hamradioshop.ro
Articole > Comunicatii digitale Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Despre adaptoarele USB – COM (USB – Serial / USB – RS232) şi programele de radiocomunicaţii digitale

Cristian Colonati YO4UQ

Programele de comunicaţii digitale, cum ar fi binecunoscutele HDR Ham Radio Deluxe, N1MM Logger sau altele utilizează pentru legătura între calculator şi staţia de radio porturi sau adaptoare de comunicaţie serială şi interfeţe cu sau fără izolare galvanică. Nu vom intra în aspectele hardware ale comunicaţiei seriale care bănuim că de acum sunt bine cunoscute de cei dornici să funcţioneze într-o configuraţie combinată dintre un calculator şi un transceiver. Amintim totuşi:

 • Indiferent de forma fizică a conectorului din staţia de radio: DB9, DB25, DIN6, miniDIN8 sau miniDIN6 semnalele alocate unor pini din conector au aceiaşi semnificatie funcţională. De exemplu pentru un conector DB9 (Yaesu FT450,FT2000, etc.) avem:

1

DCD

Data Carrier Detect

2

RxD

Rx Data

3

TxD

Tx Data

4

DTR

Data Terminal Ready

5

GND

Ground

6

DSR

Data Set Ready

7

RTS

Request To Send

8

CTS

Clear To Send

9

RI

Ring

Nota: la pagina 108 din cartea “Ghid practic de radiocomunicaţii digitale” FRR 2011 sunt prezentate conexiunile specifice seriale pentru CAT la principalele echipamente radio uzuale.

Transceiverele nu au active şi nu utilizează toate semnalele menţionate mai sus. De regulă în programele de radiocomunicaţii digitale se folosesc numai câteva semnale şi anume: 2-RxD pentru CAT, 3-TxD pentru CAT, 4-DTR pentru CW sau PTT, 7-RTS pentru control CAT sau PTT, 5-GND pentru masa semnalelor.

 • Calculatoarele au evoluat spectaculos, sau miniaturizat iar conectorii, fluxurile de date şi protocoalele de comunicaţie sau modernizat. Nu vom intra încă în lumea “tabletelor” a comunicaţiilor “Bluetooth sau WiFi” ci rămânem în zona clasică a conexiunilor fir pentru calculatoarele desktop sau laptop. Majoritatea calculatorelor PC nu mai au interfeţe seriale DB9. La PC-uri au apărut o multitudine de porturi USB (Universal Serial Bus) precum şi adaptoare externe între fluxul de pachete USB, portul USB şi interfaţa serială clasică DB9 numită şi COM atunci când este nevoie de o astfel de interfaţă. Adaptoarele pot fi simple, port la port, sau multiple 1xUSB la multi port COM (2xCOM sau chiar 4xCOM în format hard de placă PCI sau PCI Express). Oricum, la ieşire, de regulă conectorii seriali sunt format DB9 cu protocoale RS232 sau RS485. Interfeţele seriale se utilizează încă în mod curent în industrie şi domeniul aparatelor de masură unde este necesară comunicaţia mod caracter.

Pentru a asigura comunicaţia între un port USB şi un port COM (RxD,TxD) este nevoie deci de un adaptor hardware precum şi de un program de conversie numit “driver”. Portul USB trimite un flux de pachete de date şi de control din spre programul utilizator către portul USB care prin intermediul adaptorului şi a programului “driver” (specific fabricantului de adaptor) transformă şi poziţionează corect semnalele menţionate anterior pe o intefaţă COM cu conector DB9.

Sistemele de operare uzuale Windows XP şi Windows 7 admit instalrea de drivere pentru până la 256 de porturi COM. Vă veţi întreba dece aşa de multe când nu mai există conectori dedicaţi?

Multe din programele de aplicaţie, indiferent care ar fi ele şi cât de sofsticate sunt, dacă au nevoie de comunicaţie şi prelucrare în „mod caracter”, ceea ce presupune filozofia protocoalelor de comunicaţie serială, le este necesară setarea unui port COM.

Un exemplu de setarea parametrilor, funcţie de nevoi, a unui port COM pentru driver-ul adaptorului ATEN model UC-232A şi care driver se instalează automat în Windows 7, dispozitivul fiind recunoscut automat de sistemul de operare, este prezentat ca exemplu în continuare:

-          Viteza – Bit per second între 75 şi 128000 bps.

-          Formatul caracterului de date – Data bit de 4,5,6,7 sau 8 biţi.

-          Control de paritate – Parity None, Even sau Odd.

-          Biţi de stop – Stop bits 1, 1,5 sau 2.

-          Controlul fluxului – Flow control Xon/Xoff, Hardware sau None.

Prin setare avansată (Advanced) se alege şi numărul de port COMx cu x=1÷256.

Nenumărate dispozitive USB auxiliare cum ar fi: stikuri de memorie, interfeţe bletooth sau WiFi, interfeţe pentrtru reţelele publice de telefonie şi date, etc. folosesc porturile USB ale calculatoarelor sau ale HUB-urilor USB şi unele din ele emulează în structura lor software drivere de porturi COM.

Pentru fiecare nou dispozitiv care are nevoie explicit sau implicit de un port COM sistemul de operare le verifică pe cele ocupate deja de drivere instalate anterior şi alocă în continuare un număr nou de port COM în intervalul de 1 la 256.

Unele programe de radiocomunicaţii digitale cum ar fi N1MM Logger sau HRD-DM780 admit pentru lucru un număr limitat de porturi COM accesibile. N1MM Logger COM1÷COM8, respectiv HRD COM1÷COM6 / COM20÷COM21 pentru serverul intern. La fel programul Fldigi poate seta numai porturile fizice existente în calculator şi a adaptoarelor active conectate, nu vede şi porturile alocate de driverele dispozitivelor neconectate, inactive.

Ca exemple comentate, unele situaţii se pot vedea în figurile alăturate.            În configuratorul de la N1MM Logger se vede cum numărul de COM-uri este limitat la 8.            COM1 este setat pentru CAT iar PTT-ul este setat să se facă automat prin CAT pentru comunicaţiile digitale şi CW.            COM3 este setat numai pentru CW pe pinul 4 DTR al interfeţei seriale.

 


            Pentru HRD este prezentata situaţia tuturor driverelor COM care au fost instalate in calculator, fiindcă a fost selectată opţiunea “Show All ports”, şi anume:

-          COM1 este portul serial implicit de pe placa de bază a unui desktop.

-          COM3 şi COM4 sunt porturile seriale ale unei placi suplimentare PCI.

-          COM5 FTDI este portul COM al driverului pentru interfaţa serială a analizorului de antenă miniVNA care este neconectat.

-          COM6 şi COM7 sunt alocate celor două adaptoare ATEN pentru poturile USB neconectate.            Dacă în HRD s-a selectat opţiunea “Show Only ports connected to PC” se observa numai porturile COM fizic conectate, calde, ale PC-ului.

            Dece toată acestă laborioasă introducere?

Din mai multe părţi ale spaţiului YO, prietenii comunicaţiilor digitale, care au început să fie din ce în ce mai mulţi şi să participe activ în concursuri, au întâmpinat greutăţi în alocarea unui număr de port COM convenabil adaptat programului de aplicaţie folosit. În acestă situaţie numărul de drivere ascunse, invizibile (hidden) datorită alocării unor COM-uri aferente USB pe interfeţele unor echipamente care nu mai erau conectate depăşise numărul de COM-uri admis de programul de comunicaţii digitale acesta nu mai putea fi utilizat în conexiune cu calculatorul.

Exemplu concret.

La instalarea lui N1MM Logger pe un laptop, pentru cele două adaptoare USB-COM unul pentru CAT şi celălalt pentru CW şi eventual PTT sistemul de operare a instalat automat porturile COM23 şi COM24. Toate celelalte porturi COM de la 1 la 23 erau ocupate de driverele invizibile ale unor echipamente care au fost folosite cândva sau erau folosite sporadic. Driverele rămân instalate şi devin active numai la conectarea dispozitivelor hardware corespondente pe care le recunosc automat. N1MM Logger nu poate lucra decât cu porturile seriale COM1÷COM8.

Ce este de făcut în acest caz?

Sunt de luat în consideraţie mai multe situaţii:

-          Dacă este un calculator nou conectaţi mai întâi adaptoarele USB-COM utilizate de N1MM Logger în porturile USB şi instalaţi driverele. Ele vor lua în primire primele COM-uri din intervalul COM1 la COM8. De regulă Windows 7 care are cîteva zeci de mii de drivere le va recunoaşte şi le va instala.

-          Dacă este un calculator utilizat dar nu au fost agăţate în el în decursul timpului ca într-un “pom de crăciun” diverse echipamente USB aveţi şansa ca driverele adaptoarelor USB-COM să se instaleze tot în intervalul rezonabil COM1÷COM8.

-          Dacă sau instalat multe dispozitive USB atunci în mod sigur adaptoarele USB-COM vor depăşi valoare COM8 şi N1MM Logger sau oricare alt program cu astfel de restricţii nu va mai putea funcţiona în colaborare cu calculatorul. Reamintim că dacă echipamentele auxiliare USB nu sunt conectate driverele există şi COM-urile sunt alocate. Nu este numai situaţia lui N1MM Logger ci şi a multor alte aplicaţii la care este prevăzut accesul la un număr limitat de porturi COM sau chiar la numai un anumit port.

Soluţiile.

-          Ştergerea driverelor pentru porturile COM inutile din intervalul 1 la 8 ale căror echipamente USB nu se mai folosesc

-          Realocarea driverelor echipamentelor USB care ocupă intervalul COM1 la COM8 la niveluri mai mari şi alocarea intervalului rămas pentru adaptoarele USB-COM ale comunicaţiilor digitale.

Notă – Porturile COM ale plăcilor de bază (DB9) sau ale plachetelor de tip PCI-COM cu ieşiri seriale ale calculatorelor desktop sunt native şi pot fi folosite oricând cu orice dispozitiv serial. Nu au treabă cu porturile USB. Ele sunt vazute de la instalarea sistemului de operare.

            Cum se face evidenţierea şi vizualizarea tuturor driverelor USB-COM ascunse şi cum se manevrează asupra lor, ştergere sau realocare de număr? Paşii de urmat sunt următorii:

-          Evidenţierea tuturor driverelor şi a porturilor COM asociate indiferent dacă echipamentele USB sunt sau nu conectate.

-          Ştergerea sau realocarea driverelor nedorite din intervalul COM1÷COM8 la niveluri superioare şi eliberarea toatală sau parţială a acestui interval pentru a face loc adaptoarelor de comunicaţii seriale pentru comunicaţiile digitale.

În prima etapă, pentru Windows 7, avem activarea funcţiei de vizualizare:

Start > Computer > System properties > Advanced system setting > Environment Variables > se deschide fereastra User variables for… > New > fereastra Edit User Variable > si se scriu în câmpurile afişate frazele:

Variable name: devmgr_show_nonpresent_devices

Variable value: 1

Ø      OK > OK > OK

 

 

În cea de a doua etapă este procedura de vizualizare:

Start > Computer > System properties > Device manager > View > Show hidden device > Ports (COM&LPT) iar în extensie vom vedea toate COM-urile active şi inactive. Cele inactive sunt evidenţiate cu o culoare mai deschisă. Opţiunea Show hidden device se selectează la fiecare acţiune de vizualizare, ea nu rămâne setată prmanent.

 

Ştergerea driverelor se poate face cu click dreapta pe orice linie de Ports (COM & LPT) din fereastra Device Manager şi se dă comanda de Uninstall pentru dispozitivele inactive.

Realocarea, mutarea driverelor din intervalul 1 la 8 la numere de COM mai mari de 8 pentru a elibera spaţiul se face astfel: click dreapta pe linia de port ce trebuie mutată > Properties > se deschide fereastra specifică dispozitivului ales > tabul Port Setting > Advanced > si din fereastra Advanced Setting for COMx > se merge în COM Port Number unde se deschide lista şi se alege un număr de port convenabil mai mare decât 8, care nu este utilizat, din cele 256 de porturi disponibile > OK > OK.

La fel se procedează cu eventuala realocare al adaptoarelor USB-COM care sau instalat la numere mari de COM pentru aducerea lor în intervalul COM1 la COM8.

 

 

 

 

 

 

Oricum este bine să aplicăm acestă parametrizare pentru a controla toate driverele “hidden”  din calculatoare şi să le eliminăm pe cele inutile. Scuze pentru experţii în sisteme de operare dar am încercat să ajut în eliminarea unor anomalii pe cei din ce în ce mai mulţi operatori de comunicaţii digitale din YO care se pot întâlni cu o astfel de situaţie.

 

 

Cristian Colonati YO4UQ

Articol aparut la 29-3-2013

14810

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (14)  

 • Postat de Lilian - YO3BL la 2013-03-29 10:29:32 (ora Romaniei)
 • Salutare ,
  din 3 usb-com port 2 merg .
  Unul pentru icom nu merge ...
  Am pierdut mult timp pretios jucindu-ma.
  Recomand tuturor :inainte de a cumpara un gunoj gen usb-com sa-l testeze daca merge .
  73
  Lilian

 • Postat de Dan - YO3GGX la 2013-03-29 10:39:23 (ora Romaniei)
 • Excelenta informatia privind procedura de evidentiere a driverelor ascunse.
  Am incercat sa o aplic si eu pe un notebook cu Win7/64 bit.
  Din pacate in continuare nu sunt afisate device-urile care folosesc porturile inferioare (COM3-COM9), cu toate ca atunci cand incerc sa schimb alocarea acelor porturi imi apar ca "in use".

  Mentionez ca nu am incercat sa restartez calculatorul dupa adaugarea variabilei deoarece nu il pot opri in acest moment.

  Toate cele bune. Dan YO3GGX

 • Postat de Cristi - YO8DHD la 2013-03-29 10:44:15 (ora Romaniei)
 • Excelent articolul. Chiar si pentru cei care lucreaza in domeniu e utila readucerea in memorie a unor informatii, nu de alta dar o informatie neutilizata mult timp se uita (mai ales dupa o anumita varsta).

 • Postat de Lilian - YO3BL la 2013-03-29 11:38:24 (ora Romaniei)
 • Apropo ,
  ma poate ajuta cineva cu driverele windows 7 pentru adaptoarele usb-com icom chineze????
  Varianta de pe net Prolific 1.8.0 nu merge .

 • Postat de STOLNICU PETRICA - YO9RIJ la 2013-03-29 13:40:25 (ora Romaniei)
 • Am fost pus in situatia de a folosi o interfata care la instalarile ulterioare primei incercari primea un port cu numar mare (34, 35, etc), nefiind disponibil pe numarul de porturi alocate calculatorului. Dupa nopti de incercari am descoperit solutia. Am redenumit porturile alocate automat de aplicatia interfetei cu numarul unui port liber aflat pe calculator. A functionat fara probleme.
  Multumesc frumos pentru articol! 73! de YO9RIJ Petrica

 • Postat de Doru Zaslo - YO2AMU la 2013-03-29 15:51:33 (ora Romaniei)
 • Articol deosebit de bun si , mai ales , deosebit de util! Pacat ca nu a aparut mai din timp , dar, mai bine acum decat niciodata, si doresc sa multumesc lui YO4UQ pentru didactica abordarii unui subiect deosebit de sensibil tinand seama de multitudinea de computere care se afla pe piata, unele avand numai porturi USB.
  Un ghid deosebit de util in lumea comunicatiilor digitale cu abordari cunoscute numai unor initiati si care face posibil accesul unui user obisnuit in programarea porturilor si implicit in utilizarea unor programe moderne de lucru si logare.Pana la contactul cu Cristian , am tinut in dulap un "Express Card". Acum este functional permitandu-mi toate facilitatile oferite de diverse programe.
  73 si numai bine!
  Doru, YO2AMU.

 • Postat de Lari - YO9CSM la 2013-03-29 23:11:57 (ora Romaniei)
 • INTERESANT ARTICOLUL.MULTUMIRI RESPECTUOASE AUTORULUI.Si eu am fost ,,bulversat’’ de aceste porturi care se dezinstalau,dar cu ajutorul a doi buni prieteni (unul din BU si celalalt din TR),folosind si aplicatia on line ,,Team viewer’’ intre mine si ei am reusit sa ajung la un ,,compromis’’.Am vrut la un moment dat sa ii scriu Domnului Colonati,stiind ca foloseste acelasi tip de trx ca si mine si respectiva statie este ,,dedicata’’ pentru digi mode.Dar ,,hiba’’ era de la PC.Am in dotare o interfata industriala cu cablurile originale,la inceput de drum(noiembrie 2011,a fost o provocare pentru mine la 51 de ani sa abordez digi mode) pot afirma ca o parte din perii albi de la tample(cunoscutii pot confirma) sunt rezultatul acestor probleme....hi!!!Pacat ca nu am posibilitatea sa deschid statia decat sambata si duminica si atunci trebuie sa imi incarc bateriile de acest hobby sub toate aspectele:dx uri,concursuri internationale,digi mode......... Succes tuturor colegilor hami in digi mode si nu numai.Cu aceeasi prietenie,Lari, YO9CSM,ALEXANDRIA.

 • Postat de Nicu - YO5OUC la 2013-03-30 11:22:04 (ora Romaniei)
 • Un articol foarte bun, bine documentat si deosebit de util. Astfel de materiale ar fi bine sa apara si in format print in reviste ca Radiocomunicatii si Radioamatorism. Felicitari autorului cu deosebita stima de YO5OUC-Nicu.

 • Postat de Dan - YO3GH (yo3gh) la 2013-03-30 20:30:03 (ora Romaniei)
 • Foarte bune info in articol, utile si pentru cei experti si pentru cei amatori in domeniu. Apreciez si f mult modul didactic de prezentare. 73 tuturor !

 • Postat de DORU - YO3BMJ la 2013-03-31 17:47:41 (ora Romaniei)
 • ma interteseaza si pe mine salucrerz in ssistamuldiiigitale

 • Postat de alex - YO2LDK la 2013-04-16 10:11:29 (ora Romaniei)
 • Felicitari pentru scrierea si rabdarea necesara realizarii acestui articol de indrumare, este de mare ajutor celor care folosesc astfel de interfete si nu stiu de ce nu mai au porturi libere alocate, dupa ce se introduc telefoane, stick-uri, aparate foto si alte device-uri in USB.
  Recomand folosirea adaptoarelor cu CP2102, sunt cele mai bune !

  Succes tuturor si, 73 !

 • Postat de Doboli Beniamin Gratiel - YO2LRB la 2013-04-17 15:25:22 (ora Romaniei)
 • Cea mai buna interfata universala USB serial TTL pentru aproape orice aplicatie este cablul de la NOKIA model DKU5, cu care am reusit programarea aproape la orice statie radio. Un alt integrat pe care il recomand este PL2303 care de asemenea este foarte bun, iar placuta USB serial TTL costa 1,78 dolari.Informatii la adresa:
  http://www.ebay.com/itm/New-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-/130682850512
  Concluzia: ieftin, bun, eficient!
  73 si numai bine de YO2LRB Gratian

 • Postat de Ionut - YO2LVM la 2013-06-09 20:33:43 (ora Romaniei)
 • nu toate porturile usb-rs232 sunt ok.Mentionez ca unele sunt concepute din fabrica pentru a lucra nullmodem.Eu personal am incercat cu U350 produs de cei de la StLabs si moxa 1100.Aceste doua adaptoare furnizeaza toate semnalele date de un port serial rs232.Mentionez ca le-am testat si pe alte echipamente in afara de cele specifice radioamatorismului.Dintre aceste doua porturi cel de la moxa mi s-a parut mult mai bine pus la punct.Sper ca ajuta pe cineva acest comentariu. best 73 de yo2lvm

 • Postat de Ionut - YO2LVM la 2013-06-09 20:34:04 (ora Romaniei)
 • nu toate porturile usb-rs232 sunt ok.Mentionez ca unele sunt concepute din fabrica pentru a lucra nullmodem.Eu personal am incercat cu U350 produs de cei de la StLabs si moxa 1100.Aceste doua adaptoare furnizeaza toate semnalele date de un port serial rs232.Mentionez ca le-am testat si pe alte echipamente in afara de cele specifice radioamatorismului.Dintre aceste doua porturi cel de la moxa mi s-a parut mult mai bine pus la punct.Sper ca ajuta pe cineva acest comentariu. best 73 de yo2lvm

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Despre adaptoarele USB – COM (USB – Serial / USB – RS232) şi programele de radiocomunicaţii digitale"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact