hamradioshop.ro
Articole > Radioamatorism - opinii Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

DOMNULE PREŞEDINTE, AŞTEPT SCUZELE DV!

Gheorghe Oproescu-Tavi YO4BKM

Domnule Preşedinte, pentru început mă prezint, dupa aceea vă voi prezenta desfăşurarea unor evenimente declanşate la iniţiativa Dv. şi în care aţi fost implicat în totalitate.

Aşadar, iată prezentarea. După cum se vede imediat sub titlu, sunt un radioamator român, cu o vechime de peste 45 de ani în practicarea acestui hobby. Într-o perioadă întinsă pe parcursul a peste 7 ani am fost editorul şef al unei reviste de factură academică (Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, seria Inginerie Mecanică, ISSN 1224-5615) destinată exclusiv străinătăţii, redactată în trei limbi de circulaţie (engleză, germană, franceză). La început am făcut singur tot ce ţinea de machetare, tehnoredactare, căutarea de experţi evaluatori pentru fiecare articol în vederea obţinerii liberului la publicare, nu se puteau publica poveşti. Pe parcurs am beneficiat de colaborarea unor colegi mai tineri care au deprins repede secretele editării unei reviste şi care acum, după ce au preluat-o, o menţin la cote de evaluare din cele mai ridicate. Cine a publicat sau publică în această revistă - români sau străini - beneficiază de puncte recunoscute în toată lumea, necesare îndeplinirii condiţiilor de promovare pe trepte academice sau pentru sporuri la salariu. Revista este înregistrată la o autoritate academică cu sediul în Paris, ISSN-ul este acordat de aceasta şi este evaluată periodic de autorităţi academice din străinătate. Deci, ştiu ce este o revistă, cum se face şi ce pretenţii se cer.

Şi acum, evenimentele. Să nu vă surprindă precizia cu care sunt arătate anumite date, ele sunt extrase din înregistrările pe care le deţin. În ziua de 3 nov. 2012, în jurul orei 13:30, la încheierea Simpozonului de la Buzău, am fost prezentat Domniei-Voastre de un vechi prieten care îmi cunoştea activitatea, care vă vorbise despre mine şi care avea convingerea că pot scoate revista R&R din colapsul în care intrase. De mult timp mă nemulţumea stângăcia cu care, de-a lungul multor ani, chiar decenii, a fost coordonată această revistă şi artăm la mulţi, în cunoştinţă de cauză, cum se poate face mult mai bine. Poate că unii îşi mai amintesc numerele în care o mare parte din pagini erau pline cu reportaje turistice, de parcă era o revistă a vreunui club de drumeţii. Eu îmi amintesc de foarte multe numere în care apăreau informaţii care călcau norme elementare ale publicisticii dar, trebuie să recunosc, era maximum din ce putea da şi face un om neajutorat. Articole netehnice, articole copy-paste din reviste străine cu scheme netraduse şi mărite, pentru a umple spaţiul, până la a deveni ilizibile. Am avut ocazia să aflu aproape toate detaliile, nu le înşir aici. M-am oferit să-l ajut dar am fost nu refuzat, ci ignorat. Şi, după ce începuse să apară în condiţii grafice mult mai bune şi cu un conţinut mai bine selecţionat, blocându-se brusc pe termen lung la nr. 3/2012, am acceptat cu speranţe întâlnirea cu Dv. din 3 nov. 2012. În acea discuţie avută la Buzău precum şi în lungile convorbiri telefonice pe care le-am purtat în lunile care au urmat, plus zecile de mesaje electronice schimbate între noi, v-am expus conceptul meu privind revista, adoptarea unei grile noi de articole, mult mai diversificată precum şi disponibilitatea de a demara acest proces. De la bun început Dv. m-aţi asigurat că imi veţi oferi sprijin prin câţiva absolvenţi de la Jurnalism, secţie cu care mi-aţi spus că aveţi o convenţie prin care urmează să vă repartizeze câţiva absolvenţi. Aceştia se vor califica în jurnalism sportiv şi vor face acest lucru în cadrul lucrării de licenţă la care realizarea unei reviste va constitui proba practică. Nici nu visasem vreodată la un asemenea "chilipir" pe capul meu, să ajung să-mi împletesc experienţa de radioamator şi editor de revistă tehnică cu ştiinţa unor viitori specialişti în domeniul jurnalismului sportiv. Şi ce calitate ar fi avut o revistă de care s-ar fi ocupat jurnalişti cu licenţă! Mai mult, mi-aţi mai dat asigurări că aveţi în derulare nişte granturi legate de finanţări din fonduri europene aşa că este ca şi rezolvată problema finanţării. Din partea mea, v-am rugat în câteva rânduri să emiteţi un act administrativ care să reglementeze poziţia mea în raport cu FRR şi cu revista. Nu mă puteam ocupa de revistă decât dacă aveam anumite împuterniciri care să justifice colectarea materialelor, colaborarea cu cei care voiau să scrie articole, în calitatea ce o aveam deja de anonim-persoană particulară nu puteam convinge că demersurile mele se fac în numele şi pentru folosul FRR. Deşi nu am primit nimic nici până azi, în virtutea promisiunii pe care v-am făcut-o la Buzău că sunt în stare să mă ocup de revistă, m-am apucat de treabă. Nu m-a împiedicat nici decesul mamei mele survenit la câteva săptămâni de la acea discuţie, mai bine zis nu am încercat să exploatez această tragedie aşa cum am văzut că se practică la vârful FRR, poate voi arăta cu altă ocazie cine şi cum. Şi ca să nu credeţi că tărăgănez lucrul la revistă v-am anunţat că pentru câteva zile voi întrerupe lucrarea, v-am spus şi motivul, astea din grija ca nu cumva tocmai în acele momente să planificaţi punerea mea în legătură cu absolvenţii de la Jurnalism. Zadarnice griji din partea mea!

În decembrie 2012 era gata numărul 7/2012, 32 de pagini, 4 coperţi color. Nu am avut la dispoziţie niciun draft al revistei, am măsurat cu rigla spaţiile pe pagini şi fonturile pe o revistă existentă. Am început cu nr. 7/2012 la sugestia Dv, mi-aţi spus că numerele 1---6/2012 au fost deja plătite de abonaţi către cei ce au scos numerele 1---3/2012 şi este obligaţia lor să le continue, Dv. (şi mie) ne revine sarcina de la nr. 7/2012. Nu aţi suflat niciun cuvânt despre eşecul Dv. legat de aceste numere, poate vă mai amintiţi Comunicatul de mai jos (tnx YO4PX!):

Din contră, mai ţin bine minte că v-aţi plâns de mai multe ori de desele Dv. deplasări la Suceava să recuperaţi nişte bani dispăruţi pe acolo, despre revistă nimic. Apar aici nişte chestiuni tehnice privind formarea numărului de pe copertă, se folosesc trei coduri care trebuie să verifice o anumită cheie de control, dar ştiam cum se procedează. Datorită lungii întreruperi trebuia ca FRR, în calitatea de deţinătoare de ISSN cu obligaţiile ce decurg de aici, să obţină acordul autorităţii care a emis ISSN-ul, dar asta era o problemă măruntă şi birocratică, de care v-am informat atunci. Când v-am informat că nr. 7/2012 este gata v-aţi limitat la a mă asigura de toată stima Dv. şi mi-aţi dat indicaţii cum să continui. Ca să vă împrospătez memoria mai precizez că zadarnic v-am rugat să-mi trimiteţi câteva rânduri pentru editorial, plus o poză a Dv. În cele din urmă editorialul l-a scris altcineva, care mi l-a şi trimis, iar poza am extras-o eu dintr-un grup fotografiat la Buzău, a trebuit să o prelucrez cu curbe de culori şi alte tehnici ca să o pot mări şi să arate bine. În ce priveşte indicaţiile Dv., s-au limitat la a-mi comunica ce articole să preiau din anumite publicaţii şi să le pun în revistă. Am obţinut, pentru acest lucru, acordul autorilor şi al editorilor, am prelucrat textele, am refăcut desenele care îşi alteraseră calitatea prin preluare, le-am trimis din nou autorilor să accepte intervenţiile mele şi aşa, la sfârşitul lui ianuarie 2013 era gata şi nr. 8/2013, fără editorialul Dv. care nu a mai fost scris de nimeni şi fără suficiente poze pe coperţi în lipsa unei surse de unde să le adun, în nr. 7/2012 pusesem şi poze de la clubul brăilean YO4KAK. Revista era cam jumătate "second hand". Şi nu putea fi altfel din moment ce nu apăruse nr. 7/2012 unde arătam, într-un articol, care este noua formă a ei şi ce rubrici noi are. V-am informat şi că nr. 8/2012 este gata cu lipsurile arătate şi aţi continuat cu alte indicaţii privind ce articole să preiau. Mi-aţi mai recomandat o colaboratoare care nu se pricepea la reviste dar care era atât de atotştiutoare încât îmi trimitea spre publicare în revistă tipărită pe 32 de pagini articole pe care le prelua din reviste în format electronic, unde un articol era mult mai vast decât cele 32 de pagini şi unde, pentru economie şi evitarea repetării, apăreau pe fiecare pagină zeci de hyperlink-uri spre alte surse explicative. Plus zeci de desene, scheme, diagrame, hărţi color care nu mai puteau fi înţelese în tonuri de gri. Şi niciunul nu avea acordul autorului sau editorului. Când i-am comunicat că nu merge aşa ceva, că articolul trebuie reformulat pentru revistă tipărită, s-a supărat pe motiv că nu ştiu să micşorez fontul (dacă această noţiune, numită font, era o noutate pentru ea, credea că este la fel şi pentru alţii), să împart articolul în serial etc. Deci, alte indicaţii, asta este boala la români. Dar eu acţionam ca editor (ce-i drept, fără firman) de revistă, nu ca autor de articol şi, cine voia să publice, trebuia să-şi formuleze articolul, ce am făcut la nr. 7---8/2012 a fost un gest de maximă bunăvoinţă, cu scopul de a arăta că nu mă laud când spun că ştiu să fac o revistă. Şi numerele următoare ar fi arătat, dacă s-ar fi tipărit, ca numere "full second hand". Unde sunt absolvenţii de la Jurnalism pe care mi i-aţi promis? Cu maxim 3 abslovenţi tineri, pe care îi puneam să adune material din ţară (puteam găsi micile surse care să le acopere deplasările) aş fi reuşit ca în 4 luni să aduc revista la zi. Credeţi că nu aş fi ştiut să-i formez? Vă mai împrospătez memoria amintindu-vă că sunt profesor univeritar, că de prin 1970 am format sute de specialişti, o parte din ei pe chiar când eram profesor invitat în DL, din care mulţi sunt acum fie profesori universitari, fie conduc centre de cercetare la Viena sau în Canada, fie au ateliere care dau agremente tehnice la utilaje în Madrid sau conduc şantiere cu obiective regionale în YO, toţi aceştia pe care i-am dat ca exemplu fiind îndrumaţi inclusiv la lucrarea de licenţă de mine, cinci din ei s-au molipsit şi de radioamatorism, autorizându-se pe parcursul anilor 1978---2011. Ca să nu mai spun de doctori în ştiinţe pe care i-am format eu, vă pot oferi o listă cu nume şi prenume. Unde sunt fondurile din granturile europene, cu care s-ar fi putut tipări revistele? Hai să vă prezint un calcul făcut atunci, pe care îl ofer şi intransigentului YO7BBE care se întreabă cât ar costa revista, de parcă nimeni nu s-a mai întrebat până la domnia-sa, care descoperă abia acum coada la cireaşă. La rugămintea Dv. am cercetat, cu şeful clubului brăilean, câteva tipografii din Brăila. O revistă s-ar fi tipărit la un cost între 2 şi 3 lei. FRR avea nevoie, tot din spusele Dv., de cca 1500 de numere. Deci, cu max. 4500 de lei se tipărea un număr de revistă. Revista se vindea (se tipăreau exact câţi cumpărători ar fi fost, se putea afla acest lucru prin cluburile prin care se şi vindea), banii se recuperau şi se reinvesteau în numărul următor. După o schemă pe care cei trecuţi de 60 de ani o mai ştiu de la lecţiile de economie politică din şcoala comunistă (Marx dixit), aceasta ar fi fost reproducţia simplă (bani-marfă-bani). Dacă la o revistă s-ar fi adăugat la vânzare un leu, din maxim trei numere se recupera investiţia, aplicând reproducţia lărgită (bani-marfă-plus valoare-bani-capital).

Văzând că nu vă onoraţi nicio promisiune din cele făcute şi înţelegând că angajamentul meu absolut voluntar (şi gratuit) riscă să mă compromită pe mine (aţi difuzat prin QTC că mă ocup de revista care nu mai apărea), v-am comunicat că în astfel de condiţii nu mai pot continua. Mi-aţi dat ultima indicaţie, prin YO3FU, să-i trimit formatul electronic al celor două numere pe adresa FRR, le-am trimis pe 12 februarie 2013. YO3FU m-a contactat imediat telefonic şi se arăta destul de îngrijorat că nu ştie ce să facă cu ce i-am trimis. Mai ales că i-am trimis totul în format electronic (o noutate teribilă!), aceasta însemnând revistele definitive, materialele folosite la reviste (texte, fotografii, desene etc) pentru eventuale modificări precum şi "deşeurile", materialele adunate dar care nu puteau fi publicate. Printre acestea din urmă se numără şi o perlă de milioane: cineva, persoană importantă şi arhicunoscută, imi trimite (nu mie personal, ci la FRR, materialul mi-a fost redirecţionat de Dv) trei copy-paste din niste publicaţii străine, cu indicaţia - iar indicaţii - să fie traduse, să îi fie date spre revizuire şi aprobare, apoi să fie tipărite sub numele domniei-sale în paginile de la mijloc. Din vasta sa experienţă în ale revistelor rămăsese probabil cu amintirea că paginile din mijloc se numesc "pagini regale" şi nu se mai temea că va fi considerat aristocrat, se dusese vechiul regim.

În aceste condiţii, cum motivaţi exprimarea Dv. de la A.G. a F.R.R din 22 martie 2104, că de revistă nu a avut cine să se ocupe? Aşa scrie în procesul verbal difuzat pe internet chiar în ziua cu A.G. https://googledrive.com/host/0B3bR-31Re2YYSVB4LVZWWGo4b0U

De ce aţi ascuns propria Dv. implicare infructuoasă, bazată pe promisiuni deşarte şi, mai mult, de ce puneţi stigmatul neimplicării asupra unui voluntar calificat la cel mai înalt nivel, care nu a ajuns pe poziţia socială şi profesională pe care o ocupă slugărind, ci instruindu-se, respectând şi cerând să fie respectat?

De ce v-aţi bătut joc de pasiunea cu care am lucrat şi acum pretindeţi pasiune? Ce limbaj vorbiţi?

De ce m-aţi informat că imi puneţi la dispoziţie absolvenţi de la jurnalism şi acum informaţi A.G. că nu aţi găsit nicio ofertă? În ce perioadă aţi fost la Constanţa? Înainte, sau după ce mi-aţi făcut promisiunile?

Aşadar, domnule Preşedinte, A FOST CINEVA, un voluntar care s-a ocupat CU PASIUNE de revistă, pasiune pe care nu aţi dovedit că o posedaţi, numerele 7---8/2012 se află în sertarul FRR necăzând din cer şi stau mărturie pentru munca mea, în arhiva casutei postale ce o am pe e-Mail deţin pe zile, ore şi minute, inclusiv trimiterea celor 2 numere către FRR (yo3kaa@alllnet.ro) în 10 tranşe, totalizând 227 MB, deoarece am pus la dispoziţie tot ce am folosit la alcătuirea ei. Iată-le:

Numarul 7/2012

Numarul 8/2012

Revista aşteaptă în continuare tipărirea, o echipă de absolvenţi de la Jurnalism şi o finanţare în valoare mult mai mică decât pensia unui securist.

Că m-aţi indus în eroare, trec peste acest aspect. A fost şi vina mea că nu am dat crezare celor care m-au sfătuit să nu mă apuc de revistă şi m-am încrezut în cuvântul unui General al Armatei Române. Dar, pentru acest final pe care l-aţi construit pe revista R&R, scuzele Dv. ar trebui să vină în mod firesc către radioamatorii pe care i-aţi dezinformat, ca din partea unui om de onoare. Eu unul nu vi le cer, le aştept!

Gheorghe Oproescu-Tavi YO4BKM

Articol aparut la 4-4-2014

9609

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (73)  

 • Postat de Ioan Mircea Radutiu - YO3AOE la 2014-04-05 07:17:59 (ora Romaniei)
 • Situatia revistei noastre este o problema veche,ca un aluat pus la dospit,care deja a dat pe afara,in loc sa fi fost pus demult la cuptor!.Fiind o problema subsidiara a F.R.R.,atita vreme cit la nivelul federatiei noastre se intimpla ceea ce se intimpla si o cam stim cu totii,este mai mult ca firesc ca si Revista-pe cale de consecinta fireasca si logica!-sa aibe cam aceeasi soarta deplorabila.Atit eu,cit si-probabil-multi altii,observind nivelul calitativ abrupt descendent precum si bilbiielile atit in frecventa si precizia aparitiei cit si in promptitudinea livrarii la domiciliu,am renuntat la abonamente,in asteptarea unor zile mai bune,care se pare ca se cam lasa asteptate!.Banuim-speram!-ca odata cu reglementarea favorabila a situatiei de la nivelul conducerii F.R.R.,sa se reglementeze si cea a revistei,care ar trebui sa devina,sa fie si sa ramina port-drapelul organizatiei noastre,asa sa ne ajute "cei de sus"!

 • Postat de Dan-Liviu Voiculescu - YO3JX la 2014-04-05 07:40:12 (ora Romaniei)
 • APROPO DE SCUZE, domnule profesor universitar, ati facut afirmatii rauvoitoare in privinta mea, Dan-Liviu YO3JX ramase nelamurite in urma interventiei lui Adrian, YO3HJV, pertinenta si documentata. Inainte de orice nu simtiti nevoia sa prezentati public ceva scuze?
  Voi insera numai referintele postarilor Dv. din cadrul topicului “Scrisoare deschisă către Preşedintele Federaţiei Române de Radioamatorism” autor P. Stolnicu YO9RIJ:
  · Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM la 2014-03-15 20:46:59 (ora Romaniei) de la adresa ***.***.***.2
  YO3JX, ne aflam in plin delir! Ne impresionezi cu sintagma de "utilitate publica"... bla, bla, ....
  · Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM la 2014-03-16 14:19:42 (ora Romaniei) de la adresa ***.***.***.2
  Pentru YO3JX si pentru cei indusi in eroare de vorbe mestesugite. Om fi noi amatori da...
  · Postat de Adrian YO3HJV la 2014-03-17 17:47:32 (ora Romaniei) de la adresa ***.***.***.236
  Tavi, federatiile sportive sunt, prin lege, de utilitate publica.
  · Postat de Adrian YO3HJV la 2014-03-17 17:56:52 (ora Romaniei) de la adresa ***.***.***.236
  art. 35 si urm. din Lg. 69/2000. Poate fi studiata si aici: http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22911
  · Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi YO4BKM la 2014-03-17 20:08:17 (ora Romaniei) de la adresa ***.***.***.2
  @YO3HJV, TNX, am citit Lg. 69/2000 dar este ceva neclar aici, contravine ... apoi v-ati pierdut!
  Cum ramane cu mine D-le Profesor Universitar de Braila, ce ati avut cu mine si de ce m-ati abandonat fara sa va prezentati mai intai SCUZELE DUMNEAVOASTRA, de ce ma lasati napastuit? Sa va mai citez ca astept...?
  In alta ordine de idei ati cititi prerogativele presedintelui FRR prevazute in Statutul inca in vigoare? Daca da, va rog sa-l interpretati "academic". Daca un om e inimos si optimist trebuie ostracizat? Sau urmariti "comandamente oculte" pentru a forta demisia presedintelui? Se vede Domnule Oproescu, se VEDE....Vreti sa oproiti reforma FRR. Imi cer eu scuze daca am interpretat gresit intentia Dv. dar NU MA TEM. Dan, YO3JX.

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2014-04-05 08:36:02 (ora Romaniei)
 • @ YO3JX: Aici este vorba despre revista R&R si nu despre frustrarile dvs! Daca aveti de spus ceva inafara subiectului, aveti forumul la dispozitie.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 08:51:53 (ora Romaniei)
 • @YO3JX, una este sa fie consemnat undeva statutul de utilitate publica si alta este ca acesta sa produca efecte. Si asta deoarece functioneaza si alte acte normative care cer ca acest statut sa fie si recunoscut, aici se incurca lucrurile, asa cum a scris si YO3HJV: "Oricum, e scarta pe hartie, asta e evident". Si importante sunt efectele, nu vorbele, asta asteptam, sa veniti cu cu elemente concrete in sprijinul afirmatilor Dv. ca respectivul statut produce efecte. Daca nu am inteles ca astfel de efecte s-au produs, este desigur vina mea si, pentru asta, va rog sa acceptati scuzele mele, cu regretul meu sincer ca vin atat de tarziu! Cat priveste "comandamentele oculte" pe care le urmaresc, acestea se rezuma la ceva foarte simplu: am fost solicitat de Presedintele FRR sa demarez revista, am primit promisiuni din partea celui care a fost mandatat la Frasin sa se ocupe de ea, am reusit sa lucrez singur 2 numere pentru care nu au existat resurse sa fie tiparite (eu nu dispun nici de bani, nici de tipografie) iar acum aceasi persoana care m-a solicitat - si care stie ce am realizat -face afirmatia ca nu s-a ocupat nimeni si nu a existat pasiune. Am venit in sprijinul reformei din FRR inhamandu-ma cu pasiune la o lucrare abandonata de FRR si facand ce nimeni din CA al FRR si nici din echipa redactionala a disparutei reviste nu a mai putut sa faca 8 luni, sa realizeze 2 numere in 2 luni. Nu cer debarcarcarea nimanui ci doar recunoasterea unei stari de fapt. Eu am promis si m-am tinut de promisiune in mod voluntar, altii promit si apoi lasa balta promisiunile, probabil pentru ca nu stiu sa-si evalueze corect forta cu care fac promisiunile. Cunosc care sunt prerogativele Presedintelui, dar cunosc si sarcina primita de acesta la Frasin (de ce nu a rspins-o?), asa cum am luat la cunostinta si de sprijunul pe care s-a oferit sa mi-l acorde in realizarea revistei, fara sa-l oblig eu. Am vazut, Domnule Voiculescu ca va afecteaza o gafa nereparata ( pentru care imi cer din nou scuze), lucru firesc. Sper sa aveti atata amabilitate incat sa lasati si altora dreptul la a pretinde reparatii pentru o gafa mult mai mare, atat prin nivelul de la care a fost comisa cat si prin efectul ei: a oprit definitiv ce era deja rezolvat. 72!

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2014-04-05 09:32:06 (ora Romaniei)
 • Draga Tavi! Te inteleg - stiu ce inseamna sa vrei sa faci un lucru la nivele calitative superioare si sa fii neglijat - deseori chiar blocat de submediocrii! Problema unei reviste serioase a HAM RADIO YO a fost... dar nu stiu daca mai este actuala. Dupa cum stii eu am publicat mult ptr. radioamatori atat in Sport si Tehnica cat si mai ales in Tehnium (peste 80 de aparitii). Avand o lista de publicatii cu peste 400 de titluri aparute (9 carti, 9 capitole carte, 38 articole in reviste cotate ISI, 70 articole in reviste indexate in baze de date internationale, peste 200 de lucrari in volumele unor manifestari stiintifice de prestigiu - cu comitet de program, etc.) stiu ce inseamna sa scrii - atat in reviste stiintifice (de care faci pomenire - care se adreseaza, de obicei unei mase de cititori cu competente/pregatire academica definita)cat si in reviste de popularizare a stiintei si/sau tehnico-aplicative (care se adreseaza unei mase de cititori eterogene). De asemenea stiu ca "tuta" unei reviste este data de: inregistrarea oficiala (codul ISSN), continutul - calitatea materialelor publicate, periodicitatea - regularitatea aparitiei si tinuta grafica. In ceea ce priveste "copy-paste"- legal este reglementa. In acest context - ce ar trebui sa contina - cum sa fie revista "Radiocomunicatiisi Radioamatorism"?In opinia mea, sa promoveze vaorile reale si sa cuprinda: viata de organizatie - prezentarea de cluburi (care organizatie - FRR ???? - HI); articole tehnice (scrise pe intelesul tuturor - fara a bagateliza subiectul - este poate cel mai greu) - daca exista solicitare ar mai fi cine sa scrie, - clasamente la concursurile internationale de prestigiu; clasamente la concursurile nationale - asta este mai greu atata vreme cat exista BALBE majore in arbitrarea concursurilor - in special CN UUS si YO VHF/UHF DX (cum sa apara tiparit mai multe clasamente "definitive"diferite la acelasi concurs???). Aceste materiale ar trebui furnizate de membrii CA FRR! Dupa cum i i cunosc, multi dintre ei nu sunt in stare sa formuleze / redacteze un material coerent de nici macar 1/2 pagina. In concluzie, in contextul actual, cu actuala CA al FRR, eu nu vad plauzibila aparitia unei reviste serioase cu acest titlu. Recunosc faptul ca se simte lipsa unei reviste serioase in limba romana care sa trateze problematica radiocomunicatiilor si a domeniilor conexe. Poate ar fi ceva gen "Radio"din Rusia sau "Radiotechnika| - Ungaria - care au 1-3 pagini dedicate amatorilor. Daca te pasioneaza subiectu - o putem discuta. La asa ceva ma ïnscriu" si eu - am si o idee /acces la o editura serioasa - se pot obtine si fonduri pentru editare."73

 • Postat de Francisc Grunberg - YO4PX la 2014-04-05 11:08:34 (ora Romaniei)
 • (La scrisoarea de mai jos, reprodusa ulterior pe pagina mea sub titlul "O oferta de colaborare ignorata" (http://yo4px.blogspot.ro/2012/05/o-oferta-de-colaborare-ignorata-se-pare.html) nu am primit niciun raspuns. Apoi intrebarea mea adresata d-lui C. Neacsu cu privire la posibilitatea ca materiale semnate de mine sa fie publicate in paginile revistei pregatite de Dl. prof. Gh. Oproescu YO4BKM a ramas de asemenea fara raspuns. Cred ca orice comentariu e de prisos.)
  Catre Presedintele FRR Dl. Constantin Neacsu, YO3-301/BU
  Stimate Domnule Presedinte,
  Aflu din Comunicatul FRR datat 16 mai a.c. ca ati preluat coordonarea redactarii revistei Federatiei «Radiocomunicatii si Radioamatorism», ca doriti sa extindeti colectivul de redactie si pe cel al colaboratorilor. […]
  Doresc sa va asigur de disponibilitatea mea de a contribui cu forta mea de munca, cu cunostintele si cu experienta mea de 50 de ani ca radioamator, de autor, jurnalist şi traducator la imbunatatirea calitatii acestei publicatii, care ar trebui sa devina emblematica pentru FRR.
  Oferta mea de publicare prevede aparitia a doua articole informative sau educationale in fiecare numar al revistei timp de cel putin un an. Am nenumarate articole si materiale instructive care se preteaza la publicarea in revista si care sunt necesare radioamatorilor YO, mai ales celor noi veniti in hobby, care nu dispun de o conexiune de internet. Ma gandesc la materiale despre istoria comunicatiilor radio, istoria radioamatorismului, articole importante preluate din presa straina de limba engleza, franceza si germana, informatii actuale necesare participarii amatorilor YO la concursuri, DXpeditii viitoare, mari expeditii si mari expeditionari, radioamatori celebri, informatii la zi despre activitatea radioamatorilor din tarile cu un mare numar de pasionati ai hobby-ului, evenimente si actiuni internationale la care participarea FRR si a amatorilor YO ar fi de dorit, materiale publicate de IARU, DARC, REF, ARRL etc.
  Desigur ca pentru ca acest proiect sa se poata realiza ar fi imperios necesara o colaborare si o comunicare permanenta intre coordonator, redactori si autori. S-ar cere bunavointa si disponibilitate, respect fata de cei care isi ofera serviciile fara nicio pretentie materiala, spirit de voluntariat, rasplatit doar prin satisfactia lucrului bine facut si a constiintei utilitatii in ceea ce se intreprinde in folosul comunitatii.
  M-ar interesa cum priviti proiectul meu in calitate de coordonator al colectivului de redactie si in ce masura voi putea conta pe sprijinul si colaborarea cu Dvs.
  In asteptarea raspunsului Dvs., cu deosebit respect,
  Francisc Grunberg, YO4PX
  Constanţa, 23 mai 2012

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 11:10:10 (ora Romaniei)
 • TNX YO5AVN, voi mai reveni pe aceasta tema, poate in mesaje directe. Cat priveste clubul "oamenilor de bine" tin sa le precizez ca nu sunt "prof. univ. de Braila" ci "prof.univ. de T.U. Damstadt-DL", lucru greu de inteles pentru frustrati. As compara aceasta situatie, a unora care se aseaza pe un loc pentru care nu au priceperea cuvenita, cu situatia celui care incearca sa bata cuie folosind un microscop. Cuiul se stramba, microscopul se strica apoi "eroul" care a avut initiativa tramabiteaza, dupa mintea sa, "la ce mai este bun un microscop scump care nu face nici macar treaba unui simplu ciocan?". Asta inseamna sa pui omul (ne)potrivit la locul potrivit. Inclusiv pe locul "omului de bine" care combate "ocultele" precum Torquemada. In alta ordine de idei, celor care comenteaza aici si le pot afla adresa electronica le voi expedia nr. 7/2012 si 8/2012 pentru a vedea ce am pus la dispozitia FRR in mod voluntar. Domnilor din CA al FRR, aceste numere v-au stat la dispozitie din 12 feb. 2012! Domniile voastre ce ati facut?

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 11:40:27 (ora Romaniei)
 • YO4PX, confirm ca v-ati oferit sa colaborati la revista, colaborare care ar fi fost utila. Scopul meu nu a fost sa detin monopolul revistei ci sa o reduc la viata din acea atmosfera de amorteala totala, apoi sa o cedez catre cine se va fi oferit si ar fi facut dovada ca are resurse in domeniu, nu excludeam preluarea de catre YO4PX care s-ar fi bucurat de concursul meu. Ciudat este ca imediat dupa ce YO4PX a deschis subiectul implicarii sale in activitatea mea, interesul FRR in raport cu angajamentele luate fata de mine a scazut brusc. Mi s-a intins o capcana la AG din martie 2013 dar, in 4 luni care trecusera pana atunci, am inteles bine lipsa de vointa a FRR. Vazand cu ce fel de argumente a putut sa vina anul acesta, imi este clar dupa ce principii se ghideaza conducerea acestei federatii de utilitate publica, care nu numai ca nu respecta obligatia utilitatii publice, aceea de a servi tuturor cetatenilor, mai ales celor neajutorati, indiferent daca sunt sau nu membri ai ei, ci nici interesele propriilor membri, chiar cele platite printr-un abonament pe lunile aprilie-iunie/2012 si onorate abia anul urmator. Si, daca nu ma insel, YO4PX a publicat si in editiile care au aparut la Suceava pana la nr. 3/2012, dar care au intrat mai apoi in eclipsa, lesin si deces. 72!

 • Postat de ghita - YO8CLN (yo8cln) la 2014-04-05 12:40:16 (ora Romaniei)
 • Cu mare intirziere (ianuarie 2013) au aparut si celelalte numere aferente trim I /2012. Desi , la vremea respectiva aceasta (aparitia nr. 6 inclusiv) era o conditie obligatorie pt. continuarea aparitiei revistei (se invocau prevederi legale de catre 3fu, parca)am costatat cu amaraciune, iar acum avem certitudinea ca adevarul este altul. Mny tnx, DR OM Tavi, si sper ca aceste dezvaluiri sa continue si in celelalte directii. Si mai sper ceva :ca si lucrurile rele sa aiba un sfirsit. 73 ! de yo8cln

 • Postat de Ioan Mircea Radutiu - YO3AOE la 2014-04-05 14:05:24 (ora Romaniei)
 • Avind in vedere interesul manifest si evident al multora dintre noi pentru o sursa punctuala,sigura si serioasa de informatii,articole tehnice si anunturi,sugerez celor pe/in tema incercarea de realizare a unei reviste electronice lunare accesabila prin intermediul calculatoarelor electronice ale celor interesati,eventual cu plata similara unui abonament,adica ceva asemanator-mai putin plata-QSL-uri-lor electronice actuale.

 • Postat de STOLNICU Petrica - YO9RIJ la 2014-04-05 14:33:39 (ora Romaniei)
 • TOTI radioamatorii (inclusiv cei care mimeaza satisfactia, cum ca toate lucrurile sunt "foarte bune" in FRR), asteapta o normalizare! Se asteapta in primul rand o normalizare a dialogului. De fapt se asteapta o renuntare la vendetism a celor care "se fac" ca ocarmuiesc FRR in interesul tuturor radioamatorilor! Am putine sperante insa privind calitatea si curajul celor care ar trebui sa fie responsabili, ca isi vor cere scuze! Scuze pe care daca vreodata le vor cere, ma indoiesc ca vor fi lipsite de motivatii lamentabile cum ca "se fura lemne" si ca de aceea nu sa putut face revista! Hi! Astept sa se deschida portile dialogului constructiv! Dupa cum se vede politica "pumnului in gura", atat de bine aplicata de cei in drept, nu are efect!Dezvaluirile, sunt convins ca vor continua, astfel incat toti radioamatorii sa fie in deplina cunostinta privind starea lucrurilor din ambele parti! Sa avem decenta si sa asteptam sa se trezeasca conducerea FRR! 73 de YO9RIJ Petrica

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 15:09:35 (ora Romaniei)
 • O revista tiparita este, totusi, necesara alaturi de o revista electronica, eventual aceeasi revista editata corespunzator atat formatului pe hartie cat si formatului electronic, cele doua formate difera fundamental. Formatul electronic are avantajul costului scazut si a aparitiei full color cu aceeasi bani. Plus o documentare mult mai vasta pe un spatiu redus, prin multele hyperlink-uri ce se pot face. Formatul pe hartie pastreaza legatura cu traditiile noastre cand singura sursa de documentare era formatul tiparit. Nu as vrea sa par nici invechit, nici nostalgic, dar observ ca si in "lumea buna" revista apare atat in format electronic cat si pe hartie, asadar formatul pe hartie mai face parte inca din viata noastra spirituala. Personal am fost membru DARC multi ani pana acum un an in urma (au marit prea mult taxa) si primeam, ca membru cotizant, revista tiparita. Cu seria legitimatiei ca parola aveam acces la toate serviciile electronice DARC precum revista electronica, mica publicitate, casuta postala si altele. Plus serviciul QSL de mai multe ori pe luna. O revista in acest format dublu trebuie inregistrata din nou sub aceasta forma (alt cod ISSN dar, dupa atata intrerupere, codul ISSN trebuie renegociat chiar si pentru formatul pe hartie), necesita redactori calificati sau, cel putin, un editor care sa poata coordona corespondentii voluntari, autorii din YO si alte activitati precum machetarea, diseminarea etc. Si, inainte de toate, o relatie cinstita cu C.A. si cu Colegiile si Comisile Centrale al FRR (au obligatia de a edita revista, cf. art. 80 din STATUT), sa nu mai fie tratat(i) cu nepasare chiar daca persoane importante din conducere nu inteleg cum se face o revista. Nu exagerez cu nimic, numai asa se explica de ce nu au fructificat cele 2 numere oferite "la cheie", am aratat cum se puteau recupera banii de tipar. Nu am primit nicio reactie in sensul ca cineva s-ar fi uitat pe revista, asa cum le-am trimis-o. 72!

 • Postat de ion - YO9CEB la 2014-04-05 15:11:16 (ora Romaniei)
 • Am o singura intrebare? cit costa ataritia revistei.De ce nu ne hotaram sa luam o hotarare sa scoatem revista cu sprijinul ARR nu cu ajutorul FRR-ului care isi bate joc de noi toti.Consider ca sant foarte multi(radioamatori) care vor dona bani pentru aparitia revistei.Eu as fi dispusi sa doneze ceva bani pentru aparitia revistei.Cred ca daca jumatate din radioamatori din tara ar dona 20 lei s-ar stringe bani .DAR CINE SA SE OCUPE ?Ce parere aveti?

 • Postat de Dan-Liviu Voiculescu - YO3JX la 2014-04-05 15:19:20 (ora Romaniei)
 • Multumesc lui YO4BKM pentru precizari si pentru cele trimise prin e-mail. Am consemnat si parerea lui YO6EX, e posibil ca din dezbateri sa se contureze o rezolvare viabila. Mult succes! Dan.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 16:14:51 (ora Romaniei)
 • @YO9CEB: costul revistei cuprinde costul tipografiei (eu am gasit intre 2 si 3 lei), am aratat in articol, plus costul redactorilor care, la ce am facut eu, a fost nul. La o revista cu redactori salariati costul tehnoredactarii intrece costul tiparului. Nu trebuie sa doneze nimeni bani. Fondul cheltuit pentru primul numar se recupereaza cu varf si indesat prin vanzare, am aratat si acest lucru in articol. Numai ca din FRR nu are cine sa o faca, le-am oferit doua numere de revista gratuit si nu au fost in stare sa o tipareasca. Daca am da fiecare cate 20 de lei s-ar duce dupa banii dati pe abonamentul semestrului 1/2012, dupa un an abia s-a mai gasit ceva maruntis sa apara doua numere comprimate intr-un singur numar. Asa ca NU ARE CINE SA SE OCUPE! Aici nu ajuta optimismul de circumstanta. Sau, dupa aceste discutii poate va veni cuiva si mintea cea de pe urma..., bine ar fi! 72!

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 16:19:45 (ora Romaniei)
 • @YO3JX, un "Profesor Universitar de Braila" nu se simte la nivelul spiritual la care sa inteleaga niste multumiri din partea "criticilor mei" De aici vine si marele avantaj al omenirii: suntem atat de diferiti intre noi...

 • Postat de STOLNICU Petrica - YO9RIJ la 2014-04-05 16:36:01 (ora Romaniei)
 • Din punctul de vedere al ARR-ului, se poate trece la finantarea aparitiei revistei! ARR are semnat un parteneriat reciproc avantajos cu tipografia Turboprint din Tirgu Mures, unde putem prepara revista pentru tipar. ARR mai pune la dispozitie un student de la facultatea de limbi straine pentru a traduce materiale destinate revistei! Sunt sigur ca putem trece acest hop fara probleme daca se doreste! Asa cum spuneam si in alte materiale postate pe acest site: Nu este vorba de FRR, ARR sau SRR, este vorba de un bun al tuturor radioamatorilor YO, revista R&R! Cine intelege bine, cine nu intelege...iarasi bine! 73 de YO9RIJ Petrica

 • Postat de ion - YO9CEB la 2014-04-05 17:59:05 (ora Romaniei)
 • Am inteles de la Petrica ca este posibilitatea de a se tipari revista de catre ARR.OK.Pentru a se tipari aceasta revista trebuie multa daruire ,nu vorbe,Dupa disparitia lui YO3APG se pare ca totul se duce de ripa In fruntea FRR au fost alesi fosti ofiteri (pensionari) in CA tot (pensionari )cei tineri sint dati la o parte si vor sa conduca tot ei destinele noastre (si eu sint proaspat pensionar)nu fac atac la nici o persoana,dar asta e adevarul . Banuiesc ca si Ciprian v-a ajuta cu aricole viitoarea REVISTA.Daca se hotareste sa apara aceasta revista, va trbui facuta reclama pe forum si de stabilit cati vor s-a cumpere aceasta revista.Stiu ca visez cu ochi deschisi dar asta e.Om trai si om vedea?Nu sint un mare orator,pentru mine in viata conteaza fapta nu vorba,de obicei cei care vorbesc frumos(scriu frumos)sint si mincinosisi nu te poti increde in vorbe ci in fapte.Va multumesc

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 18:39:00 (ora Romaniei)
 • @YO9CEB, ai generalizat si ai gresit. Ai ceva impotriva tuturor care stiu sa scrie? Si eu stiu sa scriu, dar nu am mintit cand am scris cele doua numere pe care ti le-am trimis dupa cum am promis in comentariile de mai sus, acestea nu sunt fapte de incredere? Cum poate fi scrisa o revista de altcineva decat de cineva care stie sa scrie frumos? Nu inteleg cum iti imaginezi ca va arata revista, vrei sa fie ca o gazeta de perete cum erau pe la avizierele primariilor acum 60 de ani, pline de greseli de scriere dar si de lozinci, asta deoarece intelectualitatea era clasa reactionara? Sau vrei sa fie scrisa frumos si plina de lucruri utile? Eu unul nu scriu minciuni, ci fapte, nu sunt singurul care procedeaza asa! Poate vei reveni asupra comentariului cu anumite nuantari, prezentate simplu, nu oratoric! Asta ca sa nu inteleg ca sunt si eu mincinos, ar fi o noutate pentru mine si, daca nu am stiut de ea pana acum, spune-o direct!

 • Postat de ion - YO9CEB la 2014-04-05 18:50:11 (ora Romaniei)
 • Domun Tavi NU m-am referit la dv, CI LA CEI CARE MINT,LA CEI CARE DEZIMFORMEAZA,ca vor face aia si aia ,eu am pentru dv o stima si un respect,nu inteleg?Citesc cu multa plecere articolele dumneavoasrea si sint un admirator al dumneavoastra.Daca toti radioamatori Yo vor fi ca dv totul va fi OK I-mi cer scuze daca am fost inteles gresit .

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-05 18:57:10 (ora Romaniei)
 • @YO9CEB, ALL OK, TNX! 73!

 • Postat de Cornel - YO4BXX la 2014-04-05 19:21:26 (ora Romaniei)
 • De mult nu am mai aparut pe aici sa postez ceva despre subiectul FRR. Am fost printre primii cand s-a initiat acel APEL catre delegatii AG din 09.04.2011 si am fost dezamagit de reactia FRR. La fel si atunci cand Fery YO4PX a facut oferta de colaborare pentru revista din 23.05.2012. Multi radioamatori au postat aici fiind nemultumiti de felul cum este condusa FRR, de felul cum FRR raspunde la sesizarile, cererile, scrisorile si necazurile noastre, totul culminand cu Scrisoarea deschisa catre Presedintele FRR a lui Petrica YO3RIJ din 13.03.2014 si care a adunat 131 (!!!) de comentarii si nu a primit nici-un semn de la FRR. Dar sunt si mai dezamagit si suparat sa citesc acum ca Tavi YO4BKM a realizat doua reviste din ianuarie 2013 si datorita indolentei celor din conducerea FRR nici in momentul de fata nu sunt publicate! Foarte multi radioamatori asteaptau si inca asteapta aceasta Revista. Pe mana cui a incaput conducerea acestui FRR care pretinde ca reprezinta pe TOTI RADIOAMATORII YO? Chiar pe toti? Cu asa multi hami care sunt nemultumiti?
  Sunt un simplu radioamator, m-am retras la Techirghiol si particip (cu placere, ca o relaxare), asa cum pot, in diverse concursuri interne (si mai rar in cele externe) si ma bucur sa aud vocea acelui radioamator cu care schimb numarul de control al legaturii respective.
  Acum va intreb: gresesc cand spun ca sunt dezamagit de conducerea FRR???
  Ii salut pe toti radioamatorii YO. Sper la o schimbare radicala a relatiei FRR fata de TOTI radioamatorii YO.
  YO4BXX Corneliu Conrad

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2014-04-05 20:18:54 (ora Romaniei)
 • Domnilor - degeaba va vaicariti! Cea mai mare problema a revistei este ca banii transmisi pentru abonamente au fost FURATI! De cine???? De catre cei care refuza efectuarea unui control financiar al gestiunii FRR de dupa regretata disparitie a lui YO3APG ("gaurile" fiind puse in seama disparutului). Deci clasic - banii pentru revista s-au dat - revista ioc! Macar de ar fi singura "delapidare"la FRR sub coordonarea ex presedintelui yo7ft si a actualului "general" - care refuza cu vehementa orice control financiar. Cine , pe ce si cum cheltuie banii??? - cine si cum face contabilitatea??? - exista conflicte de interese???? - iata intrebari la care ar trebui sa raspunda corpul de control al ministrului!

 • Postat de Miron - YO3ITI la 2014-04-05 20:30:49 (ora Romaniei)
 • Citesc și mă îngrozesc. Pe bune. Dar se discută prea mult și nu se face nimic. Ok. Am lucrat aproape zece ani în DTP. Ca atare, cine va lua inițiativa coordonării acestui proiect mă poate contacta pentru a vedea dacă pot ajuta. Vă propun să limitați obiectivul inițial la câteva pagini, dar acestea să apară CONSECVENT și să fie distribuite tuturor. Fac acest gest doar dacă toți cei care comentează (pe care îi consider, sincer, bine-intenționați) caută constructiv, împreună, ca o adevărată comunitate, o soluție renunțând la atitudinea de a se arunca unii la gâtul altuia. Mi se pare penibil în condițiile în care este evident că urmăriți cu toții acela1și lucru.

  73 DE YO3ITI

 • Postat de Marius - YO2YA la 2014-04-05 20:58:30 (ora Romaniei)
 • Urmaresc cu mare interes dezbaterea pe tema revistei si pot spune cu amaraciuna ca imi LIPSESTE!Asa cum era, era a noastra si era o mica bucurie ziua cind primeam revista.
  Din cele scrise mai sus trag concluzia ca s-ar putea reincepe o revista.
  ca tot sintem in era internetului(si aproape toti avem calculator,tableta,telefon destept,etc) de ce nu se incearca macar varianta in format electronic?
  Au fost reviste dar si ele au disparut.
  Eu as fi dispus sa platesc un abonament si sa primesc pe email(lunar,trimestrial cum s-o putea) revista.
  Un sondaj pe acesta tema va fi edificator: se vrea sau nu revista in format electronic si cit a-ti fi dispus sa cheltuiti lunar pentru ea?
  73 si s-auzim numai de bine!!!

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2014-04-05 22:49:37 (ora Romaniei)
 • @ YO9RIJ: Ce impedica ARR sa scoata o revista tiparita? Poate fi si trimestriala. (Denumirea "Radioamatorul" este libera!) Si nu mai asteptati degeaba ca FRR sa faca ceva ptr. comunitatea radioamatorilor.

 • Postat de ion - YO3IVA la 2014-04-05 23:58:53 (ora Romaniei)
 • bateti apa in piua , si nu rezolvati nimic. va bateti pe "posturi la conducere" , la fel ca sa nu faceti nimic. (pt o remuneratie modica)(sau nu?) la fel ca in orice frecventa , se vorbeste mult si aiurea (ca sa nu zic prost) . nu am vazut sa se miste nimic in radioamatorismul din Romania. faceti tot felul de "intruniri" dar pe baza de invitatie speciala. nu are voie sa vina oricine... sunt sictirit de cat se vorbeste ca "o sa facem" . va mai faceti si de ras "in public" pe internet , cu vendetele personale... dar nu ma mai mira nimic...traim in romania, si asta se vede cu ochiul liber. pacat ca tinerii , nu au ce sa invete de la cei mai in etate, pt ca acestia sunt ocupati cu tot felul de mizilicuri si bisericute. acum multi ani mergeam pe banii mei (la fel toata echipa) pe la repetoare sa le reparam si intretinem. nu ne dadea nimeni nici macar sa avem de o paine. (nu mai zic de transport) ce vorbiti voi aici de revista , este o nimica toata. la fel de bine putem fi radioamatori si fara revista (documentatie este pe net o gramada) mai bine v-ati ocupa de radiocluburi si de mediatizarea acestui hobby/sport, printre tineri (in scoli, in facultati, etc) sau sa ne ocupam sa avem o retea de repetoare functionala, sau multe alte chestii cum ar fi echipamente casate de la armata pt radiocluburi prin comune , la sate. stati si va dati pumni in cap unul altuia, in loc sa ne ocupam de radioamatorism. ce a facut FRR pt mine personal pana acum? nimic. nici macar sa depuna niste plangeri pt perturbari locale (intentionate) in frecventele de apel. asa ca, din partea mea, poate sa se si desfinteze FRR, ca tot nu ma ajuta cu nimic. se stie ca majoritatea radioamatorilor , au probleme cu montarea antenelor pe bloc, ca nu sunt lasati sa se suie sus pe bloc sa monteze asa ceva, macar cu atata daca ne-ar fi putut ajuta federatia si tot era bine...

 • Postat de cristian - YO3GIV la 2014-04-06 03:57:02 (ora Romaniei)
 • Buna seara,

  Revista a disparut o data cu regretatul YO3APG si a intrat in istorie ca si Dansul.

  Cristian

 • Postat de Adrian Voica - YO2BPZ (yo2bpz) la 2014-04-06 08:34:48 (ora Romaniei)
 • Am ramas perplex cand am vazut un comentariu semnat "zaurus YO2QC"!. Si ma gandeam: este oare posibil ca indicativul YO2QC al unui mare om si radioamator, regretatul Peterffi Eugen din Petrosani sa fie dat altcuiva atat de repede dupa trecerea in nefiinta a lui Eugen? .( Intre timp, pana m-am documentat pe Call Book YO, unde YO2QC apare SK, se pare ca Ciprian a vazut postarea si a radiat-o ). Dar, chiar daca de acolo de unde este , Eugen, ex YO2QC ar putea trimite comentarii, ele ar fi de echilibru si de bun simt , asa cum a fost Eugen, radioamatorul si omul!

 • Postat de STOLNICU Petrica - YO9RIJ la 2014-04-06 09:51:43 (ora Romaniei)
 • @YO6EX, ARR nu si-a propus decat un manual pentru tinerii ce descopera radioamatorismul! Despre o revista nu ne-am propus sa facem deoarece nu am dorit sa fim acuzati ca facem concurenta "neloiala" FRR-ului si mai ales chiar nu vrem sa sa cadem in plasa in care am putea fi acuzati ca sabotam FRR-ul! Pe de alta parte revista R&R ramane totusi o revista a tuturor radioamatorilor YO! Totusi in conditiile in care revista R&R "coordonata" de N&B din FRR nu va mai aparea, ma gandesc din ce in ce mai serios la o revista trimestriala, finantata de ARR si dedicata tuturor radioamatorilor YO, desi nu este normal! R&R ramane revista de suflet a radioamatorilor YO! 73! de YO9RIJ Petrica

 • Postat de Vasile - YO6EX (yo6ex) la 2014-04-06 11:28:07 (ora Romaniei)
 • O revista de specialitate nu este monopolul nimanui. Si in alte tari au existat sau exista 2-3 reviste destinate radioamatorilor. Pe piata ramane cel care este mai serios. Nu cred ca mai este ceva de asteptat de la FRR in aceasta directie. Au dovedit ca sunt incapabili.

 • Postat de Miron - YO3ITI la 2014-04-06 11:47:11 (ora Romaniei)
 • @YO3IVA: ” va mai faceti si de ras "in public" pe internet , cu vendetele personale... ” Aferim !

 • Postat de Mircea - YO8RAA (yo8raa) la 2014-04-06 12:55:23 (ora Romaniei)
 • Intodeauna mi-au placut oamenii care "tac si fac". Unul dintre ei a fost si regretatul YO3APG caruia o mana de complotisti care ii ravneau postul si statutul social i-au grabit sfarsitul(va mai stiti domnilor care ati fost?).Totusi e o placere sa descoperi printre atatia "forumisti" si radioamatori cumpatati, cu bun simt si cu mintea "acasa". Felicitari YO3AOE, YO3IVA, YO3ITI,YO2BPZ. 73' Mircea

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-06 15:36:03 (ora Romaniei)
 • @YO3IVA, nu stiu ce si cat ai inteles din articolul meu aflat aici de fata (l-ai citit?) si nici nu ai precizat la ce si la cine te referi in comentaruil pe care l-ai postat. Pentru a intelege corect ce ai scris - sa fiu scuzat daca inteleg mai greu - te rog sa precizezi daca din ce am scris eu rezulta ca si eu sunt unul dintre cei care, dupa cum ai precizat, "va bateti pe "posturi la conducere"" (eu nu am cerut niciodata un astfel de post), "nu faceti nimic. (pt o remuneratie modica)" (atentie, eu nu am cerut nicio remuneratie!!!), "se vorbeste mult si aiurea (ca sa nu zic prost)" (ce vrei sa spui, ca si eu am vorbit prost?), "faceti tot felul de "intruniri" dar pe baza de invitatie speciala", (eu nu am convocat pe nimeni pe baza de invitatie speciala). Cat priveste celelalte probleme pe care le-ai ridicat privind banii de o paine sau de transport se potrivesc precum nuca in perete cu articolul meu (imi vine sa cred ca nu l-ai citit, asadar, in acest context, la adrsa cui postezi cometarii?). Si fii te rog atent la ce urmeaza, pentru ca articolul imi mai apartine, spatiul pentru comentarii este in continuare subordonat articolului meu: cum sa mai pot cere onorabilului nostru presedinte sa-si mai ceara scuze pentru ca a mintit in Adunarea Generala si pentru ca m-a exploatat facandu-ma sa ma incred in cuvantul unui General al Armatei Romane, daca unii ca D-ta isi expun aici niste comentarii fara subiect? Nu este suficient ca in comentariul d-tale sunt prea multe predicate, trebuie sa precizezi si subiectul caruia le atribui. Asa ca eu, in calitate de initiator al comentariilor la acest articol, iti cer sa precizezi asupra cui se indreapta tot ce ai scris. Ca, daca se indreapta si asupra mea (din ce ai scris nu rezulta acest lucru, te adresezi in general, nu la General), inteleg ca si eu bat apa in piua, asta inseamna fie ca nu ai citit articolul meu, fie ca te dedai la calomnii care pot fi rezolvate si pe alte cai. Ocolirea responsabilitatilor, in special la nivel de decident (care este C.A. din FRR) dar si la multi dintre noi precum si manifestarea unei superficialitati extreme este una din cauzele care ne-a adus in situatia in care ne aflam. Lipsa de pretentii clar exprimate (cu subiect si predicat responsabil asumate) din partea noatra a fost un bun prilej ca FRR sa se poarte asa cum vedem. YO3IVA, astept precizari!

 • Postat de Francisc Grunberg - YO4PX la 2014-04-06 15:53:25 (ora Romaniei)
 • "Una dintre formele flamingului poate fi socotită şi aluzia otrăvită (innuendo) cu destinaţie disimulată. Aparent inocentă şi luată ad litteram ea nu poate fi imputată celui care o lansează. Remarca indirectă despre ceva sau cineva nenominalizat, care sugerează de obicei lucruri pe care autorul ei le consideră reprobabile, instigă de fapt din umbră la condamnarea lor publică. Aluzia cu ţintă mai mult sau mai puţin transparentă este în măsură să culpabilizeze întregi grupuri de utilizatori neiniţiaţi în intenţiile ascunse ale celui care recurge la ea. Aluzia otrăvită este nocivă tocmai datorită caracterului ei difuz, pieziş şi perfid şi potenţialului ei ofensiv.» (Extras din articolul «Despre flameri şi troli în spaţiul virtual» de la
  http://yo4px.blogspot.ro/2013/07/despre-flameri-si-troli-in-spatiul.html) Aş mai adăuga acum ceea ce nu am vrut să adaug în articolul original: aluzia otrăvită denotă pe deasupra şi laşitate, pentru că cei care o practică evită să-şi asume bărbăteşte consecinţele care ar putea decurge din acţiunea lor lipsită de onestitate.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-06 16:09:43 (ora Romaniei)
 • @YO3ITI, nu inteleg ce ste DTP, scuza-mi ignoranta, dar si eu pot pune o lista de prescurtari din domeniul HAM-Radio de care multi nu au habar. Si nu inteleg nici la ce proiect te referi. Cine discuta mult si face putin? Poti sa focalizazi? Nu inteleg la ce comunitate te referi. A radioamatorilor? Cunosti codul radioamtorilor elaborat de Paul Segal, singurul caruia ii sunt subordonate (inca) toate activitatile noastre si esti dispus sa nu te abati de la el? In ce priveste revista (ca despre ea am scris in articol, firesc ar fi ca in comentarii sa se faca referiri numai la topicul respectiv, daca doresti altcava diferit ai loc pe forum), cunosti statutul FRR? La art. 80, Colegiile si Comisiile Centrale ale FRR au ca prima atributie (adica inscrisa pe primul loc din lista) editarea unei reviste proprii. Unde ai fost cand, in repetate randuri s-a cerut modificarea statutului pe motiv ca nu mai este respectat nici macar de FRR? Probabil din pudoare vad (poate ca ma inesl?) ca statutul nu mai apare pe saitul FRR, daca te intereseaza o sa ti-l trimit pe e-mail. Si, ca sa poata fi puse lucrurile la punct, se cere claritate, sinceritate si responsabilitate din partea tuturor, adica o actiune sinergatica. Aici nu exista tineri sau batrani, "invechiti care cunosc doar manipulatorul" sau "modernisti care cunosc saituri, downolad etc", toti suntem radioamatori, ti-o spune un "invechit" care lucreaza acum inclusiv softuri pentru institute de cercetare. 73!

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-06 16:13:59 (ora Romaniei)
 • Corectez un termen mai putin cunoscut, am tasat gresit in cometariul de mai sus, m-am grabit. In loc de "sinergatica" trebuie citit "sinergetica". Scuze!

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-06 17:38:15 (ora Romaniei)
 • @YO4PX, practica flaming-ului la nivelul comunitatii neradioamatoricesti o consideram a fi mai apropiata de diplomatia civila sau militara, acolo se recurge la intimidari si manipulari prin aluzii, de multe ori fara ca persoanele folosite sa fie convinse ca fac jocul cuiva, li se inoculeaza inclusiv impresia ca o fac din convingere. Dar constat, din comentariile pe care le tot citesc, ca se desprind multe nuante "off topic", oare de ce? Nu exista loc destul pe forum pentru alte teme? Toati acesti "oameni de bine" care divagheaza, cand sufera de ficat se duc la ortoped? Eu am initiat topicul cu scopul de a cere explicatii sau scuze din partea celor aflati la varful FRR referitor la o grava dezinformare pe care au facut-o oficial in A.G. a FRR din martie 2014 si nimic altceva. Oare sa nu conteze in niciun fel ca mai-marii nostri isi permit sa induca in eroare fara sa clipeasca, asa cum respira? Pentru mine conteaza, pentru ca pe minciuni si erori facute din interes, nu se poate cladi nimic trainic, nici macar pentru cei ce le proclama. 72!

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-06 17:46:39 (ora Romaniei)
 • Reciti comentariul de mai sus, vad ca se pot intelege si alte nuante pe care nu le-am avut in intentie. Precizez ca cele scrise de YO4PX (tnx) nu sunt off-topic, asa cum poate ar rezulta din ce am scris, ideea dezvoltata de Domnia-sa mi-a servit ca subiect sa nuantez divagatiile din alte comentarii, care se pot incadra in fenomenul numit "flaming".

 • Postat de Miron - YO3ITI la 2014-04-06 20:40:43 (ora Romaniei)
 • @YO4BKM: ”nu inteleg ce ste DTP, scuza-mi ignoranta, dar si eu pot pune o lista de prescurtari din domeniul HAM-Radio de care multi nu au habar...” DTP = Desktop Publishing. Termenul e de prin anii '80: "procesul de creare și editare (modificare) a unui document cu ajutorul unui computer având ca obiectiv final tipărirea lui." http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_publishing. Domnule Profesor, cum spuneam: se vorbește prea mult. Haideți să mai și facem ceva. Iar pentru asta nu aveți nevoie de nici o federație sau asociație. Slavă Domnului, sunt destui pe aici care dovedesc că FAC CEVA. Mă exclud din lista asta, pentru a nu crea confuzii. Cu deosebită (reală) stimă. YO3ITI

 • Postat de Gelu Botezan - YO5CRR la 2014-04-06 23:19:02 (ora Romaniei)
 • YO4BKM a adresat o scrisoare deschisa lui YO3IRC, nu a pus in dezbatere publica problema revistei.

  Sa ne reamintim pentru ce suntem aici; asteptam rasunsul lui YO3IRC, care sa rezolve suspansul si sa mergem mai departe. Ce-i drept discutia ar trebui sa aiba loc pe forumul FRR dar pare cam nepopulat acolo.

 • Postat de alin - YO2MIZ la 2014-04-07 01:01:17 (ora Romaniei)
 • Ce multe cuvinte! Doar cuvinte.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-07 08:32:05 (ora Romaniei)
 • @YO3ITI, sunt intru totul de acord ca multi doresc sa faca ceva si, mai mult, chiar fac lucruri deosebite. Numai ca fara o asociere a acestora intr-o structura organizata gen club, asociatie sau asemanator nu se poate reusi nimic. Aici este dificultatea, gasirea unui liant care sa produca unirea. Antoine de Saint-Exupéry spunea in "Citadela" ca daca vrei sa-i unesti pe oameni, pune-i sa zideasca un turn, daca vrei sa-i dezbini arunca-le boabe. Noi suntem intr-o situatie de mijolc, nici unire, nici dezbinare, nu iau in calcul exceptiile. In alta ordine de idei, daca imi vei trimite un e-mail direct voi putea sa-ti trimit revistele, daca te intereseaza. 73!

 • Postat de Safriuc V - YO5DNA la 2014-04-07 17:37:15 (ora Romaniei)
 • Poate fi ușor trasă o concluzie, zic eu eronată, că suntem în fața unor conflicte ireconciliabile. Oameni ce fac din pasiune, uită ușor greutățile, iartă pe cei care nu îi sprijină chiar dacă au promis. Rămâne ca și cei noi intrați în cercul acesta al pasionaților, să ardă și ei cu același pârjol al radioamatorismului, iar din acest freamăt sa reînvie o pasăre phoenix, mai măiastră.
  Domnului Oproiescu vreau să-l asigur de toată considerația mea pentru articolele semnate de dânsul.

 • Postat de Safriuc V - YO5DNA la 2014-04-07 17:39:08 (ora Romaniei)
 • Scuze iarăși v-am botezat.

 • Postat de Miron - YO3ITI la 2014-04-07 21:52:45 (ora Romaniei)
 • @YO4BKM: "...daca vrei sa-i dezbini arunca-le boabe..." Am stat în seara asta și am citit majoritatea articolelor postate pe radioamator.ro, secțiunea "Echipamente și construcții radio". Pe lângă faptul că absolut toate mi se par excepțional de interesante și bine scrise, vă atrag, cu respect, atenția că boabele există. E nevoie de puțină răbdare, de bunăvoință etc. Dacă luați - de pildă - un articol de genul celor care sunt în fiecare secțiune + informații generale + info concursuri + propagare +... etc => gata revista. Mai e nevoie de un format (aka DTP) profesionist și de distribuirea pe mail. Nu văd ce naibii de complicat este. În schimb citesc despre această problemă în posturi de acum patru-cinci ani. Aceeași lamentare și văicăreală care trenează, trenează, trenează ad-nauseam. Dacă această comunitate dorește într-adevări o revistă care să o reprezinte, are materialul din care o poate construi. Mai e nevoie doar să se apuce, realmente, de treabă. Și nu, nu e nevoie de nici o fundație, federație, asociație, sau altă "_ație", chiar din cele cu "f" la început. Cu deosebită stimă, prietenie etc. 73 de YO3ITI

 • Postat de Miron - YO3ITI la 2014-04-07 21:57:11 (ora Romaniei)
 • Și, apropos, vorba lui @YO3IVA: poate mai facem și ceva mișcare să ne îngrijim de repetoare. Eu unul m-aș băga. Măcar cu sprijin logistic. ;)

 • Postat de Ciprian - N2YO (n2yo) la 2014-04-07 23:15:58 (ora Romaniei)
 • Entuziasmul lui YO3ITI este molipsitor, dar ar trebui sa fim realisti. Tot mai putine sunt publicatiile de specialitate ham radio (si nu numai) care mai apar pe hartie. Din cauza costurilor prea mari si a interesului in scadere multe din revistele consacrate au incetat sa mai existe, unele din ele supravietuind numai in format electronic. Cu putine exceptii, revistele radioamatorilor sunt editate de cluburi, federatii, asociatii etc pentru cateva motive simple. In primul rand sursa de finantare este garantata de existenta banilor proveniti din taxele de membru. In al doilea rand reteaua de distributie este deja existenta, fiind bazata pe corespondenta cu membrii, expedierea de QSL-uri etc. In al treilea rand o organizatie poate sa impuna membrilor acceptarea abonamentului la revista, ceea ce garanteaza un numar minim de exemplare pe numar de aparitie, de unde deriva un pret de cost mai redus. In al patrulea rand, functionand pe o durata nedeterminata, o asociatie ofera acea perenitate de care o revista are nevoie pentru o aparitie de lunga durata. Opinia mea este asadar ca, desi un grup de entuziasti poate realiza in scurt timp un numar dintr-o revista sau doua, aparitia pe termen lung sta sub semnul intrebarii. Mai putin cazul, fireste, in care cineva este dispus sa piarda lunar cateva mii de lei reprezentand diferenta intre costurile de editare/tiparire si veniturile din vanzari/abonamente. Cererea pentru reaparitia revistei este mare, deci suportul radioamatorilor este pozitiv. Organizatia ideala care sa sustina aceasta revista ramane FRR si daca efortul unei echipe de voluntari priceputi ar fi acceptat de conducerea FRR, iar orgoliile ar fi eliminate, proiectul ar putea fi indeplinit cu usurinta. Pentru ca e un topic care ar putea sa fie activ pe o durata mai lunga, sugerez mutarea discutiei la forum, eventual intr-o categorie speciala: Revista radioamatorilor YO.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-08 08:41:57 (ora Romaniei)
 • RRR Ciprian N2YO, ai sintetizat foarte bine. DARC (este un club, nu o federatie), de exemplu, tipareste si difuzeaza revista CQ DL in schimbul cotizatiei de membru, asadar costul ei (sau o buna parte, daca luam in considerare managementul financiar al clubului care poate atrage si alte surse de finantare) este inclus in cotizatie. Cat priveste categoria spaciala "Revista radioamatorilor YO" care va fi infiintata pe forum cred ca va fi activa o vreme si, daca nu se misca nimic concret sub forma unor numere noi, eventual cu o alta redactie, se va stinge, asa cum s-au stins si altele precum anumite intentii de a forma o alta structura a noastra, ARER, reformarea statutului etc. Ne lipseste "turnul" lui Saint Ex. Cat priveste tema deschisa de mine, anume solicitarea unei opinii din partea conducerii FRR fata de o minciuna, nu cred ca mai am ce astepta. Poate sa mai adaug ca o minciuna nu se produce gratuit, ascunde un interes. Si ca am avut ocazia sa prezint - in detaliu - care a fost adevarul din spatele afirmatiei ca nu a avut cine sa se ocupe de revista.

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-08 08:47:35 (ora Romaniei)
 • @Miron, YO3ITI: "boabele" lui Saint Ex sunt sinecuri, nu caramizile turnului. Si cand este stimulat interesul pentru sinecuri, cine sa mai dea atentie turnului? Caramizile zac imprastiate! In rest ai dreptate, sunt destule materiale pentru a cladi un turn, dar mai trebuie si un arhitect sau un sef de echipa. 73!

 • Postat de Miron - YO3ITI la 2014-04-08 11:11:10 (ora Romaniei)
 • YO4BKM "boabele" lui Saint Ex sunt sinecuri, nu caramizile turnului..." Aș sta la șuetă, dar ideea lui Ciprian mi se pare mai bună: un thread dedicat revistei, în forum. Ce să vă spun, domnule Profesor... eu sunt ”deformat” profesional înclinând către cultura germană, cea în care - poate - nu trebuie neapărat să construieși o rachetă ci să bați bine un simplu cui. E frumos ce spuneți, dar, pragmatic, la ce ajută ? Și nu o luați personal. E doar o constatare. Priviți aici: un text bine scris (scrisoarea dv.) și aproape șaizeci de comentarii. Care este efortul cumulat consumat ? Habar n-am. Dar sigur ar fi putut fi canalizat către ceva mai practic. Apropos, sunt abonat QST + QEX. Sunt puține plăceri mai mari decât aceea de a primi în cutia poștală o publicație reputabilă, bine realizată, cu un peer-review pus la punct și care mai și miroase bine, a tipar proaspăt. :D Oferta mea rămâne valabilă. Aviz amatorilor.

 • Postat de ghita - YO8CLN (yo8cln) la 2014-04-08 12:30:53 (ora Romaniei)
 • Sa inteleg ca, o sa avem cit de curind revista R&R ?
  73 ! de yo8cln

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-08 12:45:56 (ora Romaniei)
 • @YO3ITI: si eu sunt de formatie culturala germana, un doctorat facut la Bochum, am avut si un stagiu de profesor univ. la Darmstadt si stiu bine ce inseamna sa bati un cui sau sa faci o racheta. Acum cca 25 de ani eram tehnolog sef de fabrica la Intr. de Motoare electrice Pitesti, ce vrei mai mult pragmatism decat de la un sef peste Know-How? Si te asigur ca asa cum scriu stiu sa si sudez, sa fac cu mana mea roti dintate sau sa construiesc un soft in Delphi sau C. Iti recomand sa aduni cat mai multe constatari inainte de a te pronunta, sa nu ajungi sa ti se ceara, intr-un caz concret, sa recurgi la qlf! 73!

 • Postat de Stoenica Sorin - YO9HVP la 2014-04-08 12:55:15 (ora Romaniei)
 • Asa, si ?!

  Stiu, sunt ironic, dar eu tot vreau o comisie NANA :))))

  Colegul 6EX afirma ceva mai sus ca "O revista de specialitate nu este monopolul nimanui.", probabil nici nu a simtit careva presiunea specifica unui monopol in contextul in care nu exista nici un fel de concurenta care sa bata la usa... Pur si simplu e de ras, toti sunt de acord, dar nimeni nu misca nimic... In tara noastra virgina totul e posibil, dar nimic nu-i realizabil...
  Personal apreciez colegii mai in varsta, babacii sau pensionarii cum ne place sa-i "alintam", dar consider ca ponderea dumnealor nu trebuie sa fie evidenta, ei trebuie sa fie esalonul 2, background-ul, ca doar nu intinerim miscarea radioamatoriceasca cu stafii uitate de timp... Va rog foarte mult sa ma scuzati pentru formulare, pur si simplu nu-i facuta cu rea intentie, aprecierile mele pentru persoanele varstice ramanand nestirbite.
  Consider ca lupta care se da e totusi pe ciolan. E absurd sa credem ca o revista nu se poate sustine din pretul revistei si din reclamele incasate.
  Problema insa tine de continut, pur si simplu revista nu se sincronizeaza cu dinamica cititorilor ei... Mai mult de 1-2 articole nu te pot interesa niciodata in revista si dupa ce le citesti ramai cu un gust amar ca ai dat banii(neinsemnati) doar pentru 1-2 pagini din cateva zeci, mai bine de jumatate din revista avand ca scop prezentarea unor informatii de afisier...
  Personal primesc lunar cateva reviste(electronica de putere) gratis din tari care au apa calda la robinet, ma intreb cum naiba pot ei sa plateasca zeci de specialisti care tin revista pe val fiind chiar in serioasa concurenta cu alte surate ???
  Nu mai discutam de calitatea la care sunt tiparite sau de calitatea continutului...
  Infranandu-mi ironia amintesc ca si in tara sunt asemenea reviste, unele fiind chiar tehnice, probabil multi stiti despre ce vorbesc fara a fi necesar sa nominalizez...

 • Postat de ghita - YO8CLN (yo8cln) la 2014-04-08 15:26:40 (ora Romaniei)
 • Iaca (scuzati expresia de la tara) am fost pusi la colt ! (noi astia "babalicii").Poate nu ne pui sa stam si cu miinile sus! Dar, mai tinere Stoienica , ia spune tu ce ai facut in radioamatorismul yo, cite repetoare, cite I-gaturi, cite CN cistigate, in cite contest-uri ai participat. Exista o regula, care in radioamatorism functioneaza mai mult decit oriunde : regula bunului simt ! 73 ! de yo8cln

 • Postat de Mărgărit Ionescu - YO9HG la 2014-04-08 17:18:59 (ora Romaniei)
 • Radioamatori! Veniţi la Brăila, să manifestăm cu toţii şi să strigăm : VREM CAPUL LUI MOŢOC !

  (ca prin 1561)

 • Postat de Ciprian - N2YO (n2yo) la 2014-04-08 18:49:33 (ora Romaniei)
 • Forumul "Revista radioamatorilor YO" a fost creat: http://www.radioamator.ro/forum/

 • Postat de ion - YO9CEB la 2014-04-08 19:16:17 (ora Romaniei)
 • Dar cine este Motoc??.

 • Postat de Mircea - YO8RAA (yo8raa) la 2014-04-08 20:38:44 (ora Romaniei)
 • Unul din districtul 8 Ioane. Ultima oara lucra din Iasi.

 • Postat de NICK - YO9AGN la 2014-04-08 20:39:53 (ora Romaniei)
 • Pentru YO8CLN : Domnule Ghita,nu crezi ca zicala(admirata de noi) ""vai de mama noastra"" o putem modifica sa zicem ""VAI DE MAMA VOASTRA (((LOR ))) !!!
  Candva , un ""firfiric"" spunea ca NUMAI BATRANII sun radioamatori. Eu am luat apararea tinerilor. Acum un tanar spune ca suntem fosile . Noi putem spune ce am facut si facem, dar ei ce au facut ??DECI ::: NOI CU CINE VOTAM ???
  Cu stima nick-yo9agn

 • Postat de Ciprian - N2YO (n2yo) la 2014-04-08 20:56:05 (ora Romaniei)
 • Discutia privind conflictul intre generatii este interesanta, dar nu-si are locul sub acest articol. Propun mutarea acesteia in alta parte si revenirea la subiectul propus de YO4BKM.

 • Postat de Stoenica Sorin - YO9HVP la 2014-04-09 12:37:24 (ora Romaniei)
 • Domnule Ghita YO8CLN, constat cu tristete ca doar atat de putin ati inteles din postarea mea. Am specificat ca respect implicit persoanele in varsta, dealtfel ca si radioamator nu am prea multi prieteni tineri ceea ce este si mai trist... Cu privire la realizarile mele cu specific radioamatoricesc consider ca am depasit cu MULT norma impusa empiric de tagma... Ceva concursuri am castigat si eu, dar pentru a cunoaste in amanunt acest aspect trebuia sa fiti prezent la mai toate simpozioanele din 2002 pana azi... deh, sunt tanar, am devenit radioamator cum am renuntat la biberon...
  Am dorit doar sa clarific nelamuririle dvs., nu doresc sub nici o forma sa lansez vreun soi de polemica si nu impart radioamatorii in doua categorii biberonari si fosile.
  Ceea ce am scris in prima postare e [on topic] si nu doresc sa initiez un conflict intre generatii...

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-10 07:38:48 (ora Romaniei)
 • YO7HG, nu trebuie venit la Braila, eu ma aflu de mai mult timp pe langa Vulcanii Noroiosi, in al doilea amplasament, inainte de a trage cu pusca este bine sa ai idee incotro este tinta ca sa ochesti corect, altfel poti fi lovit prin ricoseu. Dar vad ca ai ajuns atat de mare incat iti permiti sa dai cu sentinta intr-un intreg radioclub, tare bine mai face asta comunitatii noastre, te afli exact pe linia corecta. Pune nene osul la treaba, fa cel putin un numar de revista cu toata bucataria (tehnoredactare, grafica, coperti, machetare, conversia la un format acceptat de masinile moderne de tiparit) dupa care sa se spuna public si oficial ca nu ai facut nimic, apoi striga lozinci istorice. QSL?

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-10 11:57:14 (ora Romaniei)
 • Rectific, am vrut sa scriu YO9HG, dar este clar la ce m-am referit. Iar indemnul public la violenta va fi investigat incepand chiar din acest moment, am depus deja prima plangere.

 • Postat de STOLNICU Petrica - YO9RIJ la 2014-04-10 13:42:21 (ora Romaniei)
 • Un OM (YO9HG), care accepta "matraplazacuri" in arbitrajul CN, dar care mai si incita la violenta, imi da muuult de gandit! Cu tot respectul, dar este cazul ca lucrurile sa fie corectate! 73!

 • Postat de Mărgărit Ionescu - YO9HG la 2014-04-11 10:29:43 (ora Romaniei)
 • [...] Iar Ştefan-Vodă Muşat a omorît pe Ilieş-Vodă Muşat; şi Roman-Vodă fiul lui Ilie a omorît pe unchiul său Ştefan Vodă; iar Roman-Vodă a pierit înveninat; şi pe Bogdan-Vodă Muşat l-a omorît fratele său Petru Aron Vodă; iar pe Petru Aron Vodă l-a tăiat Ştefan Vodă, feciorul lui Bogdan Vodă...[...] (Mihail Sadoveanu "Fraţii Jderi" P.35 ESPLA 1958)

 • Postat de Adrian Voica - YO2BPZ (yo2bpz) la 2014-04-11 13:37:08 (ora Romaniei)
 • Am un respect deosebit pentru YO9HG, dar citarile din Sadoveanu ( "Fratii Jderi, ESPLA 1958) nu le-am priceput chiar deloc in contextul de aici . Oi fi eu atat de "needucat"? Se pare ca da! ( Dar nici prea mult timp pentru a ma corecta nu mai am, asa ca doar anumite detalii ma pot lamuri!).

 • Postat de Gheorghe Oproescu - Tavi - YO4BKM (yo4bkm) la 2014-04-11 17:33:20 (ora Romaniei)
 • @Adrian, YO2BPZ, eu cred ca am inteles mesajul din Fratii Jderi. Nu este altceva decat o paralela intre o absolut intemeiata solicitare de scuze dar care, fiind facuta de catre o opinca contra unei vladici, apare ca o crima la fel de mare ca taierile din Evul Mediu. De gustibus...

 • Postat de LINGVAY Iosif - YO5AVN la 2014-04-11 18:50:34 (ora Romaniei)
 • Draga Ciprian! Nu este vorba de "Discutia privind conflictul intre generatii" - ci despre discutia dintre unii care stiu ce este si fac efectiv activitate de HAM radio si unii care desi au un indicativ (ei stiu cand si cum au obtinut!) doar vorbesc (sciu) despre asta (le place sa li se auda glasul - sa-si vada "ïnteligenta" pozata| Stii tu - ca si cu femeile - unii tac si fac treaba ca lumea - altii comenteaza, se dau mari priceputi - si fac doar miscari de maini ("giocodimano")! Eu cred ca locul postarilor lor (din punct de vedere continut si nivel de "inteligentia" este pe oficiosul (site-ul) FRR - dupa principiul "cei ce se aseamana se aduna"! De asemenea cred ca - ca in trafic cei care se comporta netrebnic, prin diverse manevre deranjeaza etc. sunt trecuti pe "black list"(lista neagra) - cam asa ar trebui facut si aici - IGNORATI! 73&GL Joska

 • Postat de Ionut - YO2LVM la 2014-04-20 09:25:55 (ora Romaniei)
 • Revista trebuie sa contina articole pentru radioamatori despre vechile tehnologii si cele actuale , scheme si documentatii nu drumetii reclame pentru ca federatia sa faca bani.Chiar daca se scoate un numar pe an ,macar sa il scoata si fara reclame dragii mei ca noi platim si sincer sunt satul de reclame,dar nu cred ca v-a fi posibil acest lucru deoarece in federatie nu stie stanga de ce face dreapta.In loc sa va certati puneti-va mintea la contributie deoarece sunteti oameni inteligenti si scoateti macar o revista pe an, daca nu lasati acest subiect sa se odihneasca in pace . 73 de yo2lvm
  P.S.Porcariile pe care le-am citit in revistele editate pana acum le-am gasit pe net cu informatii bogate si scheme pe care am putut sa le inteleg.

 • Postat de yo4hgx - YO4HGX la 2014-04-26 23:08:47 (ora Romaniei)
 • Pana la urma ati primit scuzele solicitate in titlu... sau macar o forma de reactie, de opinie, de... orice?

 • Postat de Antal - YO2MBA la 2014-05-03 15:27:05 (ora Romaniei)
 • Este tristă experienţa prin care aţi trecut, însă nu foarte rară printre cei care se implică voluntar în diverse activităţi pe meleagurile noastre. Şi mai trist este că revista a supravieţuit unor vremuri cu adevărat dificile şi îşi încetează apariţia într-o perioadă în care condiţiile sunt mai puţin vitrege. Mă refer în primul rând la costurile de tipărire, care sunt mult mai accesibile decât au fost cu ani în urmă şi sunt în scădere ca valoare absolută, în timp ce calitatea a crescut.  Dar am început acest comentariu pentru o altă idee: este evident că revista nu va mai apărea, cel puţin nu în viitorul previzibil. Cu atât mai puţin se vor mai completa numerele restante. Cred că ar fi o idee bună să exportaţi în format PDF cele două numere pe care le-aţi redactat şi să le puneţi la dispoziţia radioamatorilor români. Eu le voi tipări în câte un exemplar pentru a ajunge şi la un coleg mai în vârstă care nu dispune de calculator. Dacă vor mai face şi alţii acelaşi lucru pentru cei din zona lor, va ajunge şi la cei care îi simt cel mai mult lipsa, nefiind utilizatori de internet. Aţi investit mult timp şi efort, ar fi păcat ca acestea să se piardă în van.

 • Postat de Antal - YO2MBA la 2014-05-03 15:39:22 (ora Romaniei)
 • Îmi cer scuze, se pare că am greşit cu mesajul anterior. Revista este deja publică pe site, în format PDF. Am citit articolul la câteva minute după apariţia lui, după care am mers direct la comentarii. La data respectivă revista nu era sau poate mi-a scăpat mie, lucru scuzabil poate doar de dispoziţia deloc plăcută creată de lecturarea celor prin care aţi trecut...

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "DOMNULE PREŞEDINTE, AŞTEPT SCUZELE DV!"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Despre Radioamator.ro | Contact