hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti
Legislatie

Legea 4/2006 privitoare la tariful vamal de import

Romeo Catalin Gales YO4RST

Din ianuarie 2006 a intrat in vigoare legea 4/2006 din care prezint partea care intereseaza radioamatorii. Se poate observa ca pozitiile tarifare care ne intereseaza raman exceptate de la plata taxelor vamale. Ramane de platit TVA care se aplica la valoarea in vama a produselor. Aplicarea legii se face conform Codului vamal din 2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 350/19.04.2006. care poate fi gasit la adresa http://www.cdep.ro/proiecte/2005/600/80/8/leg_pl688_05.pdf

La valoarea în vamă, conform prevederilor art. 1 din acordul prevăzut la alin. (1), în măsura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse în pret, se includ:

a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate până la frontiera română;

b) cheltuielile de încărcare, de descărcare şi de manipulare, conexe transportului, ale mărfurilor din import aferente parcursului extern;

c) costul asigurării pe parcurs extern.

Alte taxe nu sunt necesare pentru importul efectuat de persoane fizice. In cazul in care se intentioneaza punerea pe piata sunt bineinteles necesare alte avize si autorizatii.

LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora

Parlamentul României adoptă prezenta lege

N.R. Pozitiile tarifare care intereseaza radioamatorii sunt marcate cu rosu.

Art. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2006, denumirea şi clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi taxele vamale aferente acestora se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 49/2005.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
--------------------------------------------------
pa = Număr perechi
p/st = Număr de bucăţi
100 p/st=100 bucăţi
1000 p/st=1000 bucăţi
---------------------------------------------------
CAPITOLUL 85: MAŞINI, APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PĂRŢI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ŞI SUNET; PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE
Note de Capitol
1.Capitolul exclude:
a)păturile, pernele, sacii şi articolele similare încălzite electric; îmbrăcămintea şi încălţămintea încălzite electric, apărătorile de urechi şi alte articole încălzite electric care sunt purtate de persoane;
b)articolele de sticlă de la poziţia 70.11;
c)mobilele încălzite electric de la Capitolul 94.
2.Articolele susceptibile de a fi clasificate la poziţiile de la 85.01 până la 85.04, pe de o parte, şi la poziţiile 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 sau 85.42, se clasifică la acestea din urmă cinci poziţii.
Cu toate acestea, redresoarele cu vapori de mercur cu cuvă metalică se clasifică la poziţia 85.04.
3.Poziţia 85.09 cuprinde numai următoarele aparate electromecanice de tipurile utilizate în mod obişnuit în scopuri casnice:
a)aspiratoarele de praf, inclusiv aspiratoarele pentru materiale uscate şi pentru materiale umede, maşinile de lustruit parchetul, aparatele de măcinat şi amestecat alimente, storcătoarele de fructe şi legume, de orice greutate;
b)alte aparate în greutate maximă de 20 kg, cu excepţia ventilatoarelor şi hotelor aspirante de evacuare sau recirculare cu ventilator încorporat, cu sau fără filtre (poziţia 84.14), maşini centrifuge de uscat rufe (poziţia 84.21), maşinile de spălat veselă (poziţia 84.22), maşinile de spălat rufe (poziţia 84.50) prese şi alte maşini de călcat (poziţia 84.20 sau 84.51, în funcţie de faptul că este vorba de calandre sau nu), maşinile de cusut (poziţia 84.52), foarfecele electrice (poziţia 84.67) şi aparatele electrotermice (poziţia 85.16).
4.Se consideră circuite imprimate în sensul poziţiei 85.34, circuitele obţinute prin dispunerea pe un suport izolant, prin orice procedeu de imprimare (de exemplu încrustare, electrodepunere, corodare) sau prin tehnologia circuitelor numite " în strat", de elemente conductoare, contacte sau alte componente imprimate (de exemplu inductanţe, rezistenţe, capacităţi), singure sau combinate între ele, după o schemă prestabilită, cu excepţia oricărui element care poate să producă, să redreseze, să moduleze sau să amplifice un semnal electric (de exemplu elementele semiconductoare).
Expresia circuite imprimate nu cuprinde nici circuitele combinate cu alte elemente decât cele obţinute în timpul procesului de imprimare, nici rezistenţele, condensatoarele sau bobinele discrete. Totuşi, circuitele imprimate pot să fie prevăzute cu elemente de conexiune neimprimate.
Circuitele în strat (subţire sau gros) care conţin elemente pasive şi active obţinute în timpul aceluiaşi proces tehnologic se clasifică la poziţia 85.42.
5.În sensul poziţiilor 85.41 şi 85.42, se consideră ca:
5.1.A)Diode, tranzistori şi dispozitive asemănătoare cu semiconductori, dispozitivele din această categorie a căror funcţionare se bazează pe variaţia rezistivităţii sub influenţa unui câmp electric;
5.2.B)Circuite integrate şi micromontaje electronice:
a)circuitele integrate monolitice în care elementele circuitului (diode, tranzistori, rezistenţe, capacităţi, interconexiuni etc.) sunt create în interiorul (în mod esenţial) şi la suprafaţa unui material semiconductor (de exemplu siliciu dopat), formând un tot indisociabil;
b)circuitele integrate hibride care reunesc, într-un mod practic indisociabil, pe acelaşi substrat izolant (sticlă, ceramică etc.), elemente pasive (rezistenţe, capacităţi, interconexiuni etc.), obţinute prin tehnologia circuitelor cu strat subţire sau gros şi elemente active (diode, tranzistori, circuite integrate monolitice etc.) obţinute prin tehnologia semiconductorilor. Aceste circuite pot să cuprindă, de asemenea, componente distincte;
c)micromontajele de tipul blocuri turnate, micromodule sau similare, formate din componente distincte, active sau active şi pasive, reunite şi conectate între ele.
Pentru articolele definite în această Notă, poziţiile 85.41 şi 85.42 au prioritate asupra oricărei alte poziţii a Nomenclaturii la care ar putea fi clasificate în raport de funcţia lor,
6.Discurile, benzile şi alte suporturi de la poziţiile 85.23 sau 85.24 se clasifică la aceste poziţii, atunci când sunt prezentate cu aparatele cărora le sunt destinate.
Această notă nu se aplică acestor suporturi atunci când sunt prezentate împreună cu alte articole decât aparatele cărora le sunt destinate.
7.În sensul poziţiei 85.48, prin pile şi baterii de pile electrice "scoase din uz" şi acumulatoare electrice "scoase din uz" se înţeleg acelea care au devenit inutilizabile ca atare în urma sfărâmării, decupării, uzurii sau altor motive sau care nu sunt susceptibile de a fi reîncărcate.
Note de subpoziţii
1.Subpoziţiile 8519.92 şi 8527.12 cuprind numai cititoarele de casete şi radiocasete cu amplificator încorporat, fără difuzor încorporat, putând să funcţioneze fără sursă de energie electrică exterioară şi ale căror dimensiuni nu depăşesc 170 mm x 100 mm x 45 mm.
2.În sensul subpoziţiei 8542.10, expresia "cartele inteligente" se referă la cartelele care conţin în masa lor un circuit integrat electronic (microprocesor), de orice tip, sub forma unei microplachete şi sunt prevăzute sau nu cu o pistă magnetică.
Note complementare
1.Subpoziţiile 8519.10, 8519.21, 8519.29. 8519.31 şi 8519.39. nu conţin aparatele de reproducere a sunetului cu citire cu fascicul laser, care se clasifică la codurile tarifare 8519.99.12 sau 8519.99.18.
2.Nota de subpoziţii 1 se aplică, mutatis mutandis, codurilor tarifare 8520.32.30 şi 8520.33.30.


Codul Denumirea mărfii UM supl Taxa
tarifar vamală
85.01 Motoare şi generatoare %
electrice, cu excepţia
grupurilor electrogene:
8501.10 - Motoare de o putere de
maximum 37,5 W:
8501.10.10 - - Motoare sincron de o putere p/st 15
de maximum 18 W
- - Altele:
850110.91 - - - Motoare universale p/st 15
8501.10.93 - - - Motoare de curent p/st 15
alternativ
8501.10.99 - - - Motoare de curent p/st 15
continuu
* 8501.20.00 - Motoare universale de o p/st 15
putere peste 37,5 W
- Alte motoare de curent
continuu; generatoare de curent
continuu:
* 8501.31.00 - - De o putere de maximum 750 p/st 15
W
8501.32 - - De o putere peste 750 W,
dar de maximum 75 kW:
* 8501.32.20 - - - De o putere peste 750 W, p/st 15
dar de maximum 7,5 kW
* 8501.32.80 - - - De o putere peste 7,5 kW, p/st 15
dar de maximum 75 kW
* 8501.33.00 - - De o putere peste 75 kW, p/st 15
dar de maximum 375 kW
8501.34 - - De o putere peste 375 kW:
8501.34.50 - - - Motoare de tracţiune p/st 15
- - - Altele, de o putere:
8501.34.92 - - - - Peste 375 kW, dar de p/st 15
maximum 750 kW
* 8501.34.98 - - - - Peste 750 kW p/st 15
8501.40 - Alte motoare de curent
alternativ, monofazate:
* 8501.40.20 - - De o putere de maximum 750 p/st 15
W
* 8501.40.80 - - De o putere peste 750 W p/st 15
- Alte motoare de curent
alternativ, polifazate:
* 8501.51.00 - De o putere de maximum 750 W p/st 15
8501.52 - - De o putere peste 750 W,
dar de maximum 75 kW:
* 8501.52.20 - - - De o putere peste 750 W, p/st 15
dar de maximum 7,5 kW
* 8501.52.30 - - - De o putere peste 7,5 kW, p/st 15
dar de maximum 37 kW
* 8501.52.90 - - - De o putere peste 37 kW, p/st 15
dar de maximum 75 kW
8501.53 - - De o putere peste 75 kW:
8501.53.50 - - - Motoare de tracţiune p/st 15
- - - Altele, de o putere:
* 8501.53.81 - - - - Peste 75 KW, dar de p/st 15
maximum 375 KW
8501.53.94 - - - - Peste 375 kW, dar de p/st 15
maximum 750 kW
8501.53.99 - - - - Peste 750 kW p/st 15
- Generatoare de curent
alternativ (alternatoare):
8501.61 - - De o putere de maximum 75
kVA:
* 8501.61.20 - - - De o putere de maximum p/st 15
7,5 kVA
* 8501.61.80 - - - De o putere peste 7,5 p/st 15
kVA, dar de maximum 75 kVA
* 8501.62.00 - - De o putere peste 75 kVA, p/st 15
dar de maximum 375 kVA
* 8501.63.00 - - De o putere peste 375 kVA, p/st 15
dar de maximum 750 kVA
8501.64.00 - - De o putere peste 750 kVA p/st 15
85.02 Grupuri electrogene şi
convertizoare rotative
electrice:
- Grupuri electrogene cu motor
cu piston cu aprindere prin
compresie (motoare diesel sau
semi-diesel):
8502.11 - - De o putere de maximum 75
kVA:
* 8502.11.20 - - - De o putere de maximum p/st 15
7,5 kVA
* 8502.11.80 - - - De o putere peste 7,5 p/st 15
kVA, dar de maximum 75 kVA
* 8502.12.00 - - De o putere peste 75 kVA, p/st 15
dar de maximum 375 kVA
8502.13 - - De o putere peste 375 kVA:
* 502.13.20 - - De o putere peste 375 kVA, p/st 15
dar de maximum 750 kVA
* 502.13.40 - - De o putere peste 750 kVA, p/st 15
dar de maximum 2000 kVA
* 502.13.80 - - De o putere peste 2000 kVA p/st 15
8502.20 Grupuri electrogene cu motor cu
piston cu aprindere prin
scânteie motoare cu explozie):
* 8502.20.20 - De o putere de maximum 7,5 p/st 15
kVA
* 8502.20.40 - De o putere peste 7,5 kVA, p/st 15
dar de maximum 375 kVA
* 8502.20.60 - De o putere peste 375 kVA, p/st 15
dar de maximum 750 kVA
* 8502.20.80 - De o putere peste 750 kVA p/st 15
Alte grupuri electrogene:
* 8502.31.00 - Pentru energie eoliană p/st 15
8502.39 - Altele:
* 8502.39.20 - - Turbogeneratoare p/st 15
* 8502.39.80 - - Altele p/st 15
* 8502.40.00 - Convertizoare rotative 15
electrice
8503.00 Părţi care pot fi recunoscute
ca fiind destinate exclusiv sau
în principal maşinilor de la
poziţiile 85.01 sau 85.02:
8503.00.10 - Frete nemagnetizate - 15
- Altele:
8503.00.91 - - Turnate sau mulate, din - 15
fontă, fier sau oţel
8503.00.99 - - Altele - 15
85.04 Transformatoare electrice,
convertizoare electrostatice
(de exemplu redresoare), bobine
de reactanţă şi de inductanţă:
8504.10 - Balasturi pentru lămpi sau
tuburi cu descărcare:
8504.10.20 - - Bobine de reactanţă, p/st 15
inclusiv cele cuplate cu un
condensator
* 8504.10.80 - - Altele p/st 15
- Transformatoare cu dielectric
lichid:
8504.21.00 - - De o putere de maximum 650 p/st 15
kVA
8504.22 - - De o putere peste 650 kVA,
dar de maximum 10 000 kVA:
8504.22.10 - - - De o putere peste 650 p/st 15
kVA, dar de maximum 1600 kVA
8504.22.90 - - - De o putere peste 1600 p/st 15
kVA, dar de maximum 10 000 kVA
8504.23.00 - - De o putere peste 10 000 p/st 15
kVA
- Alte transformatoare:
8504.31 - - De o putere de maximum 1
kVA:
- - - Transformatoare de
măsură:
* 8504.31.21 - - - - Pentru măsurarea p/st 15
tensiunii
* 8504.31.29 - - - - Altele p/st 15
8504.31.80 - - - Altele p/st 15
8504.32 - - De o putere peste 1 kVA,
dar de maximum 16 kVA:
* 8504.32.20 - - - Transformatoare de măsură p/st 15
8504.32.80 - - - Altele p/st 15
8504.33.00 - - De o putere peste 16 kVA, p/st 15
dar de maximum 500 kVA
8504.34.00 - - De o putere peste 500 kVA p/st 15
8504.40 - Convertizoare statice:
8504.40.30 - - De tipul celor folosite la p/st ex
aparate de telecomunicaţii,
maşini de prelucrare automată a
datelor şi unităţi ale acestora
- - Altele:
8504.40.40 - - - Redresoare cu p/st 15
semiconductor policristalin
- - - Altele:
* 8504.40.55 - - - - Încărcătoare de p/st 15
acumulatoare
- - - - Altele:
* 8504.40.81 - - - - - Redresoare - 15
- - - - - Onduloare
(inversoare):
8504.40.84 - - - - - - De o putere de - 15
maximum 7,5 kVA
8504.40.88 - - - - - - De o putere peste - 15
7,5 kVA
8504.40.90 - - - - - Altele - 15
8504.50 - Alte bobine de reactanţă şi
de inductanţă:
8504.50.20 - - De tipul celor folosite la ex
aparatele de telecomunicaţii şi
pentru alimentarea cu energie a
maşinilor de prelucrare
automată a datelor şi unităţi
ale acestora
* 8504.50.95 - - Altele - 15
8504.90 - Părţi:
- - De transformatoare, bobine
de reactanţă şi de inductanţă:
8504.90.05 - - Plăci cu asamblări de - ex
circuite imprimate pentru
produsele de la codul tarifar
8504.50.20
- - - Altele:
8504.90.11 - - - - Miezuri de ferită - 15
8504.90.18 - - - - Altele - 15
- - De convertizoare statice:
8504.90.91 - - - Plăci cu asamblări de - ex
circuite imprimate pentru
produsele de la codul tarifar
8504.40.30
8504.90.99 - - - Altele - 15
85.05 Electromagneţi, magneţi
permanenţi şi articole
destinate să devină magneţi
permanenţi după magnetizare;
platouri, mandrine şi
dispozitive magnetice sau
electromagnetice similare
pentru fixare; cuplaje,
ambreiaje, schimbătoare de
viteză şi frâne
electromagnetice; capete de
ridicare electromagnetice:
- Magneţi permanenţi şi
articole destinate să devină
magneţi permanenţi după
magnetizare:
8505.11.00 - - Din metal - 10
8505.19 - - Altele:
8505.19.10 - - - Magneţi permanenţi din - 10
ferită aglomerată
8505.19.90 - - - Altele - 10
8505.20.00 - Cuplaje, ambreiaje, - 10
schimbătoare de viteză şi frâne
electromagnetice
8505.30.00 - Capete de ridicare - 10
electromagnetice
8505.90 - Altele, inclusiv părţi:
8505.90.10 - - Electromagneţi - 10
8505.90.30 - - Platouri, mandrine şi - 10
dispozitive magnetice sau
electromagnetice similare, de
fixare
8505.90.90 - - Părţi - 10
85.06 Pile şi baterii de pile
electrice:
8506.10 - Cu bioxid de mangan:
- - Alcaline:
8506.10.11 - - - Pile cilindrice p/st 10
8506.10.15 - - - Pile buton p/st 10
8506.10.19 - - - Altele p/st 10
- - Altele:
8506.10.91 - - - Pile cilindrice p/st 10
8506.10.95 - - - Pile buton p/st 10
8506.10.99 - - - Altele p/st 10
8506.30 - Cu oxid de mercur:
8506.30.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.30.30 - - Pile buton p/st 10
8506.30.90 - - Altele p/st 10
8506.40 - Cu oxid de argint:
8506.40.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.40.30 - - Pile buton p/st 10
8506.40.90 - - Altele p/st 10
8506.50 - Cu litiu:
8506.50.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.50.30 - - Pile buton p/st 10
8506.50.90 - - Altele p/st 10
8506.60 - Cu aer-zinc:
8506.60.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.60.30 - - Pile buton p/st 10
8506.60.90 - - Altele p/st 10
8506.80 - Alte pile şi baterii de pile:
8506.80.05 - - Baterii uscate zinc/carbon, p/st 10
cu tensiunea de minimum 5,5 V,
dar de
maximum 6,5 V
- - Altele:
8506.80.11 - - - Pile cilindrice p/st 10
8506.80.15 - - - Pile buton p/st 10
8506.80.90 - - - Altele p/st 10
8506.90.00 - Părţi - 10
85.07 Acumulatoare electrice,
inclusiv separatoarele lor,
chiar de formă pătrată sau
dreptunghiulară:
8507.10 - Cu plumb, de tipurile
utilizate pentru demararea
motoarelor cu piston:
- - De o greutate de maximum 5
kg:
* 8507.10.41 - - - Care funcţionează cu p/st 15
electrolit lichid
* 8507.10.49 - - - Altele p/st 15
- - De o greutate peste 5 kg:
* 8507.10.92 - - - Care funcţionează cu p/st 15
electrolit lichid
* 8507.10.98 - - - Altele p/st 15
8507.20 - Alte acumulatoare cu plumb:
- - Acumulatoare de tracţiune:
* 8507.20.41 - - - Care funcţionează cu ce/el 15
electrolit lichid
* 8507.20.49 - - - Altele ce/el 15
- - Altele:
* 8507.20.92 - - Care funcţionează cu ce/el 15
electrolit lichid
* 8507.20.98 - - - Altele ce/el 15
8507.30 - Cu nichel-cadmiu:
* 8507.30.20 - - Închise ermetic p/st 15
- - Altele:
* 8507.30.81 - - - Acumulatoare de tracţiune ce/el 15
* 8507.30.89 - - - Altele ce/el 15
* 8507.40.00 - Cu nichel-fier p/st 15
8507.80 - Alte acumulatoare:
* 8507.80.20 - - Cu hidrură de nichel p/st 15
* 8507.80.30 - - Ion de litiu p/st 15
* 8507.80.80 - - Altele p/st 15
8507.90 - Părţi:
* 8507.90.20 - - Plăci pentru acumulatoare - 15
8507.90.30 - - Separatoare - 15
* 8507.90.90 - - Altele - 15
[85.08]
85.09 Aparate electromecanice cu
motor electric încorporat, de
uz casnic:
8509.10 - Aspiratoare de praf, inclusiv
aspiratoarele pentru materiale
uscate şi materiale umede:
8509.10.10 - - Pentru o tensiune de p/st 20
minimum 110 V
8509.10.90 - - Pentru o tensiune sub 110 V p/st 20
8509.20.00 - Aparate pentru lustruit p/st 20
parchetul
8509.30.00 - Aparate de mărunţit şi p/st 20
evacuat resturile de bucătărie
8509.40.00 - Aparate de tocat şi amestecat p/st 20
alimente; storcătoare de fructe
şi de legume
8509.80.00 - Alte aparate - 20
8509.90 - Părţi:
8509.90.10 - - Ale produselor care se - 20
clasifică la codurile tarifare:
8509.10.10, 8509.10.90 sau
8509.20.00
8509.90.90 - - Altele - 20
85.10 Maşini de ras, de tuns şi
maşini de epilat, cu motor
electric încorporat:
8510.10.00 - Maşini de ras p/st 10
8510.20.00 - Maşini de tuns p/st 10
8510.30.00 - Maşini de epilat p/st 10
8510.90.00 - Părţi 10
85.11 Aparate şi dispozitive
electrice de aprindere sau de
pornire pentru motoare cu
aprindere prin scânteie sau
prin compresie (de exemplu
magnetouri, dinamuri-magnetou,
bobine de aprindere, bujii de
aprindere sau de încălzire,
demaroare); generatoare (de
exemplu dinamuri, alternatoare)
şi conjunctoare-disjunctoare
utilizate cu aceste motoare:
* 8511.10.00 - Bujii de aprindere - 10
* 8511.20.00 - Magnetouri; dinamuri- - 10
magnetou; volanţi magnetici
* 8511.30.00 - Distribuitori; bobine de - 10
aprindere:
* 8511.40.00 - Demaroare, chiar funcţionând - 10
ca generatoare
* 8511.50.00 - Alte generatoare - 10
* 8511.80.00 - Alte aparate şi dispozitive - 10
8511.90.00 - Părţi - 10
85.12 Aparate electrice de iluminat
sau de semnalizare (cu excepţia
articolelor de la poziţia
85.39), ştergătoare de parbriz,
dispozitive antigivraj şi de
dezaburire, electrice, de
tipurile utilizate pentru
biciclete, motociclete sau
automobile*.
8512.10.00 - Aparate de iluminat sau de - 10
semnalizare vizuală de tipurile
utilizate pentru biciclete
8512.20.00 - Alte aparate de iluminat sau - 10
de semnalizare vizuală
8512.30.00 - Aparate de semnalizare - 10
acustică
8512.40.00 - Ştergătoare de parbriz, - 10
dispozitive antigivraj şi
dispozitive de dezaburire
8512.90.00 - Părţi - 10
85.13 Lămpi electrice portabile,
funcţionând cu ajutorul sursei
proprii de energie (de exemplu
cu pile, cu acumulatoare,
electromagnetice), altele decât
aparatele de iluminat de la
poziţia 85.12:
8513.10.00 - Lămpi - 10
8513.90.00 - Părţi - 10
85.14 Furnale şi cuptoare electrice
industriale sau de laborator,
inclusiv cele care funcţionează
prin inducţie sau prin pierderi
dielectrice; alte aparate
industriale sau de laborator
pentru tratarea termică a
materialelor prin inducţie sau
prin pierderi dielectrice:
8514.10 - Furnale şi cuptoare cu
rezistenţă (cu încălzire
indirecta):
8514.10.05 - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
- - Altele:
8514.10.10 - - - Cuptoare pentru brutărie, - 5
patiserie sau pentru biscuiţi
8514.10.80 - - - Altele - 5
8514.20 - Furnale şi cuptoare care
funcţionează prin inducţie sau
prin pierderi dielectrice:
8514.20.05 - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
- - Altele:
8514.20.10 - - - Care funcţionează prin - 5
inducţie
8514.20.80 - - - Care funcţionează prin - 5
pierderi dielectrice
8514.30 - Alte furnale şi cuptoare:
- - Cu raze infraroşii:
8514.30.11 - - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
8514.30.19 - - - Altele - 5
- - Altele:
8514.30.91 - - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
8514.30.99 - - - Altele - 5
8514.40.00 - Alte aparate pentru tratarea - 5
termică a materialelor prin
inducţie sau prin pierderi
dielectrice
8514.90 - Părţi:
8514.90.20 - - Pentru aparatele de la - ex
codurile tarifare 8514.10.05,
8514.20.05, 8514.30.11 sau
8514.30.91
8514.90.80 - - Altele - 5
85.15 Maşini şi aparate electrice
pentru lipire sau sudare (chiar
pentru tăiat, inclusiv cele cu
gaz încălzite electric) sau
care funcţionează cu laser sau
cu alte fascicule de lumină sau
de fotoni, cu ultrasunete, cu
fascicule de electroni, cu
impulsuri magnetice sau cu jet
de plasmă; maşini şi aparate
electrice pentru pulverizarea
la cald a metalelor sau a
materialelor metaloceramice:
- Maşinile şi aparatele pentru
lipirea tare sau moale:
8515.11.00 - - Ciocane şi pistoale de - 5
lipit
8515.19.00 - - Altele - 5
- Maşinile şi aparatele pentru
sudarea metalelor prin
rezistenţă:
8515.21.00 - - Complet sau parţial - 5
automatizate
8515.29 - - Altele:
8515.29.10 - - - Pentru sudarea - 5
îmbinărilor
8515.29.90 - - - Altele - 5
- Maşini şi aparate pentru
sudarea metalelor cu arc
electric sau cu jet de plasmă:
8515.31.00 - - Complet sau parţial - 5
automatizate
8515.39 - - Altele:
- - - Manuale, cu electrozi
înveliţi, cuprinzând
dispozitivele de sudare şi:
8515.39.13 - - - - Un transformator - 5
8515.39.18 - - - - Un generator sau un - 5
convertizor rotativ sau un
convertizor static
8515.39.90 - - - Altele - 5
8515.80 - Alte maşini şi aparate:
8515.80.05 - - Aparate de lipit fire de p/st ex
tipul celor utilizate pentru
fabricarea dispozitivelor
semiconductoare
- - Altele:
- - - Pentru tratamentul
metalelor:
8515.80.11 - - - - Pentru sudare p/st 5
8515.80.19 - - - - Altele p/st 5
- - - Altele:
8515.80.91 - - - - Pentru sudarea prin p/st 5
rezistenţă a materialelor
plastice
8515.80.99 - - - - Altele p/st 5
8515.90 - Părţi:
8515.90.10 - - Pentru maşinile de la codul - ex
tarifar 8515. 80.05
8515.90.90 - - Altele - 5
85.16 Încălzitoare de apă,
instantanee sau cu stocare şi
termoplonjoare electrice;
aparate electrice pentru
încălzirea localurilor, a
solului sau pentru utilizări
similare; aparate
electrotermice pentru coafură
(de exemplu uscătoare de păr,
căşti pentru coafură,
ondulatoare) sau pentru uscarea
mâinilor; fiare electrice de
călcat; alte aparate
electrotermice pentru uz
casnic; rezistenţe
încălzitoare, altele decât cele
de la poziţia 85.45:
8516.10 - Încălzitoare de apă,
instantanee sau cu stocare şi
termoplonjoare electrice:
- - Încălzitoare de apă:
8516.10.11 - - - Încălzitoare de apă p/st 15
instantanee
8516.10.19 - - - Altele p/st 15
8516.10.90 - - Termoplonjoare p/st 15
- Aparate electrice pentru
încălzirea localurilor, a
podelelor sau pentru utilizări
similare:
8516.21.00 - - Radiatoare cu acumulare de p/st 15
căldură
8516.29 - - Altele:
8516.29.10 - - - Radiatoare care p/st 15
funcţionează prin circularea
unui lichid
8516.29.50 - - - Radiatoare care p/st 15
funcţionează prin convecţie
- - - Altele:
8516.29.91 - - - - Cu ventilator p/st 15
încorporat
8516.29.99 - - - - Altele p/st 15
- Aparate electrotermice pentru
coafură sau pentru uscarea
mâinilor:
8516.31 - - Uscătoare de păr:
8516.31.10 - - - Căşti de uscare a părului p/st 15
8516.31.90 - - - Altele p/st 15
8516.32.00 - - Alte aparate pentru coafură - 15
8536.33.00 - - Aparate pentru uscarea p/st 15
mâinilor
8516.40 - Fiare electrice de călcat:
8516.40.10 - - Cu vapori p/st 15
8516.40.90 - - Altele p/st 15
8516.50.00 - Cuptoare cu microunde p/st 15
8516.60 - Alte cuptoare, maşini de
gătit, reşouri (inclusiv
plitele de gătit), grătare şi
rotisoare:
8516.60.10 - - Maşini de gătit p/st 15
- - Reşouri (inclusiv plitele
de gătit):
8516.60.51 - - - Pentru a fi încastrate p/st 15
8516.60.59 - - - Altele p/st 15
8516.60.70 - - Grătare şi rotisoare p/st 15
8516.60.80 - - Cuptoare pentru a fi p/st 15
încastrate
8516.60.90 - - Altele p/st 15
- Alte aparate electrotermice:
8516.71.00 - - Aparate pentru prepararea p/st 15
cafelei sau a ceaiului
8516.72.00 - - Maşini de prăjit pâine p/st 15
8516.79 - - Altele:
85)6.79.20 - - - Prăjitoare p/st 15
8516.79.70 - - - Altele p/st 15
8516.80 - Rezistenţe electrice
încălzitoare:
* 8516.80.20 - - Montate pe un suport din - 15
material izolant
* 8516.80.80 - - Altele - 15
8516.90.00 - Părţi - 15
85.17 Aparate electrice pentru
telefonic sau telegrafie prin
fir, inclusiv aparatele
telefonice pentru telefonie
prin fir, dotate cu receptor
CORDLESS (fără fir) şi aparate
pentru telecomunicaţii prin
curent purtător sau pentru
telecomunicaţii numerice
(digitale); videofoane:
- Aparate telefonice pentru
beneficiari, videofoane:
8517.11.00 - - Aparate telefonice pentru p/st ex
beneficiari, pentru telefonie
prin fir, cu receptor, fără fir
(CORDLESS)
8517.19 - - Altele:
8517.19.10 - - - Videofoane p/st ex
8517.19.90 - - - Altele - ex
- Telecopiatoare (faxuri) şi
teleimprimatoare:
8537.21.00 - - Telecopiatoare (faxuri) p/st ex
8517.22.00 - - Teleimprimatoare - ex
8517.30.00 - Aparate de comutare pentru - ex
telefonie sau telegrafie
8517.50 - Alte aparate, pentru
telecomunicaţie prin curent
purtător sau pentru
telecomunicaţii numerice
(digitale):
8517.50.10 - - Pentru telecomunicaţii prin ex
curent purtător
8517.50.90 - - Altele - ex
8517.80 - Alte aparate:
8517.80.10 - - Interfoane - ex
8517.80.90 - - Altele ex
8517.90 - Părţi:
- - Ale aparatelor pentru
telecomunicaţii prin curent
purtător de la codul tarifar
8517.50.10:
8517.90.11 - - - Subansamble electronice - ex
8517.90.19 - - - Altele - ex
- - Altele:
8517.90.82 - - - Subansamble electronice - ex
8517.90.88 - - - Altele - ex
85.18 Microfoane şi suporturile lor;
difuzoare, chiar montate în
carcasele lor; căşti de
ascultare (headphones şi
earphones), chiar combinate cu
un microfon şi ansambluri sau
seturi formate dintr-un
microfon şi unul sau mai multe
difuzoare; amplificatoare
electrice de audiofrecvenţă;
aparate electrice de
amplificare a sunetului:
8518.10 - Microfoane şi suporturile
lor:
8518.10.30 - - Microfoane având o bandă de - ex
frecvenţă între 300 Hz şi 3,4
KHz cu un diametru de maximum
10 mm şi o grosime de maximum
3mm, utilizate în
telecomunicaţii
* 8518.10.95 - - Altele - 20
- Difuzoare chiar montate în
carcasă:
* 8518.21.00 - - Difuzoare individuale - 20
montate în carcasă
* 8518.22.00 - - Difuzoare multiple montate - 20
în aceeaşi carcasă:
8518.29 - - Altele:
* 8518.29.30 - - - Difuzoare având o bandă p/st ex
de frecvenţă între 300 Hz şi
3,4 KHz cu un diametru de
maximum 50 mm, utilizate în
telecomunicaţii
* 8518.29.95 - - - Altele p/st 20
8518.30 - Căşti de ascultare
(headphones şi earphones),
chiar combinate cu un microfon
şi ansambluri sau seturi
formate dintr-un microfon şi
unul sau mai multe difuzoare:
8518.30.20 - - Aparate telefonice de linie - ex
* 8518.30.95 -- Altele - 20
8518.40 - Amplificatoarele electrice de
audiofrecvenţă:
8518.40.30 - - Utilizate în telefonie sau - 20
pentru măsurare
- - Altele
* 8518.40.81 - - - Cu un singur canal p/st 20
* 8518.40.89 - - - Altele p/st 20
* 8518.50.00 - Aparatele electrice de p/st 20
amplificare a sunetului
8518.90.00 - Părţi - 20
85.19 Patefoane şi gramofoane,
picupuri, cititoare de casete
şi alte aparate de reproducere
a sunetului, care nu
încorporează un dispozitiv de
înregistrare a sunetului:
8519.10.00 - Electrofoane care p/st 42
funcţionează prin introducerea
unei monede sau a unei fise
- Alte electrofoane:
8519.21.00 - - Fără difuzor p/st 42
8519.29.00 - - Altele p/st 42
- Patefoane, gramofoane şi
picupuri:
8519.31.00 - - Cu schimbarea automată a p/st 42
discului
8519.39.00 - - Altele p/st 42
8519.40.00 - Maşini pentru dictat p/st 42
- Alte aparate de reproducere a
sunetului:
8519.92.00 - - Cititoare de casete, de p/st 42
buzunar
8519.93 - - Alte cititoare de casete:
- - - De tipul celor utilizate
pentru automobile:
8519.93.31 - - - - Care folosesc un sistem p/st 42
de citire analog/numeric
(digital)
8519.93.39 - - - - Altele p/st 42
- - - Altele:
8519.93.81 - - - - Care folosesc un sistem p/st 42
de citire analog/numeric
(digital)
8519.93.89 - - - - Altele p/st 42
8519.99 - - Altele:
- - - Cu sistem de citire
optică prin fascicul laser:
8519.99.12 - - - - De tipul celor p/st 42
utilizate pentru automobile, cu
discuri compacte cu un diametru
de maximum 6,5 cm
8519.99.18 - - - - Altele p/st 42
8519.99.90 - - - Altele p/st 42
85.20 Magnetofoane şi alte aparate de
înregistrare a sunetului, chiar
încorporând un dispozitiv de
reproducere a sunetului:
8520.10.00 - Maşini pentru dictat care nu p/st 42
pot să funcţioneze fără o sursă
de energie exterioară
8520.20.00 - Maşini pentru recepţionat şi p/st ex
transmis mesaje telefonice
- Alte aparate de înregistrare
şi de reproducere a sunetului,
pe bandă magnetică:
8520.32 - - Numerice (digitale):
- - - Cu casete:
- - - - Cu amplificator şi unul
sau mai multe difuzoare,
încorporate:
8520.32.11 - - - - - Care pot să p/st 42
funcţioneze fără sursă de
energie exterioară
8520.32.19 - - - - - Altele p/st 42
8520.32.30 - - - - De buzunar p/st 42
8520.32.50 - - - - Altele p/st 42
- - - Altele:
8520.32.91 - - - - Care utilizează benzi p/st 42
magnetice pe bobine şi care
permit înregistrarea sau
reproducerea sunetului, fie pe
o singură viteză de 19 cm/s,
fie pe mai multe viteze, la
care viteza de 19 cm/s este
asociată numai cu viteze
inferioare
8520.32.99 - - - - Altele p/st 42
8520.33 - - Altele, cu casetă:
- - - Cu amplificator şi unul
sau mai multe difuzoare,
încorporate:
8520.33.11 - - - - Care pot să funcţioneze p/st 42
fără o sursă de energie
exterioară
8520.33.19 - - - - Altele p/st 42
8520.33.30 - - - De buzunar p/st 42
8520.33.90 - - - Altele p/st 42
8520.39 - - Altele:
8520.39.10 - - - Care utilizează benzi p/st 42
magnetice pe bobine şi care
permit înregistrarea sau
reproducerea sunetului, fie pe
o singură viteză de 19 cm/s,
fie pe mai multe viteze, la
care viteza de 19 cm/s este
asociată numai cu viteze
inferioare
8520.39.90 - - - Altele p/st 42
* 8520.90.00 - Altele p/st 42
85.21 Aparate de înregistrare sau de
reproducere videofonică, chiar
încorporând un receptor de
semnale videofonice:
8521.10 - Cu bandă magnetică
* 8521.10.20 - - De o lăţime de maximum 1,3 p/st 42
cm şi a căror viteză de rulare
este de maximum 50 mm pe
secundă
* 8521.10.95 - - Altele p/st 42
8521.90.00 - Altele p/st 42
85.22 Părţi şi accesorii care pot fi
recunoscute ca fund destinate
exclusiv sau în principal
aparatelor de la poziţiile
85.19 până la 85.21:
8522.10.00 - Cititoare fonografice - 25
8522.90 - Altele:
8522.90.30 - - Ace sau vârfuri; diamante, - 25
safire şi alte pietre preţioase
sau semipreţioase (naturale,
sintetice sau reconstituite)
pentru ace, montate sau nu
- - Altele:
- - - Ansamble electronice:
8522.90.41 - - - - Pentru produsele de la - ex
codul tarifar 8520.20.00
* 8522.90.49 - - - - Altele - 25
* 8522.90.70 - - - Ansambluri cu o singură - 25
casetă de o grosime totală de
maximum 53 mm, de tipul celor
utilizate pentru fabricarea
aparatelor de înregistrare şi
redare a sunetului
* 8522.90.80 - - - Altele - 25
85.23 Suporturi pregătite pentru
înregistrarea sunetului sau
pentru înregistrări similare,
dar neînregistrate, altele
decât produsele de la Capitolul
37:
- Benzi magnetice:
8523.11.00 - - De o lăţime de maximum 4 mm p/st ex
8523.12.00 - - De o lăţime peste 4 mm, dar p/st ex
de maximum 6,5 mm
8523.13.00 - - De o lăţime peste 6,5 mm p/st ex
8523.20 - Discuri magnetice:
8523.20.10 - - Rigide p/st ex
8523.20.90 - - Altele p/st ex
8523.30.00 - Cartele prevăzute cu o bandă p/st 25
magnetică
8523.90 - Altele
8523.90.10 - - Discuri pentru sisteme de p/st ex
citire prin fascicul laser cu
capacitatea de înregistrare de
maximum 900 megaocteţi, altele
decât cele care pot fi şterse
* 8523.90.30 - - Discuri pentru sisteme de p/st ex
citire prin fascicul laser cu
capacitatea de înregistrare de
peste 900 megaocteţi dar de
maximum 18 gigaocteţi, altele
decât cele care pot fi şterse
* 8523.90.90 - - Altele p/st ex
85.24 Discuri, benzi şi alte
suporturi pentru înregistrarea
sunetului sau pentru
înregistrări similare,
înregistrate, inclusiv
matriţele şi formele galvanice
pentru fabricarea discurilor,
cu excepţia produselor de la
Capitolul 37:
8524.10.00 - Discuri pentru electrofoane p/st 25
- Discuri pentru sisteme de
citire prin fascicul laser:
8524.31.00 - - Pentru reproducerea p/st ex
fenomenelor, altele decât sunet
sau imagine
8524.32 - - Numai pentru reproducerea
sunetului:
8524.32.10 - - - Cu diametrul de maximum p/st 25
6,5 cm
8524.32.90 - - - Cu diametrul peste 6,5 cm p/st 25
8524.39 - - Altele:
8524.39.10 - - - Pentru reproducerea p/st ex
reprezentărilor de
instrucţiuni, date, sunet şi
imagine înregistrate într-un
format binar şi capabile de a
fi manipulate sau accesate
interactiv de utilizator prin
intermediul unei maşini
automate de prelucrare a
datelor
- - - Altele:
8524.39.20 - - - - Discuri numerice p/st 25
versatile (DVD)
8524.39.80 - - - - Altele p/st 25
8524.40.00 - Benzi magnetice pentru p/st ex
reproducerea fenomenelor,
altele decât sunet sau imagine
- Alte benzi magnetice:
8524.51.00 - - De o lăţime de maximum 4 mm p/st 25
8524.52.00 - De o lăţime peste 4 mm, dar p/st 25
de maximum 6,5 mm
8524.53.00 - De o lăţime peste 6,5 mm p/st 25
8524.60.00 Cartele prevăzute cu o bandă p/st 25
magnetică
Altele:
8524.91.00 - Pentru reproducerea - ex
fenomenelor, altele decât sunet
sau imagine
8524.99 - Altele:
8524.99.10 - - Pentru reproducerea - ex
reprezentărilor de
instrucţiuni, date, sunet şi
imagine înregistrate într-un
format binar şi capabile de a
fi manipulate sau accesate
interactiv de utilizator prin
intermediul unei maşini
automate de prelucrare a
datelor
8524.99.90 - - - Altele - 25
85.25 Aparate de emisie pentru
radiotelefonie, radio
telegrafie, radiodifuziune sau
televiziune, chiar încorporând
un aparat de recepţie sau un
aparat de înregistrare sau de
reproducere a sunetului; camere
de televiziune; aparate de luat
imagini fixe şi alte camere
video cu înregistrare; aparate
fotografice numerice:
8525.10 - Aparate de emisie:
* 8525.10.20 - - Pentru radiotelegrafie sau p/st ex
radiotelefonie
8525.10.80 - - Altele p/st ex
8525.20 - Aparate de emisie care
încorporează un aparat de
recepţie:
* 8525.20.20 - - Pentru radiofonie celulară p/st ex
(telefoane mobile)
* 8525.20.80 - - Altele p/st ex
8525.30 - Camere de televiziune:
8525.30.10 - - Care conţin minimum 3 p/st 8
tuburi videocaptoare
8525.30.90 - - Altele
p/st 8
8525.40 - Aparate de luat imagini fixe
şi alte camere video cu
înregistrare; aparate
fotografice numerice:
- - Aparate de luat imagini
fixe; aparate fotografice
numerice:
8525.40.11 - - - Digitale (numerice) p/st ex
8525.40.19 - - - Altele p/st 8
- - Alte camere video:
8525.40.91 - - - Capabile să înregistreze p/st 8
numai sunetele şi imaginile
captate de o cameră de
televiziune
8525.40.99 - - - Altele p/st 8
85.26 Aparate de radiodetecţie şi de
radiosondaj (radar), aparate de
radionavigaţie şi aparate de
radiotelecomandă:
* 8526.10.00 - Aparate de radiodetecţie şi - 8
de radiosondaj (radar)
- Altele:
8526.91 - - Aparate de radionavigaţie:
* 8526.91.20 - - - Receptoare de p/st 8
radionavigaţie
* 8526.91.80 - - - Altele - 8
* 8526.92.00 - - Aparate de radiotelecomandă - 8
85.27 Aparate de recepţie pentru
radiotelefonie, radiotelegrafie
sau radiodifuziune, chiar
combinate, în acelaşi corp, cu
un aparat de înregistrare sau
de reproducere a sunetului sau
cu un ceas:
- Aparate receptoare de
radiodifuziune care pot să
funcţioneze fără o sursă de
energie exterioară, inclusiv
aparatele care pot recepţiona
atât radiotelefonie cât şi
radiotelegrafic:
8527.12 - - Radiocasetofoane de
buzunar:
8527.12.30 - - - Cu sistem de citire p/st 8
analog/numeric (digital)
8527.12.90 - - - Altele p/st 8
8527.13 - - Alte aparate combinate cu
un aparat de înregistrare sau
de reproducere a sunetului:
8527.13.10 - - - Cu sistem de citire prin p/st 8
fascicul laser
- - - Altele:
8527.13.91 - - - - Cu casetă şi sistem de p/st 8
citire analog/numeric (digital)
8527.13.99 - - - - Altele p/st 8
8527.19.00 - - Altele p/st 8
- Aparate de recepţie de
radiodifuziune care nu pot
funcţiona decât cu o sursă de
energie exterioară, de tipul
celor utilizate la automobile,
inclusiv aparatele care pot
recepţiona atât radiotelefonie
cât şi radiotelegrafic:
8527.21 - - Combinate cu un aparat de
înregistrare sau de reproducere
a sunetului:
- - - Capabile să recepţioneze
şi să decodifice semnalele RDS
(sistem de decodificare a
informaţiilor rutiere):
8527.21.20 - - - - Cu sistem de citire p/st 8
prin fascicul laser
- - - - Altele:
8527.21.52 - - - - - Cu casetă şi sistem p/st 8
de citire analog/numeric
(digital)
8527.21.59 - - - - - Altele p/st 8
- - - Altele:
8527.21.70 - - - - Cu sistem de citire p/st 8
prin fascicul laser
- - - - Altele:
8527.21.92 - - - - - Cu casetă şi sistem p/st 8
de citire analog/numeric
(digital)
8527.21.98 - - - - - Altele p/st 8
8527.29.00 - - Altele p/st 8
- Alte aparate receptoare de
radiodifuziune, inclusiv
aparatele care pot să
recepţioneze atât
radiotelefonic cât şi
radiotelegrafiei
8527.31 - - Combinate cu un aparat de
înregistrare sau de reproducere
a sunetului:
- - - Cu unul sau mai multe
difuzoare încorporate în
aceeaşi carcasă:
8527.31.11 - - - - Cu casetă şi sistem de p/st 8
citire analog/numeric (digital)
8527.31.19 - - - - Altele p/st 8
- - - Altele:
8527.31.91 - - - - Cu sistem de citire p/st 8
optică prin fascicul laser
- - - - Altele:
8527.31.93 - - - - - Cu casetă şi sistem p/st 8
de citire analog/numeric
(digital)
8527.31.98 - - - - - Altele p/st 8
8527.32 - - Necombinate cu un aparat de
înregistrare sau de reproducere
a sunetului, dar combinate cu
un ceas:
8527.32.10 - - - Radio-deşteptătoare p/st 8
8527.32.90 - - - Altele p/st 8
8527.39 - - Altele:
8527.39.20 - - - Fără amplificator p/st 8
încorporat
8527.39.80 - - - Cu amplificator p/st 8
încorporat
8527.90 - Alte aparate:
* 8527.90.20 - - Receptoare portabile pentru p/st ex
apelare, alertare sau căutare
(pager)
* 8527.90.80 - - Altele p/st 8
85.28 Aparate de recepţie de
televiziune, chiar încorporând
un aparat de recepţie de
radiodifuziune sau un aparat de
înregistrare sau de reproducere
a sunetului sau a imaginilor;
monitoare video şi proiectoare
video:
- Aparate de recepţie de
televiziune, chiar încorporând
un aparat de recepţie de
radiodifuziune sau un aparat de
înregistrare sau de reproducere
a sunetului sau a imaginilor:
8528.12 - - În culori:
8528.12.10 - - - Teleproiectoare p/st 42
8528.12.20 - - - Aparate combinate în p/st 42
aceeaşi carcasă cu un aparat de
înregistrare sau de reproducere
videofonică
- - - Altele:
- - - - Cu tub de imagine
încorporat:
- - - - - Prezentând un raport
lungime/înălţime a ecranului de
maximum 1,5 şi cu diagonala
ecranului:
8528.12.52 - - - - - - De maximum 42 cm p/st 42
8528.12.54 - - - - - - Peste 42 cm, dar de p/st 42
maximum 52 cm
8528.12.56 - - - - - - Peste 52 cm, dar de p/st 42
maximum 72 cm
8528.12.58 - - - - - - Peste 72 cm p/st 42
- - - - - Altele:
- - - - - - A căror parametri
de analiză sunt de maximum 625
linii şi cu diagonala
ecranului:
8528.12.62 - - - - - - - De maximum 75 cm p/st 42
8528.12.66 - - - - - - - Peste 75 cm p/st 42
8528.12.70 - - - - - - A căror parametri p/st 42
de analiză sunt de peste 625
linii
- - - - Altele:
- - - - - Cu ecran:
8528.12.81 - - - - - - Prezentând un p/st 42
raport lungime/înălţime a
ecranului sub 1,5
8528.12.89 - - - - - - Altele p/st 42
- - - - - Fără ecran:
- - - - - - Receptoare de
semnale videofonice (tunere):
8528.12.90 - - - - - - - Plăci cu p/st ex
asamblări de circuite imprimate
pentru încorporarea fizică în
maşinile automate de prelucrare
a datelor
8528.12.91 - - - - - - - Aparate cu p/st ex
microprocesor având încorporat
un modem pentru acces la
internet şi asigurând o funcţie
de schimb de informaţii
interactiv, de asemenea
susceptibil de a primi semnale
de televiziune module separate
având funcţia de comunicaţie)
- - - - - - - Altele:
8528.12.94 - - - - - - - - Digitale p/st 42
(numerice) (inclusiv cu
tehnologie mixtă digital-
analogică)
8528.12.95 - - - - - - - - Altele p/st 42
8528.12.98 - - - - - - Altele p/st 42
8528.13.00 - - Alb-negru sau altele p/st 42
monocrome
- Monitoare video:
8528.21 - - În culori:
- - - Cu tub catodic:
8528.21.14 - - - - Prezentând un raport p/st 42
lăţime/înălţime a ecranului sub
1,5
- - - - Altele:
8528.21.16 - - - - - Ai căror parametrii p/st 42
de analiză sunt de maximum 625
linii
8528.21.18 - - - - - Ai căror parametrii p/st 42
de analiză sunt peste 625 linii
8528.21.90 - - - Altele p/st 42
8528.22.00 - - Alb-negru sau altele p/st 42
monocrome
8528.30 - Videoproiectoare:
8528.30.05 - - Cu panouri plate de afişare p/st ex
(de exemplu un dispozitiv cu
cristale lichide), capabile să
afişeze informaţii digitale
generate de o maşină automată
de prelucrare a datelor
- - Altele:
8528.30.20 - - - Color p/st 42
8528.30.90 - - - Alb-negru sau altele p/st 42
monocrome
85.29 Părţi care pot fi recunoscute
ca fiind destinate exclusiv sau
în principal aparatelor de la
poziţiile 85.25 până la 85.28:
8529.10 - Antene şi reflectoare de
antene de toate tipurile; părţi
care se utilizează împreună cu
aceste articole:
- - Antene:
* 8529.10.13 - - - Antene de tipul celor - ex
utilizate la aparatele de
radiotelefonie şi
radiotelegrafie

8529.10.20 - - - Antene telescopice şi - 8
netelescopice pentru aparate
portabile şi aparate pentru
automobile
- - - Antene de exterior pentru
receptoare de radiodifuziune şi
de televiziune:
8529.10.31 - - - - Pentru recepţie prin - 8
satelit
8529.10.39 - - - - Altele - 8
* 8529.10.65 - - - Antene de interior pentru - 8
receptoare de radiodifuziune şi
de televiziune, inclusiv cele
ce trebuie încorporate
* 8529.10.75 - - - Altele - 8
8529.10.85 - - Filtre şi separatoare de - 8
antene
* 8529.10.99 - - Altele - 8
8529.90 - Altele:
8529.90.40 - - Părţi de aparate de la - ex
codurile tarifare 8525.10.20,
8525.20.20, 8525.20.80,
8525.40.11 şi 8527.90.20

- - Altele:
- - - Cutii şi carcase:
8529.90.51 - - - - Din lemn - 8
8529.90.59 - - - - Din alte materiale - 8
* 8529.90.60 - - - Subansamble electronice - 8
- - - Altele:
8529.90.81 - - - - Pentru camerele de - 8
televiziune de la subpoziţia
8525.30 şi aparatele de la
poziţiile 85.27 şi 85.28
* 8529.90.95 - - - - Altele - 8
85.30 Aparate electrice de
semnalizare (altele decât cele
pentru transmiterea de mesaje),
de securitate, de control sau
de comandă pentru căile ferate
sau similare, pentru căile
rutiere, fluviale, aeriene sau
locuri de parcare, instalaţii
portuare sau aeroporturi
(altele decât cele de la
poziţia 86.08):
8530.10.00 - Aparatele pentru căile ferate - 15
sau similare
8530.80.00 - Alte aparate - 15
8530.90.00 - Părţi - 15
85.31 Aparate electrice de
semnalizare acustică sau
vizuală (de exemplu sonerii,
sirene, tablouri de avertizare,
sisteme antifurt sau de
avertizare împotriva
incendiilor) altele decât cele
de la poziţiile 85.12 sau
85.30:
8531.10 - Sisteme antifurt sau de
avertizare împotriva
incendiilor şi aparatele
similare:
8531.10.20 - - De tipul celor utilizate p/st 15
pentru automobile
8531.10.30 - - De tipul celor utilizate p/st 15
pentru clădiri
* 8531.10.95 - - Altele p/st 15
8531.20 - Tablouri de avertizare
(panouri şi indicatoare) care
încorporează dispozitive cu
cristale lichide (LCD) sau cu
diode emiţătoare de lumină
(LED):
* 8531.20.20 - - Cu diode emiţătoare de - ex
lumină (LED)
- - Care încorporează
dispozitive cu cristale lichide
(LCD):
* 8531.20.40 - - - Care încorporează o - ex
matrice activă de dispozitive
cu cristale lichide (LCD)
* 8531.20.95 - - - Altele - ex
8531.80 - Alte aparate:
* 8531.80.20 - - Panouri plate de afişare - ex
* 8531.80.95 - - Altele - 15
8531.90 - Părţi:
8531.90.20 - - Pentru aparate de la - ex
subpoziţia 8531.20 şi codul
tarifar 8531.80.20
8531.90.80 - - Altele - 15
85.32 Condensatoare electrice, fixe,
variabile sau reglabile:
8532.10.00 - Condensatoare fixe destinate - ex
reţelelor electrice de 50/60
Hz, cu o putere reactivă de
minimum 0,5 kVAR (condensatoare
de putere)
- Alte condensatoare fixe:
8532.21.00 - - Cu tantal - ex
8532.22.00 - - Electrolitice cu aluminiu - ex
8532.23.00 - - Cu dielectric din ceramică, - ex
cu un singur strat
8532.24.00 - - Cu dielectric din ceramică, - ex
cu mai multe straturi
8532.25.00 - - Cu dielectric din hârtie - ex
sau din material plastic
8532.29.00 - - Altele - ex
8532.30.00 - Condensatoare variabile sau - ex
reglabile
8532.90.00 - Părţi - ex
85.33 Rezistenţe electrice (inclusiv
reostate şi potenţiometre)
altele decât cele pentru
încălzit:
8533.10.00 - Rezistenţe fixe cu carbon, - ex
aglomerate sau stratificate
- Alte rezistenţe fixe:
8533.21.00 - - Pentru o putere de maximum - ex
20 W
8533.29.00 - - Altele - ex
- Rezistenţe variabile
(inclusiv reostate şi
potenţiometre) bobinate:
8533.31.00 - - Pentru o putere de maximum - ex
20 W
8533.39.00 - - Altele - ex
8533.40 - Alte rezistenţe variabile
(inclusiv reostate şi
potenţiometre):
8533.40.10 - - Pentru o putere de maximum - ex
20 W
8533.40.90 - - Altele - ex
8533.90.00 - Părţi - ex
8534.00 Circuite imprimate:
- Care nu conţin decât elemente
conductoare şi de contact:
8534.00.11 - - Circuite multiple - ex
8534.00.19 - - Altele - ex
8534.00.90 - Care conţin alte elemente - ex
pasive

85.35 Aparatură pentru comutarea,
tăierea, protecţia, branşarea
racordarea sau conectarea
circuitelor electrice (de
exemplu întrerupătoare,
comutatoare, siguranţe,
eclatoare pentru paratrăsnete,
limitatoare de tensiune,
regulatoare de undă, prize de
curent, cutii de joncţiune sau
doze de legătură), pentru o
tensiune peste 1000 volţi:
8535.10.00 - Siguranţe şi întrerupătoare - 15
cu elemente fuzibile
- Întrerupătoare automate de
circuit (disjunctoare):
8535.21.00 - - Pentru o tensiune sub 72,5 - 15
kV
8535.29.00 - - Altele - 15
8535.30 - Separatoare şi
întrerupătoare:
8535.30.10 - - Pentru o tensiune sub 72,5 - 15
kV
8535.30.90 - - Altele - 15
8535,40.00 - Eclatoare pentru - 15
paratrăsnete, limitatoare de
tensiune şi regulatoare de undă
8535.90.00 - Altele - 15
85.36 Aparatură pentru comutarea,
tăierea, protecţia, branşarea,
racordarea sau conectarea
circuitelor electrice (de
exemplu întrerupătoare,
comutatoare, relee, siguranţe,
regulatoare de unde, fişe şi
prize de curent, dulii pentru
lămpi, cutii de joncţiune),
pentru o tensiune de maximum
1000 volţi:
8536.10 - Siguranţe şi întrerupătoare
cu elemente fuzibile:
8536.10.10 - - Pentru o intensitate de - 15
maximum 10 A
8536.10.50 - - Pentru o intensitate peste - 15
10 A, dar de maximum 63 A
8536.10.90 - - Pentru o intensitate peste - 15
63 A
8536.20 - Întrerupătoare automate de
circuit (disjunctoare):
8536.20.10 - - Pentru o intensitate de - 15
maximum 63 A
8536.20.90 - - Pentru o intensitate peste - 15
63 A
8536.30 - Alte aparate pentru protecţia
circuitelor electrice:
8536.30.10 - - Pentru o intensitate de 15
maximum 16 A
8536.30.30 - - Pentru o intensitate peste - 15
16 A, dar de maximum 125 A
8536.30.90 - - Pentru o intensitate peste - 15
125 A
- Relee:
8536.41 - - Pentru o tensiune de
maximum 60 V:
8536.41.10 - - - Pentru o intensitate de - 15
maximum 2 A
8536.41.90 - - - Pentru o intensitate - 15
peste 2 A
8536.49.00 - - Altele - 15
8536.50 - Alte întrerupătoare,
separatoare şi comutatoare:
8536.50.03 - - Întrerupătoare de curent - ex
alternativ constând din
circuite input şi output
cuplate optic (întrerupătoare
de curent alternativ cu
tiristor izolat)
8536.50.05 - - Întrerupătoare electronice, - ex
inclusiv întrerupătoare
electronice izolate termic,
constând dintr-un tranzistor şi
un circuit logic (tehnologie
chip-on-chip)
8536.50.07 - - Întrerupătoare - ex
electromecanice cu arc pentru
curenţi de maximum 11 A
- - Altele:
- - - Pentru o tensiune de
maximum 60 V:
8536.50.11 - - - - Cu buton - 15
8536.50.15 - - - - Rotative - 15
8536.50.19 - - - - Altele - 15
8536.50.80 - - - Altele - 15
- Dulii pentru lămpi, fişe şi
prize de curent:
8536.61 - - Dulii pentru lămpi:
8536.61.10 - - - Dulii Edison - 15
8536.61.90 - - - Altele - 15
8536.69 - - Altele:
8536.69.10 - - - Pentru cabluri coaxiale - ex
8536.69.30 - - - Pentru circuite imprimate - ex
8536.69.90 - - - Altele - 15
8536.90 - Alte aparate:
8536.90.01 - - Elemente prefabricate - 15
pentru trasee electrice
8536.90.10 - - Conexiuni şi elemente de - ex
contact pentru fire şi cabluri
8536.90.20 - - Verificatoare de discuri - ex
(wafers) semiconductoare
8536.90.85 - - Altele - 15
85.37 Tablouri, panouri, console,
pupitre, dulapuri şi alte
suporturi echipate cu mai multe
aparate de la poziţiile 85.35
sau 85.36, pentru controlul sau
distribuirea electricităţii,
inclusiv cele care incorporează
instrumente sau aparate de la
Capitolul 90, ca şi aparatele
cu comandă numerică, altele
decât aparatele de comutare de
la poziţia 85.17:
8537.10 - Pentru o tensiune de maximum
1000 V:
8537.10.10 - - Panouri de comandă numerică - 15
ce încorporează o maşină
automată de prelucrare a
informaţiilor
- - Altele:
8537.10.91 - - - Aparate de comandă cu - 15
memorie programabilă
8537.10.99 - - - Altele - 15
8537.20 - Pentru o tensiune peste 1000
V:
8537.20.91 - - Pentru o tensiune peste - 15
1000 V, dar de maximum 72,5 kV
8537.20.99 - - Pentru o tensiune peste - 15
72,5 kV
85.38 Părţi destinate exclusiv sau în
principal aparatelor de la
poziţiile 85.35, 85.36 sau
85.37:
8538.10.00 - Tablouri, panouri, console, - 15
pupitre, dulapuri şi alte
suporturi de la poziţia 85.37,
neechipate cu aparatele lor
8538.90 - Altele:
- - Pentru testarea discurilor
de semiconductoare de la codul
tarifar 8536.90.20:
8538.90.11 - - - Subansamble electronice - 15
8538.90.19 - - - Altele - 15
- - Altele:
8538.90.91 - - - Subansamble electronice - 15
8538.90.99 - - - Altele - 15
85.39 Lămpi şi tuburi electrice cu
incandescenţă sau cu
descărcare, inclusiv articole
numite "faruri şi protectoare
etanşe "şi lămpi şi tuburi cu
raze ultraviolete sau
infraroşii; lămpi cu arc:
* 8539.10.00 - Articole numite "faruri şi p/st 15
proiectoare etanşe"
- Alte lămpi şi tuburi cu
incandescenţă, cu excepţia
celor cu raze ultraviolete sau
infraroşii:
8539.21 - - Halogene, cu tungsten:
8539.21.30 - - - De felul celor utilizate p/st 15
pentru motociclete sau alte
autovehicule
- - - Altele, cu o tensiune:
8539.21.92 - - - - Peste 100 V p/st 15
8539.21.98 - - - - De maximum 100 V p/st 15
8539.22 - - Altele, cu o putere de
maximum 200 W şi cu o tensiune
peste 100 V:
8539.22.10 - - - Cu reflectoare p/st 15
8539.22.90 - - - Altele p/st 15
8539.29 - - Altele:
8539.29.30 - - - De felul celor utilizate p/st 15
pentru motociclete sau alte
autovehicule:
- - - Altele, cu o tensiune:
8539.29.92 - - - - Peste 100 V p/st 15
8539.29.98 - - - - De maximum 100 V p/st 15
- Lămpi şi tuburi cu
descărcare, altele decât cele
cu raze ultraviolete:
8539.31 - - Fluorescente, cu catod
cald:
8539.31.10 - - - Cu două socluri p/st 15
8539.31.90 - - - Altele p/st 15
8539.32 - - Lămpi cu vapori de mercur
sau de sodiu; lămpi cu
halogenură metalică:
8539.32.10 - - - Cu vapori de mercur p/st 15
8539.32.50 - - - Cu vapori de sodiu p/st 15
8539.32.90 - - - Cu halogenură metalică p/st 15
8539.39.00 - - Altele p/st 15
- Lămpi şi tuburi cu raze
ultraviolete sau infraroşii;
lămpi cu arc:
8539.41.00 - - Lămpi cu arc p/st 15
8539.49 - - Altele:
8539.49.10 - - - Cu raze ultraviolete p/st 15
8539.49.30 - - - Cu raze infraroşii p/st 15
8539.90 - Părţi:
8539.90.10 - - Socluri - 15
8539.90.90 - - Altele - 15
85.40 Lămpi, tuburi şi valve
electronice cu catod cald, cu
catod rece sau cu fotocatod (de
exemplu lămpi, tuburi şi valve
cu vid, cu vapori sau cu gaz,
tuburi redresoare cu vapori de
mercur, tuburi catodice, tuburi
şi valve pentru camere de
televiziune), altele decât cele
de la poziţia 85.39:
- Tuburi catodice pentru
receptoare de televiziune,
inclusiv tuburile pentru
monitoare video;
8540.11 - - În culori:
- - - Care prezintă un raport
lăţime/înălţime a ecranului sub
1,5 şi diagonala ecranului:
8540.11.11 - - - - De maximum 42 cm p/st 15
8540.11.13 - - - - Peste 42 cm, dar de p/st 15
maximum 52 cm
8540.11.15 - - - - Peste 52 cm, dar de p/st 15
maximum 72 cm
8540.11.19 - - - - Peste 72 cm p/st 15
- - - Altele:
8540.11.91 - - - - De maximum 75 cm p/st 15
8540.11.99 - - - - Peste 75 cm p/st 15
8540.12.00 - - Alb-negru sau altele p/st 15
monocrome
8540.20 - Tuburi pentru camere de
televiziune; tuburi
convertizoare sau
intensificatoare de imagini;
alte tuburi cu fotocatod:
8540.20.10 - - Tuburi pentru camerele de p/st 15
televiziune
8540.20.80 - - Alte tuburi p/st 15
8540.40.00 - Tuburi de vizualizare a p/st 15
datelor grafice în culori,
ecranul având distanţa între
puncte sub 0,4 mm
8540.50.00 - Tuburi de vizualizare a p/st 15
datelor grafice în alb-negru
sau altele monocrome
8540.60.00 - Alte tuburi catodice p/st 15
- Tuburi pentru hiperfrecvenţe
(tuburi cu microunde) (de
exemplu magnetroane,
clistroane, tuburi cu unde
progresive, carcinotroane), cu
excepţia tuburilor comandate
prin grilă:
8540.71.00 - - Magnetroane p/st 15
8540.72.00 - - Clistroane p/st 15
8540.79.00 - - Altele p/st 15
- Alte lămpi, tuburi şi valve:
8540.81.00 - - Tuburi de recepţie sau de p/st 15
amplificare
8540.89.00 - - Altele p/st 15
- Părţi:
8540.91.00 - - De tuburi catodice - 15
8540.99.00 - - Altele - 15
85.41 Diode, tranzistori şi
dispozitive similare cu
semiconductori; dispozitive
fotosensibile cu
semiconductori, inclusiv celule
fotovoltaice chiar asamblate în
module sau montate în panouri;
diode emiţătoare de lumină;
cristale piezoelectrice
montate:
8541.10.00 - Diode, altele decât - ex
fotodiodele şi diodele
emiţătoare de lumină
- Tranzistori, alţii decât
fototranzistori:
8541.21.00 - - Cu o putere de disipare sub - ex
1 W
8541.29.00 - - Altele - ex
8541,30.00 - Tiristori, diacuri şi - ex
triacuri, altele decât
dispozitivele fotosensibile
8541.40 - Dispozitive fotosensibile cu
semiconductoare, inclusiv
celulele fotovoltaice chiar
asamblate în module sau montate
în panouri; diode emiţătoare de
lumină:
8541.40.10 - - Diode emiţătoare de lumină, - ex
inclusiv diodele laser
8541.40.90 - - Altele - ex
8541.50.00 - Alte dispozitive cu - ex
semiconductori
8541.60.00 - Cristale piezoelectrice - ex
montate
8541.90.00 - Părţi - ex
85.42 Circuite integrate şi
micromontaje electronice:
8542.10.00 - Cartele care încorporează un - ex
circuit integrat electronic
("cartele inteligente")
- Circuite integrate
monolitice:
8542.21 - - Numerice:
- - - Semiconductoare cu oxid
metalic (tehnologie MOS):
8542.21.01 - - - - Discuri (wafers) p/st ex
nedecupate încă în
microplachete
8542.21.05 - - - - Microplachete (cip) p/st ex
- - - - Altele:
- - - - - Memorii:
- - - - - - Memorii dinamice de
citire/scriere cu acces aleator
(D-RAMs):
8542.21.11 - - - - - - - Cu capacitate p/st ex
maximă de memorare de maximum 4
Mbiţi
8542.21.13 - - - - - - - Cu capacitate de p/st ex
memorare peste 4 Mbiţi, dar de
maximum 16 Mbiţi
8542.21.15 - - - - - - - Cu capacitate de p/st ex
memorare peste 16 Mbiţi, dar de
maximum 64 Mbiţi
8542.21.17 - - - - - - - Cu capacitate de p/st ex
memorare peste 64 Mbiţi
8542.21.20 - - - - - - Memorii statice cu p/st ex
citire-scriere cu acces aleator
(S-RAMs), inclusiv antememorii
cu citire-scriere cu acces
aleator (cache-RAMs)
8542.21.25 - - - - - - Memorii exclusiv de p/st ex
citire, programabile, care pot
fi şterse cu
raze ultraviolete (EPROMs)
- - - - - - Memorii exclusiv de
citire, care pot fi şterse
electric, programabile
(E2PROMs), inclusiv flash
E2PROMs:
- - - - - - - Flash E2PROMs:
8542.21.31 - - - - - - - - A căror p/st ex
capacitate maximă de memorare
este de maximum 4 Mbiţi
8542.21.33 - - - - - - - - A căror p/st ex
capacitate de memorare este
peste 4 Mbiţi, dar de maximum
16 Mbiţi
8542.21.35 - - - - - - - - A căror p/st ex
capacitate de memorare este
peste 16 Mbiţi, dar de maximum
32 Mbiţi
8542.21.37 - - - - - - - - A căror p/st ex
capacitate de memorare este
peste 32 Mbiţi
8542.21.39 - - - - - - - Altele p/st ex
8542.21.41 - - - - - - Alte memorii - ex
8542.21.45 - - - - - Microprocesoare p/st ex
8542.21.50 - - - - - Microcontrolere şi p/st ex
microcomputere
- - - - - Altele:
8542.21.61 - - - - - - Microperiferice - ex
8542.21.69 - - - - - - Altele p/st ex
- - - Altele:
8542.21.71 - - - - Discuri (wafers) p/st ex
nedecupate în microplachete
8542.21.73 - - - - Microplachete (cip) p/st ex
- - - - Altele:
8542.21.81 - - - - - Memorii p/st ex
8542.21.83 - - - - - Microprocesoare p/st ex
8542.21.85 - - - - - Microcontrolere şi p/st ex
microcomputere
- - - - - Altele:
8542.21.91 - - - - - - Microperiferice - ex
8542.21.99 - - - - - - Altele p/st ex
8542.29 - - Altele:
8542.29.10 - - - Discuri (wafers) p/st ex
nedecupate încă în
microplachete
8542.29.20 - - - Microplachete (cip) p/st ex
- - - Altele:
8542.29.30 - - - - Amplificatoare - ex
8542.29.50 - - - - Regulatoare de putere - ex
sau de tensiune
8542.29.60 - - - - Circuite de control şi - ex
de comandă
8542.29.70 - - - - Circuite de interfaţă; - ex
circuite de interfaţă capabile
să execute funcţii de control
şi de comandă
8542.29.90 - - - - Altele p/st ex
8542.60.00 - Circuite integrate hibride ex
8542.70.00 - Microansamble electronice - ex
8542.90.00 - Părţi - ex

85.43 Maşini şi aparate electrice
care au o funcţie proprie,
nedenumite şi necuprinse în
altă parte în acest Capitol:
- Acceleratoare de particule:
8543.11.00 - - Implantatoare de ioni - ex
pentru doparea materialelor
semiconductoare
8543.19.00 - - Altele - 15
8543.20.00 - Generatoare de semnal - 15
8543.30 - Maşini şi aparate pentru
electroplacare metalică,
electroliză sau electroforeză:
8543.30.20 - - Procesoare pentru gravarea, - ex
delimitarea, degroşarea sau
curăţarea umedă a discurilor
semiconductoare, inclusiv a
substraturilor de afişare a
cristalelor lichide
8543.30.80 - - Altele - 15
8543.40.00 - Electrificatori de demarcaţie - 15
(pentru garduri despărţitoare)
- Alte maşini şi aparate:
8543.81.00 - - Cartele şi etichete cu - ex
declanşare prin efect de
proximitate
8543.89 - - Altele:
8543.89.15 - - - Maşini electrice cu - ex
funcţie de traducere sau de
dicţionar
8543.89.20 - - - Amplificatoare de antenă - 15
- - - Bănci şi cupole solare şi
aparate similare pentru
bronzat:
- - - - Cu tuburi fluorescente
care emit radiaţii ultraviolete
A:
8543.89.51 - - - - - Cu cel mai lung tub p/st 15
de maximum 100 cm
8543.89.55 - - - - - Altele p/st 15
8543.89.59 - - - - Altele p/st 15
8543.89.65 - - - Aparate de depunere - ex
Fizică pe discurile (wafers)
semiconductoare
8543.89.73 - - - Echipamente de capsulare - ex
pentru asamblarea
semiconductoarelor
8543.89.75 - - - Aparate pentru depunere - ex
Fizică prin pulverizare
catodică în substraturi pentru
afişare cu cristale lichide
8543.89.79 - - - Kituri de upgradare - ex
multimedia pentru echipamente
automate de prelucrare a
datelor şi unităţi ale
acestora, ambalate pentru
vânzarea cu amănuntul,
conţinând cel puţin boxe şi/sau
microfon, împreună cu o placă
cu asamblări de circuite
imprimate care permit acestor
maşini şi unităţilor acestora
să proceseze semnale audio
(plăci de sunet)
* 8543.89.97 - - - Altele - 15
8543.90 - Părţi:
8543.90.20 - - Ansamble electronice pentru - ex
încorporare fizică în maşini
automate de prelucrare a
datelor
8543.90.30 - - Pentru aparatele de la - ex
codurile tarifare 8543.11.00,
8543.30.20, 8543.89.65 sau
8543.89.73
8543.90.40 - - Pentru aparatele de la - ex
codul tarifar 8543.89.75
* 8543.90.95 - - Altele - 15
85.44 Fire, cabluri (inclusiv cabluri
coaxiale) şi alte conductoare
electrice izolate (chiar
emailate sau oxidate anodic),
cu sau fără conectori; cabluri
din fibre optice, constituite
din fibre izolate individual,
chiar echipate cu conductoare
electrice sau prevăzute cu
conectori:
- Fire pentru bobinaje:
8544.11 - - Din cupru:
8544.11.10 - - - Emailate sau lăcuite - 15
8544.11.90 - - - Altele - 15
8544.19 - - Altele:
8544.19.10 - - - Emailate sau lăcuite - 15
8544.19.90 - - - Altele - 15
8544.20.00 - Cabluri coaxiale şi alte - 15
conductoare electrice coaxiale
* 8544.30.00 - Seturi de Fişe pentru bujiile - 15
de aprindere şi alte seturi de
fişe de tipul celor utilizate
în mijloacele de transport
- Alte conductoare electrice,
pentru tensiuni de maximum 80
V:
8544.41 - - Prevăzute cu conectori:
8544.41.10 - - - De tipul celor utilizate - ex
pentru telecomunicaţii
8544.41.90 - - - Altele - 15
8544.49 - - Altele:
8544.49.20 - - - De tipul celor utilizate - ex
pentru telecomunicaţii
8544.49.80 - - - Altele - 15
- Alte conductoare electrice,
pentru tensiune de peste 80 V,
dar de maximum 1000 V:
8544.51 - - Echipate cu piese de
conexiune:
8544.51.10 - - - De tipul celor utilizate - ex
pentru telecomunicaţii
8544.51.90 - - - Altele - 15
8544.59 - - Altele:
8544.59.10 - - - Fire şi cabluri, cu un - 15
diametru pe fir peste 0,51 mm
- - - Altele:
8544.59.20 - - - - Pentru o tensiune de - 15
1000 V
8544.59.80 - - - - Pentru o tensiune peste - 15
80 V, dar sub 1000 V
8544.60 - Alte conductoare electrice,
pentru tensiuni peste 1000 V:
8544.60.10 - - Cu conductori din cupru - 15
8544.60.90 - - Cu alţi conductori - 15
8544.70.00 - Cabluri din fibre optice - ex
85.45 Electrozi din cărbune, perii
din cărbune, cărbuni pentru
lămpi sau pentru baterii şi
alte articole din grafit sau
din alt cărbune, cu sau fără
metal, pentru utilizări
electrice:
- Electrozi:
8545.11.00 - - De tipul celor utilizaţi - 15
pentru cuptoare (furnale)
8545.19 - - Altele:
8545.19.10 - - - Electrozi pentru - 15
instalaţii de electroliză
8545.19.90 - - - Altele - 15
8545.20.00 - Perii - 15
8545.90 - Altele:
8545.90.10 - - Rezistenţe de încălzire - 15
8545.90.90 - - Altele - 15
85.46 Izolatori electrici din orice
material:
8546.10.00 - Din sticlă - 20
8546.20 - Din ceramică:
8546.20.10 - - Fără părţi metalice - 20
- - Cu părţi metalice:
8546.20.91 - - - Pentru linii aeriene de - 20
transport a energiei sau pentru
linii de tracţiune
8546.20.99 - - - Altele 20
8546.90 - Altele:
8546.90.10 - - Din material plastic - 20
8546.90.90 - - Altele - 20
85.47 Piese izolante, în întregime
din materiale izolante sau
conţinând piese simple metalice
de asamblare (de exemplu dulii
cu filet), încorporate în masă,
pentru maşini, aparate sau
instalaţii electrice, altele
decât izolatorii de la poziţia
85.46; tuburile izolatoare şi
piesele lor de racordare, din
metale comune, izolate în
interior:
8547.10 - Piese izolante din ceramică:
8547.10.10 - - Cu un conţinut de oxizi - 20
metalici de minimum 80% din
greutate
8547.10.90 - - Altele - 20
8547.20.00 - Piese izolante din material - 20
plastic
8547.90.00 - Altele - 20
85.48 Deşeuri şi resturi de pile, de
baterii de pile şi de
acumulatoare electrice, pile şi
baterii de pile electrice
scoase din uz şi acumulatoare
electrice scoase din uz; părţi
electrice de maşini sau
aparate, nedenumite şi
necuprinse în altă parte la
acest Capitol:
8548.10 - Deşeuri şi resturi de pile,
de baterii de pile şi de
acumulatoare electrice; pile şi
baterii de pile electrice
scoase din uz şi acumulatoare
electrice scoase din uz:
8548.10.10 - - Pile şi baterii de pile p/st 20
electrice scoase din uz
- - Acumulatoare electrice
scoase din uz:
8548.10.21 - - - Acumulatoare plumb-acid ce/el 20
8548.10.29 - - - Altele ce/el 20
- - Deşeuri şi resturi de pile,
de baterii de pile şi de
acumulatoare electrice:
8548.10.91 - - - Conţinând plumb - 20
8548.10.99 - - - Altele - 20
8548.90 - Altele:
8548.90.10 - - Memorii dinamice cu acces - ex
aleator (D-RAMs) sub formă de
combinaţii multiple cum ar fi
"stack D-RAMs" şi module
8548.90.90 - - Altele - 20

Romeo Catalin Gales YO4RST

Articol aparut la 30-4-2006

25051

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (7)  

 • Postat de Valericã COSTIN - YO7AYH la 2006-05-01 21:18:52 (ora Romaniei)
 • Publicarea Legii referitoare la tariful vamal este o initiativã bunã. Îi multumesc autorului pentru efort! 73, de YO7AYH

 • Postat de George Pataki - WB2AQC la 2006-05-02 16:57:38 (ora Romaniei)
 • Gasesc publicarea tarifului vamal foarte utila. Personal totdeauna mi-a fost frica cand trimiteam materiale pentru radioamatorii YO sa nu le produc cheltuieli si neplaceri la vama. Acum am inteles care este situatia si sunt incurajat. 73 tuturora.

 • Postat de Gabi - YO3CEN la 2006-05-11 03:20:21 (ora Romaniei)
 • Salut Romeo,
  Listarea legii este buna...dar unde este yo ham?
  Pse short list only for ham ...
  tnx in advance
  yo3cen

 • Postat de borsan - 1 la 2006-12-07 10:10:36 (ora Romaniei)
 • va rog daca puteti sa imi trimiteti noile tarife vamale ptr autoturisme.sant firma de import auto.as mai avea o intrebare,daca stiti ce suma are voie vama sa ma incaseze in plus adica garantie.ei nu au un plafon maxim ptr garantie vamala?multumesc

 • Postat de Telemac - YO la 2006-12-09 12:47:37 (ora Romaniei)
 • Am patit o isprava amuzanta, am sunat in vama (urmand sa import un transceiver pentru uz personal) si nu "la plezneala" ci indrumat de un mare carier care incepe cu D pentru, a afla ce ma asteapta in materie de documentatie si taxe...si am dat peste un babuin care mi-a spus ca in calitate de persoana fizica nu am voie dom'le sa import asa ceva :-)))) dupa ce i-am citit legea mi-a spus ca e posibil sa am voie si ca asta e parerea lui personala. Imi pare rau ca nu am inregistrat discutia, am fi ras mai multi. Pai cu asemenea oameni, cum naiba sa nu te trezesti ca trebuie sa platesti mai mult decat trebuie?

 • Postat de Romeo - YO4RST la 2007-02-16 07:39:36 (ora Romaniei)
 • Acum, cu aderarea Romaniei la UE s-a schimbat iarasi totul. Mai multe info se gasesc la http://www.customs.ro . Ramane valabila ideea de a folosi serviciile postale nationale via air mail pentru colete ptr. ca vamuirea se face in prezenta destinatarului la un oficiu postal si acolo se pot da lamuriri. Din cate stiu DHL si altele asemenea fac vamuirea pe aeroport si apoi prezinta factura clientului, ceea ce nu e de dorit. 73

 • Postat de TASI TIBERIU - la 2008-06-18 13:21:34 (ora Romaniei)
 • CODUL TARIFAR 39269000

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Legea 4/2006 privitoare la tariful vamal de import"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact