hamradioshop.ro
Articole > Concursuri si diplome Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Un nou proiect pentru competitii nationale UUS

Stefan Fenyo YO3JW

Motto: "Se incepe discutia pe marginea proiectului de Regulament pentru Campionatul National pe UUS 2006. Ca urmare a numeroase observatii se cere amanare si rediscutare cu ocazia urmatorului CA din 15 martie 2006"

In cadrul sedintei CA din 11 ianuarie s-a incercat sa se decida asupra modificarii Regulamentului Campionatului in UUS pe 144, 432 si 1296 MHz. Rezultatul este in "motto".

Am incercat si am propus unui grup din elita activitatii de UUS din YO un nou mod de abordare a acestei competitii in care se pune problema de a avea cat mai multi participanti si faptul ca acest Campionat este o componenta sportiva cu implicatii largi. Am considerat ca este bine sa se acorde sanse tuturor sa participe. Participarea se face dupa acelasi regulament, insa rezultatele se consemneaza separat intr-un CONCURS in care poate participa oricine doreste si intr-un CAMPIONAT unde pentru a te clasa trebuie sa indeplinesti unele conditii. Prima e aceea ca trebuie sa fi membru intr-o structura afiliata la FRR si apoi sa indeplinesti baremuri de calificare.

Din experienta anilor trecuti au fost introduse unele restrictii care trebuiesc indeplinite.

Ca urmare ca in grupul de discutii s-a pedalat exclusiv pe ideea de hobby si rezultatul a fost ca acest grup nu accepta varianta propusa imi permit sa deschid o dezbatere publica larga pe aceasta tema. Ideea am amorsat-o pe Forum si pentru ca nu am primit nici un raspuns am considerat ca ideea nu este contrazisa. Dar pentru a da posibilitatea ca dvs sa veniti cu comentarii materialul va fi prezentat in proiect mai jos. Ar fi bine daca aceste comentarii ar fi concrete, adica sa se inlocuiasca "XXX" cu "YYYY" sa se adauge "ZZZZ" sau sa se scoata "WWWW"... si nu ar fi rau sa se si argumenteze cele solicitate.

Proiectul va fi prezentat in CA in 15 martie 2006. Termen pentru definitivarea primei faze 10 februarie 2006. Chiar as propune publicarea in revista!

***

REGULAMENT PENTRU CONCURSURILE si CAMPIONATELE NATIONALE PE UNDE ULTRASCURTE ALE ROMÂNIEI pe 144 , 432 , 1296 MHz

proiect

La Concursurile si Campionatele Nationale pot participa toti radioamatorii români sau straini care se afla pe teritoriul Romaniei.

Cele doua activitati se desfasoara simultant dupa acelasi regulament. Un participant poate decide daca participa numai la Concurs, la ambele, sau numai la Campionat. Se va face mentiunea pe fiselor de concurs.

Pentru a se califica in Campionatele Nationale 144, 432, 1296 MHz radioamatorii trebuie sa faca parte dintr-o structura sportiva afiliata la Federatia Romana de Radioamatorism , iar in timpul Campionatului sa indeplineasca una din urmatoarele baremuri de calificare:

1- sa fi lucrat in perioada etapelor pe banda respectiva minim 4 careuri mari (KN34, KN35, KN44, KN16, etc)

2- sa fi lucrat continuu minim 60 minute si in aceasta perioada sa fi realizat minim 20 de legaturi

3- sa fi realizat un numar minim de puncte reprezentand 5% din cea realizata la locul 1 in Campionatul respectiv

4- sa fi lucrat numai doi operatori la statia de club si sa fi indeplinit una din baremurile de la pct 1-3

Statiile care nu indeplinesc baremurile nu dau puncte in Campionat.

Participantii trebuie sa respecte litera si spiritul Concursului si Campionatului, sa foloseasca o putere de emisie conforma cu Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România , anexa3/art.1(1), sa respecte modul de lucru conform segmentelor de banda recomandate de IARU.

Nu sunt permise legaturile prin intermediul repetoarelor si nici folosirea acestora pentru a fixa frecvente de întâlnire în concurs.

Prin trimiterea fisei de concurs pe hârtie sau electronic, în mod automat se consider? ca declaratie pe propria raspundere c? emitentul cunoaste, accept? si respect? Regulamentul de concurs si Regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România, astfel ca orice inadvertenta poate duce la penalizari.

Date / Ore / Durate

Al treilea sfârsit de saptamâna complet din luna august:

 • 144 MHz – sâmbata în patru etape : orele 12.00 – 13.59 14.00 - 15.59 16.00 – 17.59 18.00 - 19.59 UTC

 • 432 MHz – duminica în doua; etape: orele 03.00 – 04.59 05.00 – 06.59 UTC

 • 1296 MHz – duminica în doua etape: orele 07.00 – 08.59 09.00 – 10.59 UTC

  Tipul de emisie CW / SSB / MF

  Segmente de banda recomandate IARU:

 • CW 144.050 – 144.400 432.050 – 432.400 1296.050 – 1296.400

 • SSB 144.150 – 144.400 432.150 – 432.400 1296.150 – 1296.400

 • MF 145.212,5 – 145.587,5 432.500 – 432.800 1296.500 – 1296.800

  Se vor evita si nu se va stationa pe frecventele de apel (144.300 , 432.200, 1296.300 MHz).

  Pot participa statii fixe si statii portabile, individuale sau de colective.

  Nu se admit legaturi mixte (CW – SSB, CW – MF, SSB – MF ).

  O legatura completa consta în transmiterea si receptia corecta a indicativului, a controlului + numar serial crescator si a locatorului.

  Categorii de participare

  A. Individual (un singur operator) pe fiecare banda 144 , 432, 1296 MHz.

  B. Statii colective (In Campionat maxim doi operatori, in Concurs nu exista limite de numar de operatori) pe fiecare banda 144, 432, 1296 MHz.

  In cadrul Concursului se pot stabilii si alte criterii de participare (pe criterii de putere, tipuri de antene, moduri de lucru, etc) care se vor face cunoscute la publicarea regulamentului anului respectiv.

  Operatorii individuali nu pot opera la o statie colectiva în aceeasi competitie.

  Controale

  Codul numeric schimbat în timpul concursului este format din controlul RS sau RST si un numar serial de ordine ce începe cu 001 transmis la prima legatura si care este crescator cu fiecare legatura radio realizata în concurs.

  Dupa codul numeric se transmite locatorul format din sase caractere. Exemplu: 57001 KN 24 XX sau 599001 KN 24 XX

  Cu o statie se poate lucra o singura data într-o etapa indiferent de tipul emisiei.

  Numarul de ordine este în continuare la etapa la etapa pe banda.

  Pentru fiecare banda numarul de ordine începe cu 001.

  Scorul

  Se acorda un punct pentru un kilometru distanta între corespondent, indiferent de banda de lucru sau de tipul de emisie .

  Scorul pe banda este dat de suma punctelor realizate în etape. Nu se calculeaza cu fractiuni de punct.

  Amplasament

  O statie individuala sau colectiva, fixa sau portabila, va avea un singur amplasament în concurs . Prin AMPLASAMENT se întelege: receptoare, emitatoare, antene si alte anexe ale concurentului dispuse intr-un cerc cu un diametru de 500 m. pe teritoriul Romaniei .

  Statie individuala fixa sau portabila înseamna un operator neasistat într-un amplasament.

  In Campionat statie colectiva fixa sau portabila înseamna maxim doi operatori într-un amplasament.

  Se admite lucrul a mai multor statii individuale portabile dintr-un amplasament daca, fiecare indicativ folosit lucreaza individual continuu pe perioade de minim 10 minute.

  Intr-un amplasament nu pot fi mai multe statiile colective.

  Se recomanda anuntarea locatiilor unde se doreste a se face deplasarea.

  Scopul este de a oferi informatii si de a se verifica corectitudinea locatoarelor respective. Anuntarea se poate face la site-ul federatiei si vor fi afisate în ordinea sosirii acestora, dar nu mai târziu de 48 ore înainte de desfasurarea primei etape din concursul de pe banda respectiva.

  In cazul în care se constata ca sunt neconcordante între locatorul ales si cel comunicat, se va afisa pe site-ul federatiei locatorul corect cu 24 de ore înaintea desfasurarii primei etape a competitiei.

  Erori (penalizari)

  Se anuleaza punctele la ambii corespondenti la o diferenta a timpului declarat mai mare de cinci minute sau la o singura greseala la înscrieria indicativului sau locatorului ori mai multe greseli la numarul de cod(RS/RST + numar serial de ordine).

  Se penalizeaza cu 50% la ambii corespondenti o greseala la schimbul numarului de cod (RS/RST + numar serial de ordine).

  La o legatura dublata, ambele corecte, se anuleaza cea de a doua, iar in cazul in care una are erori, se puncteaza numai cea corecta.

  Interventia unui arbitru în timpul concursului se considera flagrant. Se va consemna în informarea trimisa arbitrului de concurs însotita de probe si abaterea respectiva se poate sanctiona.

  Legaturile efectuate în afara segmentelor de banda aferente tipului de emisie pot fi anulate sau concurentul descalificat, daca acesta o face deliberat.

  Prin descalificarea unui concurent se pierd toate punctele acordate de acesta concurentilor cu care a lucrat .

  Arbitrii pot propune ai alte penalizari.

  Fise de concurs

  Electronic în format EDI. Acest format este generat de majoritatea programelor de concurs dedicate pentru UUS sau se transmit pe hârtie A4 (vezi fisele FRR) si trebuie sa cuprinda:

  - indicativul si locatorul folosit înscrise pe pagina, sus în dreapta

  - data

  - ora UTC

  - indicativul corespondentului

  - controlul si numarul transmis

  - controlul si numarul receptionat

  - locatorul receptionat

  nr. de puncte pe legatura revendicat

  Fisa summary tip FRR va cuprinde obligatoriu numele structurii sportive pentru care a lucrat concurentul si datele tehnice ale echipamentului folosit în concurs (emitator, receptor sau transceiver, antena(ele), sursa de alimentare).

  Fisele care nu sunt conforme cu cerintele regulamentului se vor considera LOG DE CONTROL.

  Arbitraj

  Arbitrii se desemneaza de Consiliul de Administratie al FRR cu cel putin 45 de zile înaintea primei etape si se publica.

  Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea în timpul concursului privind respectarea regulamentului de concurs si a regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciu de amator din România.

  Arbitrii vor trimite informarile însotite de probe la arbitrul concursului în termen de 48 de ore (data postei sau Email).

  Clasamente

  Se întocmesc clasamente separate pentru Concurs si pentru Campionatul national pe fiecare categorie si banda,

  Clasamentul Concursului vor cuprinde toti participantii, iar la Campionat numai pe cei care au indeplinit baremurile de calificare.

  Primii clasati in Campionat primesc titlul de Campion National al României ( daca sunt cel putin 10 concurenti clasati la categoria respectiva):medalie, diploma si tricou de campion.

  Locurile II si III primesc medalie si diploma, iar pâna la locul 10 inclusiv primesc diploma.

  Participantii in Concurs primesc diplome, trofee sau premii, in functie de sponsorizari primite

  Clasamentelel finale complete ale Concursurilor si Campionatelor se publica în revista federatiei si pe site-ul electronic al FRR.

  Premierea se va face intr-un cadru festiv

  Termene

  Termenul limita de expediere pentru fisele de concurs este de 10 zile de la încheierea concursului (data postei sau data Email). Primirea fiselor in format electronic se confirma si toate fisele primite se afiseaza pe site-ul FRR imediat.

  Verificarea fiselor se face în 30 de zile de la primirea acestora (45 de zile de la concurs).

  Clasamentul provizoriu se publica simultan electronic pe site-ul FRR si la QTC.

  Termenul de contestatie este de 10 zile de la dat publicarii.

  Contestatia se face în scris si este însotita de 30 RON care se depun la federatie. Contestatia este publicata electronic pe site-ul federatiei si la QTC.

  Termenul de raspuns la contestatii este de 15 zile, hotarârea este definitiva si se comunica electronic pe site FRR si la QTC.

  Daca este admisa contestatia, suma de 30 RON se restituie. Banii nerestituiti se depun în contul federatiei si constituie venit ce se înregistreaza în contabilitate.

  Clasamentul final al Campionatului National este confirmat de Consiliul de Administratie al FRR in termen de 20 zile, dupa care se publica în revista si electronic.

  Regulamentul Concursului si Campionatului trebuie sa apara in revista cu minim 90 zile inaintea desfasurarii lor.

  Cu acest prilej se vor anunta si premiile si sponsorizarile pentru Concurs.

  Adrese

  Federatia Româna de Radioamatori : CP 22 – 50, RO 014780 Bucuresti 22

  Augustin Preoteasa – YO7AQF : Str.Banat nr.13, B2/D15, RO 110408 Pitesti, AG

  e-mail – yo7aqf@soliber.net

  Stefan Fenyo YO3JW

  Articol aparut la 20-1-2006

  12966

  Inapoi la inceputul articolului
 • Comentarii (89)  

 • Postat de Claudiu - YO5OHZ la 2006-01-20 09:40:21 (ora Romaniei)
 • Proiectul pare sa fie destul de bun, cu urmatoarea specificatie:
  Ar trebui reformulate frazele:
  "2- sa fi lucrat continuu minim 60 minute si sa fi realizat minim 20 de legaturi"
  si
  "Se admite lucrul a mai multor statii individuale portabile dintr-un amplasament daca, fiecare indicativ folosit lucreaza individual continuu pe perioade de minim 10 minute."
  pentru ca s-ar putea sa mai apara cineva cu vreun gps performant si sa spuna ca el nu are nici o vina pentru ca a facut apel continuu 60min, sau 10min dar a avut ghinionul sa nu-i raspunda nimeni , uitand sa precizeze insa faptul ca "vecinul" din aceeasi camera sau camera alaturata, care bineinteles nu e cu el, mai mult este in alt locator a facut intre timp 100 de legaturi.
  In concluzie, ideile sunt bune, dar trebuie reformulate pentru a nu lasa loc de interpretari.
  73! de yo5ohz - Claudiu

 • Postat de Vasile yo5fmt - YO5FMT (yo5fmt) la 2006-01-20 10:28:08 (ora Romaniei)
 • Pit draga, cu tot respectul dar acest amalgam e ZACUSCA,nu regulament! Ai amestecat un fel de concurs cu un fel de campionat,care nu se stie ce se vrea.Ori "Concurs",ori "Campionat"Sunt de acord ca in cadrul campionatului sa participe doar entitatile sportive(sau membrii)afiliati FRR.Eventual se poate organiza si o CUPA a ROMANIEI,unde sa poata participa orice radioamator roman,indiferent daca apartine sau nu FRR-cam in genul Cupei Romaniei la fotbal unde se pot inscrie orice echipe.
  Dar prevederi care sa te arunce din campionat in concurs doar dupa bunul plac al propagari sau a dorintei de participare ce poate influentat de "n" factori mi se par total neavenite.Este ca si cum la fotbal o echipa ar avea validat scorul obtinut doar daca in tribune au fost minim 40 mii spectatori!In sistemul tau este foarte posibil sa fie an in care Campionat National sa nu existe!!!Si atunci cum fac??Dupa competitie ma duc la directorul clubului sportiv care mi-a asigurat fondurile si-i spun-"stiti,am plecat la "campionat national",cu bani pentru campionat,dar ma-m intors de la "concurs aiurea"ca propagarea a fost proasta si desi am scorul cel mai mare, cei care trebuia sa lucreze in careul xxyy nu au mai lucrat si astfel noi am devenit numai concurentul nr. unu ...nu campion national..." Crezi ca ne putem expune unui asemenea monolog imbecil???
  Si cu-i prodest un asemenea regulament???Crezi ca va duce asemenea prevederi la cresterea numarului de participanti??Din contra ,cred ca tot mai multi o sa fie cei care prefera sa stea acasa .Actualul regulament se poate imbunatatii in mod sigur,dar trebuie sa gasim idei care sa-l faca mai atractiv...nu mai respingator.Poate ar trebui umblat un pic pe la sistemul de arbitraj...mai ales din pdv.tehnic!Cu tot respectul tare greu imi vine sa cred ca se pot produce semnale de 59+40 in nordul tarii de o statie de pe malul Dunarii...Contestatii pe bani?? Sunt curios sub ce forma ar putea inregistra in contabilitate FRR suma rezultata in urma unei contestatii esuate???Amenda?Venit pe neadevar??Bir pe prostia de a ciripi???Sau cum?Contestatia este un act destul de greu de sustinut cu probe materiale in cazul undelor radio...
  Si cu declararea anterioara a locurilor de concurs:cu-i foloseste??De ce sa destainui in public un element ce face parte din strategia mea de concurs??Pe undeva frumusetea concursului sta si in a descoperi directia din care lucreaza cate o statie...altfel iau harta intocmita de acasa cu datele de pe site si cu busola tintesc direct!Pai ce lupta mai e si acesta???In care stiu sigur de unde scoate capul "inamicul"??Eventual daca chiar se doreste,datele pot fi puse in prealabil la dispozitia FRR-dar acesta sa le pastreze sub cheie pana dupa concurs!!!
  Cred ca ar mai fi multe...dar sa las si pe altii sa le prezinte.
  Cu stima ,yo5fmt

 • Postat de Romeo - YO4RST la 2006-01-20 11:47:56 (ora Romaniei)
 • Vezi : "La Concursurile si Campionatele Nationale pot participa toti radioamatorii români sau straini care se afla pe teritoriul Romaniei >>>>> Pentru a se califica in Campionatele Nationale 144, 432, 1296 MHz radioamatorii trebuie sa faca parte dintr-o structura sportiva afiliata la Federatia Romana de Radioamatorism " ....
  Sa intelegem ca un DL venit aici trebuie facut membru FRR ??
  "In concluzie, ideile sunt bune, dar trebuie reformulate pentru a nu lasa loc de interpretari. 73! de yo5ohz"
  "Cred ca ar mai fi multe...dar sa las si pe altii sa le prezinte. Cu stima ,yo5fmt"
  Fara suparare, eu nu am experienta acestor concursuri, daca voi nu spuneti nimic, cine sa mai zica ceva inafara celor din CA?
  Cu stima si respect, Romeo YO4RST.

 • Postat de Claudiu - YO5OHZ la 2006-01-20 11:54:47 (ora Romaniei)
 • Salut Romeo,
  deocamdata "combatem" proiectul propus de Pit ... HI! Propunerile vor urma.
  73! de yo5ohz - Claudiu

 • Postat de Ovidiu - YO2DFA la 2006-01-20 12:00:24 (ora Romaniei)
 • Nu le prea "am" cu UKW-ul!
  Dar la o citire "in fuga" a regulamentului am observat ca la statii calificate scrie:
  "2- sa fi lucrat continuu minim 60 minute si sa fi realizat minim 20 de legaturi"
  in timp ce la aplasament scrie "Se admite lucrul a mai multor statii individuale portabile dintr-un amplasament daca, fiecare indicativ folosit lucreaza individual continuu pe perioade de minim 10 minute."
  Dci este vorba de 10 minute sau 60 minute?
  Sau cei care lucreaza 10 minute impreuna cu altii din acelasi amplasament, nu sunt caificati pentru clasament, legaturile lor fiind recunoscute pentru corespondenti?
  Atunci care este afacerea?
  Plecam 12 intr-un anumit QTH!
  la 12.01 lucrez statia ce ma itereseaza, la 12.10 lucrez pe YO*XXX, deci am ucrat 10 minute;
  La 12.11 vine altul la rand, lucreaza cu cine ne-am propus, la 12.20 lucreaza pe YO*YYY, deci a lucrat 10 minute incontinu, si asa in 2 ore ne perindam la manipulator toti 12!
  Statia care ne intereseaza are 12 legaturi, in rest alte 12 statii au cate o legatura cu grupul nostru! Nu ne deranjeaza ca noi nu intram in clasament, dar cine trebuie are ... PUNCTE
  Poate nu am inteles eu prea bine substraturile, cum spuneam nu ma pricep la UKW, caz in care imi cer scuze ca v-am deranjat!
  73 Ovidiu - YO2DFA

 • Postat de Remus - YO4GJH la 2006-01-20 14:20:53 (ora Romaniei)
 • SSB 144.150 – 144.400 432.150 – 432.400 1296.150 – 1296.400
  CW 144.050 – 144.400 432.050 – 432.400 1296.050 – 1296.400. Toate bune si frumoase pana aici, dar cum ramane cu cei care lucreaza in CW exact pe 144.300 ?( ori in segmentul alocat ssb )
  Vorbeam cu un alt radioamator sa facem o proba, sa vedem ce ar fi daca am face si noi SSB la 144.050, lucru pe care nu l-am facut si nu o sa-l facem. 73`s

 • Postat de Adrian Arghiropol - YO9FRJ la 2006-01-20 16:36:21 (ora Romaniei)
 • Draga Pit, deoarece ai pomenit de un grup consultativ de elita, iti multumim pentru supra apreciere, mai ales ca acel grup in cauza a incercat sa sustina spiritul unei competitii radio care sa nu aiba un caracter politienesc si mai ales sa nu fie deturnat de asa zisul caracter "sportiv" si de interesele care rezulta din aceasta formulare.

  Spre stiinta prietenilor nostri radioamatori, in momentul in care am constatat ca parerile noastre sunt divergente, am reunutat la discutiile cu tine, mai ales ca nu am remarcat nici un rand de sustinere din partea celui care va propune acest proiect de regulament in CA al FRR, adica YO7AQF si nici din partea altor membrii marcanti ai CA al FRR postati la mesajele respective. Mai mult, cred ca ai observat ca nu s-a ostenit nimeni sa mai faca observatii pe forum la prima ta postare a acestei propuneri de regulament, publicata de tine mai sus intr-o forma agresiva si denumita deja "regulament" si nu "proiect de regulament" poate cum era fair play sa o faci fata de toti membrii FRR.

  Astfel, repetam public ca NU ne-ai convins de necesitatea unui regulament in forma propusa de tine si desigur nici nu trebuia, fiind un proiect de studiu probabil pentru YO7AQF. Pentru cei care inca nu stiu, amintim ca decizia de cum va arata regulamentul este in curtea lui YO7AQF - Gusti ... si din fericire, hotararea finala apartine numai CA ales al FRR si nu comisiei de apel pe care o reprezinti tu YO3JW oficial!

  Astfel, asa zisul comitet consultativ, adica Codrut YO3DMU, Cristi YO3FFF, Doru YO2AMU, Sandu YO2II, Sergiu YO9AZD si cu mine YO9FRJ (si multi altii fara acces internet) avem incredere ca nu se va aproba un asemenea regulament in forma dezbatuta pana acum macar din motivele si argumentele prezentate de noi initial pe e-mail si pe care le vom posta din nou pentru a le face publice si prietenii amatori de competitii de UUS sa stie exact ce implicatii apar.

  Spre stiinta cititorilor, am incercat sa protejam ideea de hobby si principiile promovate de IARU in concursurile de UUS, cerand in plus un arbitraj ferm si la vedere. Se poate sa gresim, dar noua ne pare ca tu personal doresti altceva si degeaba incerci sa ne faci si pe noi sa acceptam spiritul de concurs promovat de tine in aceasta forma de regulament, sau sa sustinem macar trendul catre care se indreapta lucrurile.

  Imi permit sa spun cu parere de rau ca demersul nostru consultativ cu tine, pe aceasta tema este incheiat, constatand si faptul ca desi ai mentionat de existenta noastra nu ai vrut sa postezi si parerile noastre pentru discutie, alegand calea de a sari peste opiniile ce nu semanau cu ale tale.

  In loc de final, multumim lui YO7AQF pentru privilegiul acordat de a ne cere parerea referitor la proiectul noului regulament al CN de UUS si rugam prietenii nostrii radioamatori in numele carora am avut curajul sa raspundem la apelul consultativ cerut de YO7AQF si sa sustinem varianta de concurs fara discriminari si regulamentul simplu IARU sa ne comenteze pozitia.

 • Postat de Ilie YO3BBW - la 2006-01-20 21:57:50 (ora Romaniei)
 • 1. Grup consultativ de elita? Mai bine un model de concurs al unei tari serioase sau o dezbatere publica si cu noi "masele" sau un regulament clar emis de Federatie prin structura specifica de UUS.
  2. Ori Concurs, ori Campionat, dar cu reguli clare si SIMPLE. Cind vad atitea conditionari ma gindesc serios daca mai merita sa ridic o antena de UUS undeva sau ma intorc la scurte si las pe altii din "elita" aici.
  3. Categoric impotriva fragmentarii in 4 etape de cite 2 ore, si asa era destul de fragmentat. Daca iti suna un vecin la usa ai pierdut o etapa! De ce sa nu fie cite o singura etapa de cite 8 ore pentru fiecare banda, in total 24 ore ca sa merite sa cari aparatura. Sau 24 ore in toate benzile, ca la alte concursuri serioase. Sint destule concursulete in US, la care nici nu cuplezi bine statia, ca s-au terminat! Nu cred ca vor lucra toti cu toti si vom fi toti pe locul 1.
  4. De ce nu si legaturi mixte, pentru ca segmentul de telegrafie poate fi folosit si in banda de SSB, oricit de tare ar deranja asta pe cei care ...stiti .. cu CW nu prea...
  5. La "scor" poate ar fi bine ca legaturile in benzile mai dificile sa fie punctate mai mult, fie si numai ca factor psihologic pentru cei care se straduiesc si fac legaturi in 1296 MHz.
  6. Sa se defineasca ce este aceea "doua statii intr-un amplasament" si ce se intimpla cind de ex eu urc pe Bucura, unde gasesc o echipa din YO9 si una din YO6, si inainte de "concurs" sau "campionat " mai apar si cei din YO7! Si poate ar fi bine sa mai inceteze polemica privind cele doua statii "incriminate" ma refer la YO5AVN si YO3NL, cred ca ati fost satisfacuti domnilor, ajunge!
  7. De ce sa se anunte locatiile de concurs inainte? Ca sa nu mai fie nevoie sa le receptionam in concurs? Hai sa-l mutam pe intrernet, schimbam aici controalele, etc.
  8. De ce sa piarda puncte cei care au lucrat cu un concurent descalificat? Sint ei de vina? Daca stiau nu pierdeau vremea cu el. Si apropo, pe cind un clasament superfinal al CN de UUS de anul acesta?
  8. Foarte multe concursuri internationale cer format Cabrillo, la noi de ce EDI, sintem mai cu mot(z)? De ce nu Cabrillo?
  Ar mai fi dar las si pe altii. Imi cer scuze daca neintentionat am suparat pe cineva. Poate pina in August va fi gata, 73!

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-20 23:34:22 (ora Romaniei)
 • Draga Pit, deoarece ai pomenit de un grup consultativ de elita, iti multumim pentru supra apreciere, mai ales ca acel grup in cauza a incercat sa sustina spiritul unei competitii radio care sa nu aiba un caracter politienesc si mai ales sa nu fie deturnat de asa zisul caracter "sportiv" si de interesele care rezulta din aceasta formulare.
  ++++ Ai dreptate, avem opinii diferite. Asa cum ai opinia ta, te rog sa-mi permiti sa am si eu opinia mea. Cand in comentariile noastre am mentionat faptul ca exista pareri partizane, ai negat acest lucru. Interventia ta de fata insa imi intareste convingerea ca doresti ca opiniile pe care le reprezinti sa fie intarite si de altii. Recunosc ca postarea aici si la forum este rezultatul incercarilor tale de a impune varianta ca acest CAMPIONAT nu este o competitie sportiva, ci a unui hobby. Vrei sa incerci transformarea hobby-ului tau de pa urma careia ai nenumarate titluri de CAMPION NATIONAL, acum sa numai fie organizat sportiv ci pe alte considerente. Intre a dori si realitate e mare diferenta. Ar trebui in aceste conditii sa renunti la titlurile luate in timp pentru ca nu recunosti valoarea lor sportiva............
  Spre stiinta prietenilor nostri radioamatori, in momentul in care am constatat ca parerile noastre sunt divergente, am reunutat la discutiile cu tine, mai ales ca nu am remarcat nici un rand de sustinere din partea celui care va propune acest proiect de regulament in CA al FRR, adica YO7AQF si nici din partea altor membrii marcanti ai CA al FRR postati la mesajele respective. Mai mult, cred ca ai observat ca nu s-a ostenit nimeni sa mai faca observatii pe forum la prima ta postare a acestei propuneri de regulament, publicata de tine mai sus intr-o forma agresiva si denumita deja "regulament" si nu "proiect de regulament" poate cum era fair play sa o faci fata de toti membrii FRR.................
  ======Cu regret trebuie sa te rog sa mai verifici odata afirmatiile tale. In toate postarile catre forum si aici se regaseste ideea ca este un proiect. Daca nu ai observat, poate au mai scapat si alte aspecte.............
  Astfel, repetam public ca NU ne-ai convins de necesitatea unui regulament in forma propusa de tine si desigur nici nu trebuia, fiind un proiect de studiu probabil pentru YO7AQF. Pentru cei care inca nu stiu, amintim ca decizia de cum va arata regulamentul este in curtea lui YO7AQF - Gusti ... si din fericire, hotararea finala apartine numai CA ales al FRR si nu comisiei de apel pe care o reprezinti tu YO3JW oficial!.......
  ======Aici in aceasta zona ma reprezint pe mine, ca sportiv, exact asa cum tu nu vrei sa te recunosti. Am un drept de a propune. Daca in urma deciziei CA se va stabili ca ceea ce propun este incorect, totul va ramane istorie, dar tot asa, daca se considera ca propunerea mea aduce ceva nou si pertinent, atunci ea se va aplica. Eu nu vorbesc in numele altora, ci in nume personal. daca alti te-au delegat sa le reprezinti interesele, este treaba si optiunea lor. .........
  Astfel, asa zisul comitet consultativ, adica Codrut YO3DMU, Cristi YO3FFF, Doru YO2AMU, Sandu YO2II, Sergiu YO9AZD si cu mine YO9FRJ (si multi altii fara acces internet) avem incredere ca nu se va aproba un asemenea regulament in forma dezbatuta pana acum macar din motivele si argumentele prezentate de noi initial pe e-mail si pe care le vom posta din nou pentru a le face publice si prietenii amatori de competitii de UUS sa stie exact ce implicatii apar. Spre stiinta cititorilor, am incercat sa protejam ideea de hobby si principiile promovate de IARU in concursurile de UUS, cerand in plus un arbitraj ferm si la vedere. Se poate sa gresim, dar noua ne pare ca tu personal doresti altceva si degeaba incerci sa ne faci si pe noi sa acceptam spiritul de concurs promovat de tine in aceasta forma de regulament, sau sa sustinem macar trendul catre care se indreapta lucrurile. Imi permit sa spun cu parere de rau ca demersul nostru consultativ cu tine, pe aceasta tema este incheiat, constatand si faptul ca desi ai mentionat de existenta noastra nu ai vrut sa postezi si parerile noastre pentru discutie, alegand calea de a sari peste opiniile ce nu semanau cu ale tale................
  =====Ai dreptate. Am apelat la parerea ta si a catorva colegi cu care am colaborat in perioada definitivarii Noului Regulament pt serviciu de amator din Romania si unde sfaturile primite au fost folositoare si pentru care inca odata multumesc.
  Din pacate la acest capitol pe care il comentam aici nu este vorba de elemente tehnice, ci de elemente cu caracter de sport. In randurile de mai sus sustii cu tarie ideea de hobby, nu sport. Dar Campionat nu poate fi fara a se face referire la sport. Sunt reglementari pornind chiar de la statut. Aici este optiunea fiecarui. Vrei sport te duci si incerci sa lucrezi in CAMPIONAT, dar dece sa inlaturam pe cei care nu fac parte din structurie sportive afiliate la federatie. Ei pot participa alaturi in CONCURS. Poate la anul, daca le place vor venii si se vor inscrie la vreun club si vor participa in Campionat. Cum poate conta un log de la o statie care in cateva ore realizeaza o singura legatura si care poate scoate pe cineva campion. La o competitie lucrezi tot, apoi astepti rezultatul. Asa a fost si pana acum, asa va fi si de acum inainte. Intre timp se pot face supozitii ca pe unde te afli in clasament. Sau poate ca se doreste ca sa existe concurenti cu o singura legatura care sa poate transa unde se duce titlul!..............
  In loc de final, multumim lui YO7AQF pentru privilegiul acordat de a ne cere parerea referitor la proiectul noului regulament al CN de UUS si rugam prietenii nostrii radioamatori in numele carora am avut curajul sa raspundem la apelul consultativ cerut de YO7AQF si sa sustinem varianta de concurs fara discriminari si regulamentul simplu IARU sa ne comenteze pozitia.
  Sper sa pot sa-i multumesc si eu
  73
  Pit

 • Postat de Cristi - YO3FWL la 2006-01-21 01:58:48 (ora Romaniei)
 • BUN REGULAMENT...POATE IL ADOPTA SI ALTE FEDERATII....
  1- sa fi lucrat in perioada etapelor pe banda respectiva minim 4 careuri mari (KN34, KN35, KN44, KN16, etc) SI DACA PROPAGARE NU E.....

  2- sa fi lucrat continuu minim 60 minute si sa fi realizat minim 20 de legaturi ...MUSAI...HI

  Pentru a se califica in Campionatele Nationale 144, 432, 1296 MHz radioamatorii trebuie sa faca parte dintr-o structura sportiva afiliata la Federatia Romana de Radioamatorism , iar in timpul Campionatului sa indeplineasca una din urmatoarele baremuri de calificare:...PAI ATUNCI DE CE SE MAI NUMESTE ...NATIONAL ? DOAR CA SUNA BINE ? CU STATIILE STRAINE CE FACEM ? SAU CU CEI NEAFILIATI ?...NU SUNT RADIOAMATORI ?...PREA SUNA A MONOPOL....  Legaturile efectuate în afara segmentelor de banda aferente tipului de emisie pot fi anulate sau concurentul descalificat, daca acesta o face deliberat.

  CUM SE POATE DOVEDI ?...SAU LISTELE CU DESCALIFICATI SE FAC DIN TIMP ?

  In cadrul Concursului se pot stabilii si alte criterii de participare (pe criterii de putere, tipuri de antene, moduri de lucru, etc) care se vor face cunoscute la publicarea regulamentului anului respectiv....ADICA... DACA AI NOROC...LUCREZI SINGUR...LA CATEGORIA TA SI ..GATA CAMPIONUL....POATE TREBUIE AVUT IN VEDERE SI TIPUL COAXIALULUI.....

  3- sa fi realizat un numar minim de puncte reprezentand 5% din cea realizata la locul 1 in Campionatul respectiv ...PAI ASTA INSEAMNA CA SE STIE CINE ESTE CAMPION INNAINTE DE CONCURS...NU ?
  ....SI ATUNCI DE CE SA MAI PARTICIPAM....

 • Postat de Nelu - YO2LEA la 2006-01-21 02:26:03 (ora Romaniei)
 • Subscriu la ceea ce au zis colegii in randurile de mai sus plus cateva completari: nu stiu a cui a fost ideea de a limita numarul de operatori la doi , de ce doi nu am gasit niciodata o explicatie logica, pai daca formam o echipa si mergem pe varf de munte 5 radioamatori (de ex.) de ce numai doi au dreptul sa participe in campionat ceilalti 3 ce fac sunt doar pe post de hamali...cui convine acest lucru? FRR care nu are medalii suficiente ( nu ma pot abtine sa nu comentez faptul ca nici macar nu s-au straduit sa graveze pe medalii anul concursului sa nu mai vorbim de nume...etc. doar CAMPIONAT NATIONAL) sau care este adevaratul motiv???
  Cu obligativitatea de a lucra cel putin patru careuri mari mi se pare OK si avantajeaza operatorii seriosi si totodata elimina posibilitatea de a face QSO-uri doar pe plan local... reale sau fictive.
  Nu inteleg de ce avem darul sa complicam orice lucru , va rog sa cititi regulamentele de la alte concursuri din afara si sa incercam si noi sa fim ca toti ceilalti.
  Cu stima,
  Nelu - YO2LEA

 • Postat de Joska - YO5AVN la 2006-01-21 02:29:44 (ora Romaniei)
 • Domnilor radioamatori si cei ce se declara "radioamatori"
  Definitii:
  1) - radioamatori - cei ce se supun codului de conduita stipulate pe prima pagina din ARRL Amator Radio Handbook
  2) "radioamatori" (cei ce se declara - impostorii, care desi au obtinut o autorizatie de la IGR au facut asta numai pentru a se putea declara ca sunt ... ceva, adica sa-si dea aere (si la propriu si la figurat) nu recunosc principiile si codul de comportament mai sus citat, NU sunt in stare sa se afilieze FRR - dar fac tot posibilul sa perturbe si sa discrediteze - desori cu o deosebita subtilitate -prestigiul si realizarile acestuia! Adica sunt "franarii" mereu in opozitie, care cauta motive si motivatii de scandal, discreditari, mereu nemultumitii de activitatea altora - fara sa tina cont de capacitatile proprii reale si aportul propriu la dezvoltarea societatii in general si a domeniului in particular. Acestia de obicei fac o structura paralela NEDECLARAT oficial , posteaza mesaje ANONIME, sunt condusi si alimentati de niste FARIZEIsi TUTERII lor.
  Concret la obiect:
  - sper ca va este clar unde se situeaza si cine se autodeclara "grup de elita". Tare mult m-a uns pe suflet observatia si remarca lui Adrian '4frj cu "politienesc" - eu asi fi adaugat securisto - politionesc - din pacate pe care unii fosti turnatori ordinari ai structurilor de acest gen din perioada de dinainte de '90 au practicat-o si practica pe spinarea mea! La nevoie pot si sa-i nominalizez!
  In orice caz - hai sa fim seriosi!
  Un regulament trebuie sa fie:
  - clar, precis si operativ, adica aplicabil
  - elaborat de comisia de UUS al FRR - singurul for care mai reprezinta radioamatori de la punctul 1) - desi , din pacate momentan are multi farizei intrusi (fiecare cu "trupa" lui de tuteri - cu actiunile perturbante mai sus descrise)
  Deci, eu cred ca daca comisia UUS al FRR doreste sa faca un nou regulament pentru MEMBRII lor au cu cine sa o faca - adica cu oameni adevarati performanti (nu autodeclarati "grup de elita" - al de ......), oameni care chiar si cu echipamente home made au reusit sa faca performanta (nu gargara si actiuni demolante), oameni care stiu sa lucreze atat in concursuri cat si in traficul diurn PERFORMANT - hai sa nominalizez doar pe - cap de lista YO2IS , YO7VS - mai recent YO3DMU - si mai uitativa prin DUBUS - chiar retroactiv incepand de prin anii '70 si '80. Va asigur ca cei nominalizati si cei pe care le mai gasiti in DUBUS NU SE VOR AUTODECLARA NICIODATA GRUP DE ELITA. Ei tac .. si fac performanta - ca stiu sa faca - chiar si cu "home made" la o adica - AU DEMONSTRAT! Unii chiar au creat o "scoala"

  In incheiere
  - PIT - YO3JW
  - aduna mintile si mai gandeste realist! Linisteste-te! Delegatii cluburilor afiliate la FRR NU TE AU VRUT de presedinte!
  (personal, regret ca eu am votat cu tine - asta e mai greseste omul in viata, mai ales cand este sentimantal).
  Vrei neaparat sa devii presedinte FRR si faci de acum campanie electorala cu tuterii sustinatori (majoritatea nemembrii FRR)- este treaba TA. Daca acest lucru se va intampla - doamne fereste vreo data - eu YO5AVN si am mai discutat cu mai multi altii(chiar de elita reala - chiar daca nu s-au autointitulat) - NE VOM RETRAGE din FRR - in liniste si pace. Cine doreste (si mai ales poate) face - chiar si performanta - chiar daca nu este membru in FRR - important e sa o faca (daca si poate). trebuie sa intelegi ca noi dorim un FRR adevarat cu radioamatori adevarati (conform ARRL Handbook), miscare de amator curata - lipsit de afaceri ("bisnis"), plocoane de tot felu etc!
  Deci - avand in vedere principiul "cei ce se aseamana se si aduna" propun ca impreuna cu tuterii tai sa infiintezi o structura paralela (nu FRR - denumit-o cum vreti) - in care va organizati si va faceti regulamente de care si cum vreti - dar - pe noi ceilalti mai lasatine in pace.
  Nu de altceva dar multi dintre noi foarte greu mai rupem timp si pentru hobby-ul nostru. Inca nu am fost scosi la "reforma" si suntem membrii activi, creatori ai societatii, prin munca si impozitele, contributiile noastre contribuim la functionabilitatea economiei - si hai sa spun pe slea - chiar si la asigurarea pensiilor pentru cei scosi la reforma!(unii fara vina lor - altii . .... stim noi - in viata lor activa mai mult au consumat decat au produs si au benefiaciat de favoruri).

  Hai sa dea Domnu la toata lumea ceea ce nare!
  Astept ca comisia UUS al FRR sa vina cu un proiect realist, intocmit in baza consultarilor cu cei mai sus nominalizati (adevaratii elite), pe care eventual sa o discutam cu MEMBRII practcanti ai FRR! . desi, vorba multa e saracia omului - in acest context,personal, un regulament intocmit de yo2IS nici NU consider ca e cazul sa fie suspus discutiei - cine vrea sa participe - o respecta!
  farizeilor, tuterilor ...... nu vi se pare dubios, nu va puneti intrebarea... oare de ce realele elite (cum ar fi: YO2IS, yo7VS, YO3DMU, yo5BRZ etc. - scuze- chiar nu pot sa enumar pe toti)NU se implica in "trancaneala " vostra! De aia - stiu sa lucreze si au de lucru - ei fac treaba si nu garagara!
  Un adevarat 73 si GL
  YO5AVN

 • Postat de Codrut - YO3DMU la 2006-01-21 02:50:12 (ora Romaniei)
 • Deoarece mi-am vazut indicativul in unele din comentariile de mai sus, ma simt nevoit sa intervin, cu toate ca nu mai doream acest lucru.
  1. Am sustinut un regulament simplu, cat mai apropiat de cel al IARU. Multele din regulile si conditionarile introduse in proiectul de regulament au avut ca scop combaterea eventualelor tentative de frauda. Dar regulamentul permite in continuare ca de la aceeasi statie sa poata lucra mai multi operatori la categoria SO. Am considerat acest lucru unul din principale motive care conduc inevitabil la o competitie incorecta. De ce nu s-a dorit eliminarea acestuia? Deoarece contribuie la imaginea unui concurs cu un numar mare de participanti (chiar daca numarul de statii radio este mic), singurul lucru care se poate vedea de catre un ochi din afara. Operarea aceluiasi echipament de catre mai multi operatori la categoria SO este interzisa atat in concursurile IARU, cat si in cele de UUS ale ARRL. Nu trebuie uitat ca acest regulament e posibil sa fie luat atat ca model in organizarea altor concursuri interne, dar si sa devina un model de operare incorecta in concursurile internationale. Am participat la zeci de concursuri de UUS, dar aceasta modalitate de operare nu am vazut-o decat la statiile YO.
  2. Ideea de a avea Campionat si Concurs simultan mi s-a parut o incercare penibila de compromis cu scopul de a acoperi faptul ca se interzice participarea in Campionat a celor ce nu sunt membri ai FRR. Daca se priveste din unghiul de vedere al FRR (federatie sportiva), este clar ca este singura solutie posibila legal. Dar la acest moment FRR este singura organizatie care reprezinta radioamatorismul romanesc, atat intern, cat si international. Daca nu mai poate sa ii reprezinte pe toti, inseamna ca avem o problema, ce va trebui cumva rezolvata. Unii dintre noi se simt sportivi, pentru altii radioamatorismul este doar un hobby, iar pentru altii amandoua la un loc. Cred ca indiferent din ce categorie facem parte, toti ne numim radioamatori si ar trebui sa fim reprezentati de un singur organism. (federatie, asociatie sau cum s-o numi...). Impresia lasata a fost ca acest proiect de regulament contribuie puternic la ridicarea unui zid intre cele doua categorii de radioamatori.
  3. Ultima propunere pe care am facut-o si pe care o sustin este de a avea un Campionat National in care sa participe numai membrii FRR si care sa se desfasoare dupa actualul proiect de regulament si un Concurs National, in alta zi, in care sa poata participa toti radioamatorii romani si care sa se desfasoare dupa regulamentul IARU sau foarte apropiat de acesta. Fiecare dintre noi se va putea astfel regasi intr-unul sau altul dintre cele doua concursuri.
  4. Daca intr-adevar se doreste gasirea unei solutii cat mai bune, cred ca ar trebui lasate orgoliile la o parte. Fiecare reprezentam doar 1/6000 din ceea ce inseamna radioamatorismul din Romania. Am gasit pe site-ul ARRL-ului definitia radioamatorismului, asa cum se vede acolo, ca fiind: A fun hobby...with a serious side. Poate ca o astfel de abordare ar fi mai productiva...
  73, Codrut

 • Postat de yo5avn - la 2006-01-21 03:28:36 (ora Romaniei)
 • Codrut, vad ca nu doarme.
  Esti bun!
  Da , se pune intrebarea cine sa organizeze concursul alternativ national. Uite dau solutia . "Elita" de Pit si cu tuterii lui, care i=l aleg de presedinte care - asa cum le am recomandat - nu au decat sa faca structura lor organizatorica "nationala"! Tot vrea PIT sa devina presedinte - macar la tuteri!

 • Postat de Florin - YO9GJX la 2006-01-21 09:18:27 (ora Romaniei)
 • Sincer nu ma prea pricep la UUS. Am fost pentru prima oara portabil la doua concursuri de acest gen in 2005 cu YO9BXC si YO9HFW.
  Ideea e ca nu trebuie sa va balacariti de pomana. Cred ca proiectul de regulament a fost postat tocmai pentru a fi comentat si imbunatatit.
  Mai bine disecati fiecare punct si veniti cu propuneri. Hi
  Bafta

 • Postat de David Moldovan - YO5BTZ la 2006-01-21 09:27:22 (ora Romaniei)
 • "O statie individuala sau colectiva, fixa sau portabila, va avea un singur amplasament în concurs . Prin AMPLASAMENT se întelege: receptoare, emitatoare, antene si alte anexe ale concurentului dispuse intr-un cerc cu un diametru de 500 m. pe teritoriul Romaniei .
  Statie individuala fixa sau portabila înseamna un operator neasistat într-un amplasament.

  In Campionat statie colectiva fixa sau portabila înseamna maxim doi operatori într-un amplasament." Draga Pit, nu vreau sa te supar dar de data asta ai intrecut masura cu greselile de exprimare in limba romana. YO5FMT are dreptate: acest articol este o "zacusca". Confunzi echipamentele cu locatia, concurentii cu statiile, la capitolul "Amplasament" definesti categoriile de participanti. Radioamatorii tineri ce pot invata din lecturarea acestui articol? Ce se intelege prin "neasistat" in contestul acestui articol? Oare n-ar trebui sa lasam loc si celor mai tineri ca noi sa se afirme? Dupa parerea mea acest regulament de campionat, precum si altele, nu este corect deoarece participantii nu au sanse tehnice egale: castiga cine isi poate permite sa participe din amplasamentul cel mai bun si cine are banii cei mai multi pentru a-si cumpara echipamentele cele mai performante. Unde sunt scoase in evidenta calitatile de operator? Unde sunt scoase in evidenta cunostintele tehnice in domeniul radio ale participantilor? Eu propun ca acest tip de concursuri sa se numeasca de acum inainte pur si simplu "crosuri" iar clasamentele sa se faca dupa alte criterii: concurentul care a investit cel mai mult in echipamente, concurentul care a lucrat din cel mai bun amplasament, cel mai tanar concurent, cel mai varstnic concurent, etc. Consider ca nu este just sa confundam calitatile operatorului cu tehnica din dotare si cu posibilitatile oferite de un amplasament. Ce ar fi ca la un campionat de fotbal sa nu se tina cont de echipamentul jucatorilor?. La un meci sa participe vara o echipa avand jucatorii echipati in sort si tricou iar jucatorii echipei adverse sa fie echipati la costum si cravata! Cu bine si cu bani! David.

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-21 10:39:09 (ora Romaniei)
 • Cu parere de rau pentru Cristi. Am cautat in clasamentele din 2005, atat la Campionat cat si la Internationale, dar nu l-am gasit printre participanti. Dar mai observ ca nici nu a citit atent cele scrise pe ecran...........Comentariu postat de Cristi YO3FWL la data de 2006-01-21 01:58:48 (ora Romaniei)
  BUN REGULAMENT...POATE IL ADOPTA SI ALTE FEDERATII.... 1- sa fi lucrat in perioada etapelor pe banda respectiva minim 4 careuri mari (KN34, KN35, KN44, KN16, etc) SI DACA PROPAGARE NU E..... ======Daca vrei sa participi serios este posibil de a realia chiar mai multe locatoare. Acesta este una din criterii, mai sunt inca doua..........2- sa fi lucrat continuu minim 60 minute si sa fi realizat minim 20 de legaturi ...MUSAI...HI =====La alte campionate trebuie sa treci sau sa realizezi baremul de a ajunge in Campionat............ Pentru a se califica in Campionatele Nationale 144, 432, 1296 MHz radioamatorii trebuie sa faca parte dintr-o structura sportiva afiliata la Federatia Romana de Radioamatorism ,===== unde la alta federatie ti se da titlul ca vine unul de pe strada si se insinueaza intr-un raliu, doar ca are carnet de conducere!!!! .......iar in timpul Campionatului sa indeplineasca una din urmatoarele baremuri de calificare:...====== in alte parti baremurile se fac inainte sau trebuie sa fi pe un anume loc sau sa fi indeplinit unele cerinte......PAI ATUNCI DE CE SE MAI NUMESTE ...NATIONAL ? DOAR CA SUNA BINE ? CU STATIILE STRAINE CE FACEM ? SAU CU CEI NEAFILIATI ?...NU SUNT RADIOAMATORI ?... ==== sunt radioamatori cu autorizatie de a folosi o statie de emisie-receptie. Aici e pe baza de sport. ......PREA SUNA A MONOPOL.... Legaturile efectuate în afara segmentelor de banda aferente tipului de emisie pot fi anulate sau concurentul descalificat, daca acesta o face deliberat. CUM SE POATE DOVEDI ?..===== asta este problema?.......SAU LISTELE CU DESCALIFICATI SE FAC DIN TIMP ? Aici deja s-ar la o apreciere care este deplasata, daca imi permiti! ........In cadrul Concursului se pot stabilii si alte criterii de participare (pe criterii de putere, tipuri de antene, moduri de lucru, etc) care se vor face cunoscute la publicarea regulamentului anului respectiv....ADICA... DACA AI NOROC...LUCREZI SINGUR...LA CATEGORIA TA SI ..GATA CAMPIONUL....POATE TREBUIE AVUT IN VEDERE SI TIPUL COAXIALULUI..... ==========Ajung din nou la concluzia ca se comenteaza in necunostinta de cauza. Ideea in care am propus aceasta varianta este de a avea o singura competitie cu doua clasamente: Campionat si un Concurs. In cadrul concursului se pot face diferite clasificari stabilite de comun acord unde se dau diplome, trofee, etc, pe cand la Campionat se dau titluri sportive! ..... 3- sa fi realizat un numar minim de puncte reprezentand 5% din cea realizata la locul 1 in Campionatul respectiv ...PAI ASTA INSEAMNA CA SE STIE CINE ESTE CAMPION INNAINTE DE CONCURS...NU ? ....SI ATUNCI DE CE SA MAI PARTICIPAM..===== Aici departajarea se va face dupa verificare fiselor. Cineva are dreptate si aici e cheia. Se doreste sa participe toata lumea cu autorizatie, dar sa conteze pentru campionat indiferent ca este sau nu membru al federatiei. Acest lucru se datoreaza Statutului Federatiei care are prevederi clare in acest sens si care trebuie respectat. Ne place sau nu, daca nu suntem membri la o structura afiliata nu pot fi socotiti sportivi si sa ti se dea un titlu sportiv !
  ......73 Pit

 • Postat de Ghita - YO5CLN la 2006-01-21 11:50:22 (ora Romaniei)
 • Cu scuzele de rigoare, multe aberatii! Scopul declarat al noului regulament este: cresterea numarului de participanti! Cum se poate realiza asta daca se incepe cu o serie de restrictii?:
  -afiliere la FRR
  -lucrat minim 4 careuri
  -minim 60 de minute si 20 de legaturi
  -minim 5% din punctele locului I
  -maxim 2 operatori la categoria multioperatori, parca unul ar putea fi multi, hi!
  -mai sint si altele, oricum, nimic costructiv!
  Acum citeva consideratii ca vechi participant la competitii de uus (mai ales dupa infiintarea statiei yo8krr,care a cistigat si va cistiga campionatul de cite ori vom vrea):
  -lucrul in 4 etape creaza posibilitatea de a lucra intr-un grup restrins si implicit realizarea de punctaj.
  -uus este o activitate de munte, care in conditiile de echipament de acum, impune minim 4 coechipieri(statie,antene,cort,sursa de energie)
  Daca se merge cu statie colectiva, lucreaza numai 2, iar la individual totul este restrictiv.Las la o parte ca de obicei noi luam in expeditie juniorii, care daca ii privezi de lucru, a doua oara nu-i mai prinzi, hi!
  -ce este culmea se solicita anuntarea din timp a locatiei ??. Inainte se facea cerere cu o luna inainte si de multe ori se primea aprobarea dupa concurs(sustinatorii noului regulament stiu de ce)
  -anuntarea pe site-ul FRR cu 48 de ore asupra locului de deplasare,sau cu 24 de ore modificarea locului!!!.Of, de cite ori s-a intimplat sa ne prinda vijelia pe virf la 2000 m si sa trebuiasca sa gasim un nou amplasament mai jos numai cu citeva ore inainte de concurs.Am scris aceasta pentru uus-istii de salon, care fara de astia ca si noi ar face citeva legaturi loco, hi!. Acum inchei ca, vorba lui Joska, mai trebuie sa si munceasca cineva, hi!
  73! de yo5cln.

 • Postat de Nelu - YO5CTZ la 2006-01-21 16:02:56 (ora Romaniei)
 • Proiectul de "Regulament" este "F.B".Felicitari!!Acesta, ar putea suporta cateva "amendamente"tinind cont de densitatea mare a radioamatorilor pasionati de uus.Astfel:
  1.Organizarea a trei etape de preselectie,dupa cum urmeaza:-etapa judeteana
  -etapa interjudeteana in cadrul aceluiasi district radio(2,3,4,5,6,7,8,9)
  -etapa zonala( I.G.C.T.I)
  castigatorii fazei zonale vor putea fi selectionati in continuare pe criterii "obiective"
  sa participe la etapa finala.Optional, se va putea folosi 900Mhz(dupa posibilitatile fiecaruia)
  ca frecventa ajutatoare.
  2La statia colectiva, in mod obligatoriu,va "opera" si o yl...pentru a putea face un clasament si a radioamatoarelor,nu numai cu ocazia zilei de 1Martie.....
  3.La aceste etape de preselactie se va mai cere:asigurarea de accidente "montane" sau casnice;declaratie notariala a sotului(sotiei)ca este de acord sa lucreze din locatia...xxyy12zz;fisa de protectia muncii la statie;documentele de provenienta a aparaturii cu care se va lucra in concurs.
  Ar fi bine daca,inainte de inceperea primei etape din concurs, cu 30 de minute,sa se poata anunta eventualii castigatori...
  Noi, cei de aici,din Sj,am dori sa ascultam si parerile "campionilor" iesiti castigatori in ultimii 5 ani!!!
  Oricum se intrzareste o partcipare mare de radioamatori la aceste concursuri de uus si foarte multi radioamatori straini si-au manifest dorinta de a participa in mod direct,din locatii din yo5 la Campionatul national de uus 2006.
  Tot binele din lume tuturor si "sa ne avem ca fratii"Ioan Ilea yo5ctz.

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2006-01-21 16:35:01 (ora Romaniei)
 • Oare cat de partizana este parerea mea din moment ce de cativa ani buni, in toate logurile trimise la CN de UUS cer revizuirea regulamentului? ca ulterior in 2005 sa renunt sa mai particip si sa fac inclusiv public acest anunt inainte ... Iata ce rezultate cred ca va genera acest regulament in forma propusa: la prima vedere s-au inlaturat parte din posibilitatile de fraudare, adevarat, dar s-au inlaturat din condei si statiile mici, adica exact potentialul de departajare intr-un astfel de concurs si deliciul participarii! Nu este oare logic ca statiile mici nu vor mai avea chef sa mearga in portabil si nici chef sa incerce sa lucreze de acasa cu mijloacele tehnice de care dispun, cel putin patru careuri etc. si sa indeplineasca baremul de puncte pentru validarea prezentei lor in clasament? Probabil un astfel de regulament curios ar merge in cazul ipotetic in care in YO s-ar lucra in principal din locatii fixe cu sisteme de antene & power semnificative si oricine pe o raza de 400km cu un Yagi cu cateva elemente si 25 - 50W ofera puncte pretioase unei astfel de statii utilate de la mediu in sus. Ajung si la ce doream ... nu-i asa ca sarcina unei statii bine utilate in acest concurs si sub acest regulament se simplifica enorm? ... mai mult, daca se stie si eventual unde sunt concurentii din portabil - se doreste doar si acest lucru - nu-i asa ca strategia de a castiga concursul este gata cu mult inainte de a incepe concursul!? Apoi stai in papuci acasa si rotesti antena intr-o pura activitate de rutina si gata. Cred ca marea majoritate a celor listati la aceasta dezbatere si nemembrii ai CA al FRR nu dorim sa castigam un astfel de concurs in care nu se intrevede nici o necunoscuta, iar competitia nu este radio ci este ceva de rutina caracterizata mai mult de latura aleatoare oferita de modul de calcul al punctelor conform procedurii propuse de corectare! Am lasat insa la urma o intrebare pentru tine Gusti - YO7AQF si/sau FRR daca se va adopta aceasta forma politista de regulament, mai ales ca banuiam ca lucrurile vor lua o turnura de impunere agresiva a unei pareri unice; cum se face oare ca rezultatele la Concursul IARU Reg.1 de 50MHz, VHF si UHF sunt printre putinele competitii internationale de UUS punctate si recunoscute de ANS si varnd nevrand inclusiv de FRR in obtinerea lasificarilor sportive? Nu este oare contradictorie modificarea de regulament in aceasta forma propusa de Pit? A sustine regulamentul IARU Reg.1 in competitiile interne catalogate ca sport si/sau hobby nu contravine astfel politicii ANS si cred ca FRR ar trebui sa tina cont si de acest lucru, mai ales ca IARU are o experienta si o bonitate in domeniu de nediscutat! Astfel, nici macar ANS nu face discriminari intre radioamatori, lasand optionala afilierea sau nu la FRR, apoi incadrarea lor intr-un club sau asociatie sportiva si in final inscrierea pe log-ul de participare a simplei optiuni pentru Campionat sau Concurs. Iata principalele motive ce ma deterimina pe mine si pe altii sa sustinem ca referinta modelul IARU de regulament, tocmai pentru a evita opiniile partizane. Cred ca singura problema a FRR este sa asigure arbitrajul corect si transparent. Pentru varianta lui Pit de regulament cred ca trebuie sa-i multumim initial pentru munca si timpul acordat si imi permit sa recomand ca FRR sa-l propuna radioamatorilor ca un concurs separat, regional, sa-l vedem ce rezultate palpabile ofera si apoi sa contestam faptul ca regulamentul IARU nu este aplicabil in cazul Concursului si Campionatelor Nationale de UUS, asa cum se incearca de fapt. 73 de Adrian - YO9FRJ - ex YO4FRJ

 • Postat de Evghenij , ER - la 2006-01-21 19:15:43 (ora Romaniei)
 • Sedinta Consiliul de Administraţie. 14 decembrie
  "p. YO8TU solicită găsirea unor surse de finanţare care să ajute activitatea noastră. Crede că nu este corect ca unele cluburi sau persoane care nu au nici o contribuţie în activitate, să aibă acelaşi drep de vot în Adunarea Generală. Crede că numărul de voturi ar trebui să fie proporţional cu contribuţia financiară, dar aceasta contravine cu statutul actual"
  As dori sa aud parerea citorva radioamatori Yo si cu privire la aceasta problema,daca tot e iarna si s-au apucat de pus lucrurile la cale...

 • Postat de Vasile - YO5FMT (yo5fmt) la 2006-01-21 22:07:45 (ora Romaniei)
 • Adrian,yo9frj ,vorbesti deja despre "creatia" lui Pit,ca despre ceva gata aprobat???Cred ca in adunarea din martie membrii CA trebuie sa fie cu mintea ratacita ca sa aprobe o asemenea zacusca!!!
  Eram curios cand o sa apara la discutii frustrati nenorociti care nu au curajul de a se semna cu indicativele de radioamatori!Uita ca a aparut deja unul!!!

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-22 09:41:49 (ora Romaniei)
 • "Am lasat insa la urma o intrebare pentru tine Gusti - YO7AQF si/sau FRR daca se va adopta aceasta forma politista de regulament, mai ales ca banuiam ca lucrurile vor lua o turnura de impunere agresiva a unei pareri unice; cum se face oare ca rezultatele la Concursul IARU Reg.1 de 50MHz, VHF si UHF sunt printre putinele competitii internationale de UUS punctate si recunoscute de ANS si varnd nevrand inclusiv de FRR in obtinerea lasificarilor sportive? Nu este oare contradictorie modificarea de regulament in aceasta forma propusa de Pit? A sustine regulamentul IARU Reg.1 in competitiile interne catalogate ca sport si/sau hobby nu contravine astfel politicii ANS si cred ca FRR ar trebui sa tina cont si de acest lucru, mai ales ca IARU are o experienta si o bonitate in domeniu de nediscutat! Astfel, nici macar ANS nu face discriminari intre radioamatori, lasand optionala afilierea sau nu la FRR, apoi incadrarea lor intr-un club sau asociatie sportiva si in final inscrierea pe log-ul de participare a simplei optiuni pentru Campionat sau Concurs. Iata principalele motive ce ma deterimina pe mine si pe altii sa sustinem ca referinta modelul IARU de regulament, tocmai pentru a evita opiniile partizane."................................
  Draga Adrian. Trebuie sa zic ca aici ai dreptate, deoarece in Regulamentul de clasificari sportive sunt trecute aceste concursuri organizate la nivel european. Ceea ce omiti sa mentionezi este ca acest Regulament este de pe vremea cand toti eram aliniati si membri ai FRR varianta ante 1989 si cand nu exista acest STATUT al FRR in forma actuala. Daca ar fi de luat sub forma juridica acel Regulament de clasificari sportive ste iesit din legalitate. Ca nu s-a cerut aducea la zi, asta numai este treaba mea. De aici rezulta ca este imperios necesar in primul rand revizuirea STATUTULUI FRR care sa iasa de sub incidenta "sportului", iar apoi sa se faca o munca de atragere a cat mai multi radioamatori catre activitatile federatie. Dar daca nu va mai fi sport, cum ii vei da celui care concureaza titlul de campion national si apoi eventual titlu de maestru al sportului. Cei care le-au dobandit vor fi multumiti, dar cei care vor dorii titluri ce vor face. Sunt intrebari care totusi nu se pot limita la simplul motiv ca este hobby sau sport. Cred ca in realitate este o combinatie a celor doua, si va trebui reglemantata pozitia fiecaruia. Am observat multe pareri pana acum, dar putine constructive, din pacate. Faptul ca am incercat si incerc sa lansez un nou concept, vad ca intampina rezistenta. Oare ce determina asta. Conservatorismul, dorinta de a realiza acele legaturi cu statiile marunte care ii pot da un avantaj fata de altii, ca e sport, ca este hobyy, in final ideea este de a realiza cat mai multe legaturi in timpul acordat. Dupa mine aici se vede calitatea operatorului si in unele cazuri poate pune in umbra dotarea tehnica. Ma opresc ca sa nu fie prea mult dintr-o data. 73 Pit

 • Postat de Claudiu - YO5OHZ la 2006-01-22 13:00:17 (ora Romaniei)
 • Dupa mine regulamentul trebuie sa fie simplu, cu "drepturi", "obligatii", "recompense" si "sanctiuni" bine definite.
  1. organizarea etapelor cred ca se poate mentine in forma actuala
  2. referitor la "calificare" as dori sa spun faptul ca ar trebui sa poata participa oricine, dar in clasamentul final pentru desemnarea campionului natioanal s-ar regasi doar acele statii care sunt membre ale unor cluburi afiliate frr, restul statiilor asumandu-si "riscul" de a fi clasati doar intr-un clasament general al concursului fara pretentii la medalii. Un al doilea filtru ar putea fi conditionarea participarii in cel putin 3 concursuri de UUS fie nationale fie internationale in perioada premergatoare CN UUS in anul respectiv. Acest lucru va fi mentionat adata cu trimiterea logului specificandu-se si concursurile la care s-a participat. Cred ca in acest fel nu s-ar scadea numarul participantilor ci ar fi o motivare in plus pentru a creste numarul participantilor si la concursurile de mai mica importanta.
  3. personal nu ma deranjeaza sub nici o forma daca dintr-un locator lucreaza 1,2....10 statii. Ceea ce este deranjant e faptul ca cele 10 indicative stau la aceeasi masa dar dau 10 locatoare diferite. In concluzie, numarul indicativelor active dintr-un locator poate fi oricat de mare dar legaturile intre ele nu se vor puncta. Spun acest lucru pentru ca am intalnit si astfel de cazuri.
  Penalizari:
  1. legaturile duble PUNCTATE in log se vor anula, atragand dupa sine si o depunctare suplimentara egala cu nr. de puncte reprezentate de legatura respectiva. Legaturile duble punctate cu 0 nu vor atrage nici o sanctiune.
  2. legaturile cu date incorecte, de orice natura, se vor anula ambelor statii. Motivatia: statia care a primit codul corect ar putea da intentionat date eronate statiei corespondente tocmai pentru a-i provoca anularea legaturii, sau din cauza propagarii numai una dintre statii reuseste sa copieze corect datele iar cealalta ramane cu fractiuni de control sau date incorecte. Ar mai fi multe motivatii, dar in esenta cred ca aceasta prevedere ar motiva ambele statii sa se straduiasca pentru realizarea unei legaturi corecte.
  3. in cazul unei diferente mai mari de timp de 5min legatura sa fie anulata doar statiei care nu are ora "setata" corect. Stiu ca aceasta prevedere ar fi mai greu de implementat in cazul unei corectari electronice a logurilor, corectitudinea "setarii" orei facandu-se pe baza unei analize de ansamblu a intregului log.
  3. in cazul trimiterii logului pe hartie, concurentul isi asuma riscul, ca din cauze independente de vointa celui care ii va introduce logul in format digital, sa mai apara unele greseli in log. De aceea ar fi indicat ca inainte de inceperea corectarii logurilor sa fie afisate indicativele si "claimed" scorul, astfel participantul ar putea face o comparatie intre scorul calculat acasa si cel calculat dupa transcrierea logului, o eventuala diferenta de puncte putand fi "reclamata" pentru verificari preliminare.

  Deocamdata atatea ar fi propunerile mele, bune sau nu voi vedea in functie de parerile ce se vor exprima in continuare.
  73! de yo5ohz - Claudiu

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-22 19:49:28 (ora Romaniei)
 • Am sa prezint un fragment din articolul
  "Radioamatorismul - sport sau hobby" aparut la http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=27 ..................................
  "Sport sau Hobby? aceasta a fost întrebarea. Sigur ca radioamatorismul este un Hobby – asa cum a aparut si cum este privit în întreaga lume civilizata, dar la noi ca si în toate tarile foste socialiste a fost inclus în miscarea sportiva. Exista ramuri ale activitatii noastre (radiogoniometria, telegrafia viteza) care sunt sporturi curate.

  Radioamatorismul este recunoscut astazi în România ca fiind o activitate de utilitate publica, deci statul trebuie sa ne sprijine. Acest sprijin se poate face numai prin structuri organizate. Deocamdata aceasta este Agentia Nationala pentru Sport unde promovam proiecte si cu care avem relatii contractuale.

  Majoritatea cluburile noastre sunt de drept privat, dar avem si cluburi departamentale puternice – cu salariati si sedii platite înca de stat. Necazul este ca puterea economica a tuturor si independenta celor departamentale – unde radiocluburile noastre sunt de obicei simple sectii - sunt foarte limitate.

  Nu sunt un nostalgic, dar Apartanenta la Agentia Nationala pentru Sport ne aduce înca o serie de avantaje. Este vorba de sedii gratuite la peste 20 de radiocluburi, personal salariat si chiar finantari si premieri pentru o serie de competitii. Se pot comenta multe aici. Un exemplu ar fi colegii din HA, care dupa 1990 au împartit federatia pe ramuri de sport (goniometrie, US si UUS etc) iesind de sub tutela Ministerului Sporturilor. Desi au putere economica si o dotare mult mai mare ca noi, anul acesta la Burabu, presedintele radioclubului din Budapesta mi-a spus ca au cerut si au intrat din nou sub tutela Ministerului Sporturilor care le-a si acordat o serie de fonduri. De mai multi ani reprezentantii din tarile foste socialiste au impus si la IARU notiunea de "radio sport", ideea de întreceri sportive, aparând astfel competitii la care se acorda titluri de Campion Mondial sau European. In unele tari au aparut chiar Federatii ale Sportului Radio. In urma cu 2 ani în Polonia s-a înregistrat juridic o federatie internationala de radio-orientare, care a organizat pâna în prezent chiar doua Campionate europene. La noi s-au înfiintat numeroase alte federatii, fiecare cautând de fapt sa obtina un mic sprijin material din partea statului. Exista si altfel de exemple. Federatia de Speologie a cerut în 2002 sa iasa de sub tutela fostului MTS.

  În Republica Moldova a ramas la sport doar radiogoniometria, radioamatorii de US si UUS înfiintând o asociatie separata - ARRM. La fel în Rusia, Polonia si Cehia. Aici se poate discuta mult, existând nuante si situatii diverse.

  Sunt cautari, sunt încercari, întrucât un rol important în viata si performantele unui club îl joaca mijloacele materiale disponibile. Aparatura este scumpa, iar perfomanta impune antrenamente si dotare. Desigur, structura de Federatie Sportiva are implicatii atât în statut, în functionare cât si în programul de activitate. La campionatele nationale si internationale pe care le organizam acordam anual 151 de medalii, angajatii din cluburile departamentale trebuie sa fie antrenori, iar activitatea ne este apreciata mai ales dupa numarul de medalii obtinute la Campionate Mondiale si Europene,etc. Este evident ca nu se poate acorda titlul de Campion National unui radioamator care nu este membru la un club sau asociatie afiliata. Nu au fost probleme în 2002. Vezi Anuarul Sportiv 2002 pag. 659-660. Fiecare participant are obligatia ca pe fisa de concurs sa mentioneze clubul pentru care concureaza. Dubla legitimare s-a creeat tocmai pentru ca fiecare sa poata opta pentru clubul unde se simte mai bine, unde gaseste mai mult sprijin, deci unde poate obtine cele mai bune rezultate.

  De ex. YO4RHC - Covrig Cristian radiotelegrafist din Galati este legitimat la Radioclubul de la CS Petrolul Ploiesti, întrucît acest club puternic îi asigura lunar o îndemnizatie de efort, premii anuale si fonduri pentru participare la competitii. Personal cred ca problemele noastre principale în momentul de fata constau în sporirea patrimoniului si a bazei materiale a cluburilor si asociatiilor deja formate, în atragerea spre acestea a unui numar cât mai mare de membri, în pregatirea si formarea de noi radioamatori, în abordarea domeniilor noi atât în ceea ce priveste spectrul de frecventa utilizat cât si procedurile si tehnologiile noi de modulatie. Pe lânga calendarul sportiv care este destul de bogat si ofera suficiente oportunitati de afirmare pentru fiecare dintre noi, trebuie sa dezvoltam retelele de repetoare, accesul la internet, sa organizam cursuri de initiere, sa organizam cât mai multe activitati de “suflet”, care sa ne “adune”.

  Federatia trebuie sa reprezinte si în continuare interesele tuturor radioamatorilor YO în relatiile cu institutiile statului. Eu cred în continuare ca radioamatorismul este un hobby deosebit, apreciat bine de catre statul român si organizat în prezent ca federatie sportiva, sub tutela A.N.S. În acest sens, noi trebuie sa ne facem treaba cu constiinciozitate, sa vedem toate interesele noastre promovând tot ceea ce este specific radioamatorismului, dar sa respectam si reglementarile sportive specifice contrubind la cresterea prestugiului A.N.S. Anul viitor, dupa cum s-a stabilit în Adunarea Generala din martie 2003, vor avea loc alegeri generale pentru Consiliul de Administratie. Este un moment important, iar fiecare club si asociatie afiliata, are dreptul si trebuie sa-si propuna proprii candidati. Acestia trebuie sa fie radioamatori autorizati, care sa poata si care sa doreasca sa sprijine concret activitatea noastra.

  Dar despre toate astea vom mai discuta...


  Vasile Ciobanita YO3APG"

  Intre timp nu au aparut lucruri noi....
  73
  Pit

 • Postat de belestrugovici - la 2006-01-23 15:54:07 (ora Romaniei)
 • "Se recomanda anuntarea locatiilor unde se doreste a se face deplasarea."
  La care se va adauga:
  - pentru locatia respectiva solicitantii vor obtine aprobare prealabila de la politie, prefectura, primarie si posta romana - dupa caz (cu indicarea adresei si codului postal exact)
  - cu aprobarile mai sus mentionate se trece la
  centralizarea tuturor solicitarilor de locatii, "seful" sau oberfuhrerul cu barba - in baza consultarilor cu sfetnicii din teritoriu si a plocoanelor primite (minim un flacon cu apa de garagara 60 grade) va decide cine va putea lucra din locatia respectiva;
  Eu cred ca asa ar fi mult mai precis si operativ.
  HI

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-01-24 11:06:04 (ora Romaniei)
 • celor care vor sa descopere roata in acest viespar al ukw-ului romanesc le recomand cu caldura o documentare bibliografica la aceasta adresa: http://pages.infinit.net/ve2pij/vucrrfc.html

 • Postat de D.A.SCHMIDT-BOLD - YO7VS la 2006-01-24 11:43:48 (ora Romaniei)
 • Nu regulamentele trebuiesc schimbate, ci CINSTEA
  unor asa zisi radioamatori lipsiti de constinta!
  73 - YO7VS, maestru al sportului UUS.

 • Postat de Lingvay Joska - YO5AVN la 2006-01-24 12:33:19 (ora Romaniei)
 • Bine zis draga Dick yo7VS! Ce mai faci batrane mohican? - Ai vazut si eu am optat pentru ceva scurt, operativ si clar/echivoc. Acets lucru pot s-o faca numai oameni care au lucrat decenii la rand , au practicat acest domeniu. Asta e viata exista "elite" autodeclarate precum si elite reale, care au pus si pun mana si fac ceva ... si inca cate! Chiar si pionerate! Acestia din urma nu au timp de filozofii, farizeisme - nu au timp sa se autodeclare "elite" - eu tac si fac PERFORMANTA!
  Asa e si cu radioamatorii. Unii, care cu valul libertin de dupa '89 (toata CINSTEA exceptiilor, caci ei intaresc regula),cu un handy cu FM in mana, trancane si face gargara in UUS - deci se declara UKW-ist! Da cu parearea in toate - si culmea, gata e si in "grup de elita". Din pacate sunt foarte multi - si ca atare - "strica firma".
  Asta e ...... democratie. Solutia:
  - examen psihologic inainte de acordarea indicativului;
  - acordarea indicativului numai membrilor unor cluburi inregistrate si afiliate FRR, unde sefii de club sa raspunda de educatia - adica pregatirea pentru acest sport a candidatilor! Acest lucru asa a fost pana in 1968! Daca nu ar fi existat si alte criterii de acordare a indicativelor ar fi fost foarte bine! Atunci s-au format si s-au creat adevaratii performeri. Din pacate au ramas din ce in ce mai putini. Exceptiile susmentionate din valul de autorizari din ultimii 15 ani, din pacate NU sunt suficiente pentru a compensa lipsa generatiei de HAM radio format pana in 1968-70! Asta e . . asa apar grupurile autodeclarate "elite" - adica un farizeu sef si tuterii care ii canta in struna.
  Sanatate si virtute! Tare m-am bucurat cand am observat prezenta ta!

 • Postat de Vasile - YO5FMT (yo5fmt) la 2006-01-24 12:50:26 (ora Romaniei)
 • Punctul pe "I" stimate prietene!!Oricat de politienesti ar ajunge regulamentele concursurilor actuale,nimic nu poate inlocui CINSTEA si ONOAREA.Aici singurul arbitru este bunul simt al competitorilor!!!Dar acesta nu poate fi stipulat in articol de regulament...
  73 Vasile

 • Postat de Lingvay Iosif - la 2006-01-25 08:36:35 (ora Romaniei)
 • Draga Feri - cred ca ma ai inteles gresit. Este vorba de calitatea de radioamator a unora, care i-si declara aceasta calitate in baza unui indicativ obtinut de la IGR fara sa aiba cunostintele de baza ale acestui hobby curat si frumos. Nu au cum sa o aiba , pentru ca nu au practicat-o - incepand cu ucenicie (evident la un club sub indrumarea sefului de club si a celorlalti cu experienta), ca receptor (cea mai buna etapa pentru a deprinde aptitudinile de trafic si comportamentul in trafic) etc. Regulamentul de pana la 1968 a prevazut ca pot sa obtina indicativ doar cei care au realizat minim 1500 legaturi la o statie de club! Foarte bine! Eu nu am exemplu de radioamator care a obtinut indicativ pana in 1970 si comprtamentul lui in trafic sa lase de dorit. Este rezultatul unei EDUCATII! Acest tip de scoala a dat rezultate bune - deci a fost o practica buna! Restul - au fost tot felu de ingradiri si criterii - nici nu vreau sa-mi aduc aminte. Personal am fost o victima - am redactat 4 dosare si am asteptat 6 ani pana ce am reusit sa obtin (cu interventii si explicatii) acest amarat de indicativ. Si ca orice lucru obtinut cu truda - evident tin la el! M-am straduit sa-i dau fiata si fond in eter - dovada peste 45.000 QSO-uri din care peste 35.000 in telegrafie. Asta in total - din care in UUS peste 8.ooo de QSO-uri din care peste 80% de peste 300km! si peste 2000 QSO-uri de peste 600km.
  Deci - experienta pozitiva anterioara trebuie preluata - ingradirile si experienta negativa corectata - si toate astea in favoarea PROGRESULUI!
  Te rog sa intelegi ca in toata campaniile astea demarate de YO3JW (satul de trafic si de tiparit QSL-uri contra cost), dornic de avansare daca nu in post de secretar general (cu salariu - permanentele blamari si critici cu si mai ales fara fond la adresa lui Vasile asa se explica)macar ca presedinte (la ultimele alegeri eu personal cu Ghita am numarat voturile - desi eu am votat cu el - regretele ulterioare sunt tardive) delegatii NU au agreat presedentia lor - a pierdut la un scor - evident lamentabil. ACum face "campanie electorala", se autodeclara "elita" (in loc sa astepte ca altii sa constate aceasta calitate) etc. Ceea ce este mai grav e ca in aceasta campanie a lui se bazeaza pe cei cu prgatire foarte precara (sau total lipsa) la capitolul radioamatorism si traficul radio de amator. E normal - la prima vedere - sunt multi ........ si chiar daca NU stiu sa faca o legatura cat de cat performanta sau sa opereze operativ intr-un concurs - la o adica si ei voteaza. Dar te intreb eu - oare CALITATEA nu mai conteaza?
  Sper ca ma ai inteles. Eu consider ca in orce activitate conteaza calitatea si performanta - pentru al obtine este nevoie de experienta pozitiva - care nu se poate castiga la "fara frecventa". Deci revin la idea mea ca ACEASTA prevedere cu activitatea prealabila in cluburi din regulamentul de pana 1968 a fost benefica si ar merita sa-l readoptam. Aceasta daca, dupa atatea acumulari "cantitative" de indicative din ultima vreme, dorim sa facem si un salt CALITATIV in activitatea noastra!
  Pentru acest salt CALITATIV este nevoie de initiatori, care fara sa se autodeclare "elite" prin exemplu lor personal sa contribuie la prezenta YO in eter in traficul diurn, in concursuri internationale (chiar si daca pe locul 10-15 la IARU - din ..... participanti la categoria respectiva) - in buletinele si informarile sa apara informatii - despre prezenta YO in trafic! Numai atunci fom fi ceea ce ar trebui - purtatorii de drapel al YO pe tot mapamondul, in scopul ridicarii prestigiului international al tarii!
  Deci inca odata - calitatea unui om, a unei societati - sa poate masura si indicatori care sa reflecte in ce masura este in stare sa selecteze din experienta anterioara ASPECTELE POZITIVE - producatoare de progres, si in ce masura este capabil sa se lepade de ASPECTELE NEGATIVE - frane in dezvoltare (deseori politienesti la care te referi si dupa cum se pare prietenul tau YO3JW, in numele "elitismului" autodeclarat, vrea sa le reintroduca - sub forma de regulamente!
  De abia astept sa ne intalnim si sa mai povestim pe aceasta tema. Cu drag - Joska

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-25 13:59:26 (ora Romaniei)
 • Incep prin a cere scuze celor care au accesat aceasta pagina si unde in loc sa gaseasca o dezbatere pe tema unui regulament asista fara voia lor la un schimb de mesaje care de fapt nu au legatura cu subiectul. De ce-mi era frica nu am scapat. Calomniaza ca poate ceva se va prinde. Si aici ma refer la YO5AVN , dr. ing. Lingvay Iosif, de la care cred ca imi permiteti, as avea mai multe pretentii. De cand a fost depistat cu "mata-n sac" incearca pe toate caile sa improaste cu diferite idei personale aspecte pe care el le considera de "BUN SIMT". Asi dori sa-l informez ca mi s-a luat de idea de a fi presedinte la FRR. Ce ati ales, aceea aveti! Imi pare rau ca trebuie sa comentez acest lucru, dar de peste 2 ani nici nu s-a simtit vreo schimbare. Cand au fost alegeri am fost intrebat dece doresc sa fiu presedinte. Si am zis: pentru a-l putea controla pe YO3APG, Vasile Ciobanita. Probabil ca ar fi fost mai politic sa zic ceva frumos despre viitor. Vremea imi da dreptate. In cadrul FRR nu s-a schimbat nimic. Doar trecere de vreme.... De fiecare data am incercat si voi incerca in continuare sa militez pentru respectarea Statutului FRR si pentru o transparenta a activitatii FRR. Faptul ca saptamanal avem un QTC nu inseamna ca se si stie ce se face si cum se face.
  Sper ca cu acest aspect campania lui YO5AVN isi va pierde subiectul...................
  Revin la propunerea de proiect a unui nou Regulament pentru Campionat.
  Cu mici exceptii nu am aflat lucruri concrete decat ca este politienesc (cu sau fara alte adjective!)
  Regulamentul prevede conditiile in care se poate desfasura o activitate. E posibil sa deranjez cu ideile mele. Nimeni nu este obligat sa participe la competitiile ale caror regulamente considera ca nu ii sunt pe plac. Dar daca participa va trebui sa le respecte. Faptul ca in cadrul federatiei se dau titluri sportive necesita sa se indeplineasca unele conditii. Iarasi nu este obligatorie participarea sportivilor care nu agreaza regulamentul!
  Dar se tot incearca sa se sugereze ca sunt limitari. Tot vorbim de drobul de sare care ar putea sa cada. Este adevarat ca aceste aliniate introduse in regulament se datoreaza faptului ca pe undeva participanti au facut diverse lucruri care au deranjat. Se spera sa se elimene multe dintre ele. Nu cred ca se va putea peste noapte scapa de cele ce se fac. Dar exista posibilitatea de a fi contracarate. Dl. Lingvay, YO5AVN, a facut contestatie la FRR si a sustinut ca anumite prevederi nu erau trecute in Regulament. Acum sunt. Ce va zice pe viitor! Poate tocmai de aceea este asa pornit.....
  Pana pe 10 februarie numai este mult. Daca aveti propuneri concrete, nu ezitati de a le prezenta. Nu pot promite ca ele vor fi si incluse, dar sigur vor fi discutate.
  Cu stima,
  73,
  Pit

 • Postat de EA/YO3 - la 2006-01-25 14:24:13 (ora Romaniei)
 • Joska este incontestabil un radioamator valoros , cu mare experienta si cu o intelegere profunda a fenomenului radio.Din pacate ,anul acesta a "calcat" pe GU81,prin modul cum s-a reusit cistigarea a doua titluri de pe Mogosa. Eu ,personal , nu pot fi convins cu nici un chip ca acest lucru a fost posibil in mod onest si se pare ca si altii cu mai multa experienta ca mine au judecat la fel ,la comisie .Il stimez insa in continuare si aduc urmatorul argument in sprijinul pledoariei pentru o pregatire mai solida a tinerilor radioamatori YO. In Spania, se cer prezentarea unor QSL ( cca 50) primite si acum , in 2005,pentru trecerea la o categorie superioara, cum ar fi la noi de la a treia la a doua.Nu te nasti radioamator, trebuie sa inveti sa fii , cu tot ce presupune acest lucru.

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-01-25 14:29:15 (ora Romaniei)
 • si pentru ca e o dezbatere pe teme de ukw,
  datorita vehementei comentariilor unor radioamatori la articolul scris de yo4ayl pe tema "locatorului", am adresat intrebarea din titlul acelui articol presedintelui regiunii 1 iaru, lui g3ozf. am primit raspuns la e-mailul meu de la oz7is. pentru informarea dumneavoastra,a celor care pretindeati ca sinteti detinatorii adevarului absolut, redau in continuare textul integral al raspunsului primit: Date: Tue, 20 Dec 2005 22:18:05 +0100 (CET) From: "ivan stauning" Add to Address Book Add Mobile Alert Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.dk. Learn more Subject: LOCATOR To: yo4aup@yahoo.com CC: g3ozf@btinternet.com, m.kastelic@datamatix.at Hello Gheorghe As I recall it from when IARU, Region 1, decided upon the new Locator system in Cefalu, in 1984, the official name became: Locator, and in short (for CW): LOC. As the proposal was first presented in Maidenhead at the IARU conference in 1981 that name was somehow connected and has occasionally been used ever since: The Maidenhead Locator. When adopted by Region 2 between those two conferences their "name" became: Grid Squares! QRA was definitely the designation for the OLD system! QTH Locator is clearly a clarification of the term, but the original and official name is LOCATOR. Vy 73 de OZ7IS, Ivan.

 • Postat de Calin - YO3HKW la 2006-01-25 15:38:15 (ora Romaniei)
 • Comentariile de mai sus nu au adus completari/modificari/sugestii pertinente la Proiectul in cauza! Cateva exceptii, insa, sunt demne de remarcat si de luat in seama la varianta finala dupa care se va juca in anul 2006.
  Sunt intr-o stare ciudata: de la agonie la extaz! Mai simplu, ptr a nu da nastere la interpretari cum sunt marea majoritate a celor de mai sus: in loc sa ajunga la initiatorul proiectului comentarii/sugestii/argumente care sa ajute la finalizarea proiectului intr-o forma care fie accesibila (adica inteleasa si pusa in practica) am citit cu o mare surpriza neplacuta inclusiv atacuri la persoana ("balacareala" cum scria Florin YO9GJX, ceva mai sus)!
  E normal ca la o schimbare sa existe o oarecare opozitie, dar nu se poate face si decent/civilizat?
  Am vazut ca sunt multe probleme legate de corectitudinea modului de participare la concurs nu numai la noi, ci si in lume! Totusi, cu ce poate impiedica un regulament mai restrictiv (asa zis "politienesc")? Asta nu inseamna ca nu poate fi trisat! Cei care au trisat pana acum, o vor putea face (cu mai mare greutate) si de acum inainte!
  Oameni buni, lasati orgoliile personale si incercati sa ganditi pozitiv. Am citit comentarii atat ale veteranilor cat si ale unora mai tineri in ale radioamatorismului: aici nu se pune problema de "folbalul romanesc" si nici de "radioamatorismul romanesc"! E mult mai simplu: de finalizarea unui proiect care sa ajute la aparitia de campioni nationali in anumite conditii (poate mai grele in 2006)! Cine a fost bun in trecut, daca tine pasul cu schimbarile, cu vremea, nu va avea nici o problema sa se adapteze unui alt regulament!
  De ce nu venit cu un alt proiect daca acesta esteo "zacusca"?
  Observ multa incrancenare si frustare in majoritatea mesajelor de mai sus; lucru care nu este laudabil deloc si arata ca marea majoritate a romanilor n-au invatat exercitiul democratiei (europene sau americane) care spune pe scurt: 1. fiecare are dreptul sa-si exprime parerea in mod liber; 2. daca nu ne place sau nu neconvine o parere, nu inseamna ca initiatorul ei este un magar/oligofren/nesimtit etc; 3. pentru ca parerea noastra sa fie ascultata (nu adoptata, doar ascultata) si respectata, trebuie sa o respectam si noi pe a altuia; 4. e o mare diferenta (in Occident impardonabila) sa ajungi la combat personal de la combat de idei; 5. "we agree to disagree" este in USA o regula de aur si nu esti condamnat pentru asta!
  Asa cum a mai scris si YO7VS, cinstea este in primul rand de schimbat! Regulamentul, insa, trebuie sa contina si anumite constrangeri pentru ca frauda sa fie cat mai mica sau absenta - IDEAL!
  Am insa, o dilema: cine se teme de un regulament mai restrictiv? Cei carora nu le pasa de constrangeri ptr ca se vor adapta si vor lupta corect, ca si pana acum, sa castige sau cei care ..... au de gand sa .... joace la cacealma?
  Pentru cei care ar dori sa raspunda la intrebare, va rog nu va strauduiti: este retorica!
  Raspunsul la intrebare se va obtine in mod implicit prin comentariile care vor urma pe marginea acestui proiect de regulament!
  Sa auzim de mai bine! 73, Calin YO3HKW

 • Postat de Cristi YO3GDI - YO3GDI la 2006-01-25 17:27:24 (ora Romaniei)
 • Stimate domnule Pit. Sunt radioamator emitator autorizat din 1993(receptor din 1988) si pe parcursul acestor ani am lucrat ocazional in campionatul national de unde ultrascurte si nu pentru ca nu as fi vrut, dar nu am avut ocazia, dar regret ca nu am participat la fiecare concurs, regret ca nu am mai mult timp liber pentru radio DAR de fiecare data cand am avut ocazia am facut-o si pentru placerea si pentru pasiunea mea si fiecare legatura ce am realizat-o a insemnat enorm pentru mine, fara dorinta de a participa la vre-o clasificare, doar de pasiune. Prin regulamentul pe care il propuneti nu faceti altceva decat sa ma excludeti si cred ca nu sunt singurul in aceasta situatie. Nu popularizati performanta in detrimentul participarii masive intr-un hobby unde doar RGA are valente sportive. Cu respect YO3GDI Cristi.

 • Postat de Claudiu - YO5OHZ la 2006-01-25 18:30:56 (ora Romaniei)
 • Salut Cristi (yo3gdi). Desi este putin in afara subiectului as dori sa fara nici o rea intentie, daca radioamatorismul nu e sport, atunci pe ce baza legala se emit titluri de "maestru al sportului"?. In felul cum pui tu problema ar trebui sa se acorde titlul de "maestru al hobbyului"...HI! Sigur ca radioamatorismul are o parte mai "aplicata" unde hobby-sti se regasesc (constructii de echipamente, antene...etc si cei care fac QSO-uri pentru "distractie", dar si in cazul lor exista competitia: CN Creatie tehnica sau diverse clasamente gen yodx, unde se cantareste pana la urma performanta) si o latura sportiva care include atat radiogoniometria cat si concursurile si campionatele interne sau internatioanale unde trebuie sa cultivi performanta, sa formezi operatori cu care sa incerci sa te clasezi pe primele locuri in topurile mondiale.
  In alta ordine de idei, regulamentul nu se doreste a fi exclusivist, ci un regulament care sa acorde sanse egale tuturor, incercand sa mai potoleasca necinstea unora sau altora.
  In cazul tau spre exemplu, chiar tu spui ca nu urmaresti nici o clasificare, atunci nu vad de ce nu ai mai participa din moment ce nimeni nu iti interzice sa participi, iar legaturile facute raman in log, se pot confirma, etc.
  Sper sa nu te superi pe mine.
  73! de yo5ohz - Claudiu

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-01-26 07:59:15 (ora Romaniei)
 • lui codrut, yo3dmu. multumesc. detalii la articol.73!

 • Postat de adrian stefanescu - YO4RXX la 2006-01-26 08:14:36 (ora Romaniei)
 • CU PARERE DE RAU DAR CE NE PROPUI E O ZACUSCA SAU MAI BINE SPUS UN BITER SUEDEZ CACI ALA ARE IN COMPOZITIE MAI MULTE. NU INTELEG DE CE TII MORTIS SA COMPLICI LUCRURILE??73 ADI

 • Postat de Replicatorul - la 2006-01-27 09:15:57 (ora Romaniei)
 • Pun pariu ca nu se va schimba nimic din competitiile de uus. Tot asa va ramane.Castiga cine trebuie nu cine este mai bun.Pariu pe un bidon de vin.HI!

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2006-01-27 13:57:42 (ora Romaniei)
 • Replicator-ele! scurt si la obiect ai formulat foarte bine! Felicitari – pacat ca nu ai avut curajul sa te identifici!
  Asa este – tendinta generala asta este –“ sa ia cine trebuie” si cand pasenta NU iese, vine cineva si depaseste candidatul cu peste 19% in punctaj – gata – nenorocire, este calomniat, facut hot, “prins cu mata in sac” “ calcat pe bec” etc.
  Pentru a lamuri odata si pentru totdeauana – in ceea ce priveste campania unor farizei si tuteri impotriva mea se datoreaza exclusiv faptului ca in CN UUS 2005 am depasit clasatul urmator cu peste 19% (a se vedea clasamentul provizoriu). Daca NU aveam “obraznicia” de a demostra ca se poate mult mai mult – cu toate obstacolele si perturbarilor in trafic facute de tuterii “marelui candidat – “care trebuie” fiti linistiti – era liniste si pace .... dar asta e.
  Deci NU am fost prins “cu mata in sac”, nu am calcat pe bec nici macar pe GU81! – pur si simplu prezenta mea in concurs a deranjat, mai ales ca NU a fost o prezenta fictiva ci una “de concurs” adica de “tras” pt. puncte. M-i sau reprosat multe si in diverse variante – inventii si calomnii! Culmea e ca deranjamentul a fost si mai mare datorita faptului ca am nimerit in acelasi zona de concurs cu YO3NL – si cu care ne am inteles si am reusit sa lucram pace si in paralel fiecare cu echipamentele sale – ei si de aici potopul: de ce sau dat locatoare diferite – daca au fost echipamente diferite, daca sau determinat coordonatele antenelor si erau diferite, daca chiar si pe harta asa este (varful in cauza pe linia de separare dintre subcareurile VQ si VR) – care e problema? Replica unei “elite” – “domnule este acelasi adresa si cod postal” – uite am cautat pe site-ul postei si nu am reusit sa dau de codul postal al platoului MOGOSA! Alta acuza – “intentionat “VR” si nu “VQ” pentru a “fura” – oare ? si cu cat este posibil? – stupid daca eram incentrul de “greutate “ a participantilor diferenta e ZERO – fiind pe “margine”, la legaturile cu statiile mai la nord de mine am pierdut pana la 5 pts/QSO – la celelalte – adica statiile mai la sud – am castigat tot asa – intre zero si 5 pts/QSO. Bun – recalculat tot logul pentru pretinsul VQ – in tot concursul , per global am “castigat” 130 pts, ceea ce reprezinta sub 1,5 % eroare – chiar mai buna decat clasa de precizie a majoritatii aparatelor de masura din dotarea radioamatorilor – uneori chiar si industriale! - si tot cu peste 17% inainte de urmatorul clasat. Este relevant nu?
  Pe de lata parte – credetima, nu sunt nici eu nici Toto yo3NL handicapati mintal, ca sa facem lucruri care sa nu fie in regula, mai ales ca am fost in permanenta asistati (cu binoclu de la cca. 80m) de autodeclaratul “observator si monitor federal” membru remrcant al actualului autodeclarat “grup de elita”
  Astai tot – calomnie cat cuprinde, fara argumente si fara acuzare formulat in scris si semnat – adica insusit cu responsabilitate!
  Cica “autosesizare” – oare de “autosesizantul” de ce nu a analizat putin lista indicativelor “lipsa log” – persoanele carora le apartin, din ce cluburi / judet fac parte – si pe cine au vrut acestia sa incurge in traficul de concurs cu legaturile / pierderea de timp – fara valoare pentru concurenti? Daca o se le cereti si cate o declaratie – o sa constatati ca unii nici nu au deschis statia in perioada respectiva (m-am interesat) – deci legaturile respective le a facut altcineva , un “tuter” – in numele lor. Uite un alt mod de a incurca concurentii.
  Asta e – si acum la obiect:
  Regulament: REVIN la propunerea mea constructiva – FRR (beneficiarul lucrarii) , prin comisia de specialitate ( “UUS”) SA ROAGE FRUMOS pe YO2IS - - REALA ELITA INCONTESTABILA (nu autodeclarata), demonstrat prin ceea ce a realizat (nu ca cei cu un handy in mana gata se declara membrii marcanti ai grupului autodeclarat “elita”) – sa redacteze un regulament adecvat scopului. Sunt convins ca numai astfel vom avea un adevarat regulament, pe care o va respecta toata lumea. Astfel toata lumea va economisi timp si va avea posibilitatea sa realizeze legaturi frumoase si performante – evident cei ce stiu cum se face asa ceva. Cei care nu stiu – la ce le trebuie regulament?
  Apropo de YO3JW – din cele de mai sus se constata ca am intrat si eu pe lista lui “negra”. Pana nu de mult – era doar Vasile ‘3APG pe care musai vrea s-al “controleze” oare de ce ? Ca sai ia locul! Nui asa ca pe linga o pensie si vanzarile de tiparituri NU strica? Daca nu e postul de secretar (salariat bugetar) macar postul de presedinte! Ei de aici ura si impotriva lui TOTO – YO3NL – ca nu s-a lasat. Au venit alegerile – barbosul nostru tipograf de elita – hop si eu – s-a autopropus. Lumea a votat – unii cu el – altii NU. Regret – eu personal cu el! Intamplator voturile au fost numarate de Ghita si de mine. Rezultatul a fost clar si echivoc ! Lamentabil pentru YO3JW. Rezultatul : reprosuri la adresa mea ca « nu stiu sa numar » - am inghitit (crezand ca e la suparare) – dar ca sa vedeti – tipograful de elita al nostru acum se leaga se de noul nostru presedinte ales cu mare majoritate de voturi. Politica si actiunile lui Y)3JW se poate deci sintetiza astfel: Fostul nu a fost bun, actualul nici atat – vreti ceva bun – elegeti-ma pe mine – uita ca sunt activ, farizeu, calc pe orice, gasesc si depistez tot (nu conteaza cum – scopul scuza mijloacele – chiar si cele politienesti – nui asa? – asa a fost si inainte de ’89!) – si daca nu , apoi le inventez! Adica cum se zice “circ pentru popor” ca painea e pe bani!
  Deocamdata asta e – in rest, vom trai si vom vedea.
  73 , Gl - Joska

 • Postat de VASILE Nistor - YO5BBL la 2006-01-27 20:05:49 (ora Romaniei)
 • Propuneri in legatura cu regulamentul C.N.UUS: 1.Toti responsabilii structurilor afiliate la F.R.R.vor respecta obligatia de a comunica F.R.R.lista membrilor proprii.Aceste liste sa fie accesibile pe site pentru a putea fi vazute de toata lumea si eventual mai usor actualizate (poate in call book-ul YO sa se treaca denumirea sau codul structurii unde este membru fiecare radioamator-nu suntem foarte multi din pacate). 2.Inclasamentul Campionatului vor fi inclusi doar membri aflati in baza de date a F.R.R. 3.Apartenenta la o structura sau alta care se trece pe fisa de concurs va fi luata in seama doar in cazul dublei legitimari a unui participant. 4.Statiile de club neafiliate F.R.R.sa nu apara in clasamentul Campionatului decat in situatia in care operatorii respectivelor statii sunt membrii unei structuri afiliate pentru care participa. 5.Pentru a motiva pe toata lumea,toate legaturile se puncteaza normal si se intocmeste clasamentul general cu toti participantii la concurs:"Cupa Romaniei"de exemplu.Selectandu-se din acest clasament membri F.R.R.la fiecare categorie, se alcatueste clasamentul Campionatului National. 6.Dupa modelul IARU: se va interzice folosirea mai multor indicative de la aceeasi statie,dar si VALIDAREA legaturilor cu statiile care nu au trimis fise de concurs daca figureaza cu legaturi la cel putin-sa zicem- 5 participanti. 7.Orice frauda,declaratie falsa,legaturi fictive etc.atrage dupa sine descalificarea participantului iar daca se incalca Regulamentul de Radiocomunicatii se informeaza IGCTI.Descalificarea unui participant nu trebuie sa duca la anularea punctelor acordate de acesta concurentilor cu care a lucrat (de obicei nu au nici o vina acestia !). 73 de Vasile

 • Postat de VASILE Nistor - YO5BBL la 2006-01-27 20:11:20 (ora Romaniei)
 • Propuneri in legatura cu regulamentul C.N.UUS: 1.Toti responsabilii structurilor afiliate la F.R.R.vor respecta obligatia de a comunica F.R.R.lista membrilor proprii.Aceste liste sa fie accesibile pe site pentru a putea fi vazute de toata lumea si eventual mai usor actualizate (poate in call book-ul YO sa se treaca denumirea sau codul structurii unde este membru fiecare radioamator-nu suntem foarte multi din pacate). 2.Inclasamentul Campionatului vor fi inclusi doar membri aflati in baza de date a F.R.R. 3.Apartenenta la o structura sau alta care se trece pe fisa de concurs va fi luata in seama doar in cazul dublei legitimari a unui participant. 4.Statiile de club neafiliate F.R.R.sa nu apara in clasamentul Campionatului decat in situatia in care operatorii respectivelor statii sunt membrii unei structuri afiliate pentru care participa. 5.Pentru a motiva pe toata lumea,toate legaturile se puncteaza normal si se intocmeste clasamentul general cu toti participantii la concurs:"Cupa Romaniei"de exemplu.Selectandu-se din acest clasament membri F.R.R.la fiecare categorie, se alcatueste clasamentul Campionatului National. 6.Dupa modelul IARU: se va interzice folosirea mai multor indicative de la aceeasi statie,dar si VALIDAREA legaturilor cu statiile care nu au trimis fise de concurs daca figureaza cu legaturi la cel putin-sa zicem- 5 participanti. 7.Orice frauda,declaratie falsa,legaturi fictive etc.atrage dupa sine descalificarea participantului iar daca se incalca Regulamentul de Radiocomunicatii se informeaza IGCTI.Descalificarea unui participant nu trebuie sa duca la anularea punctelor acordate de acesta concurentilor cu care a lucrat (de obicei nu au nici o vina acestia !). 73 de Vasile

 • Postat de Claudiu - YO5OHZ la 2006-01-27 21:07:51 (ora Romaniei)
 • Referitor la fraza...." Culmea e ca deranjamentul a fost si mai mare datorita faptului ca am nimerit in acelasi zona de concurs cu YO3NL – si cu care ne am inteles si am reusit sa lucram pace si in paralel fiecare cu echipamentele sale".... as dori sa va reamintesc faptul ca "intalnirea" nu a fost pur accidentala, ati fost impreuna si cu o saptamana inainte acolo, dand locatorul kn27av, iar dimineata cand m-am intalnit cu dl Toto yo3nl la telescaun personal mi-a spus ca merge sa se intalneasca cu d-voastra, de altfel nu avea nici antene asupra dansului, singura antena care a ajuns sus atunci fiind antena mea de mobil. Nu continui pentru ca subiectul pus in discutie e cu totul altul si nu vad unde ar putea duce o polemica cu d-voastra, eventual alte injurii.73!

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-01-28 08:56:21 (ora Romaniei)
 • Comentariu postat de VASILE Nistor YO5BBL la data de 2006-01-27 20:05:49 (ora Romaniei)
  Propuneri in legatura cu regulamentul C.N.UUS: 1.Toti responsabilii structurilor afiliate la F.R.R.vor respecta obligatia de a comunica F.R.R.lista membrilor proprii.Aceste liste sa fie accesibile pe site pentru a putea fi vazute de toata lumea si eventual mai usor actualizate (poate in call book-ul YO sa se treaca denumirea sau codul structurii unde este membru fiecare radioamator-nu suntem foarte multi din pacate).
  ======= 100% de acord. Cine e tras de urechi daca acest lucru nu se face? Cum se poate verifica daca lista este actualizata sau nu ?.................2.Inclasamentul Campionatului vor fi inclusi doar membri aflati in baza de date a F.R.R. ========= Asa este. In lista clasamentului Campionatului participa numai membrii ai structurilor sportive afiliate la FRR. ...................3.Apartenenta la o structura sau alta care se trece pe fisa de concurs va fi luata in seama doar in cazul dublei legitimari a unui participant. Aici este dreptul fiecarui competitor de a decide in favoarea cui lucreaza. Pentru clubul de baza sau la a doua legitimare. Participarea se poate face numai in favoarea unei singure structuri............. 4.Statiile de club neafiliate F.R.R.sa nu apara in clasamentul Campionatului decat in situatia in care operatorii respectivelor statii sunt membrii unei structuri afiliate pentru care participa. ========= Aici sunt unele intrebari. Conform noului Regulament de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din Romania statiile de club trebuie sa prezinte Certificat de inmatriculare ca persoane juridice. Nu se mentioneaza daca sunt inscrise ca structuri sportive sau comerciale. Statutul nu face referire in acest caz decat la cluburi fara personalitate juridica. In schimb daca nu au certificat sportiv nu pot fi membre ale FRR. Ar fi cazul de umblat la Statut ! ................... 5.Pentru a motiva pe toata lumea,toate legaturile se puncteaza normal si se intocmeste clasamentul general cu toti participantii la concurs:"Cupa Romaniei"de exemplu.Selectandu-se din acest clasament membri F.R.R.la fiecare categorie, se alcatueste clasamentul Campionatului National.=========== De fapt asa se va intampla, insa in clasamentul Campionat vor conta numai rezultatele statiilor participante in Campionat. ...............
  6.Dupa modelul IARU: se va interzice folosirea mai multor indicative de la aceeasi statie,dar si VALIDAREA legaturilor cu statiile care nu au trimis fise de concurs daca figureaza cu legaturi la cel putin-sa zicem- 5 participanti. ================= Se poate adopta si varianta de la inceputul frazei, dar nu cred ca va merge, cat priveste partea a doua, aici conteaza numai logurile primite. Asa cum pentru ca o legatura sa se coteze cu puncte este necesar sa fie schimbate pe banda indicativele si control+nr. serial+locatorul, asa si pentru verificare trebuie sa existe loguri de la ambi participanti!..............7.Orice frauda,declaratie falsa,legaturi fictive etc.atrage dupa sine descalificarea participantului iar daca se incalca Regulamentul de Radiocomunicatii se informeaza IGCTI.Descalificarea unui participant nu trebuie sa duca la anularea punctelor acordate de acesta concurentilor cu care a lucrat (de obicei nu au nici o vina acestia !).========== O statie descalificata a facut o prostie. Se poate socotii ca se arunca in concurs "n" iepuri care din start se stie ca vor fi penalizati, dar punctele raman. Nu e cazul!.........
  73 de Vasile ============= Multumesc lui Vasile pentru comentarii si sper sa mi accepte si pe ale mele 73 Pit

 • Postat de Lingvay Iosif - YO5AVN la 2006-01-29 06:28:05 (ora Romaniei)
 • Fata de comentariile "observatorului si monitorului federal" de mai sus se impun urmatoarele precizari:
  - NU se dezminte in dezinformare nici acum - da am fost , de trei saptamani am tot umbalat in portabil in dreapta si in stanga - evident locatoare diferite. Da, eu am ajuns inainte de #NL in locatia cu pricina - unde de 4 zile erau montate PARCUL de antene si statiile, respectiv: F9FT/144 Mhz; Delta loop 50MHz, Delta loop 144MHz, Dipol 14MHz, GP - 28MHz si long YAgi 432 MHZ. DECI IN ZIUA CONCURSULUI NU ERA CAZUL CA TOTO YO3NL sa mai aduca antene pe platoul respectiv. Tot asa, si cu echipamentele - "circuitul" meu prin munti de trei saptamani a fost incheiat duminica dupa masa (inaintea campionatului) sus pe platoul Mogosa - deci avand unde sa las si am lasat echipamentele sub cheie astfel: Statia lui Toto 1,7-440MHz all mod, statia mea 144 Mhz all mod - 18W, si statia mea de US (batranul VOLNA - folosit in 14 si 28 MHz). Tuterul "observator" daca era "observator si monitor" - trebuia sa vina si sa le fotografieze instalate toate, asa cum sunt - trebuia sa vina linga noi (nu la 80-100m - cu binoclu) sa vada ca fiecare lucreaza cu statia si antena lui, sa fotografieze TOATE antenele - ba mai mult poate nu strica chiar si un "Proces verbal de constatare" - daca era ceva in neregula de constatat ? Asa era logic NU? In rest numai calomnii - DE ce? - de aia cum a zis si "REPLICATORUL" mai sus - si asta cu orce pret!Ma intreb la ce sunt bune clasamentele si titlurile in asemenea conditii - sau tocmai asta - valoarea SE VREA NEAPARAT SA FIE DISCREDITATE SI MINIMALIZATE DE CEI CARE NU SUNT IN STAREA SA ia altfel un loc cat de cat fruntas in concurs. ADica se pune piedica si este inbrancit alergatorul cand incearca sa alerge mai repede decat "alesul - cine trebuie" Zicala "sa moara capra vecinului" este deosebit valabil in randul impostorilor incapabili!
  Scurt cam asta ar fi - eu sper ca se va apela la REALA si INTERNATIONAL remarcata valoare "elita" reala (NU AUTODECLARATA) -YO2IS, care cu mintea lucida si organizata cum o are, va redacta un regulament de concurs adecvat conditiilor noastre concrete. Personal promit - ca fara comentarii am sa accept si am sa respect formularea dumnealui!
  73-GL, Joska

 • Postat de VASILE Nistor - YO5BBL la 2006-01-29 17:56:41 (ora Romaniei)
 • Completari si motivari:-Pentru necomunicare la FRR a listei membrilor unei structuri va fi "tras de urechi" normal responsabilul respectivei structuri,care se va asigura ca toti cei pe care ii trimite la campionat sa fie in baza de date a FRR. Merg mai departe cu propunerea chiar cu riscul de a supara multa lume, dar consider ca ar simplifica multe probleme privitoare la participarea in toate campionatele nationale: asa cum aproximativ in TOATE RAMURILE DE SPORT in Romania federatiile percep o taxa de VIZA ANUALA pentru fiecare sportiv ,asa si cluburile afiliate la FRR ar trebui ca in locul actualei taxe anuale de legitimare (care se achita sau nu in timp util) sa platesca pentru fiecare membru suma simbolica de 1(un)RON iar pentru club -sa zicem -5 RON ca taxa pentru viza anuala insotita bineinteles de lista membrilor.Dupa cate stiu nu contravine actualului Statut al FRR,doar ca modificarea trebuie adoptata in adunarea reprezentantilor. -Consider ca este suficienta existenta vizei anuale a unei statii pentru a putea fi inclus in clasamentul campionatului si sa nu trimita log de control. De asemenea toate legaturile cu toate statiile sa fie punctate in campionat.De ce? Daca stiu ca YOXYZ nu este membru FRR si nu imi da puncte nu mai pierd vremea cu el ,nu fac legatura; daca iau legatura cu o statie membra FRR dar care nu reuseste sa indeplineasca nici una din cele trei baremuri propuse, ajung la loterie: castigator-necastigator. Comparatie: YR0HQ a primit cu bucurie si placere cate un punct pe legatura de la fiecare statie YO in CAMPIONAT MONDIAL indiferent de numarul legaturilor efectuate,de numarul de entitati DXCC lucrate,de timpul lucrat in concurs si chiar daca nu a trimis fisa de participare pentru legatura efectuata. IARU nu impune conditii de calificare nici in unde ultrascurte. -Unii dintre distinsi nostri colegi sunt impotriva "cuiburilor" unde se aduna mai multi operatori la o singura statie si ajuta cu puncte in primul rand echipa sau reprezentantul clubului propriu.Este un lucru destul de greu de adunat "licuricii" la un loc pentru a alcatui un "felinar" .Ca si altii si eu am adunat oameni sufletisti intr-un asemenea "cuib",oameni care nu au statii proprii dar sustinatori ai propriului club-care pentru a se mentine la un club departamental are nevoie de medalii. Sunt tot mai multe statii performante la radioamatori dar care nu participa in concursuri pe motive cum ar fi :"ce am la afacerea asta?","sa nu ma fac de ras","de ce sa se laude Vasile cu munca mea"s.a.m.d. In fine acestia suntem: tragem 4 radioamatori in 7 directii. Compar din nou actiunea YR0HQ-sustinerea echipei Romaniei ,incurajata si de frumoasa diploma acordata, cu sustinerea echipei sau a reprezentantului clubului propriu-sustinere care trebuie sa existe dar in limitele regulamentelor.Ce ar fi daca s-ar interzice legaturile cu statiile din propriul judet sau apartinatoare propriului club? Ar participa cate o statie individuala si una colectiva din fiecare club si nu ar mai fi comentarii.Se pare ca totusi nu se doreste acest lucru. Propun in continuare interzicerea folosirii mai multor indicative de la aceeasi statie. -Prin descalificarea unei statii punctele pe care acesta le acorda celorlalte statii sa fie anulate doar in anumite cazuri clare:- nu in situatia in care de exemplu YO5AVN ar fi fost descalificat (imi cer scuze domnului Joska,este doar un exemplu ipotetic la care m-am gandit !) pentru diferenta de 3 km la QTH locatorul transmis si tot nu daca de exmplu nu se respecta din graba regula celor 10 minute si cineva este descalificat pentru aceasta (din "cuibul" nostru cand am auzit pe YO5AJR/MM fiind ceva deosebit,l-am chemat aproape toti uitand de cele 10 minute HI). - Referitor la repetoare:acestea ar trebui sa fie oprite in timpul concursurilor.Dar ce facem cu ROMTELECOM,RDSTEL,ORANGE,CONEX,ECHOLINK,YAHOO-MESSENGER,SKYPE si alte cate si mai cate??? -Referitor la fisele de concurs netrimise sau ratacite: alta loterie: de la cine te astepti mai putin nu ajunge fisa.Stiu ca in alte parti se pot valida legaturile daca apar la mai multe statii. Daca arbitrarea se face electronic -cred -ca legaturile celor care nu au trimis fisa de concurs se pot extrage destul de usor prin soft,prin urmare se pot reconstitui usor fisele acestora. Daca QTH locatoarele sunt aceleasi la toti,daca NUMERELE DE ORDINE corespund cronologic statia respectiva a lucrat efectiv si ar trebui validate legaturile respective.Au spus distinsi colegi ca se poate jongla si cu netrimisul fisei de participare si asa este! Multumesc pentru atentie 73 de Vasile

 • Postat de Vasile Nicola - YO7AWZ la 2006-01-29 19:32:33 (ora Romaniei)
 • Se vede clar ca nu suntem in stare sa facem ceva prin participare colectiva.
  < Nu este bun / actual > regulamentul dar sa-l faca altul. O propunere este incriminata drept introducere cu sila. Si nu se face nici o evaluare punctuala a propunerii. Aprecieri generale, multe, si jenante ( pentru autori ) uneori Cine ne obliga sa nu propunem alte regulamente sau sa propunem desfiintarea unor prevederi care ni se par „ politiste „ ? Nu se aproba regulamentul final, tinand seama si de eventualele propuneri, de catre o comisie a F.R.R ??. De unde atata incrancenare ??
  Cred ca este necesar un regulament mai precis si mai clar pentru campionat. De obicei in campionatele sau concursurile in care componenta tehnica este importanta se introduc conditii tehnice mai mult sau mai putin importante ( vezi auto, moto, vele, tir, etc. ) Si in cazul nostru ar fi binevenite dar nu prea vad cum s-ar materializa asa ceva. Limitarea puterii este ceva dar relativ greu verificabila, antenele care sunt un element f. important, iar nu pot fi verificate. Deocamdata nu se poate concura si aprecia calitatile de operator fara a fi influentate de echipament. Daca echipamentul ar fi sau de fabrica la rezultate s-ar mai adauga calitatea de proiectant si cea de constructor, care iar ar afecta aprecierea calitatii de operator. Oricum este greu de evaluat. Asa ca deocamdata se concureaza asa cum s-a mai concurat. Pot fi introdu-se insa niste reguli. Pe aceasta linie imi permit sa fac cateva observatii concrete la regulamentul propus.
  1. Nu vad dece trebuie scris pe fisa de participare ca vreau sa iau parte la campionat daca nu indeplinesc conditiile minime. Asta se stabileste ulterior nu ?
  2. Nu inteleg cum este treba cu „calificarea „ daca nu urmeaza o proba „finala”. De regula calificarile se fac inaintea altei probe mai dificile care urmeaza. Asa ca eu consider ca pentru „calificarea” in campionat ( aparitia in clasamentul campionatului ) este necesar sa se realizeze de catre un concurent anumite „baremuri” validate in cadrul concursului si anume:
  3. a - Sa fi lucrat cel putin „ m” careuri mari validate;
  b - sa fi realizat in fiecare etapa pe banda in care a lucrat minim „ n „ legaturi validate;
  c- Sa fi realizat in tot concursul un numar minim de „ p „ legaturi validate.
  4. Cum se pot diferentia statiile care nu lucreaza din acelas amplasament dar sunt in acelas locator ? ( ma refer la statiile din orase )
  5. A lucra minim 60 minute intr-o etapa nu spune mare lucru, motiv pentru care cred ca nu are dece sa apara. Oricum cel care lucreaza 60 minute si face 3 legaturi nu poate avea pretentia participarii intr-un campionat.
  6. Cred ca exprimarea „ se recomanda „ nu este cea mai potrivita. Recomandarea nu este obligatorie. Deci ori este obligatoriu ori se recomanda.
  7. Cred ca se poate recomanda comunicarea amplasamentului pentru a evita eventual surprizele unor participanti care se trezesc in acelas amplasament. In acest caz ar trebui sa aiba prioritate cel care a anuntat amplasamentul.
  8. Data conpetitiei cred ca ar putea fi redactata „ al treilea sfarsit de saptamana complecta „
  9. Cred ca ar fi interesanta o clasificare a cluburilor, care sa se faca pe baza punctajului obtinut de membri care au participat in concurs. Si aici s-ar putea introduce o conditie privind numarul de statii participante dintr-un club.

 • Postat de DEmultiplicatoru - la 2006-02-01 19:43:55 (ora Romaniei)
 • Un regulament din epoca <> in care se tot recomanda tontul dar nimic concret aplicand zicala romaneasca <>. Va las domnilor sa stabiliti cine nu trebuie furat ca hotii sunt toti participantii de ieri de azi si de maine care nu gandesc ca cantautorul. Domnu Pista zis si Pit din sublim ai devenit ridicol, iar matale poate esti prea pre-ocupant si noi te retinem la frr. Hai zbrrrr .... poate nu ai sesizat dar nu mai ai nici o sansa sa ne mai trag in pept sau te si vezi pe post de pres la frr? Sterge-o si 73 fratilor sa ne dorim cati mai putini licurici stu-pidzi ca domnu fen in yo!

 • Postat de yo4kxo - la 2006-02-01 20:19:56 (ora Romaniei)
 • Referitor la acest proiect tinem sa adaugam si noi urmatorul comentariu. Nu suntem de acord cu cele 3 baremuri in general, in special cel care se refera la cele 20 de legaturi intr-o ora. Acest barem reduce foarte mult sansele de a intra in clasament si descurajeaza partenerii. cei care lucreaza acasa nu pot realiza aceste baremuri. Anuntarea amplasamentelor este de asemeni o idee neavenita, deoarece sunt situatii in care traseul de deplasare in concurs poate fi schimbat din anumite motive, in ultimul moment. Regulamentul radioamatorilor permite lucrul in portabil din orice loc la orice ora, si fara declararea ei. Acest proiect de regulament nu incurajeaza participarea a mai multor radioamatori, staiile incepatoare sunt in principal afectate. Cerem scoaterea din text a frazei care se refera la : "Un participant poate decide daca participa numai la concurs, la ambele, sau numai la campionat". Atunci arbitrul ce mai face? Speram ca vom participa la campionat fara a avea prea multe piedici, descurajante. Noua ne-a placut foarte mult varianta de regulament pana in 2004. Astfel consideram ca se poate face din acest hobby un sport, simplu si fara complicatii, ca si asa avem destule in viata de zi cu zi.

 • Postat de Liviu BABI - YO4FNG la 2006-02-02 01:32:58 (ora Romaniei)
 • Un grup de elita ? este vorba de KGB, MOSAD sau SRI ?
  Cat poarta fiecare operator la pantofi nu trebuie sa transmitem in concurso-campionatul nostru ? Sau macar codul numeric personal ?

 • Postat de Nelu - YO2LEA la 2006-02-02 01:46:31 (ora Romaniei)
 • Pit,nu inteleg de ce nu se poate face simplu ca la orice concurs IARU , fara complicatii si restrictii de tot felul( desi aia cu obligativitatea de a lucra patru careuri mari e OK)fara patru etape care eu personal nu le vad rostul. Asa cum a zis si Dick nu regulamentele trebuie schimbate ci constiinta unora care fac tot felul de magarii.Orice ai schimba raman telefoanele mobile care nu se pot asculta :-)
  Lipsa de transparenta a arbitrajelor corectarea fiselor etc.
  73`s Nelu

 • Postat de Daroczi Carol - YO2GL la 2006-02-02 12:31:26 (ora Romaniei)
 • Dr Vasile YO7AWZ,
  Felicitari! Ai spus lucrurilior pe nume.Asa trebuie sa particip la o dezbatere.Sa spui care este parerea ta.Pit a initiat o dezbatere ,a indraznit sa propuna.Chiar daca nu suntem de acord cu tot ce a propus ,avem dreptul sa ne spunem parerea.Eu am incercat mai de mult acest lucru.Vasile ,yo3apg ,nu a fost de acord cu mine. Asa ca am renuntat pentru moment.Nici eu nu sunt de acord ,ca intr-un campionat ,sa intre in clasament cei care realizeaza doar doua- trei qso-uri.Dupa parerea mea linia trebuie trasa in functie de totalul qso-urilor ,sau a punctelor(total Km)realizate.De exemplu minim 10%.Acest lucru face arbitrul campionatului. Ieri la QTC ,yo3apg (Vasile) l-a rugat pe SZIGI (yo2is)sa propuna un regulament de campionat.Astepet cu mare intres propunerile sale.Felicitari PIT pentru initierea desbaterii ! Sanatate si qso-uri multe si indepartate in viitorul campionat-cu noul regulament- 73 Carol

 • Postat de Ingerasul pazitor! - la 2006-02-02 12:51:29 (ora Romaniei)
 • DEmultiplicatoru - in princiu ai dreptate - dar pentru modul de exprimare risti ca 'sefu Sf. Petru - sa nu te primeasca in paradis, ceea ce ar fi destul de grav, intrucat risti sa ramai si pe lumea cealalta la un loc cu cel de care vorbesti in comentariu!

 • Postat de DEmultiplicatoru - la 2006-02-03 00:22:28 (ora Romaniei)
 • Ingerasule Pazitor sau Replicatorule sau Arhanghelule Mihail YO vezi ca in Talmud nu se pomeneste de asemenea personaje iar in lumea reala sunt cel mai probabil unul si acelasi individ cu barba. Apoi nu pomeni de 'sefu Sf.Petru' ca oricum te trimite la fierturica cu sau fara aparatoarea de la pasarica in cinci colturi si nu te mai reincarnezi iarasi in pitbul. Altfel spus pe lumea cealalta sau in paradis sau acolo unde se poate mai 'bine' sper sa fie un loc unde sa ajunga tot frr ul in forma actuala si sa streseze pe altii tinuti fiind in turma de acelasi pitbul. Pe noi insa sa ne mai lase in pace. In loc de final ce ne doresti tu noua iti dorim si noi inzecit. No ce parere ai acum de modul acesta de exprimare?

 • Postat de DEmultiplicatoru - la 2006-02-03 09:19:54 (ora Romaniei)
 • == Balada unui regulament == Venit din indepartatul Orient=Un pitbul isi facu regulament=Pentru concurs in ultrascurte=Sa faca QSO-uri pe neve in curte. == Pare turbat si sare pe oricine=Ce are o parere care nu-i convine=Parerea sa latrata vrea sa fie suverana=
  In timp ce altii comenteaza de pomana. == I s-a sculat sa fie presedinte=Dar uita ca nu are pic de minte=La o federatie sportiva de senzatie=Unde toti se joaca cu o radio statie. == Il vom vedea latrand fioros si tare=Ca nu primeste bani de buzunare=De la slavita radio federatie=Pentru fiecare luna de figuratie. == Pe la colturi, pe la spate=Muscand pe cine mai poate=In speranta ca de martisor=Va primi un vot usor. == Si uite asa vestita fiara=Intr-un consiliu ce-a durat o seara=S-a trezit cu vestitu-i regulament=Ca nu-i sustinut de nici un argument. == A fost trimis acasa imediat=Cu-n sut in fundul sau umflat=Chelalaind, simtind ca nu mai are=Nimic sa-si tina intre picoare. ==

 • Postat de Calin -YO3HKW - YO3HKW la 2006-02-03 20:42:18 (ora Romaniei)
 • Ref: DEmultiplicatoru'
  Daca as fi administratorul acestui site, as bloca accesul specimenului antementionat care atrecut deja la ... obscenitati! Ce zice administratorulu! Dar cei care citesc mesajul individului? Parerea mea este ca s-a trecut deja de bariera bunului-simt, a celor 7 ani de acasa (la unii nici 70 de ani de acasa nu ajung) si ar fi cazul sa se opreasca accesul pana la maturizarea deplina (sau senilizarea definitiva)

 • Postat de Vasile,YO5FMT - la 2006-02-03 20:57:55 (ora Romaniei)
 • Pit draga...vezi ce furtuna ai declansat ?Nu era mai bine sa-l lasi pe Gusti,YO7AQF,care prin functia sa din cadrul CA era indrituit sa faca asemenea propuneri,eventual sa mobilizeze un colectiv in acest sens??Asa vezi ce a iesit!Te-ai bagat in laturi si te-au mancat porcii(ma refer doar la cei care nu au avut curajul sa se semneze cu indicativ!!!!).
  Oricum...macar ne ai " incalzit "in zilele astea friguroase!73,si la reauzire in CN de UUS!!

 • Postat de Liviu BABI - YO4FNG la 2006-02-04 14:02:18 (ora Romaniei)
 • De ce va este frica sa va semnati articolele cu numele si indicativul reale ! Inseamna ca nu sunteti radioamatori ci doar carcotasi ! De astia care doar latra pe la colturi si se opun la absolut orice noutate suntem satuli. Cine va opreste sa propuneti voi un alt regulament? E demultiplicarea prea mare pentru voi, sau nu o sa te mai pazeasca nici ingerasul de tampeniile pe care vreti sa le debitati? Aveti de platit polite si nu stiti cum sa faceti decat sub anonimat ? E mai romaneste ? Daca iti este rusine, da vina pe mine, spune ca am facut eu. Pentru mine e o mandrie cand apare indicativul meu si la rubrica de premianti dar si la coltul de rusine.
  Rusinica, rusinica, rusinica.

 • Postat de Adrian Done - YO8AZQ la 2006-02-04 23:23:53 (ora Romaniei)
 • 1. Un regulament complicat, va determina o verificare greoaie a rezultatelor, cu un consum mare timp si care va crea posibilitati unor "carcotasi" de a contesta. Personal, nu cred ca as participa la un concurs dupa acest regulament (si nici din cei de la Suceava nu cred ca o sa fie participanti, daca se aproba un asemenea regulament). E prea stufos, in prea multe momente trebuie sa fii atent daca nu ai gresit cu ceva ...
  2. Cat priveste participarea mai multor indicative din acelasi loc, sunt cateva remarci:
  - daca lucreaza (de exemplu) 3 indicative, nu au de pierdut in clasament decat cei trei, toti ceilalti nu au decat de castigat; cei trei au de castigat doar la capitolul experienta, placere, satisfactie (care nu e putin pentru unii);
  - o fi in IARU regula, dar acolo deja sunt sute de participanti zona; la noi suntem putini si daca se mai pun si conditii (contraproductive consider) ...
  - oare e mai corect (cum am intalnit, chiar la statii straine!) a se da locatoare diferite, cand la microfon este aceeasi persoana, deoarece asa ne cere regulamentul?
  - activitatea de UUS in portabil nu se poate face de unul singur! Oare nu e corect ca si cei care ajuta la carat materialele sa aiba posibilitatea de a face cateva legaturi? Sa le faca ilegal (adica "din careul alaturat") ?

  Cam atat, Ady

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-05 10:12:58 (ora Romaniei)
 • Comentariu postat de Adrian Done YO8AZQ la data de 2006-02-04 23:23:53 (ora Romaniei)
  1. Un regulament complicat, va determina o verificare greoaie a rezultatelor, cu un consum mare timp si care va crea posibilitati unor "carcotasi" de a contesta. Personal, nu cred ca as participa la un concurs dupa acest regulament (si nici din cei de la Suceava nu cred ca o sa fie participanti, daca se aproba un asemenea regulament). E prea stufos, in prea multe momente trebuie sa fii atent daca nu ai gresit cu ceva ...================ Salut Adrian. Imi permit sa comentez parerile tale referitor la regulament. Cu privire la primul punct. Problema verificarilor cred ca este treaba arbitrilor unde nu vor fi probleme. Sunt cateva treburi care trebuiesc verificate. Unele administrative si unele de lucru efectiv. Cele adminstrative se regasesc pe fisa summary, cele de concurs in log. Referitor la contestatii in varianta ce va fi prezentat dupa 10 februarie vor fi precizari. Cat priveste daca vei participa in nume propriu, aceasta este decizia ta. Daca ceilalti din Suceava vor lucra sau nu, cred ca este decizia lor si nu impusa de “sus”. Cat priveste “stufos”. Aici ai dreptate! Au fost introduce o serie de precizari. Ca de exemplu: sa nu se stea pe 144.300 MHz. Oare e greu de retinut acest lucru! Ce ar mai trebui sa stie un concurent cand intra in concurs? Sa faca cat mai multe legaturi! Cine il impiedica? Face legaturi una dupa alta, evitand 144.300 MHz. da 59001 KN3&XX si primeste 59001 KN25RK si le trece in log. Sau ca legaturile in FM trebuie facute in zona de FM! Unde e problema? Da sunt probleme organizatorice. Dar astea nu au legatura cu traficul. Operatorul trebuie sa faca legaturi…..sa evite dublele legaturi, dar asta a fost intotdeauna! A … poate trebuie sa aiba grije cu cine lucreaza!! Asta nu e trecut in regulament….. 2. Cat priveste participarea mai multor indicative din acelasi loc, sunt cateva remarci: - daca lucreaza (de exemplu) 3 indicative, nu au de pierdut in clasament decat cei trei ===(CORECT), toti ceilalti nu au decat de castigat; ===(CORECT) cei trei au de castigat doar la capitolul experienta, placere, satisfactie (care nu e putin pentru unii)==========( Adrian! Chiar crezi! Faptul ca ii dai microfonul sa faca cateva legaturi il va determina ca data viitoare sa intre in concurs marcat ca sa castige, sau va fi tot pe post de “serpas”. Varianta de a permite sa se lucreze cate 10 minute a fost introdusa tocmai pentru a permite ca cei care nu vor sa fie in echipa care merge la castig - o echipa e formata din operatori si trupa de sustinere fata de care te recompensezi intr-un fel,- nu lasandu-i sa faca cateva QSO-uri, ca tot e timp. Ori mergi sa castigi si atunci ai interesul sa faci cat mai mult, ori numai de placerea de a fi la aer curat!!… Imi permit sa consider lucrul din “cuib” ca o inventie a zonei noastre. Cu antena spre vest nu am gasit aceasta maniera de lucru. Faptul ca poate totusi sa lucreze minim 10 minute impreuna cu altii ar putea fi ocazia de a prinde gustul lucrului in concursurile de UUS si nu maniera de a “faulta” regulamentul dand alt locator, numai de dragul de a face QSO dupa QSO de la acelasi microfon. Au fost cazuri cand de la acelasi handy au fost 9 indicative….).; - o fi in IARU regula, ==== In IARU nu se permite asa ceva…..dar acolo deja sunt sute de participanti zona; la noi suntem putini si daca se mai pun si conditii (contraproductive consider) ... - oare e mai corect (cum am intalnit, chiar la statii straine!) a se da locatoare diferite, cand la microfon este aceeasi persoana, deoarece asa ne cere regulamentul? - activitatea de UUS in portabil nu se poate face de unul singur! Oare nu e corect ca si cei care ajuta la carat materialele sa aiba posibilitatea de a face cateva legaturi? Sa le faca ilegal (adica "din careul alaturat") ? Cam atat, Ady
  2. Revin la ideea de a lucra in portabil. Daca intradevar vrei sa faci ceva in concurs trebuie sa faci cat mai multe legaturi si asta trebuie sa fie tinta. In acest scop, tu ca operator, trebuie sa ai statia pragatita in acest scop. Regulamentul are o serie de prevederi care conditioneaza organizatoric acest lucru. Dpdv al concursului si a scopului, acela de a realiza performanta in Campionat, competitia de baza sportiva, si de unde rezulta “titlul de campion national”, idea este de a nu fi scoala pentru incepatori. Pentru aceasta exista “n” concursuri unde se poate face acest lucru. Daca totusi se doreste, exista alte recompense pentru cei care te ajuta la carat. La un caz adica se poate angaja o trupa de caratori pe bani. Sau li se dau alte avantaje in alte concursuri unde ei pot lucra dupa voia lor si respectand regulamentele respective, asistandu-i si invatandu-i. Aici e vorba de regulament pentru Campionat national…….. Am incercat sa combin acest campionat si cu un concurs ce se desfasoara in acelasi timp, legaturile efectuate fiind valabile in ambele competitii tocmai pentru acei radioamatori care nu sunt membrii ai structurilor sportive affiliate la FRR si care doresc sa participe. In acest concurs participa si membrii si nemembrii. Membrii care indeplinesc unele cerinte vor fi trecuti in clasamentul Campionatului, Concursul ingloband pe toti participanti. Am impresia ca nu se vede padurea din cauza copacilor…..Mai sunt cateva zile si voi prezenta varianta urmatoare. 73 Pit

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-05 21:35:55 (ora Romaniei)
 • Extras din "REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVÃ" ====<http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=14>====
  6.4. Staþiile de club ce participã în competiþiile naþionale ºi internaþionale de unde scurte ºi ultrascurte, pot folosi urmãtorul numãr de operatori:

  - competiþiile cu o duratã de pânã la 24 de ore, cel mult doi operatori

  - competiþiile cu o duratã mai mare de 24 de ore, cel mult patru operatori.

  Fac excepþie echipele reprezentative ale României, în care numãrul de operatori poate fi mai mare ºi se stabileºte de cãtre Biroul F.R.R.

 • Postat de Adryan - la 2006-02-05 23:21:07 (ora Romaniei)
 • In legatura cu acest regulament lasa loc la foarte multe interpretari,cum adica sa lucrezi 60 minute si sa faci 20 de legaturi?Am avut concursuri in care propagarea a fost foarte proasta si nu am facut decat 15 legaturi in 24 ore....si nu am amplasat antena in beci.... Cei care se deplaseaza la mare inaltime vor fi dezavantajati,pt ca sunt statii care vor lucra in concurs ,nu au echipamente performante si nu vor da puncte nu vor putea indeplini conditiile impuse de regulament...atunci ce rost are tot efortul?Daca 2 statii colective nu pot lucra din acelasi amplasament....si anuntam nu-i nimic mai trimitem cate un ham care sa lucreza cu indicativ de club si l-am rezolvat pe adversar....nu ca.Sunt foarte multe de contestat la acest regulament care sper eu sa nu se aprobe si voi face totul pentru asta.Daca se aproba acest regulament va spun ca multi din noi nu vor mai participa in acest campionat....eu cel putin asa voi face si nu sunt singurul.Inca o problema daca tot e sa anunti de unde vei lucra atunci trebuie sa ai posibilitate de cel putin 2 amplasamente de rezerva ,pt ca este posibil ca nu din vina ta sa nu poti ajunge in amplasamentul ales...se intampla foarte des pentru cei ce merg in portabil si numai cine nu a fost nu stie.Este greu sa incerci sa faci performanta ,unii o facem,dar trebuie sa ne gandim si la cei care nu au echipamente performante,si la cei ce participa pentru prima oara si nu au experienta,ei nu sunt radioamatori? nu suntem egali in drepturi macar teoretic pt ca mai toti sunt afiliati la un club care la randul lui este afiliat la FRR.Mai sunt multe de spus dar nu vreau sa-mi bat capul cu acest "regulament" mai bine ma apuc de pescuit sau altceva, gasesc eu un mod mai placut de a spanzura banii si timpul si nu trebuie sa folosesc antinevralgice.Bafta pe 15 martie HI

 • Postat de Adryann - la 2006-02-06 08:16:31 (ora Romaniei)
 • Daca tot se sustine ca acest regulamment este inspirat din concursurile mari ex Iaru,in regulamentul de la IARU 50 mhz se penalizeaza 25% pt o greseala!,50% pt doua greseli,iar la 3 greseli se anuleaza toate punctele.Nu este specificat daca greseala trebuie sa fie din indicativ, control ,sau locator.Draga Pit este normal sa-ti aperi cu atata indarjire rodul muncii si creatiei tale,dar nu cred ca e cazul sa fii "mai catolic decat papa" sau vrei sa participi singur in acest campionat.La asa un regulament poti sa participe o singura statie si sa obtina locul 2?uite inca un subiect de meditatie .73 ! si sa auzim numai de bine

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-06 09:30:25 (ora Romaniei)
 • Pentru Adryann. In cazul in care este un participant in cancursul IARU 50 MHz regulamentul complet se afla la : http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Handbook/3f.pdf iar cat priveste aberatiile cu penalizarile din acest concurs prezentate ca o varianta dau in continuare paragraful din regulament: "10. Judging of entries.
  The judging of the entries shall be the responsibility of the organising society, whose decision shall be final.
  Entrants deliberately contravening any of these rules or flagrantly disregarding the IARU Region 1 bandplans shall be disqualified .
  Errors in the logged information will result in the loss of all points for that contact by the receiving station.
  The claimed contact will be disqualified for an obviously wrongly stated Locator or a time error of more than 10 minutes.
  Claiming points for a duplicate contact will be penalized by deducting ten times the number of points claimed for that duplicate contact from the score.
  The contest entrants will not be penalized for the failure of nonentrants to comply with the rules." Cat priveste faptul ca intr-un concurs nu a reusit sa faca 15 legaturi in 24 de ore si antena nu era in beci! Ceea ce este prezentat in proiect nu se refera la un concurs oarecare ci expres la CN al Romaniei. Daca ai avea curiozitatea sa te uiti in clasamentul din 2005 vei vedea ca cele trei baremuri(din care una trebuie indeplinita) sunt usor de realizat. Cat priveste participarea. Aici este la aprecierea fiecaruia ce va face. Iese la o plimbare sau intra in Campionatul National, unde teoretic participa "crema" sportivilor nostrii. Consider ca pentru cei cu echipamente "neperformante" exista suficiente concursuri pana la Campionat unde sa-si desavarseasca pregatirea. Totusi inteleg ca se pot face aranjamente! Normal ar fi ca la toate sporturile din tara asta participanti sa se inscrie in Campionat. O comparatie, poate stupida. Te inscrii la un raliu cu masina tipul "A" dar apoi vrei sa participi cu masina "B"; crezi ca se accepta? Oare dece punem tot timpul in fata varianta negativa. Multe dintre efecte se datoreaza pregatirii insuficiente si facute la repezeala. Revin la cazul cu masina. Daca masina "A" se defecteaza pe traseu, ti se da alta masina in schimb pentru a continua cursa? Nu ! Ai iesit din competitie!
  Aici la acest sport, atata timp cat este considerat sport, trebuie sa existe unele criterii clare. Dupa mine nu este obligatorie participarea, dar daca participi, da tot ce e mai bun din tine in lupta dreapta, fa cat mai multe legaturi, ca de aceea te duci in concurs.
  Cat priveste aprobarea sau respingerea proiectului. Aici nu eu voi hotara. Am si eu un vot. Dar unul nu este suficient. Observ insa ca multi sunt deranjati de prevederi din acest proiect, ceea ce inseamna ca doare in zonele obscure. Cat priveste "mai catolic decat papa" poate spus ca practic eu particip de placerea concursului cu partile bune sau rele. Si eu am lucrat in portabil si stiu cum este cand din cauza ploii am fost nevoit sa fug. Dar asta face parte din evenimentele concursului. Am bodoganit, dar gata. Nu mi-am taiat capul pe acest motiv. In cazul participarii unui singur concurent nu poate sa existe locul 2, dar nici nu se poate acorda titlul de Campion National.
  De la an la an a crescut numarul participantilor si sper sa creasca in continuare. Din pacate unele statii apar numai in Campionat, dupa care nu se mai aude nimic despre ele! In continuare o definitie: O legatura completa consta în transmiterea, receptia si transcrierea corecta a indicativului, a controlului + numar serial crescator si a locatorului inscrise in logurile de participare a celor doua statii." Crezi ca este corecta?
  73 Adryann(oricine ai fi!) de la Pit

 • Postat de "un ukw-ist" - la 2006-02-06 11:14:30 (ora Romaniei)
 • Este mai complicat proiectul de regulamentul?
  Cu siguranta ca acest lucru se datoreste si „strategiilor” de lucrul in concursurile anterioare, a unora din cei mai virulenti semnatari a mesajelor de mai sus!
  La metode de lucru”estice”, regulament pe masura!
  Cine se considera op. de performanta, nu trebuie sa se teama de un nou regulament, care de fapt incearca sa limiteze tendinta de frauda...
  Scuze, nu pot sa semnez cu indicativul – dupa ce am citit unele comentarii, chiar si semnate!
  Felicitari Pit pentru initiativa; Multi pot comenta contra, dar esti singurul care ai propus ceva concret!!!

 • Postat de Lingvay Iosif - la 2006-02-06 14:01:12 (ora Romaniei)
 • Ca sa vezi - a mai aparut un "remarcabil anonim de elita" - azi maine '"observator si monitor federal" - si votant sigur pentru presedentia la FRR a lui Pit - evident cu conditia sa fie pe lista delegatilor oficiali! SINCERE FELICITARI - ........"...stima noastra si mandria, C...R. .. cunoasteti sloganul?
  Sa fiti iubiti fratilor!

 • Postat de Bata - YO2LAM la 2006-02-06 20:21:41 (ora Romaniei)
 • 1) Nu inteleg de ce trebuie schimbat regulamentul, dar daca tot se vrea schimbat, macar sa fie mai bun, dar nu pare.
  2)Cati pot face 4 careuri in 23cm?
  3)20 legaturi in 23cm in 60 min. cam greu dupa parerea mea. Presupunand ca se intampla sa lucrezi cele 20 de legaturi, iar cele 20 de
  statii nu indeplinesc baremul,nu-ti dau puncte, deci ai lucrat de pomana.
  4)De ce atatea etape ? Ce ar fi sa fie o singura etapa? Cui folosesc 4 etape in 2m?
  5)De ce trebuie anuntata din timp locatia? Cine anunta primul o locatie, are prioritate sa lucreze de acolo? Stim ca YO2II lucreza de pe Siria. Daca eu anunt primul aceasta locatie am prioritate? Este normal? Cred ca nu.
  6)Daca cineva m-ar intreba pe mine( dar stau linistit, caci n-o sa ma intrebe nimeni) eventual as schimba punctajul, sa fie diferit pentru fiecare banda in parte: 1pct/km in 2m, 2pct/km in 70cm,si 3pct/km in 23cm, sau 1-3-5pct/km.
  Ar mai fi multe de spus, dar poate ca nu sunt eu cel competent, dar revin inca odata la pct.1: DE CE SE DORESTE SCHIMBAREA REGULAMENTULUI??? De ce sa nu participe toti cei care vor si le face placere? Pe cine deranjeaza unul care este incepator si ar vrea si el sa vada cum este un concurs? Vreti sa aveti un total de 3 participanti ? Atunci schmbati regulamentul. Umila mea parere este ca nu-i nimica nou sub soare, cei care au furat(probabil!) la puncte o vor face si in continuare, nu-i va impiedica nimeni si nimica.
  Cu stima, Bata, YO2LAM, Timisoara

 • Postat de "SE FURA" - la 2006-02-06 21:28:04 (ora Romaniei)
 • Este foarte simplu sa fure...ganditiva la telefoanele celulare...
  spor la furat
  73!

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2006-02-07 01:58:00 (ora Romaniei)
 • Salut Bata. Dupa multi ani, FRR initiaza schimbarea regulamentului acestui campionat, dar fara o tematica si o strategie clara de viitor anuntata in prealabil. De-a lungul timpului, am fost unul dintre cei care a sustinut schimbarea regulamentului CN de UUS, cu un regulament cat mai apropiat de IARU. Pit a venit cu o propunere (trebuie sa-i multumim) de regulament cel putin "neobisnuita" in opinia mea, contrar regulamentului actual de clasificari sportive care tine cont de competitiile interne de regulamentele in vigoare si in cazul competitiilor externe de UUS, NUMAI de rezultatele de la concursurile IARU (Reg1)... Undeva mai sus, intr-un mesaj prea lung sa ai rabdare sa-l citesti, Pit spune ca regulamentul actual de clasificare sportiva este "invechit ... samd", dar tot intr-un mesaj anterior il foloseste drept referinta de urmat. Astfel, confuzia tuturor este generala, dupa cum te poti convinge si singur citind cele scrise mai sus. Mai mult, aud ca Vasile - YO3APG l-a rugat pe YO2IS via QTC (!!??) sa vina cu o propunere de regulament, iar Pit pregateste o noua varianta. Desigur, autoritatea lui Szigy - YO2IS in materie imi pare de necontestat si de urmat in aceste conditii de confuzie generala, dar pana la urma ce doreste de fapt FRR de la acest Concurs/Campionat National? ... iata intrebarea retorica la care FRR nu a raspuns inca. 73 si propagare buna. Sper sa ne auzim din nou cat mai curand, inclusiv in 23cm!

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-07 07:39:55 (ora Romaniei)
 • Draga Adrian, yo9frj, observ ca urmaresti cu atentie fiecare mesaj postat dar, nu ai timp sa le citesti. In mesajele schimbate anterior am sustinut si voi sustine ca fiecare isi prezinta interesele partizane atunci cand intervine. Imi pare rau ca incerci sa introduci iar un element de suspiciune in comentariul tau. Va trebui sa repet. Inainte pe 1990 toti radioamatorii din YO erau membrii ai FRR. In aceste conditii regulamentul de clasificari sportive se aplica la toata masa de radioamatori din YO. Dupa 1990 numai este obligatorie apartenenta la FRR. Fiecare este liber sa mearga unde doreste. Insa din punct de vedere sportiv, daca doresti sa fi de exemplu, maestru al sportului, cum e si cazul tau, trebuie sa faci parte dintr-o structura sportiva afiliata la FRR. Astfel poti sa participi la toate concursurile IARU din lume dar, nu ti se recunoaste rezultatul. Cererea ta va trebui sa treaca prin FRR, nu te duci cu ea in mana si zici: stiti eu sunt.... si vreau....deoarece am fost castigat..... !Campionatul national este o competitie deschisa numai sportivilor membrii a unei structuri sportive afiliate la FRR. Cei care nu sunt membrii nu pot sa se bucure de acest drept. Acel proiect propus incearca sa impace si pe membrii si pe cei care nu sunt. Au si ei sansa de a lucra in competiile organizate fara sa trebuiasca sa iasa separat intr-alta, cu un alt set de arbitri, etc.
  In mesajele anterioare ai pus accent pe hobby. Hobby nu este din punct de vedere legal sport. Dupa cate stiu toate rezultatele tale se datoreaza sportului. Ca tu il socotesti un hobby este dorinta ta, dar rezultatele sunt inregistrate ca sport. Daca se va schimba Statutul si acolo activitatea se va desfasura sub alte reglementari, atunci va fi altfel. Imi pare rau ca cei care ar trebui sa puna punctul pe "i" stau si astepta, dar nu e singurul caz de acest gen.... Cat priveste confuzia generala, aici chiar ca nu am inteles la ce te referi! Un lucru mi se pare ciudat. Dece trebuie sa comentam la un caz de adica un Regulament. Daca se aproba el trebuie respectat, asa cum se respecta orice alt regulament de la orice alt concurs! Sau comentam ca sunt prevederi care poate nu ne convin. Care sunt acelea? Din ce punct de vedere?
  Daca esti concurent trebuie sa faci ceea ce trebuie. Cat mai multe legaturi, respectiv puncte! Eventual mai mult decat celalalt. Dupa mine restul reprezinta probleme administrative... 73 Pit

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2006-02-07 12:22:22 (ora Romaniei)
 • Pit, se pare ca te-ai enervat ... imi pare rau. Desigur, daca trebuie sa vorbim de un element partizan in mesajele mele, atunci acela este Regulamenyul IARU ... hi hi, in opinia mea de necontestat, inclusiv de tine! Cat despre sport si hobby trebuie doar adaugat ceva la principiile de regulament IARU. Apoi nu trebuie uitat ca participarea la un concurs radio nu trebuie conditionata in nici un fel. Cine vrea clasificare sportiva, trebuie sa fie membru FRR si al unei entitati sportive afiliate. Nu-i asa ca este simplu? De ce complicam lucrurile inutil, in loc sa le simplificam? Sintetizand, iata ca exista astfel doua propuneri de regulament pentru CN de UUS, varianta IARU si varianta YO3JW. Cel putin istoric vorbind, varianta IARU este utilizata in toata Europa drept referinta si regula de conduita generala, fie hobby si/sau sport. Cat despre propunerea de regulament YO3JW, privind la reactiile generate ... parerea mea personala este ca in forma actuala ar putea indrepta CN de UUS catre o directie gresita. 73 de Adrian

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-07 14:19:36 (ora Romaniei)
 • OK Adrian, sa zicem ca m-am suparat! sa fie cum zici tu, cu toate ca practic nu am vazut nimic concret de la tine. Numai principii de .....
  Ia ceea ce vei primi si zi: Asta trebuie scos, asta trebuie spus asa, asta trebuie adaugat. Cred ca in final vei vedea ca nu sunt treburi de neglijat. Fiecare vede partizan prin prisma experientei proprii. Asta nu inseamna ca nu avem si ceva in comun, tot asa cum avem si divergente. Pana acum din cauza asta nu a suferit nimeni. De fapt primele pareri ti le-am cerut tie! Vazand ca ai numai generalitati am fost curios sa vad ce alte pareri mai sunt. Nu le comentez! Fiecare cu "scoala" lui. Mai toti au ceva cu mine! Sunt invidiosi, sunt deranjati, sunt lezati in drepturi, sunt conservatori, sunt ......, greu de spus. Nu doresc sa impun adevaruri. Am cautat sa prezint un proiect prin prisma experientei mele. Nu pot sa ma laud cu mii de QSO in UUS, dar am ceva activitate. Cat insa concursuri, am fost prin numeroase colturi ale tari si am vazut cum se lucreaza. Revin la ideea ca un concurent trebuie sa faca legaturi asa cum un sofer in raliu conduce masina. De intretinerea masinii se ocupa echipa tehnica....
  probleme administrative. Iti trimit varianta pregatita pentru 10 februarie. 73 Pit

 • Postat de lingvay Iosif - YO5AVN la 2006-02-07 14:22:16 (ora Romaniei)
 • Draga Adrian - sunt incantat sa citesc observatiile tale absolut pertinente in acest "vacarm" - adica mai ceva de un QRM!
  CN-UUS - versus IARU - in opinia mea, regurile IARU sunt bune pentru IARU. In CN UUS - principiile de baza trebuie sa fie aceleasi - dar in functie de ce se urmareste ("strategia" nationala in domeniu - intr-o perioada data) - se pot adauga elemente noi, specifice concursului - respectiv Campionatului National. De exemplu - daca se doreste "activarea " intregului teritoriu national - este plauzibil introducerea criteriului "multiplicator" (este drep, mai PUTIN RELEVANT in UUS - dar totusi unii o aplica). In 2005 , eu personal, tare m-am bucurat cand am reusit sa lucrez cu Botosani-ul atat in 2m cat si in 432MHz.
  Eu totusi revin la faptul ca idea de fond privind un regulament complect, echivoc si foarte clar, simplu de aplicat si arbitrat - nu mai lunga de una pagina A4 scris cu 14 - este necesar! Dar asta trebuie sa fie redactat de cineva CU EXPERIENTA si autoritate in domeniu - lucruri/calitati care nu se castiga nici la "fara frecventa" si nici prin QSO-uri interminabile ("gargara") cu un handy in FM........ Sa fim seriosi. In acest context nu pot decat sa aplaud si sa sustin ca YO2IS sa fie RUGAT FRUMOS sa ne scoata din acest "bulion (e ROSU - NU ?)- tocana de legume" initiat de vesnic nemultumitul (fata de organele alese / numite ale FRR) nostru, candidat la presedentie (neagreat de electori - cel putin la ultimele alegeri, cand am fost desemnat sa numar voturile)expertul nostru tipograf (scos la reforma - adica pensie)- care - eu altfel NU pot sa interpretez - prin aceasta actiune de fapt a dorit sa lanseze o noua campanie electorala.
  Cu stima - 73 - GL Joska

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-07 20:27:30 (ora Romaniei)
 • (scos la reforma - adica pensie) si altele - multumesc pentru frumoasele cuvinte adresate. Si mai vrei sa fi cadru didactic! La TV este undeva o vorba: "rusinica!" Sanatate Joska!

 • Postat de Bata - YO2LAM la 2006-02-07 20:55:29 (ora Romaniei)
 • va trimit alaturat varianta lui YO2IS, la care ader in totalitate. Poate va dati cu parerea.
  73, Bata, YO2LAM


  R E G U L A M E N T U L Campionatului naþional de UUS
  ===============================================
  ( varianta IARU - yo2is )

  Scop :
  --------
  Antrenarea radioamatorilor YO în competiþii UUS de amploare stabilirea campionilor naþionali, a unor noi recorduri republicane, realizarea unor studii de propagare ale UUS, perfectionarea tehnica a echipamentelor ºi a traficului competiþional.


  Participanþi :
  --------------
  Staþii de emisie-recepþie sau de recepþie legal autorizate, individuale sau de radioclub, membre ale unui club sau asociaþii afiliate la Federaþia Românã de Radioamatorism ( F.R.R. ), care folosesc un singur indicativ, dintr-un singur amplasament. Staþiile cu indicative speciale sau autorizate sã foloseascã puteri peste cele regulamentare pot participa, însã vor fi considerate 'hors concours' ºi menþionate ca atare.
  Se vor respecta prevederile Regulamentului de radiocomunicaþii pentru serviciul de amator din Romania, Recomandarile IARU Reg.I privind competiþiile de UUS, corectitudine în trafic ºi fair-play.

  Categorii :
  ------------
  a.) Staþii individuale, care folosesc echipamente ºi antene proprietate personalã, indiferent de locaþie, însã fãrã a o schimba în timpul competiþiei.
  b.) Staþii de radioclub ºi restul participanþiilor care nu se încadreazã la categoria a.)

  Perioada :
  ------------
  Al doilea sfârºit de sãptãmânã complect ( sâmbãtã, duminicã ) a lunii august a unui an calendaristic.
  Concursul începe sâmbãtã la orele 14.00 UTC ( 16.00 ora localã dupã orarul de varã ) ºi dureazã pânã duminicã la orele 14.00 UTC.

  Benzi ºi moduri de lucru :
  ------------------------------
  Traficul de desfaºoarã în benzile de 144, 432 si 1296 MHz, nu existã etape de delimitare în timp pentru diferitele benzi.
  Pot fi folosite emisiuni de tip: A1A (CW), A3B (SSB), R3B (AM) ºi F3E / G3E (FM), în porþiunile de bandã recomandate de IARU Reg.I.
  Nu sunt admise legãturile radio folosind repetoare active sau pasive ( EME, MS ) iar cele efectuate în fonie ( SSB, AM, FM ) în segmentul de bandã alocat telegrafiei sunt considerate nule.

  Traficul de concurs :
  ------------------------
  Se vor transmite mesaje de concurs compuse din controlul RST sau RS urmat de un numãr de ordine începând cu 001 ( separat pentru fiecare bandã ) care va fi incrementat cu o unitate la fiecare nouã legaturã, urmat imediat de QTH Locator-ul compus din 6 caractere. De exemplu:

  579KN35AJ în CW sau 59KN35AJ în FONIE

  Punctaj ºi scor final :
  ------------------------
  Se considerã o legaturã valabilã, dacã au fost înscrise corect ºi lizibil, în logurile de concurs a ambelor staþii participante, urmãtoarele date :
  - data ºi ora legãturii, cu o abatere de maxim 10 minute
  - banda de trafic
  - indicativul de apel a corespondentului
  - mesajul de concurs (RST QTH Locator)
  Pentru fiecare Kilometru al distanþei calculate între cele douã QTH-Locatoare se acordã un punct. Pentru calculul distanþei va fi folositã ecuaþia geometriei sferei având constanta 111.2.
  Logurile de concurs pot fi în format normal ( pe hârtie ) sau electronice ( text ASCII ) realizate de majoritatea programelor de log ºi vor avea urmãtoarele rubrici :
  nr.crt, data (dd,mm,yy), ora UTC, banda, indicativ, mesaj transmis, mesaj recepþionat, puncte calculate.
  Se recomandã sã nu se depãºescã 40 legãturi pe paginã, prima paginã va fi fila recapitulativã ( summary ) în format clasic.
  Poate fi utilizat orice program de log ºi gestionare a concursurilor de UUS IARU Reg.I, care respectã cerinþele de mai sus, ca de exemplu:

  -VHFTEST autor LA
  -TACLOG autor


  Scorul final este suma punctelor rezultate din calculul distanþei, nu existã multiplicator ºi nici factor de corecþie pentru benzile superioare.
  In cazul unor erori de înscriere a datelor în logul de concurs, se vor aplica penalizãri dupã cum urmeazã :
  pentru 1 eroare 25% din punctele legãturii
  pentru 2 erori 50%
  pentru 3 sau mai multe 100%
  Arbitrajul va fi asigurat de arbitri calificaþi ai F.R.R. care vor fi nominalizaþi public, clasamentul oficial în forma definitivã va fi realizat pânã la data de 1 noiembrie a anului în curs.
  Clasamentul final validat de Consiliul de administratie al F.R.R. este definitiv ºi inapelabil.
  Logurile de concurs ºi cele de control se vor expedia în termen de douã sãptãmâni ( data poºtei ) la adresele indicate de FRR. Contestaþiile privind traficul ºi aspectele tehnice se vor depune pânã cel târziu la data de 1 septembrie, aceiaºi scadenþã o au fiºele de observaþii ale arbitrilor de teren ( observatori ) delegaþi de F.R.R.
  Abaterile de la prezentul regulament se sancþioneazã conform Statutului Federaþiei Române de Radioamatorism, iar în cazuri extreme, de abateri grave ºi rea voinþã, la descalificarea din competiþie

  Clasamente :
  ---------------
  a. Staþii individuale, lucrând pe o singura bandã
  - 144 MHz
  - 432 MHz
  - 1296 MHz
  b. Staþii colective lucrând pe o singura bandã
  - 144 MHz
  - 432 MHz
  - 1296 MHz
  c. Staþii individuale lucrând pe douã sau mai multe benzi
  d. Staþii colective lucrând pe douã sau mai multe benzi
  e. Staþii de recepþie, indiferent de bandã

  Se vor întocmi liste separate cu staþiile 'hors concours' ºi cu cele care au trimis 'control LOG'.


  Premii ºi diplome :
  ---------------------
  Se va acorda titlul de Campion Naþional de Unde Ultrascurte ( UUS ) al României ºi drepturile cuvenite ( Tricou, Medalie, Diploma ) staþiilor ocupante ale locului I în clasamentele mai sus menþionate
  Staþiile clasate pe locurile 2 - 5 vor primi diplome ºi premii oferite de F.R.R. ºi eventuali sponsori.
 • Postat de Bata - YO2LAM la 2006-02-07 21:12:12 (ora Romaniei)
 • Am uitat sa mentionez ca este varianta pe care YO2IS a trimis-o la FRR, la cererea lui Vasile, YO3APG.
  73, Bata, YO2LAM

 • Postat de Ady - YO8SSX la 2006-02-07 23:03:13 (ora Romaniei)
 • Varianta lui yo2is este mult mai clara,si eu unul o sustin.Este mult mai corecta si cred ca multumeste pe foarte multi dintre noi cu unele exceptii.73 Ady yo8ssx

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-08 06:22:25 (ora Romaniei)
 • Sper ca nu este o gluma!! Una din subiecte de discutie:"In cazul unor erori de înscriere a datelor în logul de concurs, se vor aplica penalizãri dupã cum urmeazã : pentru 1 eroare 25% din punctele legãturii pentru 2 erori 50% pentru 3 sau mai multe 100% " Ce inseamna eroare?
  "Se considerã o legaturã valabilã, dacã au fost înscrise corect si lizibil, în logurile de concurs a ambelor staþii participante, urmãtoarele date : - data si ora legãturii, cu o abatere de maxim 10 minute - banda de trafic - indicativul de apel a corespondentului - mesajul de concurs (RST QTH Locator)" ======== Pentru ce se acorda o penalizare de 25%? Daca de exemplu in loc de YO2IS este YO2II trecut in una din loguri se scade 25%, sau daca in una din loguri este trecut KN33AW in loc de KN34AW se scade tot 25%. Aceste greseli duc ori la o legatura inexistenta, ori la erori de punctaj; sa numai vorbim ca poate apara YO5BAK in loc de YO5BAK/P! si atunci se scade la 50%! Sau apare in una din loguri YO3HHH cu KN34BJ iar in alta YO3HHS cu KN34DJ, tot 50% minus! Si se mai doreste arbitrare electronica! Si nu este singura din regulamentul propus. Asta se doreste? 73 Pit

 • Postat de Lingvay Iosif - YO5AVN la 2006-02-08 08:38:55 (ora Romaniei)
 • postat de Pit, YO3JW la data de 2006-02-07 20:27:30 (ora Romaniei)
  (scos la reforma - adica pensie) si altele - multumesc pentru frumoasele cuvinte adresate. Si mai vrei sa fi cadru didactic! La TV este undeva o vorba: "rusinica!" Sanatate Joska! - HEI HEI - vezi amice - "dupa fapta si rasplata!" Cine seamana furtuna ......... In ceea ce ma priveste, ai vazut o buna perioada de timp v-am lasat in pace sa comentati ce si cum vreti la adresa mea - NU am intervenit - pana cand a sarit mustarul - am intrat in "moara" - nu de altceva, dar altfel lumea ar fi crezut ca chiar asa este si ca aveti dreptate. Uite asa m-am hotarat sa NU MAI IERT NIMIC! Deci ref . la "rusinica" eu zic ca e valabil pentru cel - cei care au inceput!
  In rest nici o problema - se pare ca de activitatea mea profesionala , de experienta si stiinta mea in domeniul pe care-l practic inca este NEVOIE si se pare ca este apreciat - pe plan YO - recent sunt semne clare ca si pe plan international. In rest cum zici si TU - sanatate sa avem! - si "aparama doamne de "preteni", ca de dusmani ma descurc si singur!
  73-GL
  Joska

 • Postat de de dusmani ma descurc si singur - la 2006-02-08 11:08:35 (ora Romaniei)
 • O mostra de ..........."Cu o saptamina inainte
  scris de LINGVAY Iosif , 08.02.2006, 02:11
  IMPARTIALULE - bati campii in continuare - cu toate 'amenintarile anterioare privind incetatul!
  Faptele penale sunt fapte penale - pozele in discutie compilate AU fost realizate intr-un loc unde este afisat marcajul "FOTOGRAFIATUL INTERZIS" - marcaj care se pare intentionat nu a fost cuprins in cadru de catre expertul fotogaraf. Aceste poze REALIZATE IN LOC NEPERMIS - prezinta imaginea ................ si ce e mai grav are marcate coordonatele geografice - care la randul lor: DACA sunt reale -fapta penala este si mai grava - DACA sunt false "pentru derutarea inamicului" - inseamna ca pur si simplu s-a facut atac la persoana mea. In toate variantele ramane FOTOGRAFIA din locatia marcata "fotografiatul interzis". In rest, cu calitatea de cadru didactic si pericolul social in acest cadru, utilizarea tehnicii si infrastructurii IT a institutiei in alte scopuri etc. - raman valabile.
  In concluzie - daca NU se autosesizeaza cine trebuie - eventual (si vad ca o cautati cu lumanarea)- am sa o fac eu - acolo unde trebuie - evident pentru ca sa aiba efectul scontat!" inceputul pe FORUM !

 • Postat de Codrut - YO3DMU la 2006-02-08 12:26:00 (ora Romaniei)
 • Nu vreau sa fac o comparatie intre regulamentele propuse. Doar cateva comentarii la regulamentul propus de YO2IS:..........Principala observatie este ca respectivul regulament schimba complet tipul de concurs. Facand analogie cu un concurs de atletism, se inlocuieste proba de 100m cu proba de maraton. Incep sa conteze mai mult echipamentele folosite decat abilitatile operatorului. Nu stiu daca e bine sau rau, dar e altceva. Sincer, nici mie nu-mi place un concurs cu etape multe si scurte, dar vad totusi un astfel de concurs ca fiind mult mai apropiat de un Campionat National Sportiv...............Alte cateva observatii: cum nu se admit legaturile in fonie efectuate in portiunea de banda pentru CW, nu ar trebui sa se permita nici legaturile FM (sau AM)in zona de SSB.................. 579001KN35AJ, nu 579KN35AJ. Presupun ca a fost doar o scapare in cadrul exemplelor prezentate cu mesajele de concurs ce se transmit...............concursul are loc pe 12-13 August, iar logurile se expediaza in 2 saptamani (data postei). Termenul pentru contestatii este 1 Septembrie. Ce se poate contesta daca nu se poate publica nici macar un clasament provizoriu pana la aceasta data?..............."Se considerã o legaturã valabilã, dacã au fost înscrise corect si lizibil, în logurile de concurs a ambelor staþii participante, urmãtoarele date : - data si ora legaturii, cu o abatere de maxim 10 minute - banda de trafic - indicativul de apel a corespondentului - mesajul de concurs (RST QTH Locator)", iar mai apoi " In cazul unor erori de înscriere a datelor în logul de concurs, se vor aplica penalizãri dupã cum urmeazã : pentru 1 eroare 25% din punctele legãturii pentru 2 erori 50% pentru 3 sau mai multe 100%". Sa inteleg ca se acorda totusi puncte pentru o legatura care nu este considerata valabila? Sau penalizarile se refera doar la numarul de ordine, care vad ca nu conteaza ca legatura sa fie considerata valabila?......................"Categorii : ------------ a.) Staþii individuale, care folosesc echipamente ºi antene proprietate personalã, indiferent de locatie, însa fara a o schimba în timpul competitiei. b.) Statii de radioclub si restul participantilor care nu se încadreazã la categoria a)".............In clasamente apar categoriile "statii individuale" si "statii colective". Rezulta ca se considera ca fiind statii colective atat statiile de club, cat si cei care lucreaza pe indicativul propriu, dar folosesc echipamentele altui radioamator? Chiar si cei ce se duc singuri pe munte, sau stau acasa, dar folosesc un transceiver sau o antena imprumutata? ...Oricum nu ajuta cu nimic, unii dintre cei care se duc in grup in portabil si lucreaza toti de la aceeasi statie vor da in continuare puncte doar cui trebuie.........73 Codrut YO3DMU

 • Postat de un ham - la 2006-02-08 20:04:38 (ora Romaniei)
 • Cred ca cel mai bine sa ne schimbam pasiunea pt radioamatorism cu alta ,iar daca nu aveti idee cu ce intrebati pe aci si se va gasi cineva sa va raspunda........,sau sa va indrume,vreun "Gica contra" ca de concursuri cu asa regulament nu stiu cui ii mai arde sa participe.....o sa va facem o statuie din .....ca sa va aduca noroc 73

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2006-02-09 01:36:09 (ora Romaniei)
 • As descrie cele doua propuneri de regulamente pentru CN de UUS astfel: varianta YO3JW o varianta cu caracter sportiv si cu prea putin timp pentru hobby, iar varianta lui YO2IS o varianta in evident ham-spirit IARU, ce lasa loc si pentru performanta. Chiar daca este evident ce varianta agreez eu personal, voi incheia doar cu un multumesc Pit si Szigy pentru munca depusa in a ne face cunoscute cele doua propuneri. Astept insa cu interes sa vad ce urmeaza ... 73 de Adrian

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2006-02-09 08:58:28 (ora Romaniei)
 • Draga Adrian - Donilor (adica cei ce se identifica, adica cei ce semneaza materialul postat)- Cu toata straduinta mea eu NU gasesc "varianta" yo2IS ca sa pot sa ma pronunt. Tot ce am gasit este un fel de proiect de proiect (predraft)postat de YO2LAM. Nu stiu in ce masura YO2IS a mandatat pe cineva ca sa-l reprezinte in aceasta actiune. Deci , inainte de a spune parerea despre "varianta 2IS" eu zic sa asteptam sa apara varianta semnata chiar de maestru Sigi! 73+GL Joska - yo5AVN

 • Postat de Lingvay Iosif - YO5AVN la 2006-02-09 09:13:18 (ora Romaniei)
 • Fata de postarea anterioara - se impune precizarea ca: pentru evitarea confuziilor ar trebui ca propunerea lui YO2IS sa nu sa faca in cadrul acestui articol. Pur si simplu - sa fie postat ca un articol NOU, cu termen de propuneri concrete limitat (de exemplu 2 saptamani) si ceea ce este si mai important - CONDITIONAREA postarii observatiei / propunerii de IDENTIFICAREA prealabila a intervenientului! Altfel, fiti convinsi ca se va ajunge tot la o "tocana ROSIE" ca si in cazul de fata. Succese nebanuite -! 73+GL, Joska - yo5AVN

 • Postat de Lingvay Iosif - YO5AVN la 2006-02-09 14:10:00 (ora Romaniei)
 • Pentru a va informa corect despre "profilul moral" si calitatea de HAM/ OM a unora din "grupul de elita" a lui YO3JW - si ca sa vedeti cine face discutii si observatii la adresa CN UUS, va redau in continuare un pasaj din corespondenta mea. Sper sa fie edificator:
  TE SALUT JOSKA, SUNT YO5OHY ZOLI,TE ROG SA ACCEPTI SCUZELE MELE DIN CAUZA LOGULUI,A FOST O PROBLEMA DESTUL DE MARE CU MAI MULTE LOGURI DE FAPT,,L AM RUGAT PE CLAUDIU YO5OHZ SA MI TRIMITA EL LOGUL PRIN NET EU NU AM AVUT ACCES LA NET ATUNCI,DAR NU A FACUT TREABA ASTA, AM CREZUT CA E UN PRIETEN PENTRU CA ALTADATA MA AJUTAT CU ASTFEL DE PROBLEME,SA SUPARAT PE MINE NU STIU DIN CE CAUZA SI NU STIU DIN CE MOTIVE,RECUNOSC A FOST VINA MEA NU TREBUIA SA II DAU LOGURI TREBUIA SA TRIMIT CU MINUTA MEA,DAR AM INVATAT O LECTIE.LOGURILE PE HIRTIE SUNT SI ACUM LA EL SI LOGUL LUI YO5OPH, = JOSKA TE ROG SA MA SCUZI SI CEILALTI RADIOAMATORI CARE AU FOST DEPUNCTATI DIN VINA MEA ...73 SI SA AUZIM NUMAI DE BINE.
  LINGVAY Iosif wrote:
  Draga Prietene!
  In rezultatele anuntate la CN UUS 2005 indicativul tau figureaza la "LIPSA LOG" Chiar asa este - ai lucrat si ai omis sa transmiti log-ul?
  73-GL
  Joska
  YO5AVN
  -------------------------------------------------------------------------------
  Relax. Yahoo! Mail virus scanning helps detect nasty viruses!
  Cred ca orice comentariu este de prisos! Cei ce se aseamana se aduna!
  73+GL, Joska

 • Postat de Pierre - VE2PIJ la 2007-08-15 16:15:09 (ora Romaniei)
 • at
  http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=275

  # Comentariu postat de gheorghe andrei radulescu YO4AUP la data de 2006-01-24 11:06:04 (ora Romaniei)
  celor care vor sa descopere roata in acest viespar al ukw-ului romanesc le recomand cu caldura o documentare bibliografica la aceasta adresa: http://pages.infinit.net/ve2pij/vucrrfc.html

  change URL above for this new one
  http://www.geocities.com/vhfdx2/vucrrfc.html

 • Postat de chisca - (neradioamator) la 2009-04-26 00:39:22 (ora Romaniei)
 • atata a-ti f u t u i t regulamentele astea incat doar daca te lasi de fraier mai participi ...
  pe vremuri se faceau adevarate expeditii pentru un concurs de uus...vara, iarna , cu soba in spate, se mergea la portabil...de cand e pit si compania s-a dus de rapa totul...dati-i si lui pit o diploma de campion universal la toate sporturile, sa poata crapa linistit si sa vina vremuri mai bune!

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Un nou proiect pentru competitii nationale UUS"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact