hamradioshop.ro
Articole > Echipamente si constructii radio Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

ANTENĂ PLIATĂ, DE BANDĂ LARGĂ, PENTRU SPAŢII MICI - 1.8MHz la 30 MHz

(WFL Wideband Folded Antenna 1.8 - 30MHz)

Valericã Costin YO7AYH

Antene miracol nu exist?. Aceast? anten? a fost special creat? pentru spatii mici, cum ar fi locatiile ambasadelor, sau ale unor societ?ti comerciale cu sediul în alte t?ri, unde spatiile sunt limitate si nu se poate întinde un dipol de m?rime întreag?.

Antena WFL, confectionat? de compania RF Systems, este o anten? de band? larg?, atât pentru emisie, cât si pentru receptie, pe oricare dintre frecventele cuprinse între 1.8 si 30 MHz, cât si pentru banda de 6 m. Ea este o anten? foarte compact?, m?surând numai 7.5 x 1 metri, putând fi amplasat? aproape în orice locatie.

Antena WFL, produs? de RF Systems, nu este o anten? miracol, ci doar o bucl? magnetic?, cu o circumferint? total? de 32 m, pliat? astfel încât s? m?soare numai 7.5 x 1 metri. Dispozitivul de adaptare incorporat mentine o impedant? de 50 ohmi si un VSWR (raport de unde stationare în tensiune) între 1.3:1 pân? la 1.7:1, pentru întreg spectrul de frecvente de la 1.8 la 30 MHz.

Antenele mici (mai scurte decât un dipol obisnuit) au o eficient? mai mic? decât a antenelor cu lungimea întreag? (full size), deci si antena WFL nu este o exceptie de la aceast? regul?. Deoarece antenele mai scurte produc semnale mai putin puternice, este extrem de important ca nivelul de zgomot s? fie mentinut sc?zut. Antena WFL este o anten? de zgomot sc?zut, deoarece se bazeaz? pe principiul buclei magnetice.

În ciuda unui semnal mai putin puternic, inteligibilitatea acelui semnal va fi mult mai bun?. S? fim cinstiti, nu este atât de important cât de puternic este un semnal, ci cât de clar sun?.

Caracteristici:

 • Lungime: numai 7.5 m;
 • Emite si receptioneaz? pe oricare din frcventele cuprinse între 1.8 MHz si 30 MHz si nu necesit? accord;
 • Impedanta de intrare 50 ohmi;
 • Alimentare cu cablu coaxial de 50 ohmi;
 • Maxim 200 W, PEP (ICAS?);
 • În mod usual raportul de unde VSWR este mai mic de 1.7:1 si nu este necesar un cuplor de anten? (antenna tuner).
 • Zgomot ultra sc?zut, suprim? interferentele de mare intensitate, produse de om, cât si cele cauzate de desc?rc?rile electrice din atmosfer?.
 • Constructie profesional?;
 • Protejat? împotriva desc?rc?rilor electrostatice;
 • Are un balun-shock incorporat, care face ca ecranul cablului coaxial s? nu radieze, reducând simtitor perturbatiile în spectrul frecventelor de radiodifuziune si televiziune.
 • Complet protejat? împotriva apei (waterproof), f?când posibil lucrul pe orice vreme;
 • Rezist? la vânt cu viteze de pân? la 200 km/h.

  Ca si binecunoscutele antene magnetice, în form? de bucl?, antena WFL ofer? un nivel de zgomot extrem de sc?zut si suprim? interferentele produse de om (probabil de aparatele electrocasnice).

  Este ideal? pentru spatii mici. Multi radioamatori nu pot lucra pe benzile joase de unde scurte, din lips? de spatiu pentru antene. Antenele care necesit? spatii mai mici, cum ar fi verticalele, au în general o bad? îngust? si necesit? contragreut?ti (radiale) eficiente ca plan de p?mânt pentru RF, cât si cuploare de anten? (antenna tuners), la care acordul trebuie ref?cut dac? frecventa se schimb?.

  Majoritatea operatorilor statiilor de radioamatori, comerciale, guvernamentale si militare sufer? de lipsa de spatiu. În special ambasadele sufer? de lipsa de spatiu pentru antene, pentru pozarea contragreut?tilor la antenele vertiale, cât si de interferente de mare intensitate la locatiile lor.

  La solicitarea guvernului olandez, compania RF Systems a produs antena WFL, cu caracteristicile tehnice mentionate mai sus. Initial aceast? anten? a fost utilizat? de statiile militare si guvernamentale, dar acum ea poate fi utilizat? si de statiile comerciale si de radioamatori.

  Antena WFL este o bucl? cu circumferinta de 32 m. Prin plierea laturilor c?tre centru, antena este convertit? într-o bucl? rectangular? de 7.5 x 1 metri. Datorit? acestor dimensiuni mici antena poate fi amplasat? aproape în orice locatie: în curte, în gr?din?, între horn si un copac/gard, sau chiar în balcoane. Un spatiu de numai 5 m de p?mânt este suficient dac? antena se instaleaz? la un unghi de 30 grade. În?ltimea minim? recomandat? a celui mai de jos punct al antenei este de 4 m, desi aceast? în?ltime poate fi si mai mic?, dar cu performante mai slabe pentru anten?.

  Interferentele cauzate de desc?rc?rile atmosferice, cât si cele produse de om au o intensitate ridicat? în spectrul de frecvente de sub 10 MHz. În orase sau în zonele industriale, zgomotele si interferentele captate de o anten? long wire pe banda de 80 m sunt la nivelul de S4 pân? la S6. Acest lucru împiedic? receptionarea statiilor cu semnale mai slabe. Interferentele cauzate de electricitatea static? din atmosfer?, cât si cele produse de om, deterioreaz? raportul dintre componentele electric? (E) si magnetic? (H) ale undelor radio, compromitând în principal componenta electric?.

  Avantajul acestei antene bucl? este c?, pe frecvente joase, unde dimensiunile exterioare ale buclei sunt mici în comparatie cu lungimea de und?, antena r?spunde în principal la componenta magnetic? H a undelor radio. Astfel, o anten? bucl? mic? este mult mai putin sensibil? la interferentele si zgomotele produse de om, în comparatie cu o anten? vertical? sau long. Depinzând de situatia local?, nivelul de zgomot în benzile cele mai joase din spectrul HF poate sc?dea la S1 si S2, îmbun?t?tind nivelul de receptie al statiilor slabe.

  Banda larg? a acestei antene face posibil? operarea f?r? antenna tuner. Impedanta antenei WFL difer? de impedanta unei bucle magnetice circulare, datorit? formei rectangulare pliate. P?rtile laterale ale antenei sunt pliate c?tre centru, f?când posibil? adaptarea impedantei antenei la impedanta de 50 ohmi a transceiverului, pe întreg spectrul de frecvente de lucru. Toate elementele de corectie de faz?, acordare si adaptare sunt montate în interiorul tubului central al antenei.

  Partea de jos a tubului central, amplasat? lâng? conector, contine un transformator de adaptare de putere mare, bazat pe tehnologia transferului magnetic. Transformatorul este bobinat cu sârm? de argint, izolat? cu teflon, pe o ferit? special? produs? de RF Systems. Aceast? ferit? este, deasemenea, folosit? de RF Systems la balunul magnetic cu sârm? lung? (? Magnetic Longwire Balun, MLB), la antenna T2FD (Terminated Tilted Folded Dipole) si la un isolator de protectie de putere pentru desc?rc?ri electrice atmosferice. Acest transformator asigur? adaptarea pe o band? larg? si o simetrie perfecta a buclei de antenna. Un shock de curent încorporat previne radiatia cablului coaxial al antenei. Acest lucru reduce drastic perturbatiile în spectrul frecventelor de radiodifuziune (BCI) si televiziune (TVI). Una dintre caracteristice remarcabile ale tehnologiei de transfer magnetic este aceea c? nu exist? nicio conexiune galvanic? între anten? si transceiver. Un câmp magnetic transfer? numai semnalele de RF, cu pierderi ultra sc?zute, mai mici de 0.3 dB. Separarea între anten? si transceiver asigur? ca desc?rc?rile electrice atmosferice în vecin?tatea locatiei statiei, s? nu deterioreze transceiverul. Un desc?rc?tor în gaze, dimensionat la 10000 A, pune la mas? vârfurile de tensiune înalt?, care pot apare între conductorul central si ecranul cablului coaxial, asigurând o protectie avansat? a transceiverului.

  Mijlocul si partea superioar? a tubului central contin retele de fazare si adaptare, care împreun? cu transformatorul de adaptare asigur? adaptarea antenei la 50 ohmi, pentru tot domeniul de frecvente de la 1.8 MHz la 30 MHz. Spre deosebire de popularele antene magnetice în form? de bucl?, care necesit? reacordul cu fiecare schimbare de frecvent?, la antena WFL nu este necesar? reacordarea. Retelele de adaptare utilizeaz? componente de înalt? calitate, cum ar fi condensatori pentru curenti mari, cu tensiunea de lucru de 10 kV. Toate componentele sunt înglobate în r?sin? poliuretanic?, pentru izolare si protectie împotriva umidit?tii. Dac? antena este amplasat? in conformitate cu manualul de instructiuni (la cel putin 4 m de sol si la distant? de acoperisurile sau structurile metalice), atunci raportul de unde stationare în tensiune VSWR, în benzile de amatori, va varia numai între 1.3:1 si 1.7:1. Aceste valori sunt destul de mici si fac inutil? utilizarea unui antenna tuner pentru majoritatea transceiverlor de amatori. Dac? transceiverul are incorporat un antenna tuner, atunci corectiile necesare pentru asigurarea unui VSWR 1:1 sunt atât de mici încât antenna tuner-ul nu produce pierderi.

  Antena WFL are o constructie profesional?. Initial, destinat? pentru uzul militar si guvernamental, antena a fost proiectat? s? lucreze în orice climat, de la cel polar pân? la cel tropical, cât si pentru mediul marin. Pentru constructia antenei au fost folosite numai materiale de înalt? calitate, cum ar fi plasticuri rezistente la orice vreme si la razele ultraviolete ale soarelui. Sfoara utilizat? la ancorare este f?cut? din tes?tur? Dracon, rezistent? la razele ultraviolete ale soarelui si care rezist? la o fort? de rupere mai mare de 400 kg. Antena poate rezista la viteze de vânt mai mari de 200 km/h. Tubul central, umplut cu spum? poliuretanic?, este rezistent la ap?. Sârma antenei este f?cut? din lit? de cupru, preîntins?, f?r? continut de oxygen (probabil nu are nici un fel de oxizi) num?rând 50 de fire de 0.25 (probabil mm). Aceast? sârm? litat?, f?cut? special conform cerintelor RF Systems, este acoperit? cu o manta transparent? din poliuretan, rezistent? la ultraviolete si rezistent? la poluarea din atmosfer?. Avantajul sârmei f?r? continut de oxigen este c? sârma nu oxideaz? si rezistenta electric? a sârmei r?mâne sc?zut?. Pentru protejarea conectorilor antenei SO 239 - PL 239 este utilizat un plastic în care este introdus? o vaselin? rezistent? la apa de mare.

  Diagrama de radiatie a antenei

  Dimensiunile exterioare ale antenei sunt extreme de mici în comparatie cu lungimile de und? ale frecventelor sub 10 MHz. Acest lucru conduce la o diagram? de radiatie/receptie aproape omnidirectional? pe benzile 1.8 MHz si 3.5 MHz. Pe banda de 80 m anomalia este mai mica de 2 dB (vezi Fig. 1).

  La frecvente putin mai ridicate, dimensiunile exterioare ale antenei sunt mai putin mici în comparatie cu lungimile de und?, si diagrama de radiatie/receptie devine mai mult sau mai putin oval? (vezi Fig.3), dar înc? mentine o respectabil? caracteristic? omnidirectional?, în comparatie cu un dipol, sau cu antena cu trapuri W3DZZ.

  Se recomand? ca antena s? fie amplasat? cât mai sus fat? de sol. În anumite cazuri, acest lucru nu este posibil si radiatia vertical? va fi influentat?. În Fig.2 (?) este ar?tat? diagrama de radiatie/receptie în plan vertical pentru banda de 3.5 m, în situatia în care antenna este amplasat? la 4 m deasupra solului. Pe benzile cele mai joase, energia este radiat? direct în sus, la unghiuri mari. Acest lucru nu este un dezavantaj.

  Comunicatiile în Europa (pe o raz? de 600 km) pe aceste frecvente se realizeaz? totdeauna prin reflexii pe ionosfer?. Semnalele DX de la distante mari vin în anten? la unghiuri mici. În Fig.2 se vede c? semnalele care sosesc lu un unghi de 15 grade sunt cu 12 dB (2 puncte S) mai sc?zute decât semnalele care vin la unghiuri mari. Acest lucru nu se întâmpl? numai la receptie.

  Din acest motiv noi afirm?m c? antenna WFL nu este o antenna pentru DX pentru benzile joase. Pe benzile de frecvente mai mari, diagrama de radiatie devine mai bun? pentru semnale DX la unghiuri mici. Pe banda de 21 MHz, un semnal care vine în anten? la 15 grade este doar cu 7 dB (1 punct S) mai slab ca un semnal care soseste la unghiuri mari (vezi Fig.4).

  Antene miracol nu exist?. RF Systems, ca produc?tor profesional al acestei antene, informeaz? în mod real despre caracreristicile acestei antene pentru a preveni asupra astept?rilor dincolo de posibilit?tile practice ale antenei. Antena WFL nu este un miracol. În lumea antenelor nu se poate obtine un câstig într-un domeniu, f?r? un cost în alt domeniu al performantelor. Orice anten? mic? este un compromis. Antena cu cea mai mare eficient? este un dipol alimentat cu linie aerian? în form? de sc?rit?, amplasat? la minimum un sfert de lungime de und? (cel mai bine la o jum?tate de lungime de und?) fat? de p?mânt, pentru c? dac? este amplasat? la în?ltimi mai mici fat? de p?mânt, pierderile cauzate de disipatia în sol cresc considerabil. Pentru banda de 80 m acest lucru înseamn? un dipol de cca. 41 m lungime, amplasat la o în?ltime de cel putin 21 m. Orice reducere a lungimii dipolului, sau a în?ltimii de amplasare înseamn? o reducere a eficientei. Micsorarea antenei înseamn? o arie de captare mai mica. Din cauza faptului c? va trebui s? se fac? adaptarea unei rezistente de radiatie mai mica si a unei reactante capacitive, la impedanta caracteristic? a cablului de 50 ohmi, vor apare pierderi. Cu cât antena este mai mic?, cu atât mai mari vor fi pierderile, si în general, l?rgimea de band? a antenei va fi mai mic?. Este bine cunoscut c? antenele elicoidale pentru benzile de 80 m si 40 m au o eficient? de ordinul a 2% pân? la 5%, dar dac? ele nu au un bun plan de p?mânt pentru RF, atunci aceste cifre pot fi chiar mai mici. Un cuplor de anten? bun poate adapta o anten? mic? la impedanta de 50 ohmi, dar pe cheltuiala puterii transmise, din care o parte se va pierde în cuplor. Totusi, pierderile din puterea de transmisie nu constituie o problem? atât de grav?, cum cred unii amatori. De exemplu, se poate reduce puterea de iesire a unui emit?tor de la 100 W la 25 W (75% pierderi), iar corespondentul va observa o sc?dere în intensitatea semnalului de numai un punct S. Evident, fiecare se str?duieste pentru rapoarte de S9, dar comunicatia este posibil? si cu semnale de intensitate S6 sau S7.

  Operarea pe banda de 6 m

  Pentru aplicatiile militare, antena WFL poate lucra pân? la 54 MHz, dar cu un VSWR sub 2:1, deci operarea între 30 si 54 MHz este posibil?. Totusi antena WFL este mai mare decât este necesar pentru banda de 6 m si datorit? adapt?rii la 50 ohmi, eficienta este mai sc?zut? ca a unui diplol. Deoarece o anten? pentru banda de amatori de 6 m (50 la 52 MHz) necesit? numai 3 m lungime, recomand?m folosirea unui dipol pentru aceast? band?. Antena WFL este o anten? pentru spatiu mic, nu este o anten? pentru DX.

  În comparatie cu antenele verticale, sau cu antenele alimentate la un cap?t, antena WFL are avantajul c? este simetric? si nu are nevoie de un plan de p?mânt pentru RF. Pe benzile de 160 m, 80 m si 40 m, antena WFL este extrem de mic? în comparatie cu lungimile de und? ale acestor benzi si în consecint? eficienta ei este considerabil mai sc?zut? în comparatie cu dipolii de m?rime întreag?, sau cu alte antene mari. Totusi, pentru c? antena se bazeaz? pe principiul buclei magnetice, nivelul de zgomot si de interferente este extrem de sc?zut, astfel încât raportul semnal-zgomot al statiei receptionate este adeseori mult mai bun în comparatie cu al unei antene verticale, sau cu al unei antene filare scurtate, alimentat? la un cap?t, chiar dac? intensitatea semnalului este mai mic?. Antena WFL este o anten? cu zgomot sc?zut si în ciuda indicatiilor mai sc?zute ale S-metrului, multe semnale slabe vor putea fi întelese, datorit? zgomotului sc?zut.

  Pe benzile joase de radioamatori, aceast? anten? nu este un înlocuitor al antenelor de m?rime întreag?. Operatorii care au posibilitatea s? instaleze o anten? de 25 pân? la 40 m, la o în?ltime sufucient?, nu au nevoie de aceast? anten?. Totusi, dac? nu aveti spatiu pentru antenele din benzile de 80 si 40 m, veti fi surprinsi de performantele multiband? ale antenei WFL.

  Articolul original despre aceast? anten? poate fi g?sit la urm?toarea adres? de internet: http://ham.srsab.se/antennas/rfsystems.html (http://www.deltron.nl/WFL.pdf)

  Alte produse interesante ale firmei RF Systems pot fi g?site la urm?toarea adres?: www.rf-systems.nl

  Valericã Costin YO7AYH

  Articol aparut la 24-2-2006

  23832

  Inapoi la inceputul articolului
 • Comentarii (20)  

 • Postat de Dan - YO6OMD la 2006-02-24 14:05:52 (ora Romaniei)
 • Foarte interesanta constructia, recomandata pentru
  instalare intr-un spatiu redus, singurul minus este pretul 319Euro +transport si taxe de la
  http://www.thiecom.de.
  La http://ham.srsab.se/ pretul este de 520Euro.

 • Postat de samoila ionut - la 2006-02-24 16:49:58 (ora Romaniei)
 • interesanta antena mai ales pt cei care nu au destul spatiu pt un loop sau chiar un long wire

 • Postat de Pit, YO3JW - la 2006-02-25 16:40:54 (ora Romaniei)
 • Dar de fapt cum se construieste? Si daca ai mai mult de 100 W pep ce te faci!

 • Postat de Valericã COSTIN - YO7AYH la 2006-02-25 17:19:59 (ora Romaniei)
 • Pentru Pit,
  Nu stiu cum se construieste. Antena este unul din produsle firmei RF Systems. O gãsesti descrisã si la http://www.rf-systems.nl . Puterea maxima admisã este de 200 W PEP. Mã intereseaã astfel de antene pentru cã blocul meu se va acoperi cu tablã si nu voi mai putea tine piloni pentru antene pe bloc.

  Pentru Dan
  Eu na am gãsit pretul antenei la http://www.thiecom.de Te rog dã-mi si mie mai multe informatii unde pot gãsi pretul.

 • Postat de Cells - la 2006-02-26 00:50:33 (ora Romaniei)
 • Cred ca s-a mai construit ceva asemanator la adresa:
  http://www.antenna.it/commercial/cq.htm
  Cred ca merita incercata.

 • Postat de EMIL - YO3SV la 2006-03-01 21:08:59 (ora Romaniei)
 • Acum 20-25 de ani asemenea articole apareau prin aprilie ; poate s-au schimbat obiceiurile, sigur si eu am mai imbatrinit, o fi gripa aviara ?!Saracu Marconi.

 • Postat de Kui Andrei -Emeric - YO2LXB la 2006-03-02 11:46:17 (ora Romaniei)
 • Interesant articolul,tinand cond de marimea antenei si de spatiu este ceva care ar putea sa intereseze pe mai multi,dar apare o problema .....daca cineva stie si de unde se pot(daca se pot)procura asemenea antene sau productia lor este limitata ca numar.Daca da va rog frumos un email la adresa sus mentionata.Va multumesc frumos pentru amabilitate.73!de yo2lxb/Andy/Resita

 • Postat de Kui Andrei-Emeric - YO2LXB la 2006-03-02 11:49:33 (ora Romaniei)
 • Am citit anuntul referitor la achizitie/pret/mod de comanda.....mai tarziu,din neatentie am omis articolul...mea culpa ....tnx m-am lecuit cu pretul...73!yo2lxb

 • Postat de Zoli - YO2CPV la 2006-03-07 14:18:39 (ora Romaniei)
 • Am construit prin anii 90 o antena delta-lup de circa 42 m. pliata la un dreptunghi de 10/2m (alimentata prin simetrizor cu tor de ferita; rezultatele au fost dezastroase (mregea mult mai prost pe toate benzile decit un dipol simetric de 42m)..... totusi ca experiment voi incerca sa vedem ce se obtine (m-am prins cum trebuie legate elementele pliate).73 de la YO2CPV

 • Postat de Valericã COSTIN - YO7AYH la 2006-03-09 11:25:51 (ora Romaniei)
 • Stimati colegi radioamatori,
  Am primit scrisori de la radioamatori în care sunt rugat sã dau detalii de constructie a acestei antene. NU DETIN ASTFEL DE DETALII, eu doar am tradus articolul. Asa cum a mentionat Dan, YO6OMD, pretul acestei antene este de 319 euro si poate fi gãsit la o listã de preturi la adresa: http://www.thiecom.de
  73's de YO7AYH

 • Postat de Dan - YO6OMD la 2006-03-09 16:28:05 (ora Romaniei)
 • Aici gasiti cateva poze cu detalii despre antena.
  http://www.rys.nl/wfla
  la varianta in engleza nu sunt aratate iar pretul
  de vanzare este de 349 Euro.

 • Postat de mihai - YO la 2006-03-15 19:15:40 (ora Romaniei)
 • salut este interesanta antena daca tot ati publicata ta ti si constuctia ei cu relee 73

 • Postat de sorel - YO7BCO la 2006-03-15 19:23:08 (ora Romaniei)
 • domnule yo7ayh antena prezentata de dv aici nu e buna de nimic. va rog frumos nu mai dati date eronate si nu mai prezentati tot felul de prostii,ai lasati radioamatori sasi foloseasca optim si putinul material pe care il au la disponibil.nu le taiati dv aripile de radioamatori cu nimicuri.

 • Postat de Valericã COSTIN - YO7AYH la 2006-03-16 08:56:29 (ora Romaniei)
 • Pentru Sorel, YO7BCO
  Domnule Sorel, eu nu oblig pe nimeni sã-si cumpere o astfel de antenã. Pur si simplu am tradus un articol, care se gãseste pe pagina de internet mentionatã. Am vrut sã informez si pe ceilalti colegi radioamatori despre aceastã antenã. Sunt convins cã nu am gresit cu nimic traducând acest articol. Dacã articolul nu vã place, vã rog sã mergeti la adresa de sait mentionatã în traducerea mea si veti gãsi articolul în original. Dupã ce îl veti citi, vã rog sã trimiteti si celor de la RF Systems aceleasi reprosuri pe care mi le-ati adresat mie.

  Lui Mihai YO, Nu detin date de constructie, as încerca si eu sã o confectionez, dacã as detine datele ei.

  73's de YO7AYH

 • Postat de Laszlo Vasile - YO2AHW la 2006-03-25 09:27:49 (ora Romaniei)
 • Hmm! Transformator de adaptare bobinat cu sarma de argint pe o ferita "speciala" prod. RF Systems este ce ne trebuie exact!!! Ce specialitate lui peste o fi, ce, sarma de cupru 99% no fi buna? Totu-i degeaba daca nu sunt detalii de constructie. De aia este constructie profesionala. 73! de Vasile YO2AHW din Arad.

 • Postat de Érico - PP5EF la 2006-10-12 19:29:03 (ora Romaniei)
 • Please details of the union of the coax.
  Tanks. 73

 • Postat de Ion - YO8RXK la 2007-08-22 21:39:46 (ora Romaniei)
 • Antena descrisa in articol este destul de buna raport la consumul de materiale si eficienta. Nu e o lucrare pentru snobi!!

 • Postat de florin - NU SUNT RADIOAMATOR la 2008-10-25 00:24:14 (ora Romaniei)
 • Are cineva idee unde pot gasi antena asta?

 • Postat de iuly - (neradioamator) la 2010-01-06 15:23:59 (ora Romaniei)
 • Doresc sa cumpar aceasta antena - intreb daca stie cineva vreun magazin in Bucuresti. Multumesc!

 • Postat de Vakarcs Szilard - YO6VSR la 2010-05-23 00:04:23 (ora Romaniei)
 • Am studiat problema acestei antene. Pe scurt, este o antena cu rezistenta neinductiva de 800 ohm, care, impreuna cu balunul de adaptare realizeaza sa ai impedanta de 50 ohmi. Antena pare sa functioneze bine, dar consuma energie de la statie, in plus, compromite toate antenele din jur, functionand ca un grid dip de absorbtie. Daca ai 2-300 de wati si nu conteaza daca se pierde jumatate in emisie, este antena potrivita pentru amator.

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "ANTENĂ PLIATĂ, DE BANDĂ LARGĂ, PENTRU SPAŢII MICI - 1.8MHz la 30 MHz"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact