hamradioshop.ro
Articole > Software pentru radioamatori Litere mici Litere medii Litere mari     Comentati acest articol    Tipariti

Complex software ajutător în operarea CW cu N1MM Logger

Cristian Colonati YO4UQ

Motto: DX Cluster-ul îmi aduce, ca hãitașii, vânatul în bãtaia puștii!

                                                                              YO4HW (sk) - Radu

Rãsfoind articolele publicate în www.radioamator.ro în anii trecuți am recitit douã remarcabile prezentãri pentru programul Skimmer fãcute de cãtre N2YO Ciprian și YO8CRZ Florin la sfârșitul anului 2008. Le-am revãzut cu plãcere și ținând cont de ciclul solar 24, care a redeschis propagarea, precum și de apetitul stațiilor YO pentru marile concursuri și pentru indicativele exotice ale marilor expediții vom încerca sã includem într-o prezentare practicã, detaliatã, integrarea unor tehnici evoluate de lucru atât pentru concursuri cât și în QSO-uri obișnuite. Pe lângã Skimmer vom încrerca sã prezentãm un “coktail” software complex cu instrumente care sã creascã productivitatea și selectivitatea operatorilor. În acești 3 ani au evoluat atât sistemele de operare, s-a trecut la Windows 7, precum și programele de aplicație. Bãnuiesc cã marii competitori YO în concursurile internaționale utilizeazã mãcar o parte din aceste facilitãți pentru a se clasifica cât mai onorabil. Pentru marea masã a “concurenților de plãcere”, care opereazã de obicei sub conceptul dictonului olimpic “important este sã participi”, aceastã prezentare poate sã fie un stimulent pentru integrarea unor tehnici performante și pentru ameliorarea rezultatelor.

Trebuie sã recunoaștem cã informatica, calculatoarele și programele, precum și Internetul au deschis calea unor realizãri deosebite atât cantitativ dar și calitativ în acest “hobby”. În regulamentele marilor concursuri au apãrut categorii de participare cum ar fi “multi-multi”, “asistat” sau “asistat-monoband” care sunt susținute puternic de noile tehnologii informatice. Atât pentru echipe cât și pentru operatorii individuali, categoria “asistat” este definitã de utilizarea ca ajutor în efectuarea unui numãr mai mare de legãturi și de multiplicatori a unor programe care asigurã semnalarea în “timp real”, pe Internet, pentru stațiile participante la concurs a indicativelor și frecvențelor de lucru ale acestora prin mecanismele cunoscute ale DX Cluster și CW Skimmmer.

Pentru marile concursuri telegrafice, care au rãmas și marile vedete ale competițiilor de radioamatori, au fost create programe performante care acoperã aproape tot spectrul de operațiuni: de la semnalarea indicativelor, acordul automat pe stația corespondentã alesã, decodarea indicativelor, transmiterea mesajelor, construcția automatã a log-urilor de concurs și pânã la expedierea acestora, o automatizare aproape totalã. Ca exemplu poate fi dat programul N1MM Logger, unul din cele mai performante programe de concurs și care beneficiazã de un puternic suport din partea tehnologiilor DX Cluster și Skimmer pentru categoria concursurilor telegrafice.

În acest context, David Robbins K1TTT, un prolific participant la evoluția software în sprijinul comunitãții radioamatorilor, a elaborat un program numit “WintelnetX” care aduce în timp real “spoturile”, fluxurile de indicative cumulate, dintr-un Skimmer și un DX Cluster la dispoziția programului de concurs N1MM Logger. Cu astfel de instrumente operatorul poate lucra puternic automatizat în scopul maximizãrii performanțelor.

Pentru atingerea obiectivelor presupuse de acest deziderat și pentru funcționarea corespunzãtoare a sistemului vom analiza o structurã complexã în care vor coopera:

 • Un Transceiver care sã admitã o conexiune CAT și eventual cu o interfațã cu separație galvanicã între transceiver și calculatorul PC (recomandat).
 • Un calculator de performanțã medie / mare cu CPU 2 – 3GHz, memorie 2 – 4GB, HDD 250GB, display 19” – 20”, 2 porturi COM sau adaptoare USB-COM. Este bine ca sistemul de operare sã fie Windows 7. Se poate și cu Windows XP dar programele de aplicație și driverele software trebuie sã fie specifice acestui SO.
 • Programul de concurs N1MM Logger setat cu interfața de waterfall Fldigi.
 • Programul CW Skimmer, pentru care va fi descrisã utilizarea în cele douã variante ale sale, în varianta Client pentru utilizare localã și varianta Server folositã la distanțã.
 • Programele DX Cluster în versiunile: CC Cluster a lui VE7CC și/sau AR Cluster a lui AB5K.
 • VSPE – Virtual Serial Port Emulator, pentru transmiterea informațiilor de CAT simultan cãtre mai multe programe de aplicație. În cazul nostru cãtre N1MM Logger și Skimmer varianta Client.
 • Despre RBN – Reverse Beacon Network, sumatorul de CW Skimmere menționat în context.
 • Despre Aggregator – Program de emitere spoturi de cãtre un CW Skimmer cãtre RBN de asemeni menționat.

Detalii cu privire la structura hardware și recomandãri pentru alegerea unei configurații adaptate dotãrilor sau dorințelor fiecãruia se pot consulta în lucrarea “Ghid practic de radiocomunicații digitale” – FRR 2011 încã disponibilã la FRR sau RC Municipal București. În aceeași lucrare sunt prezentate și informațiile de bazã cu privire la instalarea, setarea și punerea în funcțiune a programului N1MM Logger. Deoarece prezenta expunere se referã numai la instrumente software evoluate se presupune cã intreconexiunile CAT, PTT și CW între PC și transceiver sunt funcționale. Din informațiile sporadice apãrute pe forum-uri sau din discuții a reieșit cã sunt relativ  cunoscute elementele de bazã privind funcționarea programului N1MM Logger precum și utilizarea simplã a unui DX Cluster. Se va insista pânã la amãnunt cu privirea la elementele de parametrizare necesare funcționãrii ansamblului complex de software prezentat în schema de principiu a aplicației. Am considerat absolut remarcabil aportul pe care îl poate aduce programul WintelnetX al lui K1TTT în sprijinul programului de concurs N1MM Logger. El aduce în ferestrele de Telnet Window și Bandmap ale loggerului douã fluxuri de indicative, unul de la un DX Cluster și altul de la un Skimmer (server sau client), care filtrate corespunzãtor funcție de banda de lucru, pot maximiza punctajul prin creșterea numãrului de legãturi și multiplicatori și printr-o puternicã automatizare a lucrului în modul “asistat”.

În schema de principiu a interconexiunilor software pentru operarea în telegrafie a programului N1MM Logger cu ajutorul “furnizorilor de spoturi” DX Cluster și Skimmer sunt prezentate modulele care contribuie la funcționarea armonioasã a sistemului. Nu toate aceste module este necesar sã funcționeze simultan. Expunerea este construitã acoperitor în așa fel încât sã ofere instrumentele utile, pentru condiții concrete de lucru, adaptate fiecãrui operator. De la bun început putem afirma cã sistemul poate fi folosit și la “vânãtoarea” de DX-uri nu numai în concursuri. Ținând cont și de costul softului de Skimmer de 75$ vom descrie câteva propuneri de construcție a unor configurații valabile astfel:

 1. Cea mai simplã și economicã soluție este de a folosi pentru afluire un Server Skimmer cât mai apropiat de teritoriul / amplasamentul propriu pentru a fi acordați pe caracteristicile de propagare ale zonei. Pentru DX Cluster se alege un DX Cluster compatibil cu celelalte module software și care oferã opțiuni de parametrizare multiple și performante.
 2. O soluție la fel de economicã dar care oferã un flux mare de spoturi, greu de gestionat, este cea care în locul Server Skimmer-ului distant se utilizeazã RBN – Reverse Beacon Network. De aici vin spoturile de la toate Server Skimmerele active la un moment dat, din diverse colțuri ale lumii. Aceastã soluție este valabilã pentru a controla prin filtrare apariția și semnalarea “on-line” apariția în eter a unui indicativ DX.
 3. A treia soluție, care deja costã, este achiziționarea unei licențe de Skimmer pentru propria locație. Din punct de vedere tehnic este cea mai corectã soluție deoarece indicativele decodate de Skimmer sunt cele pe care le vede” antenele proprii în locația unde ne desfãșurãm activitatea. În consecințã ceea ce vedem suntem aproape siguri cã vom și putea sã lucrãm. Se poate menționa cã lãrgimea de bandã în care Skimmer afișeazã indicativele active depinde de banda recepționatã de transceiver / receptor. Pentru acestã soluție în care folosim transceiverul propriu banda în care Skimmer-ul este activ este de numai 3kHz. Rãmâne valabil comentariul privind alegerea unui DX Cluster performant.
 4. Cea mai complexã dar și cea mai performantã soluție este cea în care pe lângã licența de Skimmer se face recepția cu un receptor SDR auxiliar, de bandã mai largã, astfel încât sã avem o privire de ansamblu asupra poziționãrii stațiilor în intervalului de lucru în telegrafie din banda respectivã. Din pãcate soluția este valabilã numai pentru o singurã bandã dacã receptorul SDR este unul economic (de genul SoftRock). În acestã soluție se poate adãuga programul VSPE – Virtual Serial Port Emulator care ne afișeazã atât în Skimmer cât și în N1MM Logger frecvențele de lucru ale stațiilor și ne permite comanda prin CAT a acordului transceiverului pe frecvența stației dorite, practic instantaneu. De asemeni dacã recepționãm în mod constant spoturi pe Skimmer-ul local putem sã le transmitem comunitãții de radioamatori cãtre Reverse Beacon Network prin intermediul programului Aggregator.

Chiar dacã poate mulți radioamatori cunosc bine o parte din modulele încadrate în schema de principiu  prezentatã vom încerca sã dãm cât mai multe detalii utile pentru înțelegrea funcționãrii și parametrizarea corectã a acestora. Descrierea se va face pe fiecare modul / program software în parte și în cadrul descrierii acestora vor apare și unele repetãri în scopul de a fixa mai bine principiile de funcționare și setãrile necesare unei bune funcționãri. Se vor face și trimiteri la bibliografie pentru cei care doresc sã intre în detalii. Ne vom concentra pe configurația propusã la punctul 1 și vom comenta în context și celelalte module propuse în soluțiile alternative.

Deci, pe rând capitolele tehnice de prezentare pe fluxul principal de sosire al spoturilor vor fi:

 • Schema complexã de principiu și variante simple de colectarea spoturilor.
 • DX Cluster
 • Skimmer Server și Skimmer Local
 • WintelnetX
 • N1MM Logger și setãrile Telnet Window iar ca semnalãri auxiliare vom prezenta:
 • VSPE – Virtual Serial Port Emulator
 • RBN – Reverse Beacon Network
 • RBN Aggregator

 

Pânã a intra în detalii, schema de principiu prezentatã alãturat meritã câteva comentarii:

Obiectivul principal al structurii software interconectate este de a oferii operatorului informații filtrate despre indicativele telegrafice active într-o bandã cât mai largã pentru a putea alege secvențele de operare cele mai convenabile – puncte și multiplicatori – pentru maximizarea rezultatului final.

Pe structura prezentatã sunt posibile o sumedenie de variante de lucru, funcție de dotare dar și de abilitãțile operatorului în mânuirea instrumentelor informatice și în mod obligatoriu a loggerului N1MM care este unealta executivã. Vom prezenta pentru început soluțiile simple de afluire spoturi.

Cele trei scheme ilustreazã conexiuni simple de afluirea spoturilor generate de un DX Cluster sau un Skimmer Server sau de cãtre RBN Reverse Beacon Network, care este practic cumularea spoturilor din Server Skimmerele active la un moment dat. Despre acest ultim generator de spoturi vom discuta detaliat in capitolul dedicat lui. Spoturile se primesc direct în fereastra Telnet Window a logerului N1MM, sunt filtrate de N1MM și afișate în fereastra Bandmap pentru banda de frecvențe în care lucrãm. Multe dintre spoturi sunt postate de operatori care nu sunt în aria noastrã de propagare în acel moment și sunt practic inutile. Cele mai utile ar fi cele provenite de la un Server Skimmer cât mai aproape de locația noastrã. Secvențele de setare pentru adresele din Telnet Window necesare accesãrii surselor de spoturi sunt prezentate alãturat. Se observã în Change Telnet Cluster List pe ultimele patru rânduri setãrile Display Name și IP Address or DNS Name pentru: RXTEL din WintelnetX, CW Skimmer Server distant OL5Q, RBN, CW Client Skimmer local și CW Skimmer SDR. Selectarea operativã în fereastra Telnet Window a N1MM se face prin cãutarea în ordinea alfabeticã din lista de adrese, a celor adãugate suplimentar.

În continuare schemele simple care folosesc CW Skimmer Client, local, în propriul amplasament.

Soluția 5 pare a fi convenabilã din punct de vedere tehnic deoarece aduce în fereastra Telnet Window a Loggerului N1MM spoturile create de CW Skimmerul propriu pentru stațiile care se vãd în acel moment în antenele proprii și în condițiile de propagare locale. Soluția 5 mai are avantajul cã folosește un receptor SDR care poate aduce spoturi dintr-o bandã mai largã de 48, 96 sau 192kHz și oferã operatorului o imagine de ansamblu cu privire la indicativele active în bandã în acel moment. Soluția presupune însã costurile licenței de 75$ pentru programul Client CW Skimmer. Soluția 4 este similarã însã cu o bandã mai îngustã de cca 3kHz oferitã de transceiverul propriu. Cu aceste douã soluții, având și proprietatea asupra unei licențe de CW Skimmer (în licențã intrã și versiunea de CW Skimmer Server), cu ajutorul programului Aggregator puteți lansa spoturile achiziționate local cãtre baza de date și fluxul cumulat de spoturi al RBN – Reverse Beacon Network. De asemeni programul VSPE – Virtual Serial Port Emulator vã permite sã comunicați prin CAT cu transceiverul din ambele aplicații Client CW Skimmer și N1MM Logger. Comunicația este importantã pentru comutarea transceiverului pe frecvența de lucru a stației selecționate din Bandmap sau din CW Skimmer.

Soluții complexe cu afluire spoturi din douã surse.

Fãrã a mai desena schițe suplimentare și având în fațã schema complexã de principiu se pot contura urmãtoarele situații:

 • DX Cluster + CW Skimmer Server + WintelentX = Telnet Window + Bandmap din N1MM
 • DX Cluster + RBN + WintelnetX = Telnet Window + Bandmap din N1MM
 • DX Cluster + Local CW Skimmer + Transceiver 3kHz + WintelnetX = Telnet Window + Bandmap N1MM
 • DX Cluster + Local CW Skimmer + Receptor SDR + WintelnetX = Telnet Window + Bandmap N1MM

Prima situație este cea mai interesantã, atât tehnic cât și economic, și o vom detalia prin prezentarea modulelor care contribuie la funcționarea sa pânã la nivelul de setare adrese IP și porturi de interconectare. Chiar dacã unele elemente sunt deja cunoscute am considerat cã este util o trecere în revistã actualizatã a elementelor care compun acestã structurã.

DX Cluster.

Sintezã introductivã.

Aproape toți radioamatorii știu ce este acela un DX Cluster. Vom face un scurt istoric și o evaluare tehnologicã în sensul utilizãrii DX Cluster în acestã expunere de soluție. Conceptul de cluster a fost dezvoltat la sfârșitul anilor ”80 de cãtre AK1A - Dick , pe baza tehnologiei Packet Radio (AX25), concept numit Packet Cluster. Prin rețeaua de Packet Radio se vehicula schimbul de informații despre stații DX. Odatã cu dezvoltarea Internetului au apãrut o multitudine de noduri software bazate pe noile tehnologii: WEB Cluster și Telnet Cluster. Pentru structura funcționalã din acestã prezentare este utilã numai tehnologia Telnet Cluster iar din acest grup de aplicații vom face referințã numai la dezvoltãrile realizate de: AR Cluster – AB5K – Terry – http://www.ab5k.net  și CC cluster – VE7CC – Lee – http://www.bcdxc.org/ve7cc , care au aplicabilitate imediatã în structura software care conduce la programul de logare N1MM Logger folosit atât în concursuri cât și în QSO-uri obișnuite, în special la vânãtoarea de DX-uri sau indicative exotice. Detalii despre tehnologiile DX Cluster și situația actualã privind numãrul de noduri Packet radio, WEB Cluster și Telnet Cluster se pot accesa la http://www.dxcluster.info/ .

Ce este Telnet?

Telnet este un protocol de rețea care se folosește în Internet precum și în rețele de calculatoare tip LAN la comunicația textualã, bidirecționalã și interactivã, bazatã pe realizarea unei conexiuni virtuale cu stația de lucru destinatarã. Datele ce urmeazã a fi transmise celeilalte stații de lucru sunt întâi întrețesute cu informațiile de control ale telnet-ului și apoi transmise împreunã cu acestea, folosind nivelul de protocol „legãturã de date” pe 8 biți al protocolului TCP. Tot „telnet” se mai numesc și programele, în general simple, care implementeazã partea client a acestui protocol de rețea. Ele permit utilizatorului unei stații de lucru (numitã atunci „localã”) sã se conecteze virtual la alt computer sau stație de lucru din același LAN / WLAN sau și din Internet. La început este nevoie de o autentificare sau logon precum și de specificarea celeilalte stații de lucru din rețea cu care comunicã. Apoi programul acceptã comenzi de tip command line interface (CLI) sau text, introduse local, însã pentru a accesa programe și servicii de pe computerul la distanțã. Astfel de servicii sunt de exemplu poșta electronicã, accesul la baze de date și alte fișiere etc. Computerul de la distanțã poate fi de același gen, dar și total diferit de stația localã de lucru, necesitând atunci alte comenzi decât acestea. Rezultatul, în formã de text, al fiecãrei comenzi este apoi returnat calculatorului local, creându-se astfel impresia unei sesiuni de lucru direct pe calculatorul aflat la distanțã. Aplicații client de tip telnet existã pentru aproape toate platformele de calcul actuale. Protocolul Telnet este suportat de cele mai multe dispozitive de rețea și sisteme de operare care dispun de o stivã de protocoale TCP.

Este bine sã amintim cum se activeazã Telnet client autonom, pe propriul calculator, în sistemul de operare Windows 7, fiindcã el nu mai vine instalat din oficiu cum era în Windows XP.

Click pe Start > Control Panel > select Programs and Features > Click pe Turn Windows features on or off” și se așteaptã sã se încarce fereastra > Se cautã și se bifeazã cãsuța Telnet Client > OK.

Pentru a avea confirmarea funcționãrii faceți o lansare a unei sesiuni Telnet direct din Windows astfel:

Start >În câmpul Search programs and files” scrieți Telnet > Sus de tot apare programul Telnet pe care faceți Click > Se deschide fereastra de lucru în mod mesaj (identicã cu cea din DOS).

Pentru a nu ieși din contextul aplicațiilor pentru radioamatori scrieți imediat dupã prompter > open ve7cc.net și se va deschide DX Clusterul VE7CC. Dați indicativul dumneavoastrã și eventual continuați sã rãspundeți și la celelalte întrebãri dacã nu ați mai fost înregistrat pe un DX Cluster. Dacã ați mai fost înregistrat deja vor curge spoturile cu indicativele stațiilor postate în rețeaua DX Cluster.

În acestã fereastrã, Telnet window, se lucreazã numai cu comenzi de tipul “command line interface” – CLI care sunt specifice dezvoltãrilor de programe de tip AR Cluster sau CC Cluster. Dezvoltãrile fãcute în Windows pentru programele AR Cluster (AB5K Terry) și CC Cluster (VE7CC Lee) au interfețe de display deosebit de elaborate cu butoane, selecții, taburi, câmpuri de opțiuni, etc. în spatele cãrora sunt de fapt o sumedenie de comenzi cãtre Telnet Serverul ales, noduri AR Cluster sau CC Cluster, dezvoltate de cãtre diverși operatori. Tot pentru Informare și pentru a vã edifica asupra dimensiunilor pe care o au rețelele de WEB Cluster și Telnet Cluster se acceseazã: http://www.dxcluster.info/webcluster.htm precum și http://www.dxcluster.info/telnet/index.php cu 518 noduri în 61 entitãți DXCC. În grupul Telnet se gãsește și Romania cu 3 clustere YO5KAV, YO5OAG-5 și YO7JLY-10 toate în tehnologie DX-Spider. Revenind la AR-Cluster și CC-Cluster, comenzile care pot fi date în modul CLI pot fi accesate la adresele: http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6/UserManual/ArcCmdSummary.htm și la http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm  În afara setãrilor din butoanele existente în GUI – Graphic User Interface din Windows pentru un cluster, vom vedea cã și comenzile în modul CLI pentru programul DX Clusterului ales se pot da la nivelul programului N1MM logger din fereastra Telnet Window. Comenzile  se dau într-un câmp al ferestrei Telnet special dedicat comenzilor CLI denumit Type. Comenzile produselor Telnet folosesc în special la transmiterea unor setãri personalizate de cãtre un Telnet Client, un indicativ utilizator, cãtre un Telnet Server în vederea precizãrii unor operațiuni specifice de: conectare/deconectare, filtrãri criteriale pentru bezi de frecvențã și moduri de lucru, entitãți DXCC sau regiuni geografice, intervale orare, informații atașabile în fereastra de lucru a ecranului, ora, țara de origine, mesaje, etc. etc.

Vom încerca sã prezentãm o setare a programului CC Cluster specificã pentru aplicația complexã prezentatã aici. Se va lua ca exemplu clusterul GB7DXS care este foarte bine construit, poate seta opțional și un skimmer și are o proximitate europeanã. Instalarea unui CC Cluster se face din http://www.ve7cc.net/ de unde descãrcãm Download CC User Full Version (ver 2.3500) și Download CC User Update (ver 2.403) și urmãrim instrucțiunile de instalare pentru Windows 7 care spun pur și simplu sã nu facem instalarea în C:\Program files\ ci sã o facem într-un alt folder dedicat ca de exemplu cu numele C:\VE7CC\. Dupã instalarea a Full version și Update se poate scoate pe ecran și un icon shortcut” ca sã avem permanent lansarea la îndemânã. Lansãm Configuration > User Info și înscriem în câmpuri datele personale cerute de aplicație > OK

iar apoi Configuration > Cluster (Telnet) > și selectãm nodul GB7DXS care apare în lista care se deschide. Dupã selectare se afișeazã câmpurile Node, Address, și Port adicã GB7DXS CC Cluster, 81.149.0.149 și port 7300. Se dã Apply și Exit. Din bara superioarã se apasã butonul Connect.

Imediat se produce conectarea și încep sã curgã spoturile. Din fereastra principalã, tabul DX, se pot realiza on line vizualizãri setabile pe benzi precum și alte câteva operații semnalate în josul paginii: spotare, alarmã pentru un anumit indicativ, anunțuri, etc. Vom analiza pe rând desfãșurarea meniului Configuration cu opțiunile lui precum și taburile Setting, Country, State, Bands/Key și User. Acest lucru este util pentru modul cum vor fi filtrate preliminar spoturile venite cãtre WintelentX furnizate de clusterul GB7DXS pentru a fi furnizate mai apoi prin intermediul RXTEL cãtre fereastra Telnet Window din N1MM Logger. Este util sã revedeți schema de principiu de ansamblu.

Configuration.

Aici am rezolvat la instalare User Info și Telnet Cluster. Ne mai intereseazã în mod special taburile:

Bands – unde putem da acces numai la anumite benzi sau putem rejecta benzile WARK și cele de VHF/UHF/MW care nu intereseazã într-un concurs de HF.

DX Display Format – de unde se pot selecta modurile de Display clasic sau Expanded precum și informații atașabile fiecãrui spot dacã acestea au fost încãrcate la origine. Pentru un ecran mai puțin încãrcat este bine sã minimizãm numãrul de informații afișate. În mod normal se selecteazã Expanded și se bifeazã numai casetele având atașatã informația Always On.

Ports / Logging Program – în care cel mai important lucru este în sub fereastra Logging Program Connection cu bifarea Enable Telnet și Use Custom Port cu valoarea 7305 care permite conexiunea între portul 7305 declarat în RXTEL din WintelnetX cu portul omolog 7305 din Telnet Window setat în aplicația N1MM Logger prin intermediul aplicației de CC Cluster GB7DXS care funcționeazã numai ca filtru.

Se poate trece și la un exemplu de configurarea tab-urilor din GB7DXS.

Tabul Settings - se parametrizeazã cu clusterul GB7DXS activ. Se poate observa din imaginea alãturatã un set de parametrii convenabili. Dacã schimbați ceva trebuie apãsat succesiv butoanele Tell Cluster și apoi Ask Cluster sau dupã caz Apply pentru ca modificãrile sã-și facã efectul. Dacã în setting se bifeazã câmpul skimmer, clusterul GB7DXS va transmite în afara spoturilor normale și spoturile unui skimmer asociat ES5PC-# pe care îl puteți gãsi semnalat în tabul de Users apãsând pe butonul Skimmers. Dacã nu se bifeazã acest câmp clusterul GB7DXS transmite numai spoturile normale din rețeaua mondialã Telnet care au ajuns la acest nod server.

 

Tabul Country – filtreazã entitãți DXCC sortabile pe continente și eventual pe benzi pentru a fi rejectate sau admise (Pass). Nu uitați sã dați Tell Cluster și Ask Cluster pentru ca setãrile sã se fixeze.

Tabul State – filtreazã statele din SUA și Canada pentru concursurile care impun o astfel de selecție (reject sau pass).

Tabul Bands/Key – Selecția benzilor sau sub benzilor pe moduri de lucru pentru filtrarea spoturilor. În cazul aplicației noastre vor fi selectate pentru trecerea spoturilor sub benzile de telegrafie, celelalte fiind rejectate.

 

Tabul DX – În acest tab se pot vedea consecințele setãrilor și spoturile filtrate de clusterul GB7DXS. Se observã cã toate spoturile sunt numai din banda de telegrafie de 14000 la 14070kHz așa cum a fost setat filtrul.

 

Și un scurt comentariu asupra rețelei DX Cluster. Din cele douã imagini alãturate ale unor DX Clustere situate la distanțe remercabile unul fațã de celãlalt se observã cã spoturile postate din diverse colțuri ale lumii sau recepționat practic simultan atât în Anglia la serverul Telnet GB7DXS cât și în Canada la serverul Telnet VE7CC-1. Serverele Telnet DX Cluster sunt legate între ele și funcționeazã ca o rețea mondialã de semnalare indicative. Unele dintre acestea pot face filtrãri speciale și pot sã nu afișeze toate spoturile postate de diverșii operatori.

 

CW Skimmer.

Programul Skimmer realizat de VE3NEA – Alex are capacitatea de a procesa și afișa simultan o multitudine de semnale telegrafice. Semnalele telegrafice sunt furnizate de recepția unui transceiver clasic sau de un receptor SDR de bandã largã. Programul Skimmer are douã versiuni: versiunea Skimmer Client și Skimmer Server.

Informații, documentație și descãrcarea programului se face de la: http://www.dxatlas.com/CwSkimmer . Dupã o utilizare de test gratuitã timp de o lunã costul unei licențe este de 75$. Câteva cuvinte despre caracteristicile sale:

 • Este compatibil cu sistemele de operare Windows cele mai recente ME/2000/XP și Windows 7 (32 și 64)
 • Folosește pentru decodarea CW metode matematice bazate pe statistica Bayesianã.
 • Poate decoda simultan toate semnalele din banda de trecere, pânã la 700 de semnale telegrafice furnizate de un receptor de bandã largã (192kHz) cu un PC Pentium 4 și CPU 3GHz.
 • Pe un display cu bunã rezoluție se vãd afișate în waterfall semnalele telegrafice cu linii și puncte.
 • Indicativele sunt extrase din mesajele transmise și sunt afișate în dreptul traseelor din watefall.
 • Indicativele decodate sunt transmise și ca spoturi, model DX Cluster, cãtre un cluster Telnet inclus în aplicație. Ele pot fi validate la mai multe niveluri cu ajutorul unei baze de date de indicative.
 • Conține un procesor DSP cu “noise blanker”, AGC și filtru CW cu bandã reglabilã.
 • Admite un recorder I/Q.
 • Este însoțit de o documentație de start elaboratã de N4ZR – Pete.
 • Cerințele calculatorului sunt de un procesor Pentrium4 la 1GHz pentru o bandã audio de 3kHz și un P4 la 2,5 – 3GHz pentru un receptor SDR de bandã largã.
 • Folosește un port COM pentru CAT.
 • Receptoarele care pot fi folosite sunt urmãtoarele:

·        Un transceiver sau receptor clasic cu bandã audio de 3kHz.

·        Un receptor SoftRock de bandã largã cu ieșire în qudraturã și frecvențã centralã fixã.

·        Un receptor SoftRock în IF – combinație între un receptor obișnuit și un SoftRock luvrând în frecvențã intermediarã.

·        Receptoarele SDR I/Q și SDR14.

·        Receptorul multiband QS1R – QuickSilver.

·        Receptoarele SDR Mercury și Perseus.

·        CW Skimmer poate fi utilizat cu SDR-1000 și Flex-5000 printr-un “virtual audio cable”.

 • Pentru eșantionare este necesarã o placã de sunet care suportã minim 48kHz sau mai mult, 96/192kHz.
 • Pentru conectarea între radio și PC sunt necesare douã cable: un cablu stereo standard pentru audio sau I/Q și un cablu CAT sau interfațã pentru CAT control.

Pentru versiunea Skimmer Server nu este nevoie de altã licențã, ea fãcând parte din pachetul Skimmer de 75$. Câteva din caracteristicile sale pot fi prezentate:

 • Compatibilitate cu SO Windows.
 • Face decodare simultanã pentru semnale telegrafice din 7 benzi pentru receptorul QS1R și din 4 benzi pentru receptorul USRP.
 • Asigurã o acoperire de 192kHz în fiecare bandã și o interfațã Telnet standard pentru DX Cluster sau programe de logare cum ar fi N1MM Logger.
 • Solicitã un PC cu CPU Pentium4 la 3GHz cu un procesor Intel Core i7 2600 și un spațiu disc de 10MB.

Pentru o prezentare a unui Skimmer Server puteți vizita http://ol5q.nagano.cz/skimmer.html . Ași continua cu recomandrea cãlduroasã, pentru cei interesați de acest subiect, de a revedea cele douã articole remarcabile din  http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=529 și http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=530 elaborate de cãtre N2YO Ciprian și YO8CRZ Florin.

Soluții de funcționare pentru Skimmer Client:

 • Prima este cu decodarea emisiunilor auzite (vãzute) în banda de trecere a filtrului de FI a transceiverului.
 • Cealaltã soluție este de a utiliza un al doilea receptor auxiliar, de obicei într-o singurã bandã, de model SDR SoftRock, care sã furnizeze unei plãci audio PC semnalul necesar decodãrii.

Banda de frecvențe vãzutã de Skimmer depinde de lãrgimea de bandã care îi este furnizatã. Dacã Skimmerul este folosit cu un transceiver clasic lãrgimea de bandã este de 2-3kHz. Dacã este preferatã cea de a doua soluție, cu un receptor SDR, Skimmerul folosește banda oferitã de acesta de 48, 96 sau 192 kHz, funcție de capacitatea plãcii audio din calculator. Pentru aplicația de telegrafie și dimensiunile sub benzilor alocate acestui mod o lãrgime de bandã de 96kHz este se pare suficientã. Soluția pentru receptorul SDR poate fi monoband sau multiband funcție de dorința operatorului și de bugetul disponibil. Pentru categoria de concurs “asistat”, stația idealã va trebui sã-și asigure partea de recepție în propriul amplasament, în toate benzile în care dorește sã opereze, eventual folosind antene separate. Așa cum se menționa anterior, programul CW Skimmer Client poate transmite indicativele capturate direct cãtre programul de logare N1MM prin intermediul server-ului DX Cluster propriu, inclus în furniturã, iar acesta din urmã le poate afișa în fereastra Telnet Window și simultan, corelat ca bandã, în fereastra Bandmap.

Pentru acestã situație sunt necesare douã setãri:

 • În Skimmer activarea Serverului intern din tab-ul Setting > Telnet > Enable Telnet Server > Port 7300 și eventual filtrarea “Do not send callsigns without CQ” pentru a reține numai indicativele care dau CQ.
 • În N1MM Logger crearea unui port DX Cluster local, intern, client Telnet pentru a recepționa indicativele decodate de Skimmer astfel: în fereastra Telnet Window se dã click dreapta > select Edit Telnet Cluster list > se introduce o linie nouã cu numele SKIMMER și IP Address or DNS Name adicã 127.0.0.1:7300 sau localhost:7300 sau a doua variantã din fereastra principalã a lui N1MM Logger Config > Configure Port, Mode Control, Audio, Other > Telnet Cluster > Edit > și din nou se introduce o linie nouã cu numele SKIMMER și IP Address or DNS Name adicã 127.0.0.1:7300 sau localhost:7300

La pornirea lui N1MM Logger se selecteazã drept port acest nou port DX Cluster intern care funcționeazã pe Telnet ca oricare altul. Nu este lipsitã de interes nici soluția de a dirija Skimmerul local prin programul WintelnetX pentru a cumula spoturile unui DX Cluster extern (ex:GB7DXS) cu cel oferite de Skimmer-ul local. Cel douã situații sunt sugerate în schemele de principiu alãturate.

 

 

 

 

 

 

În continuare vom încerca sã prezentãm pașii pentru setarea parametrilor de funcționare pentru Skimmer.

 

 

Din Setting se alege echipamentul radio de care dispunem. În acest caz este un transceiver clasic cu BW 3kHz.

 

 

În continuare selectãm placa de sunet din calculator.

 

 

Iar imediat este parametrizatã conexiunea de CAT pentru transceiverul din dotare.

 

Urmeazã numãrul de emisiuni decodate care trebuie sã fie rezonabil funcție de puterea de calcul a PC și datele personale ale operatorului.

 

 

 

În continuare foarte inportantã este activarea serviciului Telnet al serverului inclus cu portul standard 7300.

Dacã doriți sã fie afișate numai indicativele care dau CQ se poate bifa și cãsuța aferentã “Do not send callsigns without CQ” .

 

 

 

Și cel mai puternic filtru pentru indicativele afișate care face validarea și cu fișierul de indicative MASTER.DTA

 

 

Mai jos sunt prezentate douã ferestre de recepție și decodare indicative cu setarea pe All Calls.

 

 

În final o capturã de ecran cu o recepție de indicative cu Skimmer local (cele cu indicativ YO4UQ-#) combinatã cu indicativele venite prin WintelnetX de la DX Clusterul GB7DXS. Ambele fluxuri sunt transmise cãtre fereastra Telnet Window a programului N1MM Logger. Cateva cuvinte despre modul de marcare cu culori a indicativelor din lista Skimmer-ului:
Cu verde si caractere ingrosate sunt afisate indicativele care au trecut verificarile rne si se afla inclusiv pe lista master.dta. Cu verde simplu indicativul se afla pe master.dta, insa nu a fost receptionat de doua ori.
Cu rosu sunt marcate statiile ce sunt trecute pe Watch List
Cu albastru sunt marcate indicativele suspicioase.

WintelnetX

Programul elaborat de Dave – K1TTT face posibilã afluirea spoturilor culese de un Skimmer și cele ale unui DX Cluster sã fie transmise cumulat unui program de logare cum este N1MM Logger. Acest program este placa

 turnantã” care  asigurã consistența acestei prezentãri și crește eficiența operãrii în telegrafie. Prima datã descãrcați programul din http://www.k1ttt.net/software.html#wintelnetx și executați decompresia acestuia într-un nou folder, în mod obișnuit la adresa C:\Program Files\WintelnetX sau oriunde în altã parte. Se scoate pe ecran

icon-ul shortcut” pentru executabilul wintelnetx.exe pentru a  putea fi mai ușor lansat.

Aceasta este fereastra inițialã când este lansatã aplicația.

 

Se merge apoi în File > Open > și se cautã opțiunea Skimmer_plus_node_to_logger > selectati > Open

În acest moment se deschid mai multe ferestre, mai precis patru, în care se vor face setãrile corespunzãtoare pentru fluxurile de spoturi venite din DX Cluster și Skimmer pentru N1MM Logger. Se trage cu mouse-ul de marginile ferestrelor și se aranjeazã de o manierã convenabilã ca în figura de mai jos. Se observã cã una din ferestre este minimizatã în colțul din stânga jos. Este fereastra care ne aratã starea celor active. Se maximizeazã la nevoie. Inițial vine o setare standard pe care o vom modifica pentru nevoile și condițiile dorite de noi. Vom face setarea parametrilor fiecãrei ferestre pe care am considerat-o convenabilã pentru funcționare și pentru spațiul YO. De sus în jos, prima fereastrã este cea de DX Cluster, cea de a doua este cea de comunicație cu N1MM Logger RXTEL iar cea de a treia este cea de Skimmer (Server Skimmer sau Local Skimmer dupã cum vom vedea).

Maximizând cea de a patra fereastrã vom vedea cum cele trei porturi sau încãrcat și așteaptã sã fie conectate dupã ce le vom parametriza. Informația din partea superioarã a fiecãrei ferestre ne aratã starea de activare a acesteia. Litera D/MD ne aratã starea Deconectat iar C, așa cum vom vedea la sfârșit, ne aratã starea Conectat.

Pentru început se vede în figura de mai jos cum s-au încãrcat cele patru ferestre cu informațiile inițiale furnizate de cãtre program.

Mai departe trecem la setarea parametrilor primei ferestre, cea a DX Clusterului GB7DXS. Acest cluster este de tipul CC Cluster și a fost descris pe larg în capitolul dedicat. Setarea este simplã și se poate vedea în figura imediat urmãtoare. Se apasã pe butonul din mijloc dintre cele 5 butoane din subsolul ferestrei. Se deschide fereastra Net Connection Setup unde în Host Name or IP se pune adresa lui GB7DXS 81.149.0.149 și mai jos portul 7300. Se pune și numele GB7DXS. Dacã se dorește a se transmite numai spoturile care lanseazã CQ se bifeazã cãsuța corespunzãtoare. Restul informațiilor pot rãmâne cele existente. Se dã OK și se observã cã se deschide o nouã ferestã Connect Script Setup. Pentru setarea DX Cluster în acestã fereastrã nu completãm nimic. Vom vedea cã informația necesarã se completeazã dinamic atunci când vom lansa Telnet Window din programul N1MM Logger.

În continuare trecem la fereastra alocatã pentru Skimmer unde poziționãm adresa IP a Server Skimmer-ului din proximitatea teritoriului YO, adicã OL5Q-#, care are IP 85.193.23.215 cu un același port 7300. Numele skimmer-ului va fi OL5Q iar restul informațiilor din fereastrã rãmân neschimbate. Se dã OK iar în fereastra Connect Script Setup se dã indicativul propriu (ex: YO4UQ) și apoi din nou OK.

Cea de a treia fereastrã, RX Net Connection Setup, se referã la conexiunea internã între programul WintelnetX și Telnet Window din N1MM Logger. Pentru acesta adresa IP este o adresã internã 127.0.0.1 iar portul va fi 7305. Dupã ce se dã OK în fereastra Connect Script Setup în câmpul Response se scrie cuvântul login:

În grupul de 6 figuri care urmeazã sunt date în detaliu toate setãrile corecte pentru cele trei ferestre active în afluirea spoturilor din DX Cluster și Server Skimmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odatã efectuate parametrizãrile celor trei ferestre se poate apãsa butonul Connect, primul din dreapta câmpului ALL. În acest moment, dacã existã activã conexiunea la Internet încep sã se afișeze spoturile trimise de skimmer-ul OL5Q în fereastra de Skimmer semn bun cã programul funcționezã.. Pentru celelalte douã ferestre se așteaptã activarea ferestrei Telnet Window din N1MM Logger așa cum vom vedea în capitolul de conectare de ansamblu.

Orientativ, așa aratã în figura de mai jos setarea conexiunii în N1MM Logger pentru legãtura cu WintelnetX în fereastra de RXTEL a acestuia. Numele setãrii în N1MM poate sã fie oricare RXTEL sau wintelnetx. Importanta este adresa internã IP 127.0.0.1 și portul 7305 identic cu cel din RXTEL.

 

Dupã ce s-a fãcut setarea și s-a pornit N1MM de aici se va da indicativul propriu din butonul ferestrei Telnet Window a acestuia și va apare conectarea totalã a celor douã programe așa cum se vede în figura de mai jos iar spoturile vor intra din cele douã direcții, DX Cluster și Server Skimmer și vor fi dirijate cãtre N1MM.

 

 

Exemplul dat aici funcționezã foarte bine și a fost testat suficient de mult. Nu este însã lipsit de interes pentru condiții de lucru particulare sã fie nevoie sã accesați alt DX Cluster sau alt Server Skimmer. Se poate da ca exemplu DX Clusterul nativ al aplicației k1ttt.net sau ab5k.net ambele cu portul 23 fiind de tipul AR Cluster iar ca Server Skimmer tot un server din proximitatea spațiului YO adicã US0KW cu IP 82.207.37.154 port 7300.

Dece este necesar ca un Sever Skimmer sã fie în proximitatea spațiului YO? Deoarece condițiile de propagare și semnalarea spoturilor pe server se vor apropia cel mai mult de condițiile reale de propagare existente în acel moment pe teritoriul YO. Conectarea la un Server Skimmer situat în altã parte a globului și spoturile postate de acesta nu au nici o relevanțã pentru o stație din YO. El posteazã numai ce vede real acolo.

Vom încerca sã dãm și o altã variantã alternativã, scrisã a setãrilor pentru cele trei ferestre de afluire spoturi.

1. Dupã descãrcare și instalare în ce folder doriți faceți un shorcut pe ecran.

2. File > Open > Skimmer_plus_node_to_logger > Selectați > Open

3. Widow > Tile > se afișeazã și se pot aranja 4 ferestre: K1TTT D/DM, SKIMMER D/DM, RXTEL D/DM și Main care este minimizatã, se poate maximiza pentru a se vedea operțiunile efectuate și starea celorlalte ferestre

4. Butoanele din subsolul fiecãrei ferestre au semnificațiile (de la stânga la dreapta): Connect, Disconnect, Edit port, Edit script, Stop script. Setarea ferestrelor se poate face din Edit port și Edit script apoi activarea și dezactivarea din Connect sau Disconnect sau din selectarea pe rând din câmpul ALL cu butonul de selecție a ferestrelor de lucru: K1TTT, SKIMMER și RXTEL și folosind selecțiile Setup > Edit port din meniul principal.

5. Sã facem setãrile și din meniul principal așa cum sunt propuse de K1TTT. Din câmpul ALL se alege K1TTT iar din meniu Setup > Edit port > Net Connection Setup cu toate informațiile setate pentru clusterul lui K1TTT. Clusterul este un cluster model AR Cluster cu adresa  k1ttt.net și portul 23 > OK > Connect Script Setup > Câmpul Response se lasã gol > OK.  În continuare alegem din câmpul ALL > SKIMMER iar din meniul Setup > Edit port > Net Connection Setup > adresa IP a unui Server Skimmer ex: 85.193.23.215 cu portul 7300 pentru numele OL5Q sau 82.207.37.154 port 7300 pentru US0KW > OK > Connect Script Setup > [indicativ] în câmpul Response > OK. Acestea au fost configurãrile celor douã ferestre de intrare pentru spoturile emise de un AR Cluster și de un Skimmer Server. Urmeazã configurarea ferestrei de ieșire a fluxului de spoturi cumulat în RXTEL cãtre aplicația N1MM Logger (Telnet Window). Din câmpul ALL se alege RXTEL. Din meniul Setup > RX Net Connection Setup > cu IP 127.0.0.1 port 7305 > OK > Connect Script Setup > În câmpul Response se pune cuvântul login: > OK. În final se revine și se pune selecția pe ALL și click pe primul buton Connect !!

Pentru probã se scrie în câmpul din subsolul ferestrei DX Cluster GB7DXS indicativul propriu și se dã Enter. Se observã cum în cele douã ferestre de intrare al WintelnetX încep sã curgã indicativele furnizate de AR Clusterul K1TTT și de skimmerul OL5Q. Atât DX Clusterul cât și skimmerul afișeazã spoturi în toate benzile pe care le au funcționale și din care este recepționatã informația primarã. Toate aceste spoturi vor fi transmise fãrã fltrare ferestrei Telnet window din N1MM Logger. Soluții despre o prefiltrare a spoturilor sunt prezentate în capitolul detaliat despre DX Cluster și personalizate special pentru GB7DXS. Aceastã setare sau oricare alta realizatã pentru un oarecare DX Cluster sau Skimmer Server poate salva sub un nume ales de operator pentru a fi regãsitã și reactivatã la nevoie. Salvarea se face cu Save As în folderul .ini din folderul WintelnetX_4_42 existent la generarea programului WintelnetX. La o nouã lansare se poate face Open pe fișierul de inițializare salvat cu acest nou nume. Dacã vreți sã scãpați de toate setãrile de test și salvate pe care le-ați fãcut și sã reluați totul de la “zero” nimic mai simplu. Se face reinstalarea lui WintelnetX și totul este ca la început.

Ce se întâmplã dacã setãm la fereastra de skimmer RBN – Reverse Beacon Network? Vom discuta despre RBN într-un capitol separat dar precizãm doar cã RBN este un Server care adunã spoturile de la toate Server Skimmer-ele active la un moment dat și le furnizeazã sub forma unui flux Telnet prin adresa IP dinamicã care se regãsește la Host name: telnet.reversebeacon.net port 7000. Cu aceastã adresã setãm fereastra de skimmer din WintelentX și vom primi un flux imens de spoturi. Se vor afișa spoturile de la toate skimmer-ele active la un moment dat (care de obicei sunt cca. 70 situate pe tot mapamondul). Acest flux este în mod normal utilizabil doar în situații speciale ca de exemplu pentru a observa ce skimmere afișeazã la un moment dat un indicativ DX.

NOTÃ contextualã.

Din informațiile deținute în acest moment cel mai apropiat Server Skimmer de teritoriul YO la care se pot cunoaște și informațiile de acces pentru conectare este: OL5Q - http://ol5q.nagano.cz/skimmer.html cu adresa telnet IP 85.193.23.215 și portul 7300. Vã invit sã vizitați cu încredere acest site și sã vedeți arhitectura unui Server Skimmer.

Din pãcate în YO nu existã o stucturã de Server Skimmer multiband care sã ofere stațiilor YO informații despre indicativele telegrafice “audibile și vizibile” la un moment dat în România. Singura stație YO care are un Server Skimmer în România, numai pe banda de 40m vizibil și în RBN și sporadic activ, este YO4SVZ din KN35MR – Vârteșcoi / Vrancea / Dobre Dumitru.

Informații despre Skimmer Servere existente, înregistrate și active on-line la un moment dat, gãsiți la adresa: http://www.reversebeacon.net/skimmers.php În zilele obișnuite, fãrã marile concursuri sunt active “on-line” pe mapamond în jur de 70 de servere din cele 747 înregistrate.

Cele 4 imagini care urmeazã sunt o sintezã a interconexiunilor și setãrilor necesare precum și douã capturi de ecran exemplificative.

 • Adresabilitatea IP a interconexiunilor software pentru operarea CW în programul N1MM Logger împreunã cu CW Skimmer și DX Cluster.
 • Setarea parametrilor software pentru operarea CW a programului N1MM Logger împreunã cu CW Skimmer și DX Cluster.
 • Capturã de ecran DX Cluster GB7DXS cumulat cu CW Skimmer Server OL5Q.
 • Capturã de ecran DX Cluster GB7DXS cumulat cu CW Skimmer Client – local.

 

 

 

 

N1MM Logger.

Pentru startul și setãrile inițiale în N1MM Logger pentru comunicațiile digitale puteți vizita cu încredere o prezentare detaliatã pe http://yo4uq.blogspot.com în articolul “N1MM instalare inițialã – Aplicație de concurs. În mod special setãrile pentru telegrafie, atât pentru recepție cât și pentru emisie, cu ajutorul calculatorului, se pot consulta pe același site http://yo4uq.blogspot.com în articolul “CW Digi – Telegrafia digitalã cu N1MM Logger. Pentru prezenta expunere vom aduce în atenție numai elementele de parametrizare necesare interconectãrii cu celelalte module software pentru afluirea spoturilor. Elementele necesare conexiunii și afișãrii spoturilor în vederea operãrii automatizate cu transceiverul prin intermediul CAT sunt urmãtoarele:

 • Din meniul ferestrei principale – Entry Window se merge în Window și se activeazã ferestrele de : Log, Digital Interface, Bandmap și Packet/Telnet.
 • Din meniul Digital Interface se alege fereastra de waterfall pentru Fldigi care este utilã la decodarea vizualã a emisiunilor telegrafice (vezi trimiterea la articolul CW Digi).
 • Pentru a seta numele și adresele IP sau numele DNS – Dynamic Name Server, necesare pentru conexiunea cu modulele software din schema complexã, se poate proceda în douã moduri:

a)      Config > Configure Port, Mode Control, Audio, Other > Configurer > Telnet Cluster > Edit > Change Telnet Cluster list în care se adaugã câte un rând pentru fiecare conexiune în care se înscriu informațiile în câmpurile Displsy Name și IP Address or DNS Name exact ca în figura alãturatã. Conexiunile posibile în situațiile specifice descrise în material sunt cele pentru lucrul cu WintelnetX, CW Skimmer Server sau Client și DX Cluster sunt cele cu numele RXTEL, OL5Q, RBN, Client Skimmer, Skimmer SDR din ultimele 5 rânduri.

 

 

b)      În cel de al doilea mod de setare se face click dreapta în fereastra Telnet Window și din lista ce se deschide se activeazã rândul al treilea Edit Telnet Cluster List când se deschide același tabel Change Telnet Cluster List în care de asemeni putem pune numele și adresele IP ale conexiunilor.

 

 

Restul liniilor din listã sunt DX Clustere normale pe care le gãsim practic în ordine alfabeticã. Acolo gãsim pentru activare simplã și clusterul GB7DXS. Și noile introduceri se regãsesc tot în ordine alfabeticã. Pentru activarea unei conexiuni apãsați butonul Close Port apoi cãutați de exemplu OL5Q sau RBN sau RXTEL sau altã adresã doritã din configurarea complexã și apoi click pe butonul cu indicativul propriu din dreapta jos. În acest mod N1MM Logger este pregãtit sã primeascã spoturile de la modulele din amonte prin WintelnetX / RXTEL sau direct din OL5Q, RBN sau oricare DX Cluster sau CW Skimmer Server / Client activ în acel moment. N1MM Logger filtreazã și afișeazã în Bandmap numai spoturile aferente benzii în care lucrãm chiar dacã în Telnet Window vin spoturi din mai multe benzi. Și acum ca noutate oferitã de cãtre dezvoltatorii de DX Cluster. Dacã în câmpul Type din Telnet Window scriem set/skimmer în fereastrã încep sã curgã spoturile de la RBN indiferent ce alt DX Cluster a fost setat anterior.

 

 

 

 

VSPE – Virtual Serial Port Emulator.

Dacã douã aplicații software active pe un calculator au nevoie sã ”converseze” cu un același port COM al unui dispozitiv, în cazul nostru portul serial de CAT al unui transceiver, se folosește un program ajutãtor gratuit VSPE Virtual Serial Port Emulator. În cazul nostru se realizeazã interconectarea simultanã a aplicației Skimmer 1.71 și a programului N1MM Logger la portul de CAT al transceiverului. Schema de principiu de circulația informației între portul serial de CAT și porturile virtuale ale aplicațiilor prin intermediul portului serial al PC este ilustratã în figura alãturatã.

VSPE-00_Schema

Aplicațiile Skimmer și N1MM Logger vor fi setate pentru comunicația cu transceiverul pe valoarea porturilor virtuale COM5 respectiv COM6 dupã cum vom vedea în continuare. La ambele conexiuni virtuale parametrii de comunicație serialã sunt corelați cu cei din transceiver ai portului de CAT (speed, bits, bits stop) conform documentației echipamentului. Se poate porni în calculator mai întâi VSPE în care se creeazã porturile virtuale și mai apoi pe rând aplicațiile care primesc ca setãri pentru porturile COM adicã tocmai porturile virtuale.

Programul se descarcã din http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html

VSPE_01

Dacã VSPE funcționeazã pentru cele douã aplicații Skimmer (local) și N1MM pe CW orice modificare de frecvențã din transceiver se transferã și se afișeazã la cele douã aplicații. Orice modificare de frecvențã în Skimmer, cu mouse click stânga UP sau click dreapta DOWN, se transferã cãtre transceiver și N1MM Logger.

Pentru acordul transceiverului pe un indicativ afișat pe Skimmer se face click pe el sau pe markerul (cerc mic galben) și indicativul se duce exact pe frecvența de pitch și poate fi decodat în N1MM și lucrat. De asemeni un click pe bandmap din N1MM Logger ne aduce în fereastra de lucru indicativul și poziționeazã transceiverul pe frecvența indicativului selectat. Reamintim ca în programele de aplicație sã se seteze porturile virtuale corespunzãtoare: în Skimmer se seteazã pentru CAT portul COM5 iar în N1MM Logger pentru același lucru portul COM6. În ambele aplicații conversația CAT cu transceiverul merge corespunzãtor în ambele direcții. Se poate afișa și schimba frecvența de lucru din transceiver sau din Skimmer. Operația a fost testatã și cu HRD + DM780 și de asemeni merge perfect atât pe COM5 și pe COM6. În DM780 pentru CW se oprește funcțiunea de AFC pentru markerul de decodare pus pe frecvența de pitch (eventual 800Hz) care va rãmâne fix pentru recepția și emisia corectã pe stația corespondentã. Vom detalia fazele de parametrizare ale VSPE, pas cu pas, pe înțelesul tuturor. Facem click pe iconul DB9 cu steluțã și se deschide fereastra urmãtoare Specify device type.

VSPE_02

Din aceastã fereastrã se selecteazã din câmpul Device type opțiunea Sppliter. Și apoi se da Next.

VSPE_03

Din fereastra Specify device characteristics selectãm pe rând din Data source serial port COM1 iar din Virtual serial port COM5. Se activeazã butonul de Setting și cu click în câmpul de Speed se alege viteza corespunzãtoare celei setate în transceiver. În cazul nostru 4800 bps. Cu click în câmpul Stop bits se alege valoare de 2 bits. Se dã OK și apoi Finish.

VSPE_06

În fereastra care se deschide imediat se vede cum s-a realizat emularea portului COM1 cãtre COM5. Unul din programele de aplicație poate deja sã fie setat și sã foloseascã COM5.

VSPE_07

Conform schemei de principiu prezentatã la începutul acestei expuneri urmeazã crearea celui de al doilea port virtual. Se acceseazã din nou iconul DB9 cu steluțã din meniu. Se deschide din nou fereastra Specify device characteristcs. Din câmpul Data source serial port se deschide portul deja creat COM5 iar din câmpul Virtual serial port se selecteazã COM6. Din butonul Setting se pun valorilecunoscute din setarea anterioarã corelatã cu cele din transceiver adicã Speed 4800 și Stop bits 2. Se dã OK și Finish

VSPE_09

În fereastra care se deschide imediat se observã activarea celor douã porturi virtuale COM5 și COM6. Cea de a doua aplicație software se va seta pe COM6.

VSPE_08

Ca exemplu se prezintã mai jos setarea CW Skimmer V1.71 pe portul virtual COM5 pentru comunicația de CAT cu transceiverul FT-450. În câmpul de frecvențã se obsevã frecvența de 14010.00 pe care era transceiverul.

VSPE_SKIM

O figurã de ansamblu a celor douã aplicații CW Skimmer și N1MM Logger în funcționare realã se poate vedea pentru în concursul ARRL International DX Contest din 18-19 februarie 2012 unde N1MM Logger a fost setat pe COM6. Se observã ca frecvențele afișate în Skimmer precum în Entry Window și Bandmap din N1MM Logger au aceiași valoare 14013.00 kHz. Frecvența afișatã în DI Digital Interface are valoarea de 14012.2 mai micã cu valoare de pitch de 800Hz deoarece FT-450 funcționa pe telegrafie reverse CW-R. O setare a programului VSPE poate fi salvatã și folositã ulterior ori de câte ori este nevoie.

 

 

 

 

 

Concluzii și propuneri.

 • Configurația de echipamente radio și competența operatorului sunt foarte importante. În condițiile evoluției tehnologice din informaticã nu mai pot determina singure maximizarea rezultatelor.
 • Uneltele și instrumentele auxiliare au determinat întotdeauna creșterea productivitãții îndeletnicirilor umane.
 • Utilizarea cu pricepere a calculatoarelor și programelor poate oferi un plus de comoditate și operativitate, poate contribui major la îmbunãtãțirea rezultatelor.
 • Unul sau mai multe CW Skimmer Server active amplasate corespunzãtor pe teritoriul României ar contribui în mod semnificativ la competitivitatea echipelor YO și a operatorilor individuali în marile concursuri de telegrafie. Se pot “vedea” spoturi ale stațiilor active la un moment dat în condițiile locale de propagare care pot fi lucrate.
 • Într-un articol mai vechi publicat în www.radioamator.ro/articole/view.php?id=420 , primit cu multã ostilitate la vremea respectivã, se propunea o astfel de arondare a stației principale și vânãtorilor pe zone de competențã și autonomie de lucru. Cred cã existența unor CW Skimmer Server locale / zonale ar îmbunãtãții performanțele.
 • Cu resurse financiare minime, la nivelul comunitãților de radioamatori și beneficiind de competența tehnicã existentã, o astfel de realizare este posibil a fi implementatã într-un termen relativ scurt.
 • Implementarea tehnicilor software în operarea stațiilor de radioamator, de regulã cu programe gratuite, nu implicã decât puțin studiu precum și perseverențã și rãbdare în asimilarea și mânuirea noilor instrumente.

 

Bibliografie.

 • Ciprian Sufițchi N2YO - Skimmer în concursul ARRL Swepstakes.

http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=529

 • Florin Crețu YO8CRZ – Configurarea programului CW Skimmer împreunã cu Power SDR și N1MM.

http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=530

 • Dan-Ovidiu Toma YO3GGX – Recepționarea modurilor digitale folosind WEB SDR și WEB SDR în Romania

http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=786

http://websdr.yo3ggx.ro:8765

 • Cristian Colonati YO4UQ

[1] Rdiocomunicații digitale – Ed. N’Ergo 2004

[2] Ghid practic de radiocomunicații digitale – FRR 2011 (încã se mai gãsește la FRR și RCM București)

[3] N1MM Logger aplicație de concurs – Instalare inițialã. http://yo4uq.blogspot.com

[4] CW Digi Telegrafie digitalã cu N1MM Logger. http://yo4uq.blogspot.com

[5] N1MM Logger în concursuri multi-multi, distribuit via Internet.

http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=420

N4ZR documentație http://www.dxatlas.com/CwSkimmer/Files/Skimmerintro.pdf

AR-Cluster http://www.ab5k.net/Home.aspx

CC-Cluster http://www.ve7cc.net

K8ND -  http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer/Wintelquick.pdf

 

Cristian Colonati YO4UQ

Articol aparut la 28-3-2012

16169

Inapoi la inceputul articolului

Comentarii (9)  

 • Postat de Morel - 4X1AD (4x1ad) la 2012-03-28 15:35:55 (ora Romaniei)
 • Articol excelent, precum toate materialele provenite de la YO4UQ. Multumiri Cristian, pentru abordarea acestui domeniu atat de util pentru radioamatorii care doresc sa invete, sa experimenteze si sa ridice permanent stachetele in integrarea tehnologiilor moderne in hobby-ul nostru care nu poate supravietui la nesfarsit exclusiv pe bazele lui merituoase dar centenare. Sunt necesare eforturi serioase de reinnoire si re-tehnologizare a radioamatorismului iar studiul si informarea corecta sunt o conditie sine-qua-non.
  Apreciez si efortul sustinut pentru filtrarea si sintetizarea unei mari cantitati de informatii specializate din noianul de informatii controversate de pe internet.
  Succes si astept cu placere si viitoarele materiale. 73 de Morel, 4X1AD

 • Postat de Cristian - YO4UQ la 2012-03-28 16:46:52 (ora Romaniei)
 • Multumesc Morel pentru frumoasele cuvinte si sper ca ai si testat "cocktail"-ul hi! Cu ajutorul lui YO3ZA Dan care a facut in prealabil testarea dupa articol si a reusit 100% am avut curaj sa public deoarece micile instrumente software nu sunt intotdeauna bine primite. Sper ca in YO sa apara spre folosul radioamtorilor un CW Skimmer Server. 73 si GL

 • Postat de Francisc Grunberg - YO4PX la 2012-03-29 08:42:20 (ora Romaniei)
 • Despre Skimmer poate fi consultat si articolul de prezentare «Dosarul Skimmer», un material introductiv publicat initial in octombrie 2008 si republicat astazi la http://yo4px.blogspot.com/2012/03/dosarul-skimmer-prezentare-adaptare-si.html

 • Postat de Bob - YO8RNI la 2012-03-29 10:07:19 (ora Romaniei)
 • Foarte interesant articolul, am utilizat skimmerul impreuna cu N1MM in cqww160 si rezultatele au fost interesante...Insa observ ca posibilitatile sint multe!Astept sa vina urmatorul concurs in telegrafie si voi incerca combinatiile prezentate aici, mai ales ca ,intre timp, m-am dotat si cu un receptor sdr.Si ideea unui server skimmer e interesanta, am vazut serverul cehilor, ba chiar mi-am gasit semnalele inregistrate , dar inca nu m-am dumirit cum receptioneaza sdrul toate benzile in acelasi timp, sau nu se intimpla asa?Dupa sarbatori o sa aprofundez domeniul!
  Multumim!
  73!

 • Postat de Dan - YO6OMD la 2012-03-29 10:42:07 (ora Romaniei)
 • Care este configuratia pentru realizarea unui CW Skimmer Server ? Eventual si marginile intre care sa se incadreze componentele.

 • Postat de ghita - YO8CLN (yo8cln) la 2012-03-29 12:42:00 (ora Romaniei)
 • Excelent material. Multumim mult! Folosim la yo8krr cw skimmer si n1mm, dar nu la acest nivel.Din pacate, la wpx cw din acest an am avut un singur operator (yo8bdq), aceasta(operatorii) fiind cea mai mare nerealizare a noastra.Desi avem citiva tineri (chiar informaticieni) nu reusim sa-ii aducem linga statie!
  Mny tnx, 73! de yo8cln

 • Postat de Florin - YO8CRZ la 2012-03-30 07:48:51 (ora Romaniei)
 • Ca de obicei, foarte documentat si foarte practic. Voi citi oricand cu placere asemenea articole. 73!

 • Postat de Dan - YO6OMD la 2012-04-02 20:26:13 (ora Romaniei)
 • Poate nu am fost suficient de clar, care este configuratia pentru realizarea unui CW Skimmer Server ? Eventual si marginile intre care sa se incadreze componentele.Sau cum aveti in vedere utilizarea unui server care sa serveasca scopului propus, eventual si solutii la obiect, cu enumerarea aparaturii care este necesara pentru: "Unul sau mai multe CW Skimmer Server active amplasate corespunzãtor pe teritoriul României ar contribui în mod semnificativ la competitivitatea echipelor YO și a operatorilor individuali în marile concursuri de telegrafie. Se pot “vedea” spoturi ale stațiilor active la un moment dat în condițiile locale de propagare care pot fi lucrate."

 • Postat de Cristian - YO4UQ la 2012-04-04 13:52:58 (ora Romaniei)
 • Draga Dan,
  Un exemplu detaliat de Skimmer Server complx este dat de sit-ul specificat mai jos. In subsolul acestuia gasesti schemele, fotografii de realizare cu subansamblele care intra in componenta acestuia. Mai mult de atat nu stiu ce detalii asi putea da pentru partea de hardware. Pentru software este Skimmer Server de la http://www.dxatlas.com. Incearca sa te uiti atent la sit-ul OL5Q si deschide toate detaliile dinsubsol. Succes.
  Pentru o prezentare a unui Skimmer Server puteți vizita http://ol5q.nagano.cz/skimmer.html

  Scrieti un mic comentariu la acest articol!  

  Opinia dumneavoastra va aparea dupa postare sub articolul "Complex software ajutător în operarea CW cu N1MM Logger"
  Comentariul trebuie sa se refere la continutul articolului. Mesajele anonime, cele scrise sub falsa identitate, precum si cele care contin (fara a se limita la) atac la persoana, injurii, jigniri, expresii obscene vor fi sterse iar dupa caz se va ridica dreptul de a posta comentarii.
  Comentariu *
   
  Trebuie sa va autentificati pentru a putea adauga un comentariu.


  Opiniile exprimate în articole pe acest site aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al redacţiei.

  Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
  Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact