste sau are informatii.
  73 de Tavi YO4BKM!

 • Postat de Nelu Ghiteanu - YO9BXE (yo9bxe) la 2020-03-05 19:44:40 (ora Romaniei)
 • Salut Florin ,
  nr meu de telefon este 0722/651593.
  Poate te pot ajuta cu ceva. Fostul coleg de la Sibiu , Nelu - YO9BXE

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Casa-Muzeu Radio Nostalgia Brusturi – un deceniu de existență"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact