hamradioshop.ro
Articole > Federatia Romana de Radioamatorism Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

HOTÂRÂREA COMISIEI DE APEL A FEDERATIEI ROMÂNE DE RADIOAMATORISM

Nr. 1 / 24 iunie 2006

Stefan Fenyo YO3JW

Ca urmare a:

- Contestatiei Clubului Sportiv Municipal Resita, inregistrata la Federatia Romana de Radioamatorism sub nr.36/15.06.2006;

- Contestatiei formulate de dl. Paisa Gheorghe, YO8WW, inregistrata sub nr.37/15.06.2006;

s-a convocat Comisia de Apel a federatiei si s-a hotarat intrunirea in sedinta a Comisiei de Apel.

A. S-au retinut urmatoarele:

I.

Prin adresa 719/13.06.2006, Clubul Sportiv Municipal Resita contesta Hotararea Consiliului de Administratie din data de 07.06.2006, prin care s-a dispus anularea rezultatelor Campionatului National de Unde Scurte 80m telegrafie.

Contestatia a fost inregistrata la sediul FRR sub nr.36/15.06.2006.

S-au invocat urmatoarele motive:

1. Consiliul de Administratie nu este abilitat prin Statutul FRR sa valideze sau sa invalideze rezultatele unui Campionat National, ci comisiile de specialitate;

2. Clubul contestator se considera nedreptatit ca urmare a anularii concursului, prin prisma efortului financiar.

II.

Prin adresa inregistrata la sediul FRR sub nr. 37/15.06.2006, Dl. Paisa Gheorghe, YO8WW, in nume propriu, contesta Hotararea Consiliului de Administratie adoptata in data de 07.06.2006, considerand ca este îndrept?tit de a fi beneficiarul titlului de Campion National la aceasi competitie.

B. Din analiza celor doua contestatii,a prevederilor regulamentului de concurs si a prevederilor Statutului Federatiei Romane de Radioamatorism,

Comisia de Apel constata:

I.

Potrivit prevederilor art.120 din Statutul federatiei, in cazul litigiilor sportive “În cazul unor litigii de natur? sportiv? cu F.R.R. sau cu membrii acesteia, rezolvarea lor se va face în prim? instant? de: Consiliul de Administratie, Comisia de Apel, iar în caz de nerezolvare acestea se pot rezolva urm?rind procedurile legale”.

Contestatia priveste Hotararea Consiliului de Administratie privind anularea unui Concurs National.

Din analiza dispozitiilor art.68 din Statutul FRR nu rezulta ca, intre atributiile Consiliului de Administratie al FRR s-ar regasi si aceea de anulare a rezultatelor unui concurs.

Tot potrivit aceluiasi articol invocat mai sus, Consiliul de Adminstratie “Solutioneaza, ca ultima instanta pe filiera organelor sportive, litigiile care apar intre membrii federatiei sau intre acestia si organismele federatiei. Hotarârile Consiliului de Administratie sunt definitive si executorii”.

Or, Consiliul de Administratie a hotarat anularea rezultatelor fara sa existe o decizie prealabila a altui organism al federatiei.

Potrivit Regulamentului Campionatului National de Unde Scurte 80m Telegrafie,

“Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, s? verifice modul de lucru si respectarea regulamentului de concurs si regulamentul de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România”.

Or, arbitrii insarcinati cu respectarea prevederilor regulamentului de concurs nu au fost sesizati si nu au emis nici un document oficial din care sa rezulte ca au fost sesizati si au solutionat plangeri referitoare la incalcarea regulamentului de concurs ci doar au refacut, din oficiu, rezultatele ca urmare a unor intarzieri in depunerea log-urilor pe baza carora s-a realizat clasamentul.

Anularea rezultatelor unei competitii nationale are semnificatia unei masuri disciplinare de felul celei prevazute de art.114, lit.d, respectiv “anularea rezultatelor obtinute in concursuri”, aplicata fara a discrimina intre cei care au savarsit abateri de la regulament si cei care au respectat regulamentul de concurs.

Or, aplicarea acestei sanctiuni incalca principiul individualizarii sanctiunii precum si pe cele stabilite de art.47 din Legea nr.69/2000 republicata.

Situatia in discutie excede prevederile explicite ale Statutului federatiei, situandu-se in sfera problemelor exceptionale, a caror solutionare nu se poate efectua prin aplicarea literala si efectiva a unor prevederi statutare sau regulamentare. Ca atare, solutionarea aspectelor constatate in urma desfasurarii Campionatului National de Unde Scurte 80m Telegrafie ar fi trebuit sa faca obiectul unei cercetari si a unui material documentat de Comisia de Arbitri care sa fie supus spre analiza Adunarii Generale a Federatiei.

II.

Potrivit art. 35 din Legea nr.69/2000 republicata, “ Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport.”

Potrivit art.3 din Statutul federatiei, “ Federatia Român? de Radioamatorism este structur? sportiv? de interes national, constituit? prin asocierea tuturor cluburilor cu sectii de radioamatorism, a asociatiilor judetene de radioamatorism si a Municipiului Bucuresti, afiliate si recunoscute de aceasta.”

Potrivit art.18 din Statutul federatiei, “ La Federatia Român? de Radioamatorism se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridic? legal constituite si recunoscute oficial, respectiv cluburile persoane juridice de drept privat, cluburile persoane juridice de drept public si Asociatiile Judetene de Radioamatorism si a Municipiului Bucuresti”.

Potrivit art.82 din Statutul federatiei “Comisia de apel judec? apelurile introduse de membrii federatiei împotriva hot?rârilor pronuntate de colegiile si comisiile centrale, precum si pe cele ale Asociatiilor judetene.”, facandu-se explicit referire la calitatea de membru al federatiei, in sensul de organizatie infiintata potrivit prevederilor legii 69/2000, republicata, cu trimitere la prevederile OG 26/2000.

Totodata, pentru a putea solutiona cererea d-lui Paisa ca un litigiu de natura sportiva care sa intre sub incidenta art.120 din Statutul federatiei, era necesara adresarea in prima instanta catre Consiliul de Administratie. In aceasta situatie, insa, asa cum s-a aratat si la pct B, I, din prezenta, Consiliul de Administratie nu ar fi avut competenta potrivit Statutului federatiei sa modifice rezultatele concursului. Atributii in acest sens ar fi avut doar Comisia de arbitri sau Arbitrul insarcinat cu stabilirea rezultatelor concursului. C. Ca urmare a sesizarilor primite, aratate la pct. A al prezentei si al motivelor prezentate la pct. B al prezentei, Comisia de Apel a Federatiei Romane de Radioamatorism

D E C I D E

I. Anuleaza Hotararea Consiliului de Administratie, ca fiind data cu incalcarea prevederilor statutare si legale;

II. Respinge ca inadmisibila cererea d-lui Paisa Gheorghe privind stabilirea calitatii de Campion National in Concursul National de Unde Scurte 80 Telegrafie.

III. Recomanda Consiliului de Administratie sa declanseze procedurile privind:

a. Armonizarea prevederilor statutare;

b. Elaborarea Regulamentului de functionare al FRR;

IV. Recomanda Consiliului de Administratie sa impuna comisiilor centrale elaborarea de regulamente proprii, in special cele de concurs, in concordanta cu prevederile legale, statutare precum si cu considerarea situatiilor care au dus la aparitia disfunctionalitatilor in diferite concursuri.

Prezenta Decizie a fost adoptata in unanimitate de Comisia de Apel, astazi, 24.06.2006.

Membri comisiei:

YO5OEF - Bughesiu Carol

YO6BZL - Tanko Farkas Petru

Presedinte comisie de apel YO3JW - Fenyo Stefan

Prezenta Decizie va fi publicata in: Revista FRR nr 7/2006, Site internet, si va fi comunicata persoanelor in cauza, pe cheltuiala federatiei.

Documentul original in format PDF

Stefan Fenyo YO3JW

Articol aparut la 25-6-2006

12023

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (21)  

 • Postat de Romeo - YO4RST la 2006-06-26 11:12:26 (ora Romaniei)
 • La o emisiune de QTC s-a anuntat ca nu a fost vorba de anulare ci neomologarea rezultatelor. Sunt doua lucruri diferite. Pana la urma ce a fost? Pentru ca nu poti judeca ceva care nu a existat... Si apoi, Comisia de apel judeca citez "apelurile introduse de membrii federatiei împotriva hotårârilor pronuntate de colegiile si comisiile centrale"-art.82 din statut-. CSM Resita este membru FRR dar cred ca CA nu poate fi considerat colegiu sau comisie centrala, iar YO8WW nu e membru FRR, ci membru la clubul din care face parte.
  Cred si eu ca trebuie revizuite urgent statutul FRR, regulamentele de concurs si creat un regulament de functionare al FRR.
  Acum e o brambureala totala... HI ...73 la toata lumea!

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2006-06-26 11:38:51 (ora Romaniei)
 • Cred ca este cazul ca regulamentul de functionare al FRR sa fie schimbat. Propun ca membru al FRR sa poate fi si orice persoana fizica nu numai cele juridice. trebuie avut in vedere specificul activitatii de radioamatorism care este diferit de celelalte sporturi (daca consideram ca radioamatorismul este un sport). Altfel multiu radiuoamatori sunt si vor ramane in afara sistemului, lucru de loc benefic.

 • Postat de Mihai - YO3CTK la 2006-06-26 12:17:01 (ora Romaniei)
 • 1. Felicitari Comisiei de Apel care a avut curajul si verticalitatea necesara pentru a se opune unei hotariri ilegale si imorale ale CA
  2. Sustin propunerea lui YO6EX, cu urmatoarele amendamente: a) schimbarile necesare trebuie efectuate in Statutul FRR, b) calitatea de membru FRR trebuie acordata RADIOAMATORILOR de emisie sau receptie, fiind legata de existenta unei autorizatii valabile. 73!

 • Postat de Mihai - YO3CTK la 2006-06-26 12:33:56 (ora Romaniei)
 • In continuarea mesajului anterior: cred ca beneficiul includerii radioamatorilor persoane fizice printre membrii FRR este evident. In fond, acum avem o situatie neobisnuita si hilara: putem deveni membri ARRL prin plata unei simple cotizatii (care include si abonamentul la QST) dar nu putem deveni membri FRR, in propria tara. Deasemenea, as dori sa fac o propunere in ceea ce priveste dreptul la vot: cluburile membri FRR sa aiba atitea voturi citi membri au, iar membrii simpli neafiliati vreunui club sa aiba 1 vot. Adunarile Generale ar trebui sa fie convocate din timp, cu ordine de zi bine stabilita, iar votarea ar trebui sa se faca prin corespondenta, pe baza de buletine de vot puse la dispozitie de FRR prin intermediul cluburilor/asociatiilor judetene, sau direct prin posta pentru membrii neafiliati cluburilor. Cotizatia anuala trebuie recalculata tinind cont de costurile suplimentare ale acestor operatiuni. Va asigur ca transparenta si democratia cistigata valoreaza mai mult decit citiva lei in plus la cotizatie pe an. 73!

 • Postat de Ovidiu - la 2006-06-26 13:39:36 (ora Romaniei)
 • Felicit si eu Comisia de Apel pentru verticalitate si operativitatea cu care a rezolvat contestatia depusa de clubul din care fac parte! De acord cu cele spuse de Mihai in cel de-al doilea mesaj! 73!

 • Postat de Ovidiu - YO2DFA la 2006-06-26 13:40:58 (ora Romaniei)
 • Am uitat sa/mi trec indicativul la postarea anterioara! 73!

 • Postat de CRISTI - YO8RCP la 2006-06-26 15:14:49 (ora Romaniei)
 • In conditiile actualei legislatii (legea sportului, etc.) in baza careia functioneaza si FRR (ca STRUCTURA SPORTIVA), radioamatorii SINT MEMBRI ai FRR, DACA sint MEMBRI ai unui CLUB afiliat la FRR.

 • Postat de Dan - YO3GH (yo3gh) la 2006-06-26 15:46:19 (ora Romaniei)
 • Pentru YO8RCP , asa este , insa Mihai 3ctk tocmai acest lucru il sublinia: sa ai calitatea de membru FRR fara sa apartii unui club afiliat FRR , deci ca simplu radioamator dar cu autorizatia valabila. ' 73 YO3GH

 • Postat de Adrian - YO5BFJ (yo5bfj) la 2006-06-27 02:09:32 (ora Romaniei)
 • YO4RCP are dreptate. LEGEA SPORTULUI NU PERMITE UNEI PERSOANE FIZICE SA SE AFILIEZE DIRECT LA FEDERATIE SAU LA O ASOCIATIE JUDETEANA. Cititi legea cu atentie, pe noi neatentia ne-a costat 1300000 lei in 2002.

 • Postat de Margarit Ionescu - YO9HG la 2006-06-27 13:55:14 (ora Romaniei)
 • Culme a obrazniciei. YO8WW, membru in CA, care in plenul CA a marturisit ca a fabricat logurile /NT la Campionatul National de CW, pentru a deveni campiona national, si datorita acetuia s-a propus un nou vot in CA, si jalnic acceptat de YO7FT, pentru ANULAREA campionatului (al catelea vot oare), sa ceara sa fie declarat Campion National. Rog pe toti radioamatorii carora le pasa de activitatea de radioamator YO sa ceara Adunarea Generala a radioamatorilor pentru o noua alegere a Consiliului de Administratie. Sa alegem numai radioamatori cu verticalitate si demnitate. (Demisia de onaore oare ce-o fi asta? cu ce se mananca?). Amintesc ca in aceea adunare a CA singura notiune a fost "ANULAREA".
  Dupa cum stim, nu stie cati radioamatori sunt membri ai FRR. Ma oblig sa fac eu aceasta baza de date, daca FRR imi accepta aceasta oferta (VOLUNTAR SI GRATIS) cu conditia ca in statutul FRR sa existe si posibilitatea excluderii unui membru pentru imoralitate etc.

 • Postat de gheorghe andrei radulescu - YO4AUP la 2006-06-27 15:36:34 (ora Romaniei)
 • legea 69- legea sportului fixeaza care sint structurile sportive si care este componenta lor. federatia se compune numai din persoane juridice!!! daca cineva vrea altceva, sa schimbe intii legea 69 si apoi sa ceara ca membru al federatiei sa fie si persoana fizica. radioamatorul este "sportiv legitimat" al unui club sportiv care la rindul lui este afiliat la federatie. asta-i legea, nu se poate altfel.73, andrei, yo4aup.

 • Postat de Vasile - YO5FMT (yo5fmt) la 2006-06-27 15:57:44 (ora Romaniei)
 • Bine ca in sfarsit un organism al federatiei a facut ce trebuie.De nesimtirea lui yo8ww nu mai avem ce vorbi,si-a demonstrat din plin calitatile.Ar fi bine ca secretarul federatiei sa sesizeze comisia de disciplina a ANS a carui angajat este yo8ww.Margarit,ai dreptate ca este necesara o adunare generala extraordinara.Dar conform statutului actual al FRR,adunarea trebuie convocata de catre CA...si nu prea vad intentii de acest gen.Dar mai este o cale-cea a vointei a 2/3 din membrii afiliati FRR.Conform actualului statut(si legea sportului dealtfel)este necesar ca 2/3 din sefii cluburilor sa inainteze o cerere in scris in acest sens.Intrucat nu am incredere(din pacate!!!)in actualul CA si secretariat al FRR propun ca aceste cereri sa fie adunate de catre unul din sefii de radioclub care doresc acest lucru.In caz ca se vor intruni conditiile pentru convocarea unei adunari extraordinare propun ca puncte pe ordinea de zi:
  1.demiterea actualului CA
  2.alegerea unui colectiv interimar care sa pregateasca desfasurarea alegerilor pentru un un nou CA
  3.alegerea unui colectiv care sa definitiveze si sa prezinte la adunarea generala un statut si un regulament de functionare al FRR.Aceste documente trebuie supuse dezbaterii publice inainte de a fi prezentate in forma finala pentru vot.
  Poate astfel vom reusi sa facem un pic de curatenie !!!
  73,Vasile,yo5fmt

 • Postat de Adrian - YO9FRJ la 2006-07-01 00:52:40 (ora Romaniei)
 • Dupa balamucul aparut la inceputul anului 2006 privind controversatul regulament de concurs din UUS, m-am decis sa iau o pauza si sa pastrez vorba englezului " a low profile" pe o perioada nedeterminata in acest domeniu de frecvente, participand insa in toate concursurile EME ... sic. Apoi am ramas stupefiat sa citesc polemica dezvoltata in US ... apoi nu stiu de ce, dar nu ma-au surprins balbele FRR ... In alta ordine de idei cred ca Mihai - YO3CTK are in principiu dreptate in ceea ce priveste beneficiile posibile ca FRR sa aiba membrii persoane fizice ... dar intr-o alta organizare. Modelul ARRL este un bun exemplu de efienta, implicare in viata publica si organizare, model preferat inclusiv de subsemnatul de cativa ani buni. Desigur, legea este lege in YO si deocamdata nu permite asa ceva. Poate ca apropiata unificare a reglementarilor si probabil un model unic de lege in EU va prevala in viitorul apropiat, motiv sa ne asteptam la posibile modificari ale legii pe termen mediu. Recomand FRR o mica documentare ... si cu inteligenta sa ne pregatim pentru schimbare. 73 de YO9FRJ (ex YO4FRJ).

 • Postat de Claudiu - YO5OHZ la 2006-07-01 14:32:30 (ora Romaniei)
 • Si cu celelalte hotarari nelegale ale CA FRR cum ramane?
  73! de yo5ohz - Claudiu

 • Postat de Adrian - YO3HJV (yo3hjv) la 2006-07-02 22:50:40 (ora Romaniei)
 • Pentru Adrian yo9frj, in special.
  Legea cere doar ca activitile sportive sa fie organizate intr-un anume fel, intrucat beneficiaza de, vezi Doamne, sprijinul statului! Nimic nu impiedica radioamatorii sa "abandoneze" aceasta mana intinsa si sa isi vada singuri de soarta lor. Este oricand posibila asocierea intr-o alta forma, care sa primeasca direct membri, radioamatori individuali si sa fie reprezentativa pentru Romania. Dar, pe aici se vad cam 200 de oameni iar cei care acum alcatuiesc FRR prin diferite organizatii locale ma indoiesc ca ar mai avea rabdarea de a o lua de la capat, de la 0...

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2006-07-03 10:57:41 (ora Romaniei)
 • Legile sunt facute de oameni, tot ei le pot schimba. Intreb un membru CA: care sunt beneficiile pentru radioamatori daca suntem cooptati in aceasta structura sportiva? Rog raspouns concret! De mult timp multi radioamatori cer o asociatie care sa faca fatza cerintzeloir actuale ale radioamatorilor. Personal consider FRR ca o structura total ineficienta. Ar trebui vazut ca numai cateva tzari foste comuniste se mai agatza de defunctul sistem de organizare. CA va estew frica sa privitzi spre viitor si spre un sistem denocratic?

 • Postat de belestrugovici - la 2006-07-07 12:26:16 (ora Romaniei)
 • "D E C I D E

  I. Anuleaza Hotararea Consiliului de Administratie, ca fiind data cu incalcarea prevederilor statutare si legale; "
  - orce ORGAN care se respecta si ESTE COMPETENT, se compune din persoane competente si are pretentia de a fi respectat = cand face o asemenea afirmatie, o si argumenteaza prin specificarea exacta (nr. art. aliniat etc.) a prevederilor statutare respectiv a legii (nr. lege, an.,nr. art., nr. aliniat - paragraf etc) la care se face referire. mai invatati si si cititi cate ceva distinsii nostrii justitiari - bazati-va pe spiritul si litera legii! - faceti treaba ca lumea NU de MANTUIALA - ca tot sunteti "alesii" poporului

 • Postat de Dody - N2GM la 2006-07-08 00:23:52 (ora Romaniei)
 • Salut si eu decizia comisiei de apel de anulare a hotaririi CA-ului referitoar la CN de 80m, hotarire luata din nefericire in graba si fara urmarea ierarhiei de drept.
  Totusi, din greseli se invata si evenimentul de mai sus dovedeste clar ca regulamentul de functionare al FRR trebuie revizuit si lipsurile acestuia trebuie corectate pentru a nu se mai aparea situatii de genul acesta.
  In acest sens salut de asemenea cooptarea in conducerea FRR a unui cadru juridic care va putea probabil asigura suportul legal intocmirii acestor regulamente de functionare.
  Cred de asemenea ca ar trebui interzisa participarea la deciziile luate de orcare dintre comisiile FRR a persoanelor care sint direct implicate in orcare dintre litigii, atita vreme cit sint membre ale acestor comisii. Acelasi lucru si pentru dreptul de a vota intr-o litigatie in care sint direct implicate....!
  Ca doar nu sintem intr-o piesa de Caragiale!
  In plus, se va evita in acest fel si poluarea sonora atit de plastic prezentata de YO9HG!
  "Aveti putintica rabdare domnilor..."!

  Cit priveste a 2-a contestatie...ma abtin de la orce comentariu...cu greu mi-a venit sa cred ca ceea ce citest este adevarat....!!!!

  Inca o data un sincer BRAVO pentru Comisia de Apel. Dovedeste ca se poate!

  Acestea fiind zise,... unde sintem acum? Participantii la acest concurs nu au de ce sa fie pedepsiti, dar cei prinsi si dovediti ca nu au concurat corect trebuie penalizati pe masura fraudei!

  Cam asa consider eu ca ar fi corect!

  73,
  Dody N2GM/YO3MS
  Salut de asemenea

 • Postat de Nic - YO4LHR la 2006-07-12 13:26:14 (ora Romaniei)
 • Cam multa galagie pentru nimic. Ne tot agatam de umbrele trecutului si ne dam de ceasul mortii. Pentru ce? Ca cineva a facut ceva si ca altcineva nu a facut ceva. Am impresia ca nu ne dezmintem. In cei 16 ani se pare ca nu am invatat decat sa aruncam cu noroi, sa injuram si sa ne balacarim. Mai bine ar dispare FRR, cel putin in forma actuala. Apoi, daca se simte necesitatea unui astfel de organ (de conducere si represiune, HI !) se poate infiinta intr-o forma si organizare noua. Vine UE. Si nu stiu daca FRR o sa mai poata "respira". Sigur se vor schimba multe, inclusiv mult controversata LEGE A SPORTULUI. Cum naiba se face ca numai la noi apare o lege aiurea (si ca orice lege parca este Miorita - are vreo 200 de variante ca si interpretare) si, cum spunea cineva mai sus, nu poti deveni membru FRR la tine in tara dar poti deveni membru al ARRL. Total absurd. Si se mai mira unii (stiti voi bine cine se mira) ca nu prea mai vrea nimeni sa devina radioamator. Dintr-o pasiune a devenit subiect de ziar de scandal iar pentru multi altii, o afacere. Si ca a deveni radioamator, spun unii, nu este un drept ci o "favoare" pe care ti-o ofera societatea. Domnilor, a fi radioamator inseamna altceva. Cautati in dictionarul sufletului dumneavoastra ce.
  Si, cum spunea poetul, MI-E SILA DE TOT!

 • Postat de nick - YO4RSS la 2008-04-01 14:46:56 (ora Romaniei)
 • ARE dreptate YO4LHR.Cum este posibil domnule sa devi membru ARRL, dar la tine in tara LEGEA nu iti da voie.LASATI 'scaunele', si apucativa de regulamente, statute...FRR in ce directie privesti; inainte sau inapoi....

 • Postat de dan - YO8RRT la 2012-12-23 16:07:04 (ora Romaniei)
 • FRR-ului ii lipsesc, in comparatie cu FRF-ul spre exemplu : BANII!!!!!!!!!!

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "HOTÂRÂREA COMISIEI DE APEL A FEDERATIEI ROMÂNE DE RADIOAMATORISM"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact