hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Vom avea un nou Regulament!

Cateva idei pentru etapa imediat urmatoare

Stefan Fenyo YO3JW

Dup? aproape 15 ani IGCTI a preg?tit un nou Regulament de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România.

Noul Regulament are o serie de prevederi ce sunt armonizate cu hot?rârile luate la nivel european de c?tre CEPT. Regulamentul intr? în vigoare si îsi va face efectele dup? publicarea în Monitorul Oficial la României.

Sunt multe nout?ti care vor trebui v?zute, întelese si aplicate. Dar pentru început s? vedem ce este mai urgent.

Normal, în 2006 trebuie pl?tit? taxa. Iat? îns? ce este nou!

Prima este aceea c? va trebui s? se preschimbe autorizatiile existente. Noile autorizatii vor fi valabile pe o perioad? de câte 5 ani. Plata se va face tot pentru o perioad? de 5 ani.

Tarifele sunt urm?toarele: Clasa I, Clasa a II-a, Clasa a III-a, Clasa a III-a restrans: 30 Lei/indicativ.

Se excepteaz? de la plata tarifelor pentru statiile din serviciul de amator, titularii care au calitatea de veteran de r?zboi, persoanelor care posed? certificat legal de persoan? cu handicap, elevii si studentii la cursuri de zi pe durata studiilor .

Statii de club - 55 Lei/indicativ.

Dup? cum remarcati a disp?rut clasa a IV-a. Sper ca cei care vor beneficia de facilit?tile clasei a III-a o vor face cu cinste si demnitate. (inclusiv clasa a IV-a restrans!) Ce trebuie f?cut în primul r?nd?

Iat? ce prevede regulamentul:

Prelungirea valabilit?tii autorizatiei de radioamator individuale se efectueaz? în baza unei cereri scrise, înaintate cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilit?tii lor dar nu mai devreme de 6 luni pân? la aceast? dat?, însotit? de urm?toarele documente:


a) copie simpl? dup? cartea de identitate/certificatul de nastere a solicitantului/pasaport, în cazul cet?tenilor str?ini, dup? caz;
b) o fotografie recent? 3x4 cm, tip pasaport;
c )dovada pl?tii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

Autorizatiile de radioamator emise anterior intr?rii în vigoare a prezentului Regulament se vor preschimba în cursul anului 2006 cu derogare în privinta termenului de r?spuns la 180 de zile.

Haideti s? vedem ce înseamn? cele de mai sus.

In primul rând va trebui completat? o cerere tip care se g?seste pe site-ul IGCTI la http://www.igcti.ro.

Pe cerere se pot mentiona mai multe amplasamente din România de unde se poate folosii statia f?r? a se da /P. Aceste amplasamente pot fi în diferite zone geografice. Chiar dac? sunt în districte radio diferite se va putea folosi indicativul atribuit.

Schimbarea oric?rui amplasament fix, sau ad?ugarea unui nou amplasament, pentru o statie de radioamator se poate efectua numai dup? primirea autorizatiei de radioamator; pân? la primirea autorizatiei lucrul în regim de statie fix? în noul amplasament este interzis. Aceasta nu înseamna c? nu se poate lucra /P pân? la primirea aprob?rii!

De asemenea exist? o intrebare referitoare la optiunea Dvs. privind modul de afisare a adresei Dvs. Astfel la un r?spuns pozitiv (DA) adresa Dvs va apare public complet. In cazul r?spunsului negativ (NU) nu se va face public strada si num?rul din adres?, r?mânând numai numele, indicativul, clasa de autorizare, localitatea si judetul.

Este de dorit ca cererea s? fie completat? cu litere mari, citet, astfel ca preluarea datelor s? fie usoar? si corect?. Se va trece codul postal nou, cel cu 6 cifre.

Aceast? cerere se trimite sau se depune, individual sau în grup, la Directia Teritorial? a IGCTI de care apartineti împreun? cu celelalte materiale, astfel:
-copie dup? cartea de identitate sau buletin de identitate, copie dup? certificatul de nastere pentru cei care înc? nu au vârsta împlinit? de 14 ani, copie dup? pasaport pentru cei care nu au cet?tenia român?.
- o copie dup? autorizatia actual? (nu este obligatorie, dar ajut? la c?utare!!!)
- o fotografie tip pasaport, de preferat color, recent?, care s? fie actual?! - la format 3 x 4 cm, bust.
- dovada pl?tii tarifului de atribuire conform fiec?rei clasa de autorizare.
- justificare pentru exceptarea pl?tii

In 2006 toate autorizatiile se vor schimba cu noul model. Schimbarea se va face într-un termen de maxim 180 zile. Cererile pot fi trimise dup? intrarea în vigoare a noului Regulament de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din Romania. Se subîntelege c? cei care trimit documentele spre schimbare vor putea folosi vechea autorizatie pân? în momentul primirii celei noi, dup? care acestea devin nule de drept.

Iat? lista DT ale IGCTI:

Directia Teritorial? Bucuresti
031072 Bucuresti, str. Lucian Blaga 4, Bl. M110
tel: 021 322 1082

Directia Teritorial Cluj
400217 Cluj-Napoca, str. Câmpeni 28, CJ
tel: 0264 405 600

Directia Teritorial? Iasi
700376 Iasi, Stradela Moara de vânt 34A, IS
tel: 0232 277 390

Directia Teritorial? Timisoara
300341 Timisoara, Str. Horia 24, TM
tel: 0256 471 697

Dupa 5 ani se repet? procedura, dac? nu intervine ceva intre timp. Pentru moment înc? nu este clar unde se vor trimite banii. Aceste am?nunte se vor comunica în timp util.

In cazul repetoarelor si balizelor cerintele sunt urm?toarele:

Prelungirea valabilit?tii autorizatiei pentru repetoare/balize radio se efectueaz? în baza unei cereri scrise, înaintate cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilit?tii lor dar nu mai devreme de 6 luni pân? la aceast? dat?, însotit? de urm?toarele documente:
a) copie dup? certificatul de înmatriculare;
b) copii dup? documente de autorizare anterior emise, dup? caz;
c) declaratie-angajament, în original, din partea responsabilului statiei c? este de acord s? fie numit responsabil; responsabilul trebuie s? fie posesor al unei autorizatii individuale de clasa I; ( pentru statii de club - clasa a II-a sau I-a)
d) declaratie-angajament, în original, din partea ajutorului responsabilului de statie c? este de acord s? fie numit în calitate de ajutor al responsabilului statiei;
e) dovada pl?tii tarifului de atribuire a indicativului de identificare în cadrul serviciului de amator.

Tariful este urm?torul: 110 Lei/ indicativ.
Formularul de cerere se ia tot de pe internet si va trebui completat la fel ca si la cele de autorizare individual?.
La prelungirea pentru statiile de club se solicit? aceleasi date ca la repetoare, concret ca la autorizare. Si acestea sunt pe perioade de 5 ani.

N.R. Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România poate fi gasit la acesta adresa

Stefan Fenyo YO3JW

Articol aparut la 7-12-2005

10648

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (21)  

 • Postat de Calin - YO3HKW la 2005-12-08 12:28:55 (ora Romaniei)
 • Multumiri ptr informare si sfat. Speram sa nu fie o super-aglomeratie la IGC pe chestia asta. Totusi, de ce trebuie schimbate Autorizatiile existente? Nu au destul de mult de lucru si fara procedura aceasta? 73, Calin

 • Postat de Vasile - YO8RCA la 2005-12-08 16:07:06 (ora Romaniei)
 • Unde putem citi ultima formulare a noului regulament? Multumesc!

 • Postat de Ciprian Sufitchi - N2YO (n2yo) la 2005-12-09 03:03:39 (ora Romaniei)
 • Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România poate fi gasit la acesta adresa

 • Postat de kiss vasile - YO5ODU la 2005-12-09 12:00:35 (ora Romaniei)
 • In sfarsit.Vom avea o situatie clara cine este Radioamator si cine figura numai in evidenta "CLUBURILOR" ca sa fie la numar.Referitor la noul regulament,vom vedea comparativ cu cel din 1952,1992,si pe actualul. Comentariul o voi scrie dupa comparare.
  73'Vasile

 • Postat de Vasile Nicola - YO7AWZ la 2005-12-10 18:01:20 (ora Romaniei)
 • Consider ca este un castig. Pentru novici s-a largit domeniul de lucru si (vai!) a crescut si puterea semnificativ. Sper sa fie folosita bine, poate mai bune decat unii avansati HI !. S-a dublat si puterea pentru cei avansati, 200 W fiind acum out!. S-a precizat mai clar, chiar daca nu suficient tematica de examen. S-au eliminat complect unele prevederi de trafic care pareau sa fie mai drastice decat in cel vechi. S-a mai adaugat banda de 135 KHz. De asemeni faptul ca poti obtine autorizarea sa lucrezi din mai multe locatii comunicate in cererea de preschimbare sau autorizare.Intr-un cuvant cred ca regulamentul este cert mai favorabil fata de cel actual inca. Acestea sunt parti bune. Au scapat si doua neclaritati: - nu se precizeaza unde se plateste taxa, lucru care se va lamuri in timp; - nu este clar formulat al. 2 din art. 16. Din formulare nu rezulta clar ca numai daca va lucra si altcineva de la tine de la statie intr-un concurs este nevoie sa anunti IGCT-iul. In caz contrar este cam incomoda prevederea! 73 Vasile

 • Postat de Felix - VA3GMT la 2005-12-14 21:10:59 (ora Romaniei)
 • Nu s-au putut abtine stimatii guvernanti de la "belirea" de bani a radioamatorilor !!!
  Inca o data imi exprim dezamagirea fata de modul in care sunt tratati radioamatorii din Romania !!! Pe langa ca sumele alocate acestui sport lipsesc cu desavarsire mai trebuie sa existe si o taxa care creste de la an la an !
  Cu stima pentru toti radioamatori din YO de la VA3GMT (inca YO2LYI)

 • Postat de Pit, yo3jw - la 2005-12-16 00:07:21 (ora Romaniei)
 • Au aparut formularele la http://www.igcti.ro/igcti.php?id=193

 • Postat de Costi - YO2BZV la 2005-12-16 11:10:29 (ora Romaniei)
 • "Noile autorizatii vor fi valabile pe o perioadã de câte 5 ani."
  Care ar fi logica? Model UE?
  Complicatie inutila!
  73's, Costi

 • Postat de Adrian Florescu - YO3HJV (yo3hjv) la 2005-12-16 12:18:34 (ora Romaniei)
 • Valabilitatea pe o durata de 5 ani a autorizatiilor de radioamator are o ratiune simpla... Pe vechile autorizatii scrie ca sunt valabile pe anul in curs cu prelungirea automata la achitarea taxei. Asta dadea loc la interpretari si necesita un vraf de documente pentru cei care doreau sa treaca granita, par egzamplu. Cu noile autorizatii este mai simplu: au valabilitatea inscrisa intocmai ca un buletin de identitate! Da, reprezinta o aliniere la modelul european si nu este o "complicatie inutila" cum sugereaza unii. Pur si simplu, inseamna intrarea in "lumea buna". Punct!
  Cat priveste "jupuirea", nu rezulta, stimate domn Felix! Taxa de atribuire/prelungire a autorizatiei este de 30 Lei/indicativ, adica sub 10 lei noi pe an! Cred ca oricine are 6 lei noi (60.000 lei vechi pe an) de cheltuit pe aceasta pasiune! Cred ca vaicareala pe tema asta e ipocrizie curata! Se vantura sume mari pe echipamente si nu esti dispus sa cheltui mai putin de 2 euro pe an?!?
  Ca ultima informatie, in Monitorul Oficial a fost publicat, astazi, 15 dec 2005, Decizia Directorului IGCTI pentru aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de radioamator din Romania. M.Of. nr.1.137/15.12.2005, Partea I.
  Textul este clar, reglementarea este moderna, mai putin inclinata spre arbitrar si chiar mai permisiva decat in alte tari! In Australia, de exemplu, ca sa dau o tusa de exotic, este permisa emisia pe alte frecvente, in caz de necesitate, dar nu este permisa detinerea unui emitator in afara benzilor permise prin autorizatie. Na absurd la case mai mari!
  "I rest my case".

 • Postat de Adrian - YO3HJV (yo3hjv) la 2005-12-16 12:42:46 (ora Romaniei)
 • Domnule Felix, ce sume se aloca de la buget la dumneavoastra pentru radioamatorism? Ca prea va exprimati regretul?

 • Postat de Felix - VA3GMT la 2005-12-16 23:24:01 (ora Romaniei)
 • Stimate domnule Adrian Florescu, daca tot dai exemple din alte tari europene de ce nu vezi ca in alte tari radioamatori nu platesc taxe ?!
  Asta numa iasa ca noi suntem mai bogati sau mai fraieri ?!

 • Postat de Felix - VA3GMT la 2005-12-17 00:07:47 (ora Romaniei)
 • Si ca sa va raspund la a doua intrebare. In alte tari .... macar radioklubul "judetean" primeste ceva acolo sa poata plati chiria pe spatiu, sa nu mai vorbim de plasamentele repetoarelor si de aparate care sunt decontate de catre minister !
  Se pare ca nu sunteti in tema si nu cunoasteti ca f. multi radioamatori "seniori" din YO nu isi pot permite un trai decent traind dintr-o pensie mai mult decat insuficienta ! In aceste conditii cred ca regretul meu este justificat !

 • Postat de Felix - VA3GMT la 2005-12-17 00:35:23 (ora Romaniei)
 • Si ca sa va raspund la a doua intrebare. In alte tari .... macar radioklubul "judetean" primeste ceva acolo sa poata plati chiria pe spatiu, sa nu mai vorbim de plasamentele repetoarelor si de aparate care sunt decontate de catre minister !
  Se pare ca nu sunteti in tema si nu cunoasteti ca f. multi radioamatori "seniori" din YO nu isi pot permite un trai decent traind dintr-o pensie mai mult decat insuficienta ! In aceste conditii cred ca regretul meu este justificat !

 • Postat de Florin - YO9GJX la 2005-12-17 11:53:20 (ora Romaniei)
 • Cred ca fiecare are dreptate in felul lui.
  Ca atentionare, la regulamentul din VK nu este nimic absutrd. Nu poti detine statii in afara benzilor autorizate dar in caz de urgenta poti opera o alta statie apartinand altui serviciu pe frecventele acestuia. Prevederea este si in LU.
  Daca mai faceti referiri la regulamentul din UE, informativa mult mai bine.Acolo exista doar niste prevederi generale neobligatorii exceptand respectarea planului frecventelor din regiunea 1, in rest fiecare tara are propiul regulament. Exemple: Franta, Austria, Germania, Italia etc.
  Doar la prima vedere sunt foarte asemanatoare.Cititi mult mai atent si o sa fiti surprinsi de marea diferenta dintre ele. Nu exista o legislatie comuna obligatorie asa ca nu cred ca trebuie iar sa fim mai catolici decat Papa (sau mai fraieri).Asa ca rog rezumati-va la conditiile de aici. Sper ca nu am suparat pe nimeni. Bafta

 • Postat de Nic - YO3GNO la 2006-01-01 17:51:13 (ora Romaniei)
 • La Multi Ani!
  Remarcabila modificarea si binevenita. Observ insa ca exista inca lacune in ceea ce priveste lucruri simple. OK, am vazut care si cum sunt taxele...dar daca eu vreau sa platesc cu card, in ce cont platesc, ce scriu acolo si cum fac dovada platii??? Ar trebui detaliat si acest lucru ca sa nu existe echivoc, in plus card-ul este un instrument de plata deja consacrat (de ani buni)si care ne-ar scuti de drumuri neplacute prin traficul dement. Are cineva vreo idee?

 • Postat de Florin Gataiantu - YO2DNO (yo2dno) la 2006-01-02 14:43:13 (ora Romaniei)
 • La multi ani ! Am o nedumerire. Poate nu am inteles bine dar se preconizeaza ca daca dintr-un motiv sau altul nu mi-am reinoit/platit autorizatia (dupa cei cinci ani) in limita de timp precizata in regulament, sint pedepsit sa stau fara autorizatie 5 ani ?!?!?!? Sper ca n-am stiut eu sa citesc corect. Altfel pare nejustificata o astfel de penalizare. Are cineva o explicatie logica ?

 • Postat de Florin Gataiantu - YO2DNO (yo2dno) la 2006-01-03 17:19:29 (ora Romaniei)
 • Salut din nou. Anulez intrebarea mea de ieri. Indivativele celor care nu si-au platit autorizatia la timp nu se vor atribui altora timp de 5 ani.

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-15 10:49:17 (ora Romaniei)
 • Pentru Nic, YO3GNO Salut! Bucuros sa aud despre tine! Eu unul nu am card, dar la orice operatiune cu card ti se elibereaza o hartie. Acela este documentul care se foloseste pentru dovada platii (in copie). Trebuie sa apara undeva ca plata reprezinta c/v tarifului de atribuire pentru indicativul YO?xxx. Conturile au aparut pe site la IGCTI. Mai este o problema cu cei care sunt in afara YO. Sper sa se reglementeze printr-o hotarare interna...
  73 Pit

 • Postat de Catalin Berbec - F/YO9FWO la 2006-02-11 16:11:39 (ora Romaniei)
 • Salutari tuturor, apropos de plata taxei atat de discutata: sper ca pe viitor sa fie posibila achitarea acesteia si prin internet cum este deja posibil pentru atatea alte cumparaturi, bineantzeles dovada fiind o factura electronica trimisa pe e-mail. 73' Catalin

 • Postat de Iancu Mihai - N/A la 2006-03-02 16:31:23 (ora Romaniei)
 • de unde se poate citi noul regulamen integral?

 • Postat de pirvu constantin - YO9BIT la 2009-08-30 21:35:12 (ora Romaniei)
 • cind si unde se plateste taxa de radioamator,la expirarea celei de 5 ani ecsistenta ?

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Vom avea un nou Regulament!"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact