hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

A fi sau a nu fi? Aceasta este intrebarea!

Stefan Fenyo YO3JW

Înc? de la Shakespeare, de când cu Hamlet, se tot pune acest? întrebare. De ce îns? la radioamatori? Voi încerca s? v? pun în fat? unele aspecte ale activit?tilor noastre, iar Dvs. onorati colegi s? încercati s? dati r?spunsuri.

O prim? întrebare. Cum trebuie înteleas? notiunea de radioamator?

Oare este suficient s? separ?m în dou? cuvântul astfel ca s? obtinem radio si amator, ceea ce ar putea fi înteles c? exist? un amatorism în radio?

Conform unor documente ale oficialit?tilor care reglementeaz? accesul la folosirea spectrului radio se defineste c? activitatea de amator este cea a unei persoane care se autoinstruieste permanent în domeniul comunicatiilor radio si cunostintelor conexe necesare. Aceast? activitate se desf?soar? individual sau în colectiv.

S? încerc?m s? vedem cum acest lucru e posibil sau ar trebui s? fie. Deci, un pasionat în ale comunicatiilor sau electronicii doreste s? devin? radioamator.

Pentru a putea obtine o autorizatie de radioamator, care îi d? dreptul de a detine si folosi un echipament de comunicatii, persoana respectiv? trebuie s? dea un examen în fata autorit?tii abilitate în acest sens. La noi autoritatea se numeste Inspectoratul General al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (IGCTI). În urma examenului, cel care a fost declarat admis, primeste un certificat de radioamator. Ne convine sau nu, acesta este reglementarea legal?.

Pentru a ajunge în fata examinatorului candidatul trebuie s? fie preg?tit conform programei care este binecunoscut din anexa la regulamentul ce reglementeaz? activitatea de amator din România. Unde se poate el preg?tii? Aici r?spunsul este dificil.

Organizarea actual?, pe linie sportiv?, în mare parte zis? privat?, are ca sarcin? preg?tirea de noi membrii, conform statutului FRR, astfel c? acele cursuri, care pe vremuri erau organizate la nivel judetean ca urmare a sarcinilor trasate, acum ar trebui s? se fac? de noile structuri. Nivelul de cunostinte cerut nu este la nivel academic, multe se învat? la scoal?, dar ca multe lucruri din acea perioad?, se uit?. S? zicem c? toate acestea sunt lucruri teoretice si pân? la urm? din c?rti sau alte surse ele se pot studia.

Apare îns? un capitol deosebit la care se d? deasemeni un examen, "modul de lucru în trafic". Si aici exist? ceva teoretic, îns? practica te omoar?!

Tot în anexe la regulamentul pentru serviciul de amator sunt date o serie de date minime privind modul de operare în trafic.

Dup? unii autori, pentru a conduce un autoturism, pe lâng? preg?tirea teoretic? trebuie si ceva practic? cu "covrigul" în fat?, de vreo 100.000 km, pentru a putea s? zici c? ai deprins reflexele necesare. Tot asa unui proasp?t autorizat îi trebuie câtiva ani buni de lucru efectiv în trafic pentru a se putea zice c? este un participat cu "experient?". În traficul auto sunt conduc?tori si conduc?tori. Unii merg cu b?trâna Dacie, alti pe cine stie ce marc? de renume, îns? toti merg pe aceeasi cale de rulare, bun?, cu gropi sau mai stiu eu ce! Aici este un loc în care se cunoaste usor caracterul celui de la volan, politicos, grijuliu, obraznic, cu tupeu sau lipsit de cei sapte ani de acas?, sau mai r?u, plin de el ca urmare a puterii functiei sau a banului din buzunar...

Si noi, cei cu autorizatii, împ?rtim spectrul radio acordat, unde vin toti cei cu acest drept. Avem printre noi, ca si-n traficul auto, aceleasi probleme de relatii inter umane...

Când "novicele" ajunge în band? si ascult?, el va auzii ceea ce colegii nostrii îsi comunic?. Pentru cei care au ceva vechime apare ciudat cum modul de comunicare începe s? se modifice. Obligatia regulamentar? de a transmite indicativul la începutul si la terminarea unei secvente de emisie este uitat, indicativele se transmit partial, mai cu seam? în unde ultrascurte, expresiile de pe strad? în formele cele mai brutale îsi fac loc între frazele transmise. Unii chiar comenteaz? prevederile regulamentare. Poate c? au uitat ca exist? obligativitatea respect?rii acestora. Dac? nu le convine sunt liberi s? depun? autorizatia si s? foloseasc? alte servicii pentru necesit?tile proprii.

În cadrul calendarului sportiv anual sunt cuprinse un mare num?r de concursuri. Unele organizate de federatie, altele, de c?tre celelalte structuri organizatorice. Teoretic, considerând c? federatia este o form? de organizare sportiv?, si se doreste acest lucru, normal este ca participantii la aceste competitiile organizate de federatie si unde se acord? titluri de campioni, s? fie sportivi legitimati activi, adic? cu taxele la zi, iar la competitiile care necesit?, viza medical?. Cum se poate dovedi acest lucru. Federatia pune la dispozitia structurilor organizatorice legitimatia de membru, care apoi se înmâneaz? sportivului în cauz?.

Acest document este cartea de vizit? sportiv? cu care poti participa la activit?tile sportive ale federatiei. Cereti celor care coordoneaz? activitatea pe plan local s? v? elibereze acest document. Pe fisele de participare trebuie trecut? forma organizatoric? la care esti!

Ce te faci dac? pe plan local nu este nici o forma organizatoric?? Consider c? acest lucru nu este un impediment. Poti s? te înscrii la oricare din formele organizate, din orice localitate, cu conditia de a accepta si respecta statutul ei de functionare si s? pl?testi taxa de membru!

Aici ar fi bine de remarcat c? este de preferat un num?r mic de forme organizatorice, dar bogate, decât multe si s?race! Cu ce m? încânt? un club care nu are bani, iar banii de obicei se obtin din cotizatii. Pl?testi putin, ti se ofer? putin! Dar atentie! Bani se cheltuiesc cu forme legale!

Se doreste ca participarea la Campionatele nationale organizate de federatie s? fie cât mai bogat?. Se pune întrebarea: dac? nu sunt obligat s? fac parte dintr-o structur? organizatoric? afiliat? la federatie, de ce s? nu pot participa la un concurs? Consider c? participarea este dreptul fiec?ruia, de a decide. dac? vrea sau nu acest lucru. Dar acel participant care nu este legitimat nu poate pretinde s? intre în clasament. El este doar un participant r?m?nând la: si altii, al?turi de cei care trimit fise de control. Este posibil ca un astfel de participant s? aib? punctaj suficient pentru a fi pe primul loc. S? fie s?n?tos! Dac? vrea si este potent, atunci s? intre în legalitate si va primi recunoasterea tuturor. Este oare greu acest lucru?

Ce se câstig? din acest sport?

Dup? unii nimic, dup? altii, bani!

S? încerc?m s? vedem ce înseamn? asta. Cei mai multi dintre noi b?g?m mâna adânc în buzunar pentru dot?rile pe care ni le facem. O statie în parametri mai buni, antene mai sofisticate, amplasamente speciale pentru a sc?pa de vecini, antrenamente serioase pentru a putea lucra în concursuri, atât în unde scurte, cât si în unde ultrascurte. Unii sunt legitimati la diferite cluburi sportive, altii nu sunt! Sunt cluburi sportive care îsi p?streaz? angajatii în functie de rezultatele obtinute în campionatele nationale, iar în functie de rezultate se dau premii si/sau indemnizatii de efort pentru sportivi. Astfel s-a creat o adev?rat? goan? pentru cele câteva titluri de campion national. Aduci titluri, îti p?strezi postul. Nu aduci titluri, poti s?-ti pierzi postul. De obicei un salariat la radioamatori se cheam? antrenor sau instructor sportiv sau alt nume din nomenclatorul existent. Ce r?spundere au cei care ocup? un astfel de post? Aici ar trebui s? cear? toti membrii unui club accesul la ceea ce se cheam? fisa postului.... Unul din colegii nostri solicit? s? afle care este fisa postului a celor de la federatie, dar pe cea a celui care este între el si federatie oare o cunoaste? Asa cum am mai ar?tat federatia nu trebuie s? fie pe post de bau-bau, ea are atributii bine delimitate de statut. Aici ar trebui s? intervin? cluburile ale c?ror membrii fac "tr?zn?i" pentru a-i aduce la ceea ce se cheam? disciplin?, iar la nevoie s? foloseasc? drepturile din regulamentul pentru serviciul de amator care are prevederi clare pentru cei care le încalc?.

Deci unii au neap?rat nevoie de titluri... pentru aceasta exist? posibilitatea dublei legitim?ri. Asa de exemplu un sportiv din "X" poate fi legitimat la clubul din "X", dar poate fi de asemenea la clubul "Y" care-i ofer? bani pentru a participa în numele lui la competitii.

Cei multi, c?ci titlurile le numeri usor, sunt pe post de "iepuri" care direct sau indirect, cu voia sau f?r? voia lor, ajut? la câstigarea acestor titluri.

Dup? ce am pus în fat? partea "nasoal?" pentru majoritate s? vedem dac? nu exist? si ceva p?rti bune de pe urma faptului c? totusi se consider? sport.

Unul din avantaje este c? se obtin bani cu care se poate asigura un antrenament, un suport financiar al sportivului, se obtin premii, uneori substantiale!, dar care se consider? c? se datoreaz? meritelor lor, a sportivilor, iar federatia trebuie s? stea drepti în fata lor. Anul acesta federatia se mândreste cu cele 15 medalii la Campionatul Mondial de telegrafie de sal?. Federatia a asigurat aproximativ 170.000.000 lei pentru preg?tire si deplasare din cei 219.000.000 cât îi era bugetul calendarului sportiv. Premiile au dep?sit 450.000.000 lei. Nici un sportiv sau antrenor nu a venit s? spun?: ne vom preg?ti si mai bine, iar dac? va fi nevoie la editia urm?toare, contribuim si noi cu ceva! Nimic! Noi suntem cei care aducem lauri t?rii si merit?m premiile!!! Federatia are obligatia s? ne asigure conditii. Avantaj pentru minoritate, c?ci cei multi tot pe banii lor îsi fac dot?rile.

Ar mai fi un avantaj, se asigur? salariile celor care sunt angajati la cluburi, dar acesti angajati sunt la dispozitia noastr? sau noi la dispozitia lor ? Este adev?rat c? salariile sunt mici, dar nimeni nu oblig? pe cineva s? se angajeze într-un loc care nu îi place. La cluburile ce nu sunt în sistemul sportiv cu plat? de la buget activitatea este pe baz? de voluntariat si de multe ori pe banii proprii, cu mult? pasiune si d?ruire.

Cum ne comport?m pe band??

Sunt unii care când întâlnesc unul obraznic, zic c? nu are cei 7 ani de acas?.

Practic, azi, cei 7 ani de acas? de multe ori nici nu se reg?sesc; cresa, gr?dinita, începerea mersului la scoal? au redus acest termen, dar ideea r?mâne. Comportarea în societate, iar dup? umila mea p?rere în band? suntem permanent într-o societate. "Urechile nu se aud pe band?" zicea cu multi ani în urm? Tavi, YO3JU, face posibil s? avem un auditoriu, uneori, nesperat de larg. Când ne adres?m corespondentului trebuie s? fim preg?titi de faptul c? "n" perechi de urechi ne urm?resc.

Marea majoritate a celor care lucreaz? în benzile alocate radioamatorilor sunt oameni care se bucur? pentru fiecare leg?tur? efectuat?, de faptul c? poate discuta cu un corespondent la fel de pasionat ca si el, c? poate schimba cunostinte din domeniul tehnic specific, c? poate afla înformatii de la cel?lalt cap?tul al lumii. Dar p?dure f?r? usc?turi nu se poate.Tot asa printre noi se afl? unii "colegi" care când pun mâna pe microfon parc? se transform?.

Un exemplu este cel al unui coleg din Bucuresti care lucreaz? în UUS, care a trecut prin necazuri în familie si care când ia un pahar în plus uit? tot. Pentru el toti sunt contra, unii sunt trecuti pe "lista neagr?". Foloseste echipamentul pe care îl detine pentru a transmite muzic?, si nu orice muzic?, muzic? de mahala. Au încercat colegi de ai nostri s?-l ia cu binisorul. Uneori a mers, alteori nu. Dar de cele mai multe ori apar unii care nu au r?bdare, le sare tand?ra, încep s? se exprime la fel si .... gata circul. M? veti întreba despre cine este vorba? Da! Este vorba de YO3FOK, Petric?. Dar tot asa, oare cineva s-a gândit c? acest om este singur si s? vin? cu o vorb? bun? înainte ca el sa ia paharul în mân?. Poate ar trebui s? se g?seasc? o modalitate de a preveni, nu de a comenta cu patos dup?.

Un alt exemplu, de aceast? dat? din US, o reprezint? politele ce se pl?tesc când doi împricinati se întâlnesc în band?. Este nepl?cut s? auzi insinu?rile din ambele p?rti, cu amintiri din tinerete sau altele. Dragi colegi, l?sati aceste probleme pentru telefon sau când v? vedeti fat?-n fat?. De ce trebuie s? v? asculte tot "poporul". Nu suntem în campanie electoral?. Nu se câstig? nimic, cel mult nervi! Aveti totusi un mare avantaj! Dac? nu v? place un corespondent, aveti la îndemân? cel putin dou? variante: ori schimbati frecventa si omul nostru va avea parte de un monolog ori ap?sati butonul de "închis" statia mergând, de exemplu, la piat?, dup? cump?r?turi, acolo cel putin stiti de ce v? creste tensiunea!

Dac? exist? consumatori la pahar în UUS, s? stiti c? si-n US sunt. La ore târzii apar "fl?c?ii". Se pun pe discutii interminabile despre câte-n lun? si-n stele. Nimic nu le scap?. De la A la Z, de la viata particular? la ambitii politice, despre tinerete sau b?trânete, despre orice...

Mai sunt colegi de ai nostri care au un obicei. Cum apare o interferent? pe canalul folosit, parc? v?d negru. Încep comentariile pentru a îndep?rta intrusul. Aluzii usoare pân? la b?gat în diferite locuri ascunse privirilor. Este adev?rat, uneori avem si astfel de specimene care probabil simt o deosebit? pl?cere s? vad? cum pot stârni pe cei de pe frecvent?. Arunc? o "pastil?" dup? care savureaz? efectul. Cât? satisfactie le d?m prin comentariile noastre!! Dar si dac? nu sunt interferente voite, sunt accidentale, se stârneste un cor de comentarii de se umfl? banda... Oare înc? nu ni s-a format urechea pentru a putea asculta numai ceea ce dorim?

Ne-am obisnuit ca pe canalele de repetoare din UUS calitatea semnalului s? fie de bun? calitate. Aici sunt de asemenea cazuri de interferente accidentale sau altele voit create. La repetoarele de mare în?ltime pot ap?rea interferente datorit? unor propag?ri bune când unele statii care în mod normal nu pot accesa repetorul, de aceast? dat? pot. Avem glasurile care se recunosc dup? timbru, dup? p?c?nitul PTT-ului, dar tot asa sunt colegi care în loc s? vin? s? zic? c? vor s? fac? o leg?tur?, o urgent?, prefer? s? pun? "purt?toarea" blocând astfel accesul statiilor cu puteri reduse.

În fiecare an se desf?soar? numeroase competitii în benzile de radioamatori. Particip? numeroase statii. Fiecare tinde s? realizeze un punctaj care s?-i permit? clasarea pe locuri fruntase în clasament. Foarte frumos! Dar apare un dar.... Pentru a-si face "gaur?" unele statii împing butonul de la microfon la un nivel mai mare decât este necesar sau "altele". Efectul este c? în jurul frecventei unei astfel de statii nu prea ai loc. Si apare o reactie în lant. Las? c?-mi fac si eu un liniar sau împing la modulatie. Progresia este deja geometric?! Efectul pare a fi acela c? statiile cu putere mic? vor renunta a mai participa la întâlnirile "crocodililor" si atunci vor plânge c? au lipsit " t " judete....Poate ar trebui ca aceste statii cu puteri reduse s? schimbe modul de lucru. S? dea apel asteptând ca ele s? fie chemate, ceea ce ar obliga statiile ce fac "gaur?" s?-si desfunde urechile la fel ca ceilalti. S? piard? timp din cauza QRM-ului creat de celelalte statii. Ori, mai bine, s? avem un num?r imens de statii participante astfel ca ora unei etape s? fie prea mic!

Tot legat de concursuri. Regulamentele, ca si legile, sunt f?cute pentru oameni care le respect?. Unii caut? bresele sc?pate si caut? s? le exploateze în scopul obtinerii unor avantaje fat? de ceilalti. Frumos! Dar oare e moral s? faci asa ceva? Dup? ei, da! Noi cei multi ce avantaj avem?

Am încercat s? creionez câteva din numeroasele aspecte cu care ne confrunt?m aproape zilnic în frecventele rezervate activit?tilor specifice nou?, radioamatorilor. Dac? aveti alte p?reri veniti si prezentatile.

Cum ne preg?tim pentru micile sau marile competitii? Sunt unele criterii ce trebuie respectate?

Anul trecut, pornind de la o întrebare legat? de cele de mai sus s-a stârnit o întreag? polemic?. Voi încerca s? prezint unele lucruri cum le v?d eu si dac? sunt si alte idei, sunt bucuros s? le fac cunoscute.

In primul rând as considera foarte Important acomodarea operatorului cu statia pe care o opereaz? incluzând aici si notiunea de statie ergonomic?.

O statie se compune (poate sunt prea didactic!) din mai multe componente:

 • a. statia de emisie - receptie;
 • b. antena sau antenele cu sistemele de rotire sau comutare;
 • c. anexele: microfon, c?sti, manipulator, calculator, ceas;
 • d. mobilierul de la statie

  a. Statia este compus? dintr-unul sau mai multe transceivere sau receptoare, emit?toare, amplificatoare de putere. Fiecare dintre ele au anumite caracteristici tehnico-functionale pe care operatorul trebuie s? le cunoasc? la perfectie, astfel ca atunci când le exploateaz? s? nu fie nevoit s? strige dup? asistent? tehnic? si astfel s? piard? timp. Trebuie de asemenea s? fie instruit cu privire la tehnica securit?tii exploat?rii echipamentelor pentru a putea gestiona o situatie de criz? pe perioada cât este operator. Cu alte cuvinte ar trebui s? fi lucrat pe sculele respective atât de mult încât s? le stie pe dinafar?!

  b. Antena este un element de baz? a unei statii care va lucra într-un concurs. Operatorul trebuie s? stie cum "merge" antena sau antenele pe diferite directii. Cum se face comutarea antenelor sau rotirea lor astfel ca la o anumit? or? s? foloseasc? antena cea mai adecvat? în functie de banda pe care va lucra. Acest lucru nu se învat? peste noapte! S? fie familiarizat cu rolul pe care îl va avea în echip? (dac? este cazul). Una este s? tragi la num?r si alta s? cauti multiplicatoare noi.

  c. Anexele par nesemnificative dar sunt nimicuri importante!
  S? lu?m microfonul. Ce poate fi important la el? Dai cu gura-n el si merge. Da, dar dac? trebuie s?-l folosesti ore în sir, trebuie s? fie si comod, sistemul de comand? vocal? este de ajutor, dac? este atasat la casc? s? ai ambele mâini libere pentru a putea manevra calculatorul; casca trebuie s? fie usoar?, s? te izoleze de zgomotele din statie; iat? lucruri de care trebuie tinut cont. Manipulatorul, chiar dac? se lucreaz? asistat de calculator trebuie s? poat? fi folosit în orice moment pentru a transmite un mesaj care nu e prestabilit la programul de concurs, f?r? alte set?ri... Calculatorul trebuie s? fie folosit intens în concurs, dar exersarea folosirii acestuia trebuie început cu mult timp înainte. Nu stai s? vânezi clapele cu un deget, cele 10 degete ar trebui folosite la perfectie astfel ca viteza de introducere a datelor s? nu te tin? pe loc. Calculatorul trebuie integrat în structura statiei pentru a nu te pomeni cu doar câteva ore înainte de concurs c? apar probleme cu radiofrecventa r?t?cit? pe la borne...
  Ceasul trebuie setat pe ora UTC astfel ca operatorul s? nu vad? mai multe ceasuri si s? socoteasc? la ce or? se afl? în momentul dat. Tot asa si calculatorul (calculatoarele) trebuiesc setate pe aceeasi or?.
  Când se lucreaz? asistat de calculator trebuiesc terminate toate set?rile necesare concursului. Conectarea la DX Cluster, interconectarea calculatoarelor din reteaua de concurs, pe benzi si general?, verificarea function?rii lor în regim de trafic greu...nu în concursul la care se cere totul.....

  d. Mobilierul statiei este o component? care poate aduce puncte pozitive sau negative în contextul general. Încercati s? întelegeti ce ar însemna ca un operator s? trebuiasc? s? stea pe un scaun tip taburet, tare, câteva ore nemiscat.... nici dac? te misti nu e comod... sau dac? masa este înalt? si trebuie s? te chinui s? tastezi clapele într-o pozitie incomod? ore întregi, sau microfonul este de mas? si trebuie s?-ti intinzi gâtul s? ajungi la el, statia s? fie usor accesibil? la toate butoanele si sistemele de control, cu alte cuvinte acel operator trebuie s? se simt? comod si s? nu-i umble gândul decât la ceea ce are de f?cut, adic?: s? fac? leg?turi cât mai multe. Aici s-ar mai putea spune si despre alimentatia operatorului care trebuie s? asigure o bun? dispozitie, temperatura ambiant? s? asigure un confort optim, numai îndr?znesc s? amintesc de influenta nefast? a fumului de tigar? asupra echipamentelor si nu în ultimul rând asupra operatorului, cât despre alcool, nici nu îndr?znesc, poate(!) dup? concurs... Toate aceste nu se pot realiza peste noapte. Este necesar? mult? voint? si multi bani pentru a realiza cele de mai sus. Consider c? cei care se implic? la un astfel de efort organizatoric trebuie s? fie cel putin jum?tate "crazy" (nebuni!). Altfel nu se poate explica cum pentru pl?cerea de a realiza sute de leg?turi pe or? îti pui la b?taie toate disponibilit?tile. Dar dac? o faci, hai s? o facem cum trebuie. Sunt posibilit?ti, dar trebuiesc canalizate spre ceea ce este necesar. S? nu astept?m minuni, ele sunt doar în povesti, în realitate trebuie muncit mult si acel sâmbure de "crazy" s? fie farul c?l?uzitor spre adev?r...

  Sper ca aceste gânduri s? nu fi sup?rat pe cineva si cel mult s?-i adune pe toti sub acelasi acoperis indiferent de optiunile domestice ale fiec?ruia.

  S? încerc?m alt subiect!

  În anul 2004, adic? acesta în care suntem, în cadrul Adun?rii Generale, organizate odat? la patru ani, vor avea loc alegeri pentru conducerea Federatiei Române de Radioamatorism.

  Unii se vor întreba ce leg?tur? am eu, cititorul, cu toate acestea?

  Din multe puncte de vedere tocmai aici este problema!

  Dumneavoastr? nu veti participa la Adunarea General?. Aici vor fi delegatii pe care îi trimiteti s? v? reprezinte. Delegatii Dvs. trebuie s? aib? un mandat clar a ceea ce vor reprezenta si în final, vor vota. Delegatul trebuie s? înteleag? ceea ce se va discuta în cadrul Adun?rii Generale. Oare directorul unei structuri sportive locale chiar stie ce faceti Dvs. real, nu prin prisma rezultatelor.(dac? gresesc, îmi cer scuze de pe acum!)

  Astfel în sedintele organizatiei din care faceti parte, care se vor desf?sura înainte de Adunarea General? a Federatiei, este de dorit ca s? cereti celor care v? coordoneaz? pe plan local s? prezinte un raport al activit?tii desf?surate, s? trageti concluzii si în cunostint? de cauz? s? votati ceea ce Dvs. credeti c? se poate face, urm?rind si realizarea celor convenite. Tot asa la Adunarea General? ar fi de dorit ca participantii s? vin? cu propuneri de forma: "în perioada urm?toare vom face..." si nu de forma: "ar fi bine s? se fac?, s? ni se dea, s?..., s?.... FRR, în momentul de fat?, se sprijin? pe organizatiile teritoriale, având un rol coordonator, de urm?rire a aplic?rii legislatiei specifice si generale, de leg?tur? cu alte organizatii similare si cu oficialit?tile statului. În aceste conditii partea financiar? nu trebuie neglijat?. Mai ales c? la început de an sunt o sumedenie de taxe care trebuie achitate ar fi de preferat ca exercitiul financiar s? se poat? întinde pe toat? perioada trimestrului I. De asemenea contributia financiar? a organizatiilor c?tre federatie trebuie s? fie executat? la timp. Numai în acest mod se pot sustine activit?tile la nivel general. Comisiile din cadrul FRR, precum si cele constituite la nivelul structurilor locale, trebuie s?-si intre în pâine! S? vin? cu propuneri concrete care s? fie supuse analizei si aprob?rii pentru a deveni sarcini sau obiective de urmat.

  În acest sens, propunerile pentru noul Consiliu de Administratie trebuie s? fie bine gândite, serioase, propusi oameni care vor si pot s? se angreneze în astfel de activit?ti Trebuie s? fie activi, s? vin? cu propuneri din timp, astfel ca la termen s? nu se dea în bâlbâial?.

  Alegerile pentru cei ce vor fi în conducere trebuie f?cute cu discern?mânt, f?r? grab?, propunerile bine cânt?rite. La momentul votului, s? fim cu mintea la vot, nu la trenul care pleac? peste o jum?tate de or? sau c? trebuie s? ajung la ..... c? tot sunt în Bucuresti....sau c? am terminat sticla adus? de......

  Ce veti alege, cu asta veti defila în urm?torii patru ani!!! Nu este o joac?!

  FRR prin organele sale de conducere, si m? refer la presedinte, vicepresedinti, secretar general. trebuie s? vegheze la respectarea legislatiei în vigoare, atât din partea noastr? a radioamatorilor, cât si a organelor statului, luând, când este cazul, m?surile ce se impun în urma sesiz?rilor Dvs. Atentie! O sesizare nu se face pe vorbe! prin statie sau prin telefon! Cel ce vrea s? fac? o sesizare trebuie s? o fac? în scris asa cum trebuie, cu "Subsemnatul aduc la cunostint?...."!! De ce trebuie s? ne fie fric? s? ne cerem drepturile noastre? Dar dac? nimeni nu cere, înseamn? c? nu e necesar sau totul este perfect! Oare? Trebuie urm?rit s? se dea r?spuns la toate sesiz?rile, astfel va creste responsabilitatea tuturor de jos si pân? sus si de sus pân? jos. La nevoie se poate prezenta în revist? modul de rezolvare, astfel ca toti s? beneficieze de rezultate.

  Cu trecerea la noul sistem de organizare multe lucruri s-au dat peste cap. Structurile r?mase sportive au nevoie de rezultate pentru justificare, normal, dar asta nu înseamn? c? toti ceilalti nu mai cont?m. Vârfurile sunt putine, dar activitatea de baz? este în cea de mas?, cu participanti multi. Aici este viitorul, nu la campionii nationali. Trebuie privit spre viitor, spre cei multi, prin l?rgirea sferei de cuprindere a cât mai multi oameni. Aceasta înseamn? s? se educe în spiritul radioamatoricesc, s? se vegheze la legalitate, s? se caute metode noi adecvate scopului.

  Conform legislatiei în structurile dependente de sport se cer studii de specialitate. Ar fi bine ca cei care studiaz? s? nu neglijeze relatile interumane care uneori sunt cele mai delicate. Un lucru care poate p?rea m?runt la prima vedere! Standardizarea! M? refer la faptul c? este necesar s? se treaca de urgent? la unsistem unitar de informatii. Materiale trimise spre FRR si de la FRR c?tre structuri trebuie s? fie uniforme. Nu fiecare vine cu forma pe care o consider? mai comod? pentru el. FRR va trebui s? cear? si s? prezinte modalit?tile în care acest proces se va derula. Pornind de la clasamente, raport?rile de membri sau alte date. Poate se vor g?si unii care vor zice c? nu au mijloacele necesare. Îmi este greu s? cred c? exist? vreun judet în care s? nu fi ap?rut calculatorul!!!! Dar?mite la structurile sportive. Apelati la conducerile cluburilor pentru ajutor! Asa poate veti avea acces la cel al directorului...dac? altul nu exist?.

  Acest articol a aparut in serial si in revista "Radiocomunicatii si radioamatorism" 9/2003 pana la 1/2004

  Stefan Fenyo YO3JW

  Articol aparut la 13-9-2004

  10056

  Inapoi la inceputul articolului
 • Comentarii (5)  

 • Postat de David Moldovan - YO5BTZ la 2004-09-16 03:10:40 (ora Romaniei)
 • Draga Pit,
  Am scris azi un comentariu la acest articol si cineva l-a sters.
  Eu credeam ca, cenzorii, sunt baieti inteligenti.
  Eu mi-am asumat raspunderea atunci cand am scris acel comentariu.
  Te rog sa iei legatura cu cenzorii si sa le explici situatia.
  Astept explicatii de la cenzori. Am speranta ca "prolemele din banda"
  se vor rezolva de la sine atunci cand examenele pentru obtinera certificatului de radioamator nu se vor mai da oral.
  Cu multumiri anticipate,
  David, YO5BTZ

 • Postat de Ciprian - N2YO (n2yo) la 2004-09-16 08:58:06 (ora Romaniei)
 • Referitor la "comentariul" postat si "cenzurat". In atentia domnului cu reclamatia... Va atrag respectuos atentia sa nu mai postati asemenea mesaje pe acest site. Va rog sa considerati ca acesta este un avertisment.

 • Postat de David - YO5BTZ la 2004-09-16 10:27:57 (ora Romaniei)
 • Si uite asa "problemele din 80m" ajung pe internet unde intradevar n-au ce cauta analfabetii. Acesta este un comentariu la articolul de mai sus.
  Ciprian , pana acum imi spuneai David si acuma dintr-o data imi spui "domnul cu reclamatia". Eu in primul comentariu am vrut sa aduc la cunostinta opiniei publice o mostra de comportament a unui radioamator caruia nu-i place ceea ce spune un altul "pe banda". Era un exemplu concret care intarea afirmatiile lui Pit. Imi cer scuze ca te-am suparat. Nu cred c-am fost mai spurcat la gura decat Eugen Barbu sau Zaharia Stancu mari scriitori romani care prin operele lor literare au adus cinste tarii in care sau nascut si au trait.

 • Postat de Ciprian - N2YO (n2yo) la 2004-09-16 13:31:32 (ora Romaniei)
 • Orice poate semna YO5BTZ in aceste comentarii. Nu am admis initial ca realul David YO5BTZ a fost autorul. Sa pastram acest sistem postare a mesajelor pentru comentarii la articole. Ma puteti contacta la webmaster@radioamator.ro

 • Postat de Nic - YO3GNO - la 2004-09-26 03:17:31 (ora Romaniei)
 • Cred ca dincolo de aceste judecati exprimate de Pit, ar trebui sa ne ingrijoreze foarte tare ca la o cautare pe Google cu cuvintele "radioamatorism radioamator radioamatori" nu se intorc decat 4 pagini de link-uri din care doar vreo 10 sunt pagini de limba romana care sa aiba legatura cu radioamatorismul romanesc. Este o masura a interesului pentru acest sport. Sau hobby?
  Posibil ca de fapt in primul rand sa trebuiasca sa umblam la cultura radioamatorismului. Nu cumva suntem pe cale a deveni un indicativ DX rar?
  Exemple ca http://www.evenimentul.ro/local/print/36763,14,baseArticle.html ar trebui sa se gaseasca mai des? Nu cumva ar trebui sa ne "primenim" si sa incercam sa ne apropiem cumva si de institutiile de educatie? Nu ar fi bine ca pentru acesti pusti nou veniti sa avem macar o marca indigena, modesta si ieftina de transceivere pe care sa si le permita? Eu cred ca numai cu documente si discutii intre noi, nu reusim. Riscam in anii urmatori sa avem un organism cu mai multi membri in conducere decat radioamatori muritori de rand.
  My humble opinion...

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "A fi sau a nu fi? Aceasta este intrebarea!"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact