hamradioshop.ro
Articole > Software pentru radioamatori Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

N1MM Logger în concursuri multi-multi, distribuit via Internet

Cristian Colonati YO4UQ

Motto: "Caldură mare, moncher, caldură mare!" (Caragiale)...
Bucureşti 23.06.2007

Acum aproape un an am prezentat într-un articol, publicat cu generozitate de www.radioamator.ro la secţiunea Software pentru radioamatori, câteva din principiile care guverneză funcţionarea programului de concurs N1MM Logger într-o reţea locală precum şi într-o reţea de calculatoare legate prin Internet.

Articolul a fost bine primit dar conform unora dintre comentarii "cam greu digerabil" din cauza complexităţii problemelor de software dar şi de operare a programului în sine. Un comentariu pertinent a postat atunci prietenul Sorin YO6GCW, la obiect şi în cunoştinţă de cauză. A trecut aproape un an şi între timp s-a aflat că echipa Rusiei, câştigătoarea campionatului mondial IARU 2006, a folosit drept program de concurs tocmai N1MM Logger. Cu puţin timp în urmă (2007-05-29 07:47:15) am primit de la Adrian, un mare "contest-man", un e-mail şi un comentariu postat la subsolul amintitului articol prin care confirmă apariţia unui interes deosebit pentru utilizarea programului N1MM Logger în sprijinul echipei naţionale şi nu numai.

Citez:
"Draga Cristian, Articolul privind programul N1MM si interconectarea punctelor de lucru prin Internet, in sprijinul echipei nationale YR0HQ si nu numai, m-a impresionat foarte mult. Ai facut un efort imens care, merita rasplatit prin punerea in aplicare a informatiilor pe care le-ai pubicat. Programul N1MM este un program exceptional si merita sa incercam o interconectare intre computere, in vederea parrticiparii la CM IARU din diferite amplasamente, repartizate pe tot teritoriul tarii. Te rog sa-mi comunici disponibilitatea dumitale privind organizarea retelei YR0HQ in vederea participarii la CM IARU 2007.
Cu toata stima, Adrian YO3APJ"

Disponibilitatea este totală dar din păcate timpul de răspuns cerut, pentru CM IARU 2007 din 15 iulie a.c., nu ar fi permis proiectarea unei soluţii solide şi consistente. Acest lucru este însă posibil pentru concursurile viitoare, când timpul nu ne va mai presa şi este posibilă şi participarea colectivă pentru elaborarea celor mai convenabile soluţii, a mai multor cunoscători ai programului N1MM Logger. În acest context, pe o căldură foarte mare… după cum se spune şi în motto, voi încerca să prezint câteva variante tehnice şi organizatorice de abordarea a CM IARU cu ajutorul programului N1MM Logger.

Menţionez de la început că cele prezentate în acest articol reprezintă un punct de vedere personal, iar experienţa mea de concurs limitată nu-mi permite să trag cele mai adecvate concluzii. Indiferent ce variantă se adoptă de către colectivul şi staff-ul echipei naţionale YR0HQ colaborarea se poate desfăşura în continuare pentru o construcţie viabilă, solidă şi quasi-permanentă.

Fără a intra în amănunte tehnice de detaliu să încercăm să analizam sistematic, să oferim o viziune de ansamblu şi să propunem unele variante preliminare de soluţie.

1. Date iniţiale

1.1. Ce spune regulamentul concursului CM IARU în conexiune cu problema lucrului multi-multi şi implicaţiile asupra reţelei şi logului.

Cităm din regulament:

4.3. IARU Member Society HQ Station

4.3.1. May have only one transmitted signal per band mode (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Phone) at the same time.

4.3.2. All stations involved in an HQ operation must be in a single ITU zone.

4.3.3. Only one HQ station callsign per member society per frequency band is permitted.

4.3.4. All operators must observe the amateur radio regulations of their country at all times.

10.2. Electronic entries must conform to the Cabrillo file format.

10.2.1. The Cabrillo file format and specifications may be found at http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/ or in the November 1999 issue of QST magazine.

10.2.2. Any entry which has been generated using a computer (either during the contest or after the contest) must be submitted either as an attachment to an email or on a 3.5" diskette.

10.2.3. Electronic files must use the entrant's callsign as the file name.

10.2.4. The log file must be a chronological list of QSOs as made not separated by band or mode.

Adică, în traducere, să nu existe în acelaşi timp decât un singur semnal pe bandă şi mod de lucru, ceeace conduce la 12 staţii în total pe 6 benzi şi moduri de lucru, sau dacă sunt mai multe atunci nu are voie să transmită decât una la un moment dat.

Logul trebuie să fie format Cabrillo iar legăturile trebuie să fie ordonate strict în ordinea timpului efectuării lor indiferent de modul de lucru sau banda de frecvenţe. Aceste două prevederi de regulament vor influenţa asupra structurii reţelei de calculatoare la confluenţă cu programul N1MM.

1.2. Care este viziunea structurii organizatorice a echipei naţionale YO pentru CM IARU.

Propunerea culeasă de pe forumul YODX Group, pentru CM IARU 2007, arată în sinteză astfel:

Y R 0 H Q
Schema 3 IARU 2007

BandaModStatie 1Statie 2
160CWYO5KADYR5O/p
160SSBYO9GMH?
80CWYR7MYO5OEF
80SSBYO7KJL/pYO7BGA
40CWYO9HPYO3ND
40SSBYO9WFYO3KPA
20CWYO3KPAYO3ND
20SSBYR7MYO9GMH
15CWYO8KGAYO8KGA
15SSBYO2RRYO6KNE
10CWYO6BHNYO3FF
10SSBYO4KBJYO9GMH

Propunerea conduce la un număr dublu de staţii angrenate în concurs, adică 24, din care două câte două trebuie să fie atente să nu transmită pe aceiaşi bandă şi mod în acelaşi timp. Ştim din conceptul de lucru al concursurilor din anii anteriori că o staţie se numeşte "principală" iar celaltă de "vânător" având sarcini de concurs diferite.

1.3. Care este capacitatea programului N1MM Logger de a acoperi nevoile concursului IARU.

Programul N1MM logger este operational în sistemul multi utilizator - multi emiţătoare, de la minimum două calculatoare până la maxim 16 legate în reţea. Numerotarea se face de la 0 pentru staţia "master" şi până la 15 pentru staţiile "slave". Principalele funcţiuni ale programului sunt:

 • Numărul maxim de calculatoare într-o reţea este de 16
 • Se utilizează interfeţe de reţea standard (NIC)
 • Bazată pe protocolul TCP/IP aplicaţia se configurează pe baza adreselor IP
 • Asigură posibilităţi de comunicare între staţiile din reţea, mesaje şi date
 • Asigură sincronizarea automată a timpului
 • DX Clusterul prin packet radio sau telnet este distribuit tuturor staţiilor pornind de la "master"
 • Atenţionează cu mesaje de eroare când o staţie nu poate fi accesată pentru actualizarea datelor în log
 • Are o fereastră de Info care cuprinde informaţiile de stare şi multe altele
 • Meniul de configurare (Config) are un meniu special pentru sculele de multi-user (Multi-User Tools)
 • Asigură resincronizarea automată pentru o staţie care a căzut şi care revine în reţea. Din acest punct de vedere, capacităţile programului N1MM vor influenţa configuraţia reţelei pentru YR0HQ. O caracteristică extrem de importantă a programului N1MM, care a influenţat decisiv pe mulţi participanţi la concursul CM IARU în adoptare lui este următorea:

  N1MM logger nu este un program de tipul "client server". El nu partajează logul staţiilor "slave" pe un server, logul cumulat nu se găseşte numai pe server ci local pe fiecare hard disk al staţiilor active aflate în reţea. Partajarea logului numai pe server s-ar putea de multe ori să nu meargă. De multe ori un "client server" nu este suficient pentru a elimina erorile temporare în modul multi user. Având log-ul cumulat în fiecare PC se asigură redundanţa care este extrem de importantă într-un mediu cu puternică încărcătură de radio frecvenţă.

  1.4. Ce ar trebui să ne propunem pentru o soluţie stabilă şi aproape permanentă.

 • O structură de sistem de operare şi programe adiacente identică pentru toţi participanţii.
 • O configuraţie de reţea, sau mai bine zis de reţele, care să asigure acoperirea tuturor amplasamentelor propuse.
 • O structură de adrese IP cât mai stabilă de la un an la altul şi de preferat pe adrese fixe şi nu dinamice.
 • O testare prealabilă simulată, dar cât mai aprope de realitate, a reţelelor componente, programului şi obţinerii logului fnal.
 • O soluţie pentru concatenarea fişierelor log tip "bază de date" provenite din sub reţelele participante la concurs astfel încât să se obţină un fişier Cabrillo corect pe întreg concursul, conform regulamentului.
 • Furnizarea la începutul concursului pentru fiecare amplasament, staţie participantă, a unui CD care să conţină amprenta personalizată, parametrizarea specifică şi versiunea de program agreeată de staff-ul echipei, astfel încât să se elimine orice eroare de debut în concurs şi lipsa de coerenţă sau de actualizare a unor fişiere.
 • Un set de instrucţiuni sintetice "step-by-step" pentru fiecare staţie participantă, de setare şi rezolvare a unor situaţii deosebite.
 • În timpul concursului comunicaţii on-line pe Internet între amplasmente (în măsura posibilităţilor) cu Skype sau Yahoo msg.
 • Salvarea permanentă pe un CD la sfârşitul concursului a folderului care conţine programul şi fişierele N1MM, inclusiv fişierul bazei de date de la fiecare staţie participantă pe baza cărora se va realiza log-ul final Cabrillo care se va expedia la organizator.

  2. Propuneri de soluţii pentru variante de structuri organizatorice de lucru

  Ţinând cont de propunerea de structură formulată pentru echipa naţională YR0HQ (vezi pct. 1.2.) se prefigurează 4 structuri de construcţie a reţelelor care să se încadreze în capacitatea programului N1MM Logger de maxim 16 staţii astfel:

  2.1. Structura cea mai simplă orientată pentru câte o reţea pe bandă şi mod formată din câte 3 calculatoare. În total sunt 12 sub reţele şi 36 de calculatoare implicate direct în concurs. Alte calculatoare auxiliare pot exista pentru postare pe cluster, comunicaţii pe Internet sau de rezervă.

  BandaModStatie slave 1 PStatie slave 2 VMaster MRetea
  160CWP160CWV160CWM160CWR1
  160SSBP160SSBV160SSBM160SSBR2
  80CWP80CWV80CWM80CWR3
  80SSBP80SSBV80SSBM80SSBR4
  40CWP40CWV40CWM40CWR5
  40SSBP40SSBV40SSBM40SSBR6
  20CWP20CWV20CWM20CWR7
  20SSBP20SSBV20SSBM20SSBR8
  15CWP15CWV15CWM15CWR9
  15SSBP15SSBV15SSBM15SSBR10
  10CWP10CWV10CWM10CWR11
  10SSBP10SSBV10SSBM10SSBR12

  2.2. Soluţia intermediară orientată pentru câte o reţea pe bandă indiferent de modul de lucru. În acestă soluţie numărul de reţele se reduce de la 12 la 6 iar numărul de calculatoare efective în reţea de la 36 la 30.

  BandaModStatie slave 1 PStatie slave 2 VMaster MRetea
  160CWP160CWV160CWM160R1
  160SSBP160SSBV160SSB
  80CWP80CWV80CWM80R2
  80SSBP80SSBV80SSB
  40CWP40CWV40CWM40R3
  40SSBP40SSBV40SSB
  20CWP20CWV20CWM20R4
  20SSBP20SSBV20SSB
  15CWP15CWV15CWM15R5
  15SSBP15SSBV15SSB
  10CWP10CWV10CWM10R6
  10SSBP10SSBV10SSB

  2.3. Soluţia care se apropie de limita impusă de program este gruparea staţiilor pe mod de lucru pentru toate benzile. Avem în acest caz numai 2 reţele fiecare cu căte 13 calculatoare active, faţă de maxim 16 admise de program, adică un total de 26 de calculatoare.

  BandaModStatie slave 1 PStatie slave 2 VMaster MRetea
  160CWP160CWV160CWMCWR1
  80CWP80CWV80CW
  40CWP40CWV40CW
  20CWP20CWV20CW
  15CWP15CWV15CW
  10CWP10CWV10CW

  BandaModStatie slave 1 PStatie slave 2 VMaster MRetea
  160SSBP160SSBV160SSBMSSBR2
  80SSBP80SSBV80SSB
  40SSBP40SSBV40SSB
  20SSBP20SSBV20SSB
  15SSBP15SSBV15SSB
  10SSBP10SSBV10SSB

  2.4. O a patra soluţie care nu ţine cont de nici un criteriu bine definit de fucţionalitate este gruparea eventual geografică sau pe criterii de furnizor de Internet cu singura condiţie ca staţiile principale şi staţiile vânător pentru o bandă şi un mod să se afle împreună în aceiaşi reţea cu un acelaşi master. De asemeni numărul total de staţii dintr-o reţea să nu depăşească 16. Orice altă soluţie mixtă parţială între propunerile 1,2 şi 3 poate fi luată în considerare.

  Notă importantă: Pentru indiferent care soluţie va fi adoptată se poate asigura fişierul cumulat al bazei de date a legăturilor efectuate, în ordinea strictă a timpului de efectuarea legăturilor, indiferent de bandă şi mod de lucru, precum şi fişierul Cabrillo cu evaluarea punctajului (claimed score) conform regulamentului concursului. Condiţia este ca toate staţiile să salveze şi să predea baza de date a reţelei din care au făcut parte. (vezi punctul 1.4.)

  Staţiile master din toate soluţiile nu sunt şi staţii active pentru operatori ci numai staţii de serviciu pentru reţea cu funcţiunile specifice acestora ca de exemplu: sincronizarea timpului reţelei cu timpul universal, telnet cluster, etc. şi staţii de rezervă pentru reţeaua respectivă. Ele pot fi amplasate în aceleaşi locaţii cu staţiile principale sau de vânători dar pot sta oriunde se poate asigura o legătură la Internet, chiar ferite de mediul intens de RF. Este utilă alegerea unei structuri care să minimizeze pierderile în cazul unor pene sau situaţii neprevăzute. În concluzie N1MM Logger asigură lucrul multi-multi fără a avea nevoie de un sistem "client server" dar asigurând coerenţa finală a rezultatelor. Bănuiala mea este că echipa Rusiei a procedat tocmai în acest fel dacă nu cumva experţii în software, de care nu duc lipsă, nu au făcut modificări direct în programul sursă asigurând un număr mai mare de 16 staţii în aceiaşi reţea.

  3. Evaluarea resurselor necesare

  3.1. Resurse hardware

 • Calculatoare PC Pentrium III sau IV cu CPU cu frecvenţa > 800MHz
 • Memorie RAM 128MB sau mai mare
 • HDD 40GB (pentru cel puţin un Windows XP SP2, Office 2000 şi N1MM)
 • Display de 17" cu rezoluţie de 1280x1024 pentru a permite operatorilor să lucreze cu ferestre multiple pe ecran
 • Toate calculatoarele vor fi dotate cu CD-RW pentru restaurarea şi salvarea finală a datelor concursului pe suport CD
 • Recomandare: Conexiunea la Internet să se facă prin intermediul unui router (broad band router) pentru a evita atacurile externe. Adresele staţiilor din spatele routerului (interne) nu pot fi accesate de atacatori (viruşi, worm, etc.). Pentru funcţionarea corectă şi protejată în acest mod a calculatorului, şi implicit a N1MM şi datelor de concurs, virtual serverul din router trebuie parametrizat corespunzător cu numărul staţiei şi numărul portului alocat de aplicaţie.
 • Nu insist asupra protecţiei calculatoarelor la mediul intens de RF, ci doar amintesc: filtre de reţea, interfeţe izolate cu optocuploare pentru PTT şi CW, prize de PP şi alte măsuri pe care radioamatori le cunosc şi le stăpânesc bine.

  3.2. Resurse software

 • Sistem de operare Windows XP SP2 dacă se poate Pro.
 • Office 2000 conţinând obligatoriu Access 2000 şi EXCEL 2000 sau măcar Access 2000 simplu.
 • Program de sincronizarea orei după timplul universal instalat pe calculatoarele master cu eroare mai mică de 0,5sec. N1MM recomandă programul free Dimension 4.
 • Programul N1MM Logger, versiunea care va fi hotărâtă de staff-ul YR0HQ inclusiv fişierele adiacente ultimele versiuni. Ultima versiune a lui N1MM nu este neapărat oligatorie. De regulă ea nu aduce decât mici adaptări sau adăugiri pentru concursuri specifice. Se preferă o versiune stabilă şi corect testată chiar dacă nu este ultima.
 • Server VPN (foarte important dar opţional, soluţia este perfect valabilă dar comportă unele discuţii tehnice şi testări prealabile). Ar avea avantajul că o mare parte din adresele IP vor putea să rămână fixate pentru mai mult timp.
 • Program on-line de verificarea şi aflarea adreselor IP reale ale staţiilor. ( www.myip.it , www.myip.se , etc.)
 • Programe auxiliare de comunicaţii pe Internet între staţii (Skype, Yahoo msg, sau altele) eventual cu video cameră WEB.
 • Obligatoriu un program antivirus instalat pe toate staţiile.

  3.3. Conexiune Internet

  Pentru a realiza concret şi corect reţeaua trebuiesc precizate câteva elemente ale conexiunii pentru fiecare amplasamnent.

 • Tipul conexiunii, interfaţa şi mediul fizic
  CATV - coaxial şi cable modem
  ADSL - fir telefonic şi modem ADSL
  Dial-up - fir telefonic şi modem V90/V92
  Reţea de cartier - cablu UTP şi comutaţie cu switch, fibră optică
  GPRS - modem radio mobil cu interfaţare pe USB
  Reţea radio dedicată Internet - modem radio
  WiFi 802.11x - conexiune radio GHz şi AP+SA
 • Tipul adresei IP alocat de furnizor
  adresă IP fixă
  adresă IP DHCP alocare dinamică
 • Precizarea furnizorului serviciului Internet în fiecare locaţie
  Operatori de telecomunicaţii importanţi - RTc, RDS, UPC, GPRS(Orange, Vodafone), Zapp, Cosmote, Reţele de cartier, s.a.
 • Opţional, dar recomandat, funcţionarea în spatele unui router
 • În măsura posibilităţilor este de dorit ca majoritatea conexiunilor să fie făcute pe fluxuri "broadband"

  3.4. Documentaţie şi testări

 • Traducerea documentaţiei din Help-ul programului privind parametrizarea şi operarea lui N1MM Logger în modul multi-multi.
 • Realizarea unui memento sintetic de tip "pas-cu-pas" a procedurilor de instalare şi parametrizare.
 • Procedura de concatenare a "bazelor de date" din subreţele şi obţinerea logului Cabrillo cumulat şi "claimed-score".
 • Propuneri de proceduri pentru testare simulată a programului pe sub-reţele, funcţie de soluţia de arondare, concatenarea bazelor de date şi obţinerea log-ului Cabrillo.
 • Un CD personalizat şi parametrizat pentru fiecare amplasament (staţie).

  4. Organizare operaţională, alte măsuri asiguratorii.

 • Antrenarea echipelor în concursuri mari din anul 2007-2008 pentru utilizarea programului N1MM în vederea cunoaşterii lui şi deprinderii automatismelor.
 • Reţele WiFi provizorii în cazul unor amplasamente izolate şi până la primul acces sigur la Internet.
 • În măsura posibilităţilor asigurarea unei conexiuni de rezervă la Internet.
 • În măsura posibilităţilor şi cu ajutorul dvs. vom realiza eventual şi o rubrică de Q&A - întrebări şi răspunsuri.

  5. Final de etapă

  Cer scuze dacă în acest "overview" am uitat câte ceva. Nu este nici o supărare pentru comentarii, propuneri şi completări. Întrebări privind detaliile - Ce? Cum? Cât? Unde? În ce fel? şi altele de acest fel care vor apare pe parcurs sper să le rezolvăm împreună în folosul echipei naţionale şi nu numai.

  O colaborare şi parteneri de testare pentru soluţiile propuse este binevenită.

  Cristian Colonati YO4UQ

  Articol aparut la 29-6-2007

  9325

  Inapoi la inceputul articolului
 • Comentarii (2)  

 • Postat de George - YO9HSW la 2007-08-02 09:38:42 (ora Romaniei)
 • Indiferent cum am pune problema, nu putem eluda doua aspecte: problema conexiunii la internet si/sau a furnizorului si problema operarii in timp cvasireal.
  "[...]În măsura posibilităţilor este de dorit ca majoritatea conexiunilor să fie făcute pe fluxuri 'broadband'".
  Este absolut corect.
  Personal, gandesc ca se poate aborda solutia dezvoltarii unei aplicatii bazata pe interfata web, special pentru YO 0 HQ. In acest fel se eludeaza problema adreselor IP din spatiul de adresare public si de NAT sau PAT. Aplicatia va fi gazduita pe un server dedicat, la un domeniu gen yohq.ro, cu o largime mare de banda catre internet. Dat fiind caracterul ocazional al marilor concursuri cred ca se poate obtine sprijinul unui provider important. Daca este si operator de telefonie mobila se poate asigura o comunicatie aproape de necesitatile timpului real daca toate statiile yo0hq folosesc acealasi provider. Nu stiu daca putem realiza comanda echipamentelor in asa fel incat daca o statie, fie principala, fie vanator, intra in emisie celelalte sa nu poata emite. Practic este posibil asa ceva, nu stiu daca este functional si ergonomic in conditii de concurs.
  Un asemenea proiect ar necesita o initiativa a FRR cu formarea unui grup de lucru si atragerea celor care au pregatirea necesara si doresc sa se implice in proiect.

  73!

 • Postat de ion - YO8RXK la 2007-10-03 21:26:52 (ora Romaniei)
 • Domnule maiestru.Sunt un simplu admirator al dumneavoastra doar real,de mai mult timp.In lumea virtuala,viteza,a depasit de mult,modesta emisie analogica...dar si latimea de banda!Vom incerca sa aducem tinerii la jucarii reale.73!

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "N1MM Logger în concursuri multi-multi, distribuit via Internet"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact