hamradioshop.ro
Articole > Software pentru radioamatori Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Zplots - Program pentru analiza detaliată a parametrilor antenelor

Cristian Colonati YO4UQ

Generalităţi.

Aşa cum prezentam într-un articol anterior, referitor la analizorul de antenă miniVNA, datele eşantionate de acesta pot fi salvate într-un fişier de forma [nume].csv. Am promis atunci că voi prezenta analiza şi prelucrarea acestor date, off line, cu ajutorul programului Zplots. Am stat totuşi câtva timp la îndoială dacă merită efortul unei prezentări ţinând cont de relativa ostilitate cu care sunt tratate prezentările care folosesc metode evoluate de analiză şi/sau simulare, care folosesc instrumente matematice şi suport informatic – programe.

Faţă de echipamentele şi programele profesionale, la performanţe şi costuri nu întotdeauna acesibile, comunitatea radioamatorilor a promovat instrumente de măsură, analiză şi simulare adaptate nevoilor acestor activităţi cu parametrii şi costuri rezonabile sau de multe ori gratuite. Programul Zplots se încadează în acestă din urmă categorie.

Două excelente prezentări recente: “Circuitul de adaptare în gama, nimic mai simplu?” Al lui Florin YO8CRZ  precum şi “La ce înalţime punem antena Yagi HF?” al lui Adrian YO3HJV, care folosesc analize teoretice şi unelte informatice în ameliorarea unor realizări practice, m-au determinat să încerc să fac o prezentare cât mai accesibilă a programului Zplots.

Din câte ştiu în YO există deja mai multe analizoare de antenă de tipul miniVNA care pot fi folosite la achiziţia primara de date eşantionate de pe diferite antene. Vom vedea imediat o paletă mult mai largă de analizoare care furnizează date compatibile cu programul Zplots.

Pentru autorul programului Zplots, care este cunoscutul Dan Maguire AC6LA – creatorul software-ului de modelare pentru antene şi a altor programe utilitare, adresele de acces sunt: www.ac6la.com şi www.ac6la.com/zplots.html . Aşa cum ne spune autorul, Zplots foloseşte posibilităţile programului de calcul tabelar Excel (Microsoft Office) pentru prelucrarea şi afişarea grafică a datelor eşantionate şi preluate de la o multitudine de tipuri de echipamente, analizoare de antenă. Zplots a ajuns la versiunea 1.6 din august 2010.

Cu privire la Excel şi sistemele de operare sunt necesare de la început câteva precizari:

-          Funcţionează sub SO Windows XP, Vista sau Windows 7.

-          Necesită să aveţi instalat pe calculator pachetul Excel cel puţin versiunea 97 sau superioare până la Excel 2007 SP2.

-          Zplots funcţionează corect indiferent dacă în fişierul *.csv datele au fost salvate cu separatorul de zecimale virgulă sau punct.

-          Pentru pachetul de programe Excel (eu folosesc Excel 2003) trebuie ajustat nivelul de securitate pentru macrouri în sensul diminuării acestuia din fila de lansare Excel Book1 > Tools > Options > Security > Macro Security > Low > OK precum şi similar pentru Excel 2007 diminuarea nivelului de Macro Security la cel mai mic nivel.

 

Echipamente şi software de eşantionare asociat.

Zplots poate citi datele eşantionate şi furnizate (salvate sub formă de fişiere) de la o multitudine de echipamente, analizoare de antenă:

-          AIM – Antenna Analyzer – AIM430/AIM160/AIM4170 ale lui W5BIG (fişiere *.csv)

-          VNA 2180 – Vector Network Analyzer – W5BIG (fişiere *.csv)

-          Exeter – VNA Control Software al lui W8WWV – (fişiere eşantionate şi salvate ca *.csv)

-          VNA4Win – al lui N2PK cu software GM4PMK şi GM3SEK )fişiere salvate ca *.csv)

-          miniVNA (sau VNA1, miniVNA pro, vnaJ) – ale lui IW3HEV & Co care poate salva datele eşantionate sub forma *.csv. Cu acest echipament am lucrat şi vom exemplifica funcţionarea cu datele furnizate de acest echipament la analizele facute pentru mai multe tipuri de antene.

-          Programul propriu de eşantionare al echipamentului miniVNA poate fi cel furnizat de distribuitorul WiMo: Software Version 2.30 minivna-software_v230.zip (ZIP, 8.5MB) sau apariţiile ulterioare sau cel numit:

-          New Ig MiniVna V 2010 06 11 al lui F4CLB http://clbsite.free.fr/articles.php?pg=art4 care este ultima versiune.

-          Despre miniVNA şi măsurătorile efectuate cu el există ca referinţă două articole anterioare din aceiaşi secţiune a site-ului www.radioamator.ro .

-          TARP VNA – Vector TARP Network Analyzer care furnizează datele în format polar agreeat de Zplots.

-          EZNEC – software-ul lui W7EL care la o baleiere generează un fişier numit LastZ.txt care poate fi citit de Zplots.

-          DG8SAQ VNWA – Vector Network Analyzer, precum şi alte formate de date generate de echipamente şi de programe de modelare şi analiză a antenelor cum ar fi Touchstone S1P/S2P, Antenna Model, mzVNA.

Numai din aceste consideraţii se observă interesul de a „citi” şi mai apoi a „analiza” parametrii esenţiali de funcţionare ai unei antene în ideia cunoaşterii şi eventual a ameliorării acestora.

 

Descriere generală.

Zplots Excel este o aplicaţie care permite afişarea grafică a curbelor de SWR (RUS), impedanţe şi alte date conexe referitoare la antene într-o diagramă XY, o digramă Smith precum şi forma tabelară a mărimilor eşantionate de la care se construiesc graficele. MiniVNA realizează 500 de eşantioane, 500 de seturi de date pentru fiecare interval de frecvenţe eşantionat.

Diagramele XY pot fi personalizate la alegere pentru câte doi parametrii simultan (în condiţii speciale pot fi afişaţi chiar 4). Pe axa X va fi în MHz intervalul de frecvenţe eşantionat. Pe axa Y stânga parametrul primar iar pe Y dreapta parametrul secundar. Scara acestora poate fi modificată funcţie de nevoile de vizualizare ale diverşilor parametrii. Parametrii de analiză ai unei antene într-un interval de frecvenţe determinaţi de către echipamentul analizor (în cazul nostru miniVNA) şi descărcaţi sub forma unui fişier [nume antenă].csv sub formă tabelară sunt următorii:

·         SWR - Standing Wave Ratio – Raportul de unde staţionare

 • Rs - Resistance, series form – Rezistenţa serie
 • Xs - Reactance, series form – Reactanţa serie, cu posibilitatea determinării semnului reactanţei: +jX inductivă sau –jX capacitivă, cu ajutorul diagramei Smith aşa cum vom vedea mai departe.
 • Zmag - Impedance magnitude – Modulul impedanţei
 • Theta (deg) - Impedance angle – Unghiul impedanţei
 • Rho (mag) - Reflection coefficient magnitude – Mărimea coeficientului de reflexie
 • RL (dB) - Return Loss, plotted as a negative number to simulate "reverse scale" – Pierderile de retur (vezi un articol pe acestă temă de acelaşi autor)
 • Phase (deg) - Reflection coefficient angle – Unghiul coeficientului de reflexie
 • % Reflected Power – Puterea reflectată în procente
 • Q - Quality factor, |Xs| / Rs – Factorul de calitatea definit ca raportul |Xs| / Rs
 • Rp - Resistance, parallel form – Rezistenţa paralelă
 • Xp - Reactance, parallel form – Reactanţa paralelă
 • Ls (µH) - Equivalent inductance for series Xs, both positive and negative – Inductanţa serie detrminată din Xs, pozitivă şi negativă
 • Cs (pF) - Equivalent capacitance for series Xs, both positive and negative – Capacitatea serie determinată din Xs, pozitivă şi negativă

·         Lp (µH) - Equivalent inductance for parallel Xp, both positive and negative – Inductanţa paralelă detrminată din Xp, pozitivă şi negativă

 • Cp (pF) - Equivalent capacitance for parallel Xp, both positive and negative – Capacitaea paralelă detrminată din Xp, pozitivă şi negativă

Valorile negative pentru Ls, Cs, Lp, şi Cp pot fi interpretate în sensul ca valoarea de inductanţă sau capacitate care trebuie să se adauge, în serie sau paralel, respectiv, pentru a "anula" reactanţa corespunzătoare.

O menţiune specială pentru datele obţinute cu miniVNA pentru modul de lucru “Transmission”  şi/sau “Group Delay” (întârzierea de grup), care sunt similare cu cele obţinute în modul de lucru “Reflection” al miniVNA folosit la analiza antenelor şi pentru care Zplots poate costrui grafice de analiză în feresatra XY pentru parametrii:

 • |TL| - Transmission Loss – Pierderile de transmisie numite şi atenuări de inserţie şi exprimate ca raport.
 • TL (dB) – Exprimarea pierderilor de transmisie în dB, reprezentate de un număr negativ.
 • Phase – Faza (Grade) sau Group Delay (µsec) – Schimbarea de fază sau întârzierea de grup depinzând de conţinutul fişierului salvat.

În acest tip de măsurători diagrama Smith este dezactivată.

Pe acelaşi ecran cu graficul în coordonate XY este afişată şi o diagramă mini-Smith. Rezoluţia de ecran a PC-ului, pentru a vedea ambele reprezentări grafice, trebuie să fie 1020x758 pixeli sau mai mare.

Pentru a mări imaginea aveţi posibilitatea să selectaţi din fereastra Excel – View > Zoom > alege o dimensiune de la 25% la 200% sau alta la alegere > OK. Zplots poate afişa pe ecran o diagramă Smith de format mare accesând pagina (sheet-ul) numit Smith din subsolul ecranului unde sunt oferite cele trei pagini: Data, Custom şi Smith.

 

Descrierea funcţionării.

-          Fişierul de date obţinut în urma unei măsurători cu miniVNA (baleierea unui ecart de frecvenţe) de forma [nume].csv, sau alte formate acceptate de Zplots ca urmare a diferitelor echipamente „analizor” şi „programelor” asociate este salvat  într-un folder. Ele sunt încărcate de către Zplots sub forma unui „sheet” Excel, cu 500 de linii active aferente celor 500 de eşantionări în modul de lucru „Reflection”. Este prima filă din cele trei ale Zplots, afişate în josul ecranului, care pune la dispoziţie datele sub formă numerică pentru parametrii măsuraţi şi determinaţi de analizorul de antene.

 

 

În cel de al doilea tabel se vede poziţionarea pe eşantioanele 192 şi 193 pentru SWR minim de 1,32.

-          Se instalează ultima versiune de Zplots 1.6 din august 2010 – se descarcă Zplots şi dezarhivează. Se poate creea pe ecran şi un shortcut.

-          În mod obligatoriu în calculator trebuie să existe Microsoft Excel (cunoscut, convenabil şi stabil este Excel 2003)

-          Se lansează Zplots cu un dublu click.

-          Funcţionarea Zplots este de fapt o foaie de calcul Excel foarte rafinată. Funcţionarea Zplots este controlată de butoanele proprii nu de cele din bara de meniu Excel. Funcţionează transparent ca o aplicaţie independentă.

 

Vom enumera principalele butoane / acţiuni şi funcţiunile lor:

-          Load Data – Încarcă date - Deschide o căutare cu Windows Explorer de unde se alege fişierul *.csv de analizat. Este bine ca numele lui să fie cel al antenei de la care am cules datele cu miniVNA.

-          Refresh – Reîmprospătare – Reîncarcă fişierul de date curent cu acelaşi nume, eventual cu date noi, dacă achiziţia de date de la dispozitiv se face în timp real. (nu a fost cazul)

-          Enable polling – Admite baleierea unei noi variante de date a aceluişi fişier cu timp de achiziţie diferit, mai recent, când funcţionarea se face în timp real. (nu a fost cazul)

-          Main/Axis Titles – Denumirile axelor – Fixează denumirea graficului şi a axelor (ex: SWR / Zmag vs Frequency) şi x = Frequency (MHz), y stânga = SWR, y dreapta = Zmag sau alte denumiri funcţie de parametrul selectat la dorinţa utilizatorului.

-          Legend – Legenda – Se alege si pune pe ecran denumirile curbelor afişate în diagrama XY.

-          Copy – Copiere – Face o copie a graficului principal din pagina Custom în Clipboard cu o eventuală opţiune de redimensionare între minim 0,2 până la maxim 2, care mai apoi poate fi pusă în altă aplicaţie: Word, Visio sau Paint.

-          GIF - Graphics Interchange Format – Creează un fişier grafic GIF al diagramei principale din pagina Custom care poate fi folosit într-un e-mail sau o pagină WEB.

-          Print Prewiev – O previzualizare a graficelor înainte de tipărire.

-          Dots On/Off – Pe On se pun puncte pe curbă pentru fiecare din înregistrările (cele 500 eşantionate de miniVNA într-un interval de frecvenţe) existente în tabelul de date. Pe Off este afişată numai înfăşurătoarea acestora.

-          Set/Lock Scales – Se pot seta valorile de minim şi maxim dorite a se afişa pentru valorile de pe axa Y primară şi Y secundară pentru o mai detaliată vizualizare. De asemani se poate seta pe axa X un minim şi maxim în scopul de a realiza un zoom pe un subset de frecvenţe de interes.

-          Zoom M1 M2 – Face un zoom între frecvenţele încadrate între cei doi markeri. Se revine cu butonul “Full Freq Range” care a apărut pe ecranul “Zoom M1+M2”.

-          Snapshots – Afişare selectivă suplimentară a încă două grafice de culori diferite sau 4 grafice la alegere pe diagrama XY, câte 2 pe axa Y principală respectiv alte 2 pe cea secundară.

 

 

 

 

-          Reference lines Left1/Left2/Right1/Right2 – Linii orizontale de referinţă punctate pentru valori care ne interesează în mod deosebit pe axele Y (de ex. SWR de 1,5 şi Zmag de 50 ohmi).

 

-          Add or Subtract Transmission Line – Adaugă sau scade din linia de transmisie. Un interesant exemplu de simulare al comportamentului antenei la o astfel de operaţiune. Datele obţinute ca urmare a măsurătorii cu miniVNA au în vedere întreg ansamblul pe care circulă radiofrecvenţa: de la conectorul SO239 al ieşirii transceiverului sau PA şi trecând prin filtrul trece jos, SWR-metru, comutatoare de antenă, segmente de cablu coaxial de interconexiune, cablul de alimentare RG58 sau RG213, balun, borna antenei, antena. În configuraţia reală ele pot fi toate sau numai o parte din acestea. Valorile parametrilor obţinuţi şi prezentaţi în sheet-ul „Data” al Zplots se referă deci la comportamentul electric al întregului sistem începând cu punctul de unde am făcut măsurătoarea. Culegând date din alt punct ele vor fi diferite. Important este faptul că punctul de pornire al calculelor este întotdeauna setul de valori al măsurătorii iniţiale. Putem măsura şi culege date de oriunde din traseu dar trebuie să ţinem cont că fiecare element fizic adăugat sau scos influenţează mai mult sau mai puţin ansamblul măsurătorii. Zplots oferă un instrument cu care putem simula modificarea parametrilor atunci când la valorile măsurate deja adăugăm sau scădem un segment din linia de transmisie şi cum se reflectă aceste schimbări jos la încărcarea din transceiver sau sus la intrarea în antenă. Apăsând pe caseta „Add or Subtract Transmission Line” se deschide fereastra de parametrizare. Selectând poziţia „Add Transmission Line” şi adăugând lungimea dorită de cablu, se va simula ce impedanţă Zin va fi la noua intrare din spre emiţător. Selectând poziţia „Subtract Transmission Line” şi scăzând segmentul de cablu dorit se vor simula noii parametrii ai punctului de intrare în antenă Zload. Din fereastra „Transmission Line Spec” se poate alege tipul de cablu dintr-o listă foarte bogată şi chiar se poate aduga, activând ultima poziţie din listă, „User spec: Set param below” un set de parametrii ai feederului specificat de utilizator. Se poate alege lungimea segmentului de cablu în diferite unităţi de măsură. Se poate modifica dinamic acestă lungime şi se vede în mod interactiv schimbarea tuturor parametrilor din fereastra de grafice şi din diagrama Smith. Algoritmi de simulare au luat în consideraţie şi pierderile teoretice în linie. După fiecare simulare, pentru a reveni la situaţia iniţială sau pentru o nouă simulare cu + sau – apăsaţi butonul Undo. Se poate vedea alăturat figura explicativă cu principiile de funcţionare ale simulării. Din fereastra „Add or Subtract Transmission Line” se poate deschide o nouă fereastră cu butonul „Freq-VF-Len-WL Conversions” care este în principiu un calculator, off line, pentru ecuaţiile de viteză şi lungime în cabluri.

 

 

 

 

Alte acţiuni.

-          Click stânga într-un punct de pe grafic (orice curbă) poziţionează markerul M1 ca o linie punctată verticală.

-          Click dreapta într-un punct de pe grafic poziţionează markerul M2. În acest moment apare în fereastra pricipală butonul „Zoom M1 to M2” adică spaţiul de frecvenţe în care se poate face un zoom.

-          „Zoom M1 to M2” – Face un zoom între frecvenţele încadrate de cei doi markeri. Se revine cu butonul „Full Freq Range” care a apărut pe ecranul extins.

-          În fereastra de grafice, în stânga şi în dreapta sus sunt casetele de alegerea parametrilor care se doresc a fi vizualizaţi. Deschideţi listele cu click şi alegeţi parametrii doriţi. Din pătrăţelele colorate se poate schimba culoarea curbelor afişate.

 

Diagrama Smith.

Cu privire la fila Smith din Zplots vom face următoarele recomandări şi precizări:

-          Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu diagrama Smith sugerăm revederea funcţionalităţii acesteia din competentele articole ale lui YO3AL – D. Blujdescu publicate în revista R&R şi ataşate acestui material în format pdf.

(Diagrama-1-montat, Diagrama-2-montat)

-          Pentru cei interesaţi, un format grafic extrem de instructiv, expersiv şi sugestiv al diagramei Smith, în legătură cu funcţiunile şi determinarea valorilor, este deasemeni ataşată în format GIF. (Smith_chart_bmd)

-          Pentru utilizatorii echipamentului miniVNA şi datelor furnizate de acesta, diagrama Smith din Zplots foloseşte şi pentru rezolvarea semnului reactanţei Xs.

 

 

 

Descrierea funcţionării.

-          Reprezentarea lui Zmag sub forma Zs = Rs ± jXs este făcută pe diagrama Smith. Punctele din diametrul orizontal al diagramei reprezintă Rs, spaţiul superior reprezintă XL adică reactanţa inductivă +jXs iar spaţiul inferior reprezintă XC adică reactanţa capacitivă –jXs.

-          Între pagina „Custom” unde sunt afişate graficele diverşilor parametrii în intervalul de frecvenţe baleiat la o măsurătoare şi evoluţia traectoriei impedanţei Zs = Rs ± jXs pe diagrama Smith în acelaşi interval de frecvenţe există o relaţie biunivocă.

-          Plantaţi cu click stânga markerul M1 într-un punct din grafic (de exemplu în SWR minim) şi vor apare valorile parametrilor în tabelul din subsolul graficului iar simultan un punct în diagrama Smith asociată cu semificaţia impedanţei complexe a acelui punct. Aceiaşi acţiune se transpune şi în sheet-ul special al diagramei Smith.

-          La fel cu un click dreapta marker M2 în punctul de exemplu de SWR = 2. Vor apare valorile şi pe diagrama Smith un punct pe cercul de SWR 2.

-          Dacă mişcaţi punctele cu click drepta respectiv stânga pe curba din diagrama Smith se vor mişca şi markerii M1 sau M2 din grafic şi se vor schimba şi valorile parametrilor din tabelul din subsolul graficelor. Valoarea pozitivă sau negativă a lui Xs din tabel va fi în conformitate cu poziţia punctului din diagrama Smith, respectiv + în partea superioară sau – minus în partea inferioară.

-          Determinarea caracterului inductiv sau capacitiv al reactanţei Xs se face selectând poziţia „via Phase” din tabelul de selecţie „Resolve Sign of X” de sub diagrama Smith.

-          Toate elementele menţionate se pot analiza la o scară mai mare în sheet-ul Smith al Zplots. Tot aici se pot face şi unele modificări necesare analizei şi anume:

·         Cu butonul SWR circle se poate schimba culoarea cercului de SWR, valoarea 2 pentru SWR este cea obişnuită dar dacă vrem să vedem valoare impedanţelor la un alt SWR apasăm butonul SWR Circle şi alegem o altă valoare de exemplu 1,5. Pentu valoarea 0 (zero) cercul de definire SWR dispare. Pentru valoarea – 1 apare cecul pentru tot intrvalul de frecvenţe ales în grafice.

·         Cu butonul Change Z0 se poate schimba impedanţa Z0 (ex. De la 50 ohmi la 75 ohmi)

·         Cu butoanele + sau – se poate face zoom.

·         Şi aici cu click dreapta sau stânga putem mişca pe curba din diagrama Smith punctele markerilor M1 şi M2 iar în tabelul de subsol se afişează valorile parametrilor.

 

Aplicaţii practice.

Pentru cei care doresc să testeze funcţionarea Zplots pe date reale, culese cu miniVNA, sunt ataşate un număr de fişiere de tip *.csv pe care se pot face toate manevrele acceptate de Zplots.

            Cu ajutorul lui YO3ZA Dan am selectat fisiere pentru următoarele tipuri de antene în funcţiune, ajustate în măsura posibilităţilor aproape de optim. Pentru YO3ZA sunt disponibile fişierele *.csv pentru antenele montate pe terasa unui bloc de 8 nivele:

-          Un inverted V pentru benzile de 3,5 şi 7 MHz

-          Un Yagi cu 3 elemente pentru 14, 21 şi 28 MHz

Pentru YO4UQ, care are antenele montate în balcon la etajul 7, au fost selectate:

-          Helically Wound 3,5 MHz – antenă spirală

-          Helically Wound 10 MHz – aceiaşi antenă spirală cu acord la rezonanţă pe armonica 3

-          Helically Wound 7 MHz – antenă spirală şi cu acord şi în 18 MHz pe aceiaşi structură

-          Magnetic LOOP 14 MHz (1,2 metrii diametru, ţeava cupru 22mm), merge şi pe 10MHz cu un C în vid de 50pf precum şi în 18 şi 21 MHz cu acordul Cv

-          Magnetic LOOP 21 MHz (0,6 metrii diametru, ţeava cupru 22mm) cu acord şi în 24 şi 28 MHz

Toate aceste fişire se găsesc ataşate la linkul CSV_and_PNG_Files şi pot fi analizate în detaliu cu Zplots. Graficele demonstrează că o atentă construcţie, măsurători şi reglaje pot contribui la o corectă funcţionare, evitarea interferenţelor şi performanţe ridicate cu resurse relativ modeste.

Cristian Colonati YO4UQ

Articol aparut la 2-11-2010

14929

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (12)  

 • Postat de gigi - YO8ROY la 2010-11-02 14:21:20 (ora Romaniei)
 • Felicitari pentru articol!....articolele propuse de dumneavoastra sunt bine fundamentate! Informatiile sunt binevenite mai ales pentru cei care nu au echipamente de testare si apreciez preocuparea pentru mentinerea unui caracter stiintific apreciabil !
  Va multumesc si va respect!

 • Postat de George Dita - YO3ICW la 2010-11-02 15:12:19 (ora Romaniei)
 • Un articol interesant dar eu personal nu ma vad cu laptopul pe pilon masurind antenele, pt asta exista scule mult mai versatile si mai ,,hard''.
  Cred ca odata cu progresul tehnologic lumea a inceput sa se increada prea mult in procesarea informatica insa problemele care deriva sunt mult mai complexe decit par.Pentru moment ramin la mfj HI

 • Postat de Morel - 4X1AD (4x1ad) la 2010-11-02 21:50:46 (ora Romaniei)
 • YO4UQ: „Am stat totuºi câtva timp la îndoialã dacã meritã efortul unei prezentãri þinând cont de relativa ostilitate cu care sunt tratate prezentãrile care folosesc metode evoluate de analizã ºi/sau simulare, care folosesc instrumente matematice ºi suport informatic programe”.
  D-le Colonati, din pacate, intotdeauna va exista acest fel de ostilitate, datorata in principal opacitatii, ignorantei, invidiei, acrelii, mediocritatii sau lipsei de capacitati de intelegere tehnica peste un anumit nivel sau lipsa apetitului de a invata lucruri noi. In cazuri mai grave, aceste simptome se leaga si cu autosuficienta, incremenirea in timp, excesul de empirism, semidoctia, impostura si ego-ul hiper umflat. Dar vorba romanului, cainii latra, caravana trece. Chiar va rog sa continuati sa ne delectati si in viitor cu articole excelente din seria prezentata pana acum si nu numai. Sunt convins ca majoritatea tacuta apreciaza materialele de valoare.
  73
  Morel
  4X1AD

 • Postat de Sorin - YO7CKQ la 2010-11-03 10:42:05 (ora Romaniei)
 • " Sunt convins ca majoritatea tacuta apreciaza materialele de valoare. "

  Da, asa este !

 • Postat de Safriuc V - YO5PEZ la 2010-11-04 09:22:08 (ora Romaniei)
 • Informatii utile prezentate itnr-un mod didactic, urmare unei lucrari facute cu pasiune si profesionalism. Comentarile putine, dovedesc intemeiatã " îndoiala dacã meritã efortul unei prezentãri"
  Neputinta prezentarii unor lucrari elaborate, pe uni dintre noi, ii impinge spre desfintarea a tot ce este peste puterea lor de intelegere. YO3ICW citeste cu atentie articolul, nu trebuie sa urci "cu laptopul pe pilon masurind antenele".

 • Postat de Adrian - YO3HJV (yo3hjv) la 2010-11-06 00:08:23 (ora Romaniei)
 • George, Daca vrei sa vezi "reflectata", MFJ este un aparat bun! Atunci cand vrei sa scoti tot din ansamblul linie de transmisie SI sistem radiant, deja MFJ este usor depasit, fiind necesare instrumente SW pentru evaluare si simulare. MFJ si, din pacate seria RigExpert (din care am si eu cate ceva) nu sunt instrumente capabile sa furnizeze datele necesare acestor analize complexe dar asta nu trebuie sa ne limiteze orizontul, nu? Pur si simplu, Vector Analyzer este altceva decat simplul "analizor". Cat despre articol in sine, singura remarca este ca merita pus la bookmark pentru a reveni la el din cand in cand.

 • Postat de radu - (neradioamator) la 2010-11-07 21:04:22 (ora Romaniei)
 • Deja e prea mult !Mai bine scoateti o carte...Oricum marea noastra majoritate nu are aparatul asa ca e DEGEABA !

 • Postat de Florin - YO8CRZ la 2010-11-08 03:42:59 (ora Romaniei)
 • Ca de obicei articol bine documentat si foarte coerent. Un VNA da o sumedenie de informatii utile. Evident ca mai trebuie sa stii sa folosesti toate datele astea. Cateva cuvinte depre MFJ259/269 pe care l-am vazut pomenit in cateva comentarii: desi prin constructie aparatul nu permite determinarea semnului partii reactive a impedantei, eu folosesc un condensator serie pentru a determina daca impedanta este capacitiva sau inductiva. Daca reactanta scade atunci impedanta e inductiva daca creste atunci e capacitiva. Pentru a determina o impedanta la capatul unei linii coaxiale cu o lungime cunoscuta, eu folosesc programul TDDetails al aceluiasi autor- AC6LA. 73

 • Postat de George - YO9HSW la 2010-11-08 13:04:09 (ora Romaniei)
 • Dr OM Radu, te-ai uitat, macar de curiozitate, care este pretul aparatului de care se vorbeste aici? Nu costa o avere si chiar este acesibil acestei mari majoritati la care faci referire.

 • Postat de Rent A Car - (neradioamator) la 2011-04-28 21:16:24 (ora Romaniei)
 • Mi-a placut tare mult cum e scris articolul,initial cautam o reprezentare grafica a diagramei Smith iar aici am gasit un program care calculeaza impedantele normalizate. Inainte de a lucra cu un aparat e bine totusi sa cunoastem si cum anume functioneaza, sa aprofundam cat mai mult. Si mai sunt si oamenii care poate au auzit despre un astfel de aparat dar sunt din alt domeniu, dar totusi ar vrea sa stie la ce anume se foloseste.Felicitari.http://www.eurocars.ro">Rent A Car

 • Postat de Rent A Car - (neradioamator) la 2011-04-28 21:17:42 (ora Romaniei)
 • Mi-a placut tare mult cum e scris articolul,initial cautam o reprezentare grafica a diagramei Smith iar aici am gasit un program care calculeaza impedantele normalizate. Inainte de a lucra cu un aparat e bine totusi sa cunoastem si cum anume functioneaza, sa aprofundam cat mai mult. Si mai sunt si oamenii care poate au auzit despre un astfel de aparat dar sunt din alt domeniu, dar totusi ar vrea sa stie la ce anume se foloseste.Felicitari http://www.eurocars.ro

 • Postat de Ovidiu - YO3ILC la 2013-01-19 16:55:45 (ora Romaniei)
 • Eu chiar am un aparat gandit si construit de Dan Maguire "sark 110" si sunt foarte multumit de el.Nu e mai mare decat un pachet de tigari slim , si face tot ce este explicat in articol.
  73 la toti

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Zplots - Program pentru analiza detaliată a parametrilor antenelor"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact