hamradioshop.ro

TROFEUL CARPATI

Unde ultrascurte

Organizator RCJ Brasov
Desfasurare A patra duminicã din luna iulie douã etape
 • etapa I, duminicã 05-11 UTC
 • etapa a II-a, duminicã 11-17 UTC
 • Benzi si moduri de lucru 144 MHz cw, fonie si mixt
 • 144.050-144.150 MHZ CW
 • 144.150-144.400 MHZ SSB
 • 145.200-145.600 MHZ FM
 • Categorii de participare
 • A. portabile
 • B. fixe
 • Controale RS(T) + 001 (se dã în continuare în etapa a II-a) + WW QTH locator
  Punctaj 1 km = 1 pct pentru distanta dintre statii, fãrã multiplicator
  Notã: Cu o statie se poate lucra o singurã datã pe o bandã
  Se recomandã evitarea frecventelor alocate pentru DX, MS, EME, etc
  Se considerã statie portabilã si statia din al doilea amplasament fix.
  Scor final Suma punctelor din cele douã etape
  Clasamente/premii Clasamente separate pentru fiecare categorie.
  Termen/adresa In 10 zile la:
  RCJ Brasov, Trofeul Carpati, CP 98, Brasov 1 / BV